Pochod SNP

Aktuálne sme na pochode Hrdinov SNP

Sme účastný pochodu Hrdinov SNP, ako motorizovaná jednotka - Mj PN.P

Nakoľko veľa času trávime šoférovaním a navštevovaním okolitých zaujímavostí, znížili sme pridávanie nových článkov.

Po skončení pochodu predpokladané 13.09. opäť pokračujeme v našej aktívnej činnosti.

Udalosť

YouTube archív SVCS bol žydmi zrušený, po návrate nahráme dôležité videá na iný zdroj.

Čo škodí alternatíve?

Sa nám to tu pekne melie, kresťania sa hrajú na svätuškárov a opäť sa snažia presvedčiť, že ich názor je ten jediný pravý

Poslednú dobu sa dejú veľmi čudné veci, možno to bude tým práškovaním, a možno sa národ konečne prebúdza, stavia sa na vlasné a vzdoruje kresťanskému despotizmu.

Na SVCS sa udiala vec, kedy počas oslavy 5. výročia SVCS malo byť pustená repríza Ponerta a namiesto toho Hazucha so Zlinským si zabezpečili živý prenos cez Klatovy proti oslavujúcim moderátorom a hosťom. Prezrel som si rôzne debaty k tejto udalosti na SVCS, no Hazucha nebol schopný svojim primitívnym spôsobom sa obhájiť a tvrdo presvedčiť ostatných o kresťanskej pravde, pripravil nám nasledujúcu reláciu. Relácia je vskutku poučná a príkladná, priamočiara svojim smerovaním a posolstvom.

Čudoval som sa, čo Ponert robí v tejto relácií a nakoniec to vyriešil veľmi zaujímavo.

Počúvať žydokresťanské drísty o tom, aká škatuľka je pre všetkých správna, čo má každý robiť a čo nie, už nejakú dekádu nefunguje. V tomto podporujem českú vzdorovitosť, odpor kresťanskému formalizmu a podriadenosti. Stavať na nejakých tituloch, vzdelaní či inou žydovskou fikciou a porovnávať si väčšie, je správne kresťanské.

A v období, keď žydovský mainstream upadá, je potrebné v alternatíve robiť čistky a vybrať jej hlavu, koho si žydia vyberú a podporia? No predsa žydokresťanov, lebo ony jedno sú, krv a obeť.

Janko Šarmír

Hoci sa môže javiť, že Hazucha aj Zlinský majú pravdu, čo veru aj majú, no len tú svoju pravdu. Týchto mojich či našich právd už sme mali hodne, žydovská história sa rozpadá, ich právna stabilita sa rozpadá, žydovský systém kolabuje.

Urobme preto maximum, dajme tomuto systému voľnosť a slobodu, uvolnime všetky ventily a zábrany (ale bez straty vlastných hodnôt), nech sa systém vžerie sám do seba a začne sa nekontrolovateľne množiť ako rakovina. Bojovať v súčasnosti proti systému je strata energie, treba plávať na povrchu a pridávať ďalšie vlnky. Vlnky sa výsledne spoja do celosvetovej kataklizmy, v ktorej vlnkoviči majú šancu sa zorientovať.

Ak sa bojíš o svoj život, blízkych či bezcenný majetok, vedz, že to budeš mať veľmi ťažké. Vojna je už vpučená vo dverách. Som zvedavý o čo sa budeš báť v jej čase, kedy ľudský život nemá cenu a majetok duplom.

2 percentá z dane

Ako poukázať 2% z daní
Ďakujeme za Vašu podporu

Pracovali ste ako dobrovoľník?

Ak ste pracovali aspoň 40 hodín ako dobrovoľník v roku 2018, máte možnosť venovať 3% z dane - požiadajte organizáciu, pre ktorú ste pracovali ako dobrovoľník o potvrdenie tejto práce.

Dôležité termíny:

  • do 31. marca 2019 - Podanie daňových priznaní zo strany daňovníkov (fyzické osoby), ktorí podávajú daňové priznanie + podanie daňových priznaní právnickými osobami - Vyhlásenie je už súčasťou daňového priznania
  • do 30. apríla 2019 - Zasielanie vyhlásení zo strany daňovníkov, za ktorých daňovú povinnosť vyrovná zamestnávateľ (zamestnanec okrem vyhlásenia zasiela aj Potvrdenie o zaplatení dane)

 

Popis krokov pre venovanie 2% z dane

Zamestnanci:

  1. Požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov a o vystavenie potvrdenia o zaplatení dane.
  2. Vyplňte vyhlásenie o poukázaní 2 % dane. Uveďte vaše meno, rodné číslo, bydlisko a sumu zodpovedajúcu 2% zaplatenej dane.
    1. Vyhlásenie (editovateľné PDF)Potvrdenie o zaplatení dane (editovateľné PDF)
  3. Najneskôr do 30. apríla 2019 pošlite/doručte formuláre daňovému úradu v mieste vášho bydliska.

 

Údaje pre dokumenty:

IČO 42347653
Právna forma Občianske združenie
Obchodné meno (názov) Zdravie športom
Sídlo - Ulica Bobrovec
Súpisné/orientačné číslo 534
PSČ 03221
Obec Bobrovec

Informácie o určenej právnickej osobe - Notárska Komora Slovenskej Republiky