Védizmus v nás ale aj navôkol?

image

Ako to vlastne je so žydmi podporovanými neoslovanmi?

Veľa som dumal nad tým, čo sa to v Českej republike deje, prečo sa pnutie medzi slovanskými smermi stupňuje. Prečo sa niektorí za každú cenu snažia poukazovať na svoju dôležitosť a zosmiešňovať druhých.

Pekne po poriadku, záverom k situácii ohľadom ožiarovania Prahou.

 

Zdeněk Říha

Ako prvého som vypočul Říhu, čo mi povie k Ordeltom vykresľovanej katastrofe na poľskom sneme. Odpoveď som tušil, no chcel som bližšie vedieť podrobnosti.

Říha a Endřych sa chceli zúčastniť snemu v Poľsku, s cieľom zistiť ako sa našim susedom darí v prebúdzaní slovanstva. Na odoslanú žiadosť dostali kladnú odpoveď, a boli milo privítaní, ba im ešte domáci prispeli na cestu, niečo tu nesedí. Prijatí boli domácimi kladne. Keď začal čas predstavovania, vtedy už prítomný Ordelt, bol zarazený prítomnosťou "védistou" a začal vyjadrovať svoj nesúhlas, lebo neboli ževraj pozvaní na snem, pretože len cez neho sa mohli na snem registrovať. Začali prezentácie jednotlivých rodových občín, kde aj zúčastnení "védisti" chceli odprezentovať svoju. V tom do toho vstúpil hucko Ordelt s dielom ich zdiskreditovať, až to došlo do stavu, že ich vykázal zo snemu, pretože neboli zaregistrovaní. Čudné to predstavenie, divné i domácim, tak sa naši "védisti" zobrali, pobalili a odišli preč, bez ceremónií a fóbií.

Táto verzia mi príde dôveryhodnejšia, než tá podávaná Ordeltom.

 

Mojmír Mišun

Dnes som sa ho povypitoval na názor a dianie na česko-moravskej slovanskej scéne, lebo vo verejnej diskusii sa tomu snažil vyhnúť. Zhodnotil, že eufória slovanstva, rodových občín a dŕžavy mierne opadla, pretože rýchlo zlepiť jednotný celok v tomto duchu nie je možné, nakoľko čo občina to iné smerovanie. V súčasnosti sa tak na Morave venujú vyjasňovaniu si spoločných pojmov a smerovania. Ide o proces zdlhavejší ale veľmi dôležitý, pretože je potrebné aby pojmy a cieľ bol pochopený rovnako, nie teda demokraticky väčšina prehlasuje.

Ďalej problematika neoslovanov v podaní Ordelta, ktorý zapriahol aj sebe podobného Žiarlivého, je zaujímavá. Poukazuje to na tendenčný charakter myslenia ľudí - rozdeľuj a panuj, ja som jediný tvoj boh. Postoj k útokom je jednoduchý. Škoda akejkoľvek energie do Ordeltovských nezmyslov, krátky čas ukáže jeho pravú tvár. Pribratie žiarlivého a zvolenie Ordelta organizátorom budúcoročného medzinárodného snemu, má svoju skrytý podtón. Toto mu dovoľuje organizovať občiny a smerovať ich apatiu voči "védistom". Čo tým sleduje si už každý domyslí sám. Je ale čudné, že Ordelt dostane finančnú podporu od "žydovského systému", ale "ufoslovania" sú podporovaní jedine extrémizmom.

K tomuto už len za zamyslenie stojí postoj projektu PríznakyTransformace, kde praktiky Ordelta podporujú, čím podporujú aj pnutie medzi slovanmi. A potom pozvú Uvarova, ktorý im stručne (VIDEO) zbortí ich predstavy o "ufoslovanoch", a Ordelt sa tak stáva len obyčajným aztéckym závanom.

 

Morava sa hľadá, slováci sa tiež hľadajú, no Praha útočí. Prevlečenie kresťanského šatu do ľanovej košele so zachovaním žydovského hriechu je len okatá utópia, hoc sa modlia k prírode a pália odpustky.

 

Jan Kozák

Tu mi bolo nejasné, čo tento človek robí u Ordeltovského kruhu, a môj predchádzajúci záver bol mylný. Tak som ho dnes podrobil diskusii, nech v tom mám nadobro jasno.

Na moju obšírnu otázku ohľadom pôsobenia u Ordelta a prepožičiavanie tváre na útoky voči "védistom", som dostal jednoduchú odpoveď. Keď ho pozýval Ordelt a predstavil sa ako aztécky šaman, hneď mu bolo jasné o akého chtonika ide. To že Kozák vyvracia možnosť vytvorenia indických véd zo slovankých, sme sa zhodli že je to jeho názor a ja ho aj akceptujem. To že túto skutočnosť používa Ordelt s odkazom na Kozáka je taktiež podľa Kozáka vzorová ukážka chtonického myslenia, pretože sám vysvetľuje Ordeltovcom, že uctievanie prírody ako základ všetkého a životného cieľa je čisto chtonický smer. Aj na tomto sme sa spolu zhodli.

Otázne je teda, prečo Kozák s nimi spolupracuje. Tak podľa neho samého, je dôležité šíriť védické svetoponímanie aj v takýchto spolkoch, pretože on sám bude aj naďalej vysvetľovať védický pohľad na svet, hoc je to aj s rozporom chtonického Ordelta. Je to výzva, ale má moju podporu, aj keď je to zatiať sypanie perl sviniam. Indické védické ponímanie je veľmi podobné s "ufoslovanským", ale kresťan ťažko pochopí čo i len jedno z nich.

Rozširovanie védického pohľadu na svet, ako svet duchovný, ktorý má byť zmyslom a životom každého z nás, prispeje k slovanskej vzájomnosti. Chtonický postoj bude podporovať len slovanskú nevraživosť.

Ku koncu sme sa dostali aj k inej spoločnej reči - profesionálny bedminton. Bol som veru prekvapený.

 

Týmto som sa snažil predložiť moje skúmanie situácie z diania okolo nás, myslím že v tom majú viacerí zmetok, tak informácie snáď pomôžu.

Som tiež zvedavý, čo nám neoslovania v podaní Ordelta a žiarlivého pripravia, lebo kanonáda zosilňuje a žydia vedia čo a ako robiť.

Komentáre

comments powered by Disqus
0