Životné sily Predkov

Vladimír Laubert Tartaria

Nikto nemôže dvom pánom slúžIť, pretože alebo jedného bude mať v nenávisti a druhého milovať, alebo jedného sa bude pridržiavať a tým druhým opovrhovať. Nemôžete slúžIť bohu I mamone.

Všetci chceme zdravo žiť, všetci chceme byť úspešní. Všetci chceme mať dobrý plat, super dovolenku a veľa iných vecí. Okrem iného – keď vyjde čas – chceli by sme byť aj Slovania. Možno povieme, že to nemusíme volať „Slovania“, ale že jednoducho chceme ísť v šľapajach našich Predkov. Keď si takto pekne pohovieme, tak v nedeľu skočíme aj do kostolíