Čo v zákulisí spôsobilo vstup vojsk varšavskej zmluvy do Československa v roku 1968? Akej súvislosti sa prehliadajú a čo možno čítať medzi riadkami? Čo sa zamlčuje pri mediálnych orgiách? Trochu iné nazeranie na notoricky omieľané témy?