Informačná rekapitulácia

image

Som ako výsadkár, zhodia ma do nahnitej skupinky a do 3 rokov to tam rozšróbujem a zotriedim súčiastky
Možno to bude tým, že som sa narodil v lete zlatého sveta

Tartarský článok

Dostalo sa mi veľkej pocty zhodnotenia mojej práce na božskej slovanskej stránke tartaria.sk, ktorej autori držia panenstvo v slovanskej tematike, jediní prešli menorečením a jediní môžu byť nazývaní starovercami.
Aby ťa na nej iba spomenuli, musíš niečo znamenať.
A aby napísali o tebe aspoň polovicu článku, tak to už musíš byť naozaj niekto veľmi dôležitý.
A mne sa to podarilo po roku aktívnej činnosti.

Kto chce psa biť, palicu si nájde.
Preto ak čítaš jaks.sk, doporučujem ti ju prestať čítať natrvalo, lebo aj na teba sa palica nájde. A ak si slabšej povahy - domysli si. Pri 15g vitamínu C denne pochopíš.
Prechod medzi čertogmi je drsný, lebo sme nejaký čas súčasne v oboch, hlavne súčasný prechodom Líšky do Vlka.

 

Dostávame veľa mailov, z ktorých niektoré obsahujú otázky na náš názor na tie či oné webové stránky. Teraz možno pochopiť súvislosti, prečo sa k takýmto otázkam nemôžeme vyjadriť – je to predsa ovplyvňovanie práva samostatného rozhodovania každého človeka. Naša stránka tartaria.sk má za cieľ sprostredkovávať „kanálové, žrecovské“ informácie, nie reklamovať či ohovárať iné webové zdroje. Ale vo svetle horeuvedených súvislostí je jasné, že sú prípady, keď sa musí aj žrec vyjadriť adresne. Ide najmä o tých našich čitateľov, ktorí sa začali touto problematikou zaoberať nie tak dávno.

Nasledujúce riadky transformujú žrecovské informácie do takého stavu, aby boli použiteľné v bežnom živote.

V prvom rade – keďže rekapitulujeme – zhrnieme naše doterajšie pôsobenie. Pojmy ako „Staroverci“, „Ingliizmus“, „Slovansko-Árijské Védy“ a súvisiace okruhy sme priniesli prvý raz na Slovensko my. Už v roku 2008 sme sa prvý raz stretli s otcom Alexandrom – Pátrom Dijom – v Omsku a nadviazali osobnú spoluprácu. Tá sa postupne pretavila do prekladov Véd aj organizovania osláv Sviatkov u nás v súlade s prastarými obradmi a rituálmi, ktoré sa konali z poverenia Pátra Dija. V roku 2010 sme podstúpili aj obrad Menorečenia, a to ako doteraz jediní zo Slovenska. Naša snaha druhý raz pozvať na Slovensko (pretože v roku 2010 tu už raz bol) Pátra Dija a realizovať hromadný obrad Menorečenia zlyhala práve kvôli putinovsko-RPC mašinérii, ktorá skoro fyzicky zlikvidovala aj Pátra Dija.

Často zasielané otázky čitateľov sa týkajú nášho názoru na viaceré webové stránky zo Slovenska aj Čiech, ale vyjadríme sa len k dvom slovenským. České weby sú mimo našu republiku, teda nemá význam ich zo Slovenska komentovať.

Najviac otázok smeruje na weby slavica.sk a jaks.sk.

S človekom stojacim za Slavicou sa dobre osobne poznáme. Považujeme ho za čestného Slovana, ktorý sa snaží – z nášho pohľadu – robiť pre jednotu Slovanov maximum. Podľa nášho názoru ale nie všetci (s ktorými spolupracuje) naozaj sledujú ten istý cieľ ako on, takže môžeme hovoriť o názorových rozdieloch nás a jeho na niektoré kľúčové body, ale v žiadnom prípade nie o zlomyseľnosti či nečestnosti tohto človeka. Rozhodne mu prajeme do budúcich akcií veľa zdaru.

Web jaks.sk je úplne iný prípad. Už od počiatkov preberal naše články s cieľom ich zdiskreditovať, t.j. preto, aby mohol hneď za nimi pridávať svoje komentáre. Neraz vytváral aj samostatné články či videá, ktoré – ak by neexistovali naše články – by inak nemali dôvod na existenciu.

Túto stránku nenavštevujeme – nevidíme žiaden rozumný dôvod na prezeranie chaotickej kopy všetkého, čo príde pod ruku, a čo si často navzájom vnútorne protirečí. Preto naša IP adresa sa neobjavuje v zozname zaznamenaných návštev.

