Pochod SNP

Aktuálne sme na pochode Hrdinov SNP

Sme účastný pochodu Hrdinov SNP, ako motorizovaná jednotka - Mj PN.P

Nakoľko veľa času trávime šoférovaním a navštevovaním okolitých zaujímavostí, znížili sme pridávanie nových článkov.

Po skončení pochodu predpokladané 13.09. opäť pokračujeme v našej aktívnej činnosti.

Udalosť

YouTube archív SVCS bol žydmi zrušený, po návrate nahráme dôležité videá na iný zdroj.

Čo škodí alternatíve?

Sa nám to tu pekne melie, kresťania sa hrajú na svätuškárov a opäť sa snažia presvedčiť, že ich názor je ten jediný pravý

Poslednú dobu sa dejú veľmi čudné veci, možno to bude tým práškovaním, a možno sa národ konečne prebúdza, stavia sa na vlasné a vzdoruje kresťanskému despotizmu.

Na SVCS sa udiala vec, kedy počas oslavy 5. výročia SVCS malo byť pustená repríza Ponerta a namiesto toho Hazucha so Zlinským si zabezpečili živý prenos cez Klatovy proti oslavujúcim moderátorom a hosťom. Prezrel som si rôzne debaty k tejto udalosti na SVCS, no Hazucha nebol schopný svojim primitívnym spôsobom sa obhájiť a tvrdo presvedčiť ostatných o kresťanskej pravde, pripravil nám nasledujúcu reláciu. Relácia je vskutku poučná a príkladná, priamočiara svojim smerovaním a posolstvom.

Čudoval som sa, čo Ponert robí v tejto relácií a nakoniec to vyriešil veľmi zaujímavo.

Počúvať žydokresťanské drísty o tom, aká škatuľka je pre všetkých správna, čo má každý robiť a čo nie, už nejakú dekádu nefunguje. V tomto podporujem českú vzdorovitosť, odpor kresťanskému formalizmu a podriadenosti. Stavať na nejakých tituloch, vzdelaní či inou žydovskou fikciou a porovnávať si väčšie, je správne kresťanské.

A v období, keď žydovský mainstream upadá, je potrebné v alternatíve robiť čistky a vybrať jej hlavu, koho si žydia vyberú a podporia? No predsa žydokresťanov, lebo ony jedno sú, krv a obeť.

Janko Šarmír

Hoci sa môže javiť, že Hazucha aj Zlinský majú pravdu, čo veru aj majú, no len tú svoju pravdu. Týchto mojich či našich právd už sme mali hodne, žydovská história sa rozpadá, ich právna stabilita sa rozpadá, žydovský systém kolabuje.

Urobme preto maximum, dajme tomuto systému voľnosť a slobodu, uvolnime všetky ventily a zábrany (ale bez straty vlastných hodnôt), nech sa systém vžerie sám do seba a začne sa nekontrolovateľne množiť ako rakovina. Bojovať v súčasnosti proti systému je strata energie, treba plávať na povrchu a pridávať ďalšie vlnky. Vlnky sa výsledne spoja do celosvetovej kataklizmy, v ktorej vlnkoviči majú šancu sa zorientovať.

Ak sa bojíš o svoj život, blízkych či bezcenný majetok, vedz, že to budeš mať veľmi ťažké. Vojna je už vpučená vo dverách. Som zvedavý o čo sa budeš báť v jej čase, kedy ľudský život nemá cenu a majetok duplom.

2 percentá z dane

Ako poukázať 2% z daní
Ďakujeme za Vašu podporu

Pracovali ste ako dobrovoľník?

Ak ste pracovali aspoň 40 hodín ako dobrovoľník v roku 2018, máte možnosť venovať 3% z dane - požiadajte organizáciu, pre ktorú ste pracovali ako dobrovoľník o potvrdenie tejto práce.