Jednou z rozoberaných tém, na ktoré nás čitatelia upozornili, bolo posúdenie seminárov Vedmy Nadeždy a vyjadrenia v štýle, že slovenskí staroverci ju neuznávajú..? Tu sa natíska jedna z prvých otázok: akým právom sa uvádza ako autorita reprezentujúca „slovenských starovercov“?!

O odborných jazykových znalostiach autora svedčia aj publikované preklady z ruštiny, napr. jeden zo seriálov ruského televízneho kanála РЕН ТВ pod názvom „Тайны Чапман“ zverejnil ako „Tajný Čapman“, čo inak z ruštiny prekladáme ako „Tajomstvá Čapman(ovej)“. Tu sa vynára logická otázka – ako vlastne získava informácie z „ruských“ zdrojov?

Hlavnou hrozbou tohto informačného zdroja je množstvo všakovakých protichodných informácií, čo vytvára u neinformovaných čitateľov dojem, že to všetko je „správne“ slovanstvo. Ale práve opak je pravdou – zozbieranie IP adries návštevníkov slúži ako dôkaz, že návštevníci netušia, čo Slovanstvo vlastne je. Ako následok nemáme právo byť uznaní za samostatný národ. Veď ak čitatelia čítajú aj protichodné informácie, tak to naozaj rukolapne potvrdzuje, že nevedia „kudy kam“. Tým spĺňajú špecifikáciu stanovenú Britským zákonom o Privilegovaných národoch; t.j. keďže nevieme kto sme, tak nás musia riadiť tí, ktorí podmienku sebaurčenia spĺňajú. A nejaké ilúzie o Slovanoch – veď sa zahrajte. Už Rimania mali „chlieb a hry“, čo v tomto prípade možno vyložiť skôr ako „chliev a hry“. No a všetky zaznamenávané IP adresy svedčia o miere „úspechu“ tohto projektu.

Každý návštevník tejto stránky sa podpisuje pod túto charakteristiku (IP adresa) a tým súhlasí s touto Hrou privilegovaných. Ostatne, veď to je jednoduchšie ako začať pracovať vlastnou hlavou.

A prečo protichodné informácie? Priblížme si to na príklade rabína Piakina. V Rusku bol КОБ prebratý pod riadenie putinovského režimu, aby bol vytvorený „alternatívny“ zdroj, ktorý „nezávisle“ podporuje vládnuci režim. Toto prebratie malo charakter postupnej fyzickej likvidácie odporcov. Ich ideológia je podaná v mnohých knihách, spomeňme napríklad jednu z pilierov – Mŕtvu vodu. V knihe okrem iného nájdete chvály na Bibliu aj Korán, aj keď spolu s Puškinom. O žiadnych Védach – a to ani indických – tam nič pozitívneho nenájdete. Ale existuje principiálny rozdiel medzi materialistickým a védickým ponímaním Sveta. Darwin tvrdil, že všetko pochádza z princípu vývoja druhov, Védy stoja na princípe vývoja Ducha. Vývoj druhov stojí na dvoch postulátoch: náhodnom výbere druhov a náhodnom vzniku prvej bunky. Podľa teórie vývoja druhov sa tieto všakovako náhodne vyvíjali, až nakoniec došlo k takému jedincovi, ktorý má všetky znaky dnešného druhu, okrem jednej inej, ktorá je už odstránená na dnešných druhoch. Teda – ako predpovedal Darwin – raz sa pre každý druh nájde jedinec, ktorý má iba jeden nedostatok oproti dnešnému druhu. A platí to pre človeka aj zvieratá. Nuž a také niečo sa nikdy nestalo. Práve naopak, vedci vypočítali, že ak by bola táto teória náhodného výberu pravdivá, tak paleontológovia a podobní vedci by mali vykopávať stovky miliónov nepodarených druhov, čo zásadne odporuje nálezom. Namiesto neprehľadného množstva druhov všetky druhy, ktoré vôbec vedci vykopali za celú éru existencie Zeme nepresahujú 400 000. A „náhodné“ zostavenie bunky je ešte ďaleko – zo štatistického pohľadu – za možnosťami tejto teórie. Na takúto náhodu by sa musel vek Vesmíru mnohonásobne predĺžiť...

Védická teória vývoja tvrdí, že všetky druhy boli od počiatku stvorené dokonale. To vývoj Ducha prebieha postupnou inkarnáciou Duše v čoraz dokonalejších a dokonalejších telách, preto neexistuje žiadna ďalšia potreba pre vývoj druhov, lebo telo každého tvora už obsahuje tie potrebné parametre, ktoré si musí Duša postupne osvojovať. A v skutočnosti ani nič také – okrem genetických manipulácií ľudí – ani v Prírode neexistuje.

No a KOB vošiel doprostred – podľa nich vývoj druhov prebieha, ale dochádza k nemu nie náhodne, ale systémovo. A Duša? Tú v podstate považujú za egregor.

V knihe nájdete aj informáciu, že „znachar“ je veľmi negatívna osoba. Nuž, v slovanskej tradícii je znachar ľudový liečiteľ, bylinkár či zelinkár. Aká teda démonická bytosť?

A tak pôsobí naozaj kontroverzne, ak na „slovanskej“ stránke sa niekto „pasuje“ za vzorového staroverca, teda toho, kto stojí na vҍdických základoch, ale pritom propaguje demagógiu rabína Piakina, ktorá je výslovne, systémovo anti-vҍdická.

Pravda, nato treba študovať Védy. Ale práve vo Védach – v Knihe Múdrosti Perúna – sa píše, že príde Veľká Žrica, ktorá spôsobí pád vlády Temných Síl na Zemi. Ide o Védický, náš zdroj, ktorý rabín Piakin ani nespomína. A tu jednoznačne prichádza do úvahy jedine Vedma Nadežda. Už aj preto, lebo je to výslovne – a v súlade s Knihou Múdrosti Perúna – Žrica, nie Žrec.

Podľa opisov Véd sú tvorivé energie ženskej podstaty, mužské pôsobia skôr ako „katalyzátor“.

Ďalším obľúbeným subjektom je Cigán Kurovský – ale čo má Cigán dočinenia so slovanskou Kultúrou?

Teda tak, tu rabín, tam Cigán, tu Lazarev či Sidorov (hľadajú patriarchálny princíp, nie Žricu) – a nakoniec zostavil Panteón Slovanstva. A ako pozná Staroverectvo? Nuž, tento mesiac nás upozornil, že v Knihe Múdrosti Perúna našiel chybu v jednej tabuľke. Stalo sa, tlačiarensky škriatok – vieme. Tabuľka je uvedená správne v Knihe Svetla. Ale zarážajúce je niečo iné – kniha vyšla v prvom vydaní pred cca 7 rokmi. Jej zvládnutie – ako aj všetkých kníh Sloviensko-Árijských Véd – je nutnou, ale nepostačujúcou podmienkou pre toho, kto sa pasuje za zástupcu „Starovercov“. Ako možno vážne brať toho, kto kritizuje Vedmu Nadeždu ako „Staroverec“, ale až do mája 2020 neprečítal ešte ani len druhú knihu Véd?

No a za zmienku stojí aj samotný názov – „jaks“. Dá sa predpokladať, že ide o spojenie bukvíc Ѩ a Ѯ. Keďže ide o Obrazné písmo, tak sa uplatňuje jav, kedy sa fonéma môže v závislosti od vedľa stojacej bukvice meniť. Inými slovami, niekto prečíta „jazyk“, iný zase „jezyk“ a podobne. To je v poriadku, ale vždy ide o lexémy, t.j. o také jednotky lexiky (reči), ktoré sú rozšírené, všeobecne známe, ale často inak znejú v rozdielnych nárečiach. Keďže nám nie je známa lexéma „ѨѮ“, tak by malo dôjsť k výslovnosti, ktorá rešpektuje prvotné fonémy oboch zložiek. V prípade Ѩ to je „jo“ a Ѯ „ks“. Veď práve odstránenie Ѩ sa ukázalo časom nenahraditeľné, a preto za cárskeho Ruska doplnili bukvu „Ë“, ktorá patrí – spolu s „Э“ – medzi nové, ktoré sa v pôvodnej Staroslovienskej Bukvici nenachádzali, ale v dnešnej Azbuke už sú. Reformátori síce nedovolili navrátiť pôvodné grafémy (znaky), ale pripustili dodanie nových so starými fonémami (zvukmi). Čudovať sa netreba, graféma vyjadruje súvislosti sakrálnej grafiky.

Vari ešte okrajovo o „Maliarikovcoch“, ktorí sa sami utešujú tým, že ich maliarikovstvo súhlasí aj so Slovҍnsko-Árijskými Vҍdami. Nuž, Védy vedú minimálne do oblasti Zlatého Veku, t.j. do rozmerností na ktoré sa napájame čakrami (10.-11.-12.). Maliarikove úpravy cez Biblický projekt (1.-2.-3.) na Vҍdy v žiadnom prípade nesiahajú.

V kybernetickom priestore existuje viac webov, ktoré – na základe povrchného posudzovania – kombinujú „hrušky s jablkami“. Nuž, tu je dôležitý postoj každého čitateľa, teda presnejšie zodpovednosť za seba. Opísaný príklad nech slúži ako ukážka na vysvetlenie.