Dôležité termíny:

 • do 31. marca 2019 - Podanie daňových priznaní zo strany daňovníkov (fyzické osoby), ktorí podávajú daňové priznanie + podanie daňových priznaní právnickými osobami - Vyhlásenie je už súčasťou daňového priznania
 • do 30. apríla 2019 - Zasielanie vyhlásení zo strany daňovníkov, za ktorých daňovú povinnosť vyrovná zamestnávateľ (zamestnanec okrem vyhlásenia zasiela aj Potvrdenie o zaplatení dane)

 

Popis krokov pre venovanie 2% z dane

Zamestnanci:

 1. Požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov a o vystavenie potvrdenia o zaplatení dane.
 2. Vyplňte vyhlásenie o poukázaní 2 % dane. Uveďte vaše meno, rodné číslo, bydlisko a sumu zodpovedajúcu 2% zaplatenej dane.
  1. Vyhlásenie (editovateľné PDF)Potvrdenie o zaplatení dane (editovateľné PDF)
 3. Najneskôr do 30. apríla 2019 pošlite/doručte formuláre daňovému úradu v mieste vášho bydliska.

 

Údaje pre dokumenty:

IČO 42347653
Právna forma Občianske združenie
Obchodné meno (názov) Zdravie športom
Sídlo - Ulica Bobrovec
Súpisné/orientačné číslo 534
PSČ 03221
Obec Bobrovec

Informácie o určenej právnickej osobe - Notárska Komora Slovenskej Republiky

Deklarácia Slovienov

Ktorú sme verejne čítali na vrchu Zobor 12.12.2018 o 12.00 hodine

Deklarácia Slovienov My, roduverní potomkovia Staroslovienskych rodov , ktorým v žilách koluje krv našich slávnych predkov, dedičia zeme vymedzenej Karpatskými horami, riekou Dunaj a Panónskou nížinou, kde sme v minulosti spoločne tvorili našu Starosloviensku Dŕžavu, v ktorej spoločenské usporiadanie stálo na základoch rodovej samosprávy a svedomia, vyhlasujeme:

Sme Kultúrne a jazykovo jednotná spoločnosť so svojím vlastným svetoponímaním, mytológiou, staroslovienskym jazykom a písmom, symbolmi, ošatením, hudbou, spevom, tancom, poživňou, staviteľstvom, remeslami, poľnohospodárstvom, bojovou a telesnou Kultúrou.

Ctíme si voľnosť, slobodu myslenia, vyznania a viery, ktorú má zároveň každý právo verejne a slobodne prejavovať. Uplatňujeme si právo slobody a sebarealizácie, pamätajúc a hlásiac sa k dedičstvu našich predkov- k Staroslovienskej kultúrnej tradícii, zvykom a k životu podľa Svedomia a Cti v súlade s Prírodou.

Žiadame medzinárodne spoločenstvo národov o okamžité rokovanie o mieri na všeľudských zásadách, aby bol pokoj taký, že by medzinárodnoprávnymi zárukami znemožňoval ďalšiu vojnu a zbrojenie.

Sme hrdí na naše snaživé, svedomité, čestné a nadané Staroslovienske rody, ktoré vzdor neslýchanému vyše tisícročnému útlaku si zachovali vysokú úroveň Kultúry, jazyka, poznania, tradícií, svojrázu a obyčajov.

Veríme, že naše Spoločenstvo Slovienov sa bude tešiť z požehnania pokoja a mieru, bude mu dopriate, aby sa s ľúbosťou podľa svojich tradícií, svedomia, vedomia, umu, cti a tvorivej budovateľskej práce vyvíjalo, silnelo a prispelo k všeobecnému blahu človečenstva a svojho cnostného Slovienskeho potomstva.

 

Deklarácia prijatá dňa 12.12. ROK 2018/ LETO 7527 o 12.00 hodine na vrchu Zobor-Karpaty-Slovensko

Védizmus v nás ale aj navôkol?

Ako to vlastne je so žydmi podporovanými neoslovanmi?

Veľa som dumal nad tým, čo sa to v Českej republike deje, prečo sa pnutie medzi slovanskými smermi stupňuje. Prečo sa niektorí za každú cenu snažia poukazovať na svoju dôležitosť a zosmiešňovať druhých.

Pekne po poriadku, záverom k situácii ohľadom ožiarovania Prahou.

 

Zdeněk Říha

Ako prvého som vypočul Říhu, čo mi povie k Ordeltom vykresľovanej katastrofe na poľskom sneme. Odpoveď som tušil, no chcel som bližšie vedieť podrobnosti.

Říha a Endřych sa chceli zúčastniť snemu v Poľsku, s cieľom zistiť ako sa našim susedom darí v prebúdzaní slovanstva. Na odoslanú žiadosť dostali kladnú odpoveď, a boli milo privítaní, ba im ešte domáci prispeli na cestu, niečo tu nesedí. Prijatí boli domácimi kladne. Keď začal čas predstavovania, vtedy už prítomný Ordelt, bol zarazený prítomnosťou "védistou" a začal vyjadrovať svoj nesúhlas, lebo neboli ževraj pozvaní na snem, pretože len cez neho sa mohli na snem registrovať. Začali prezentácie jednotlivých rodových občín, kde aj zúčastnení "védisti" chceli odprezentovať svoju. V tom do toho vstúpil hucko Ordelt s dielom ich zdiskreditovať, až to došlo do stavu, že ich vykázal zo snemu, pretože neboli zaregistrovaní. Čudné to predstavenie, divné i domácim, tak sa naši "védisti" zobrali, pobalili a odišli preč, bez ceremónií a fóbií.

Táto verzia mi príde dôveryhodnejšia, než tá podávaná Ordeltom.

 

Mojmír Mišun

Dnes som sa ho povypitoval na názor a dianie na česko-moravskej slovanskej scéne, lebo vo verejnej diskusii sa tomu snažil vyhnúť. Zhodnotil, že eufória slovanstva, rodových občín a dŕžavy mierne opadla, pretože rýchlo zlepiť jednotný celok v tomto duchu nie je možné, nakoľko čo občina to iné smerovanie. V súčasnosti sa tak na Morave venujú vyjasňovaniu si spoločných pojmov a smerovania. Ide o proces zdlhavejší ale veľmi dôležitý, pretože je potrebné aby pojmy a cieľ bol pochopený rovnako, nie teda demokraticky väčšina prehlasuje.

Ďalej problematika neoslovanov v podaní Ordelta, ktorý zapriahol aj sebe podobného Žiarlivého, je zaujímavá. Poukazuje to na tendenčný charakter myslenia ľudí - rozdeľuj a panuj, ja som jediný tvoj boh. Postoj k útokom je jednoduchý. Škoda akejkoľvek energie do Ordeltovských nezmyslov, krátky čas ukáže jeho pravú tvár. Pribratie žiarlivého a zvolenie Ordelta organizátorom budúcoročného medzinárodného snemu, má svoju skrytý podtón. Toto mu dovoľuje organizovať občiny a smerovať ich apatiu voči "védistom". Čo tým sleduje si už každý domyslí sám. Je ale čudné, že Ordelt dostane finančnú podporu od "žydovského systému", ale "ufoslovania" sú podporovaní jedine extrémizmom.

K tomuto už len za zamyslenie stojí postoj projektu PríznakyTransformace, kde praktiky Ordelta podporujú, čím podporujú aj pnutie medzi slovanmi. A potom pozvú Uvarova, ktorý im stručne (VIDEO) zbortí ich predstavy o "ufoslovanoch", a Ordelt sa tak stáva len obyčajným aztéckym závanom.

 

Morava sa hľadá, slováci sa tiež hľadajú, no Praha útočí. Prevlečenie kresťanského šatu do ľanovej košele so zachovaním žydovského hriechu je len okatá utópia, hoc sa modlia k prírode a pália odpustky.

 

Jan Kozák

Tu mi bolo nejasné, čo tento človek robí u Ordeltovského kruhu, a môj predchádzajúci záver bol mylný. Tak som ho dnes podrobil diskusii, nech v tom mám nadobro jasno.