Čo sme chceli týmito informáciami dosiahnuť? Nuž opisom webu, ktorý aj tak pôsobí proti nám nič nezískavame, ale ani nestrácame. Nie je prvý ani posledný. Z tejto informácie však môžu mať prospech naši čitatelia, najmä tí, ktorí sa ešte iba začínajú orientovať v tejto problematike. Ak začnú na sebe pracovať a otvoria si svoj Rodový kanál, tak získali oni sami, ich rodiny, ich Rod. A to nie je málo, to nám ako odmena stačí.

 

Anál-lýzu som si v radosti prečítal, toľkého renomé sa mi dostalo, že sa mnou všetci staroverci zaoberajú. Možno sa objavím aj na horiacom papieriku preklínačských čistiek. To bude vrchol blaženosti, lebo v úrovni astrálu nás už všetkých zničili. Aspoň tak to prezentujú.

 

Posolstvo s IP adresou som ešte nerozlúštil a to som Softvérový inžinier bez žydodiplomu na renomovanej fakulte informatiky FIIT STU.
Domnievam sa, keďže tartaria.sk má google analytics a server logy, vkladám obrázky z tartaria.sk ako odkazy pre "zrýchlenie vkladania článkov", tak na tartaria.sk sledujú vaše IP adresy s refererom jaks.sk a podrobne ich analyzujú. (Zozbieranie IP adries návštevníkov slúži ako dôkaz, že návštevníci netušia, čo Slovanstvo vlastne je). Tak toto je iná káva.
Jaks.sk logy premazáva, ak by náhodou nejaký agent dostal slinu, nech tam má toho čo najmenej :) Tie na google analytics sa nedajú premazávať.
Z IP adresy vieš približne zistiť, z ktorého mesta sa na stránku pripája používateľ. Ale nie je to zaručené a neplatí to pri pripojení cez PROXY alebo VPN.

 

Trošička som bádal, aby som zistil, kde môže byť zdroj toľkého smradu, ktorý nás tu opaľuje posledné roky. Je pravda, že som do slovenského "slovanstva" spravil výsadok pred necelými 3 rokmi. Logicky som nemohol pozbierať všetky prvenstvá, aby som nimi novších a mladších mohol ohurovať a podmieňovať. Už som to zažil ako u Maliarikovcov tak aj teraz u starovercov. Snažím sa rozpamätať, kedy som sa vôbec k starovercom prihlásil. Niečo tu nesedí, lebo si neviem spomenúť. A možno moja bujná brada a dlhé vlasy sú tou prihláškou. Ale staronoví staroverci už brady a vlasy nenosia. No som z toho zmätený.

 

Nadežda má svoju prekrásnu stránku a na nej zdokumentované čomu sa venuje. Diplomy ezoterickej školy slavianskych čistiek a klubu beregín nájdete na stránke https://mpmv.ru/nadezhda-petrovna-tokareva/. Nie je mi úplne jasné, že by sama o sebe prehlasovala, že je nejaká žrica. A to som bol účastný jej seminárov. Výraz vedma možno áno, možno nie. Mám pocit že ide už o novozavedenú formulu. Na prvých videách som stále v zábere. Netušil som, že budem jedného dňa taký skloňovaný.

A čo sa stále do kolečka opakuje na týchto čistkách? Rabótajem vsie, rabótajem vmieste. Voľný preklad v duchu tartaria.sk by mohol byť: otročíme všetci, otročíme spolu. Majú to dáko zle zosúladené. Jedna vykonáva svoju prácu a niekto druhý jej robí marketing.

Prehliadka ezo diplomov a je ich veru veľa, najkrajšie s anjelikmi.

Vzniká otázka, či sa žrec určuje množstvom diplomov? Mal som 3x viac žydodiplomov, ale všetky som spálil, lebo zle sa mi s nimi utierala riť.
A kto takého žreca nominuje?
A kto vyberie toho pravého žreca?

Všetko sú to sračky, marketér udeľuje hodnosť žrec podľa zásluh a lojálnosti. Na žreca ti stačí organizovať "správne" sviatky, sem tam niečo hodiť do vrecka a účastniť sa čistiek. Už ma odhalili, možnosť to hlbšie preskúmať som prešvihol. Ale občas sa ku mne informácie dostanú, veď je známe, že všetky cesty vedú na jaks.sk.

Vzniká otázka, prečo prišiel na scénu produkt, ktorý krúti všetok čas a kvalitnú dlhodobú prácu proti sebe. A navyše si ten produkt vyžaduje agresívny marketing.

Buď si zvolil cestu Velesa, ktorý dobrovoľne študoval temné svety a dokázal sa vrátiť späť do Pravy alebo v pozadí už ťahajú svoje nitky jezuiti. Veď sa na nich odvoláva v každom z posledných článkov.

Možno len volá o pomoc. A možno mu už niet pomoci.

Komentáre

comments powered by Disqus
0