Na moju obšírnu otázku ohľadom pôsobenia u Ordelta a prepožičiavanie tváre na útoky voči "védistom", som dostal jednoduchú odpoveď. Keď ho pozýval Ordelt a predstavil sa ako aztécky šaman, hneď mu bolo jasné o akého chtonika ide. To že Kozák vyvracia možnosť vytvorenia indických véd zo slovankých, sme sa zhodli že je to jeho názor a ja ho aj akceptujem. To že túto skutočnosť používa Ordelt s odkazom na Kozáka je taktiež podľa Kozáka vzorová ukážka chtonického myslenia, pretože sám vysvetľuje Ordeltovcom, že uctievanie prírody ako základ všetkého a životného cieľa je čisto chtonický smer. Aj na tomto sme sa spolu zhodli.

Otázne je teda, prečo Kozák s nimi spolupracuje. Tak podľa neho samého, je dôležité šíriť védické svetoponímanie aj v takýchto spolkoch, pretože on sám bude aj naďalej vysvetľovať védický pohľad na svet, hoc je to aj s rozporom chtonického Ordelta. Je to výzva, ale má moju podporu, aj keď je to zatiať sypanie perl sviniam. Indické védické ponímanie je veľmi podobné s "ufoslovanským", ale kresťan ťažko pochopí čo i len jedno z nich.

Rozširovanie védického pohľadu na svet, ako svet duchovný, ktorý má byť zmyslom a životom každého z nás, prispeje k slovanskej vzájomnosti. Chtonický postoj bude podporovať len slovanskú nevraživosť.

Ku koncu sme sa dostali aj k inej spoločnej reči - profesionálny bedminton. Bol som veru prekvapený.

 

Týmto som sa snažil predložiť moje skúmanie situácie z diania okolo nás, myslím že v tom majú viacerí zmetok, tak informácie snáď pomôžu.

Som tiež zvedavý, čo nám neoslovania v podaní Ordelta a žiarlivého pripravia, lebo kanonáda zosilňuje a žydia vedia čo a ako robiť.

Praha opäť oŽiaruje

Chvíľka na pobavenie. Pozrime sa na to, čo sa nám to opäť zo žydokresťanskej Prahy šíri.

Tak toto je názorná ukážka, ako funguje žydokresťanská sila rozbíjajúca slovanský ľud. No obliecť si košelu, robiť obrady a tváriť sa najpravejším slovanom, ešte slovana nerobí.

Ešte sme len vypučili a už niekto diktuje, ktorá slnečná hodina spôsobuje rakovinu.

A opäť Praha rozhoduje, no niet divu že je tendencia Moravy nasledovať východných bratov a nechať Prahu, nech si zhnije vo vlastnom výtvore. Veď aj proroctvá nám podávajú radostnú zvesť, že Praha bude zrovnaná so zemou.

Podla mňa robia z kruhu výbornú prácu, cesta je to nejaká ale veľmi dôležitá, aby sa v rozhodujúci moment dalo použiť čo vytvoría.

Tak čo sa to vlastne vyvíja:

 • ezo, peru, azték, may šaman, budhista, pre pro pri pravý slovanský šaman, financovní žydmi v podaní Onek Ortieľ
 • samovyhnanec, grupex drupex alho ritualista, podnikateľ v podaní Zemislav Žiarlivý
 • sadlo maslo cigáro, slnečný ind v podaní Don Dózak
 • iné nespomenuté žydoslovanské osobnosti

Aké ešte smeti pribudnú a aký koktejl namixujú, uvidíme časom, ale zaručene čím viac rôznofarebných zložiek v koktejli, tým sa farba blíži hovnovej.

 

Situácia sa už dávnejšie odvíja zaujímavým trendom. Ak Dózak poukazuje na slovanské kulty ako chtonické, prečo sa vlastne s nimi spája mi nie je známe. Možno kôl bez plotu hľadá plot, aj keď doňho pasovať nebude. Čo sa vlastne udialo ako reakcia príchodu Žrecov a Altaja na Slovensko, je posilnenie klanu Ortieľovcov klanom Žiarlivých, vypracovanie spoločného smerovania, riadenia a napredovania.

Nasledujúci článok tomu zodpovedá, po tom ako som v predchádzajúcich novinkách zverejnil Paniku Ordeltovského kruhu.

 


Na Slovensku nastala obroda pôvodného – prírodného duchovna vychádzajúca zo staroslovenskej a staroslovanskej tradície našťastie dávno pred prienikom projektu „slovansko-árijských véd“. Na obrázku – obrad letného Slnovratu. Snímka Karol Plicka.

Toto vyhlásenie je potrebné pre jasnejšie rozlíšenie myšlienkových prúdov, ktoré možno používajú niektoré podobné označenia, pojmy alebo znaky, ale ich podstata je rôzna a nezlučiteľná.

VEDOMECKÉ UČENIE sa na Slovensku priamym učením, prednáškami a viditeľne aj rôznymi médiami šíri od roku 1995, neskôr aj na sieti.

Jeho podstatou je pôvodná duchovná – vedomecká kultúra založená na znalostiach súladu človeka so svetom, živlami, jeho ďalšími silami, bytosťami živočíšnymi, rastlinnými…  Podstatnými črtami je zušľachťovanie, úcta, súlad s inými bytosťami, celostnosť, rovnováha, spolužitie v ľudskej aj všebytostnej spoločnosti. Pôsobí prostredníctvom užitých smerov od umeleckých smerov až po prírodné hospodárstvo a dávne zručnosti. Vedomectvo vo svojich jazykových a ďalších prostriedkoch vychádza zo staroslovanskej vedomej a duchovnej kultúry a jej predstupňov, ako kultúry baltoslovanskej, indoeurópskej… Vedomectvo v novodobej podobe sa vyvíja vo vzájomnej pozornosti s etnologickou vedou, v pomernom vzájomnom rešpekte.

„SLOVANSKO ÁRIJSKÉ VÉDY“: Okolo roku 2010 sa na Slovensku – spočiatku internetom začali šíriť teórie „slovansko-árijských vied“, ktoré sú prekladmi z ruských zdrojov „Staroverskej inglistickej cirkvy pravoslávnych starovercov“, ktorú založil v Omsku pred rokom 2 000 Alexander Chinevič. V Rusku táto skupina sama seba označuje slovom „inglingovia“, na ich čele stojí hore spomenutý páter“. Už tieto neslovanské označenia dávajú tušiť, že ide špekulatívny novotvar a nie o nejaké napájanie sa na staroruský či staroslovanský prúd. Skupina má črty vyhraneného fantasticko-ezoterického prúdu so silným politickým podtextom a výrazným vyhraneným nábojom zameraným vzhľadom na súvislosti s ich vedúcim až iracionálne voči Židom, ale aj voči iným rasám, ktoré vraj majú nižší počet čakier, a preto sú podradené„Slovansko-árijské védy“ narábajú s dlhými sledmi nelogických tvrdení,  pričom sa oháňajú údajnými dôkazmi, ktoré buď dôkazmi vôbec nie sú, alebo „už“ nejestvujú, pretože podľa nich boli nepriateľmi zničené. Títo inglingovia tvrdia, že pochádzajú z inej planéty,a teda nie sú živočíšneho pôvodu, na Zem vraj prileteli na kozmických lodiach pred 40 000 rokmi, teda v staršej dobe kamennej. Hovoria o starých Rusoch ako o „Rasénoch“ – teda špeciálnej „Rase“, ktoré mala založiť veľké civilizácie – od Číny až po Egypt. Tvrdia, že Rusi sú Slovania, čo je pochopiteľné, ale z toho im vplýva, že všetci Slovania sú Rusi a všetci Slovania hovorili rusky. Slovenská prekladateľská redakcia inglingov tvrdí, že Slovensko je tiež súčasť Ruska (tzv. Červená Rus). Okrem „Rusi – Rasy“ čitateľom podhadzujú neskutočne dlhé rady etymologických výmyslov, ktorými balamutia jazykovedne nepodkutých čitateľov. Počnúc tým, že ich sídlo Omsk – je vraj odvodené od „óm“, až po nelogické presvedčenie, že akási stredoveká mapa rozšírenia stepných etník, ktoré boli v stredoveku všeobecne označované ako Tatári,  má dokazovať, že „Tartária“ je akýmsi záhadným svedectvom o praslovanskom  štáte. Skupina používa historikom známy byzantský letopočet, údajne viac než sedem a pol tisíc rokov „starý“, ktorý však označuje ako slovanský („od víťazstva Slovanov nad Číňanmi“). Tento letopočet sa v skutočnosti dostal na územie východných Slovanov s pravoslávnym kresťanstvom a bol tam používaný len niekoľko storočí – do reformy pravoslávia. Ide o špekulatívny výpočet byzantských kňazov podľa údajov z biblického Starého zákona s cieľom vypočítať biblický začiatok sveta, a teda ho spájať s duchovným slovanstvom je nezmysel. „Inglingovia“ (prisvojili si označenie škandinávskej šľachty zo severských ság) nazývajú svoju náboženskú skupinu v duchu svojej obvyklej pojmovej mäteži ako to pravé „pravoslávie“. Svoje podvrhy predstavujú na internete „akademikmi“, ktorých akadémie nevideli. Opovrhujú ostatnými duchovnými  prúdmi, vrátane tých, ktoré sa viacerými spôsobmi napájajú na pôvodnú slovanskú duchovnú kultúru. Prekladmi z ruštiny šíria aj knižné podvrhy, zaštiťujúc sa staroslovanskou kultúrou a radom výmyslov o celosvetovom sprisahaní voči „Rasénom“, teda ruskej slovanskej rase. Indoeurópske korene slov, ktoré sú dodnes podobné vo všetkých indoeurópskych jazykoch, vykladajú ako výsostne slovanské alebo rovno ako ruštinu. V starých písmach a znakoch nachádzajú s veľkou dávkou fantázie staroruskú bukvicu, a to už od staršej kamennej doby. Staroslovanskú dávnu spoločnosť vykladajú ako kastovú a presadzujú kastovú spoločnosť založenú podľa farieb očí… Používajú slovanské a a iné typy svastík s vymyslenými významami a v Rusku na „obradoch“ niektoré skupiny „inglingov“ s obľubou držia pravicu v polohe totožnej s nacistickou zdravicou, čo mali aj na titulke jednej zo svojich kníh. Ich „inglistickej cirkvi“ v Rusku v roku 2004 zrušili registráciu, ich vedúci „páter Di“  sa neskôr dostal pred súd za rasizmus – ešte pred tým, ako očakával ním zvestovaný útok jašteríc.  „Inglingovské“ fantastické vynálezy sa však prostredníctvom internetu dostali na územie Slovenska, Čiech a Moravy a Poľska. Na územie Južných Slovanov výrazne neprenikli. Pochopiteľne, v Rusku je táto skupina ostatnými prúdmi, ktorá nepopierajú skutočný vývoj a poznanie, dosť neobľúbená. Podobne je tomu aj na Slovensku a v iných slovanských krajinách. S výraznou dávkou povýšeneckosti a hlavne špekulatívnym výkladom, výmyslami a  a prekrúcaním skutočností sa skupinám šíriacim tzv. „slovansko árijské védy“ v slovanských krajinách podarilo čiastočne zdiskreditovať pôvodné slovanské kultúrne prúdy, ktoré menej rozhľadení nevedia od nich rozlíšiť. Niektorí sa domnievajú, že práve diskreditácia skutočných slovanských hodnôt bola jedným z cieľov tohto projektu v štýle „fantazy“ a „Rasy“.

Na Slovensku začala obroda pôvodnej kultúry doložená dobovými tlačovinami približne 15 rokov pred prienikom tohto prúdu do krajiny. Vedomeckú kultúru tí, ktorí sa s ňou dostali do styku, vnímajú ako súladnú a priateľskú. Tak by to aj malo ostať.

Staroslovenská a staroslovanská prírodno-duchovná kultúra bola dlhodobo potláčaná, jej duchovné a hmotné prejavy boli na našom území dokázateľne od 9. storočia až do novoveku ničené. Uctievala predkov.  Používala dávne znaky, ale aj ďalšie pravzory z dávnejších dôb, ktoré v ľudovej kultúre prežili dodnes a používame ich aj v dnešnom vedomectve. Týmto sa podobnosť medzi vedomectvom a tvrdeniami z okruhu „slovansko-árijských véd“ končí. Takmer vo všetkom ostatnom nájdeme výrazné rozpory. Zaštiťovanie nenávisti, nevedomstva  a výmyslov pod označenie „slovanstvo“ je v týchto súvislostiach pre nás neprípustné.

Od slovansko-árijských véd sa vyhraňujú aj rodnoverecké skupiny a občiny – na Slovensku, v Čechách a v podstate vo všetkých slovanských krajinách vrátane Ruska, Ukrajiny a Bieloruska.

 Tradičná vedomecká kultúra je doložená v etnológii a ďalších vedách. Jej korene sú v dobách pred vznikom feudálnych štátov, teda v kultúrach dávnych Slovanov. V posledných desaťročiach sa zviditeľnil aj novodobý vedomecký smer, a to aj verejnou kultúrnou a publikačnou činnosťouVedomectvo je vyjadrené prirodzeným  slovenským a slovanským koreňoslovným jazykom. Je to smer kultúrny, nepolitický, avšak spoločenský, podporujúci a pestujúci prírodný a spoločenský súlad. Preto sa vyhraňuje nielen voči spomenutej skupine, ale aj voči iným prípadným prúdom, šíriacim namiesto vedomia spoločenskú nenávisť, a tiež sa vyhraňuje voči učeniam, ktoré sú v rozpore s vedomým, zdravým uvažovaním a jeho výsledkami.

Okrem spomínaných nebezpečenstiev treba upozorniť aj na rastúci mediálny antislovanizmus, ktorý môže byť v podstatnej miere následkom nevedomej či cielenej politickej polarizácie. To, že niektoré politické, a to aj krajné sily sa často neoprávnene skrývajú za slovanstvo či pokrytecky aj za slovanské duchovno, nikoho neoprávňuje na všeobecné útoky na tých, ktorí vedome, poctivo a s úctou rozvíjajú pôvodnú, prírodnú, slovanskú kultúru a hlásia sa k nej. Hanobenie slovenstva či slovanstva je takým istým zločinom ako hanobenie akejkoľvek inej etnickej či duchovnej kultúry.

Žiarislav, občianskym menom Miroslav Švický, vedúci spoločnosti Rodný kruh, Stredisko Na Medzi, Kokava nad Rimavicou,

22.10.2018

Pozn.red.:

„Inglistickú cirkev“ založil ako „náboženskú spoločnosť“ bývalý študent kabaly a kontaktér UFO Alexander Chinievič („Pater Di“) po návrate z USA.  Hybridné učením na spôsob hviezdnych vojen s posplietanými škandinávsko-indicko-slovansko-židovskými duchovnými prvkami je zjavným novotvarom, ktoré so slovanským duchovnom nemá okrem niekoľkých slov nič spoločného. Na hybride sa podieľal Trechlebov a pridal sa domnelý akademik Levašov. Neskôr pristúpili aj ďalší.

 


Pre istotu takéto články kopírujem, pretože o rok môžu zmiznút, aby sa dal lahšie prezliecť kabát.

Po Žiarlivého zverejnení tohto článku na FB, sa spustila vlna komentárov, a po niekoľkých dní už pre mňa článok prestal byť viditeľný, či je zmazaný alebo som vyblokovaný je viac menej jedno.

Čo je dôležité si pamätať z mojho komentáre je zaujímavá otázka:

 • Predložte a obhájte nežydokresťanské dokumenty, ktoré potvrdzujú vedomectvo, a ktoré ho vyvracajú
 • Predložte a obhájte nežydokresťanské dokumenty, ktoré potvrdzujú slovansko-árijské védy, a ktoré ich vyvracajú

Diskusia skončila. Je dôležité vyčítať, že vedomectvo je pojem nový, no založených na "našich" tradíciách. Zjavne tých, ktoré nám napísali všade tak vrúcne "vítaní" žydokresťania.

V 1. videu sledujte samozvoleného kráľa vedomoctva, v 2. samozvoleného kráľa slovnemov a jeho časť háremu. Kňažka je moc oblečená, ten malý výstrih to nevyrieši, jediný správny a právny úbor možno vidieť v 3. videu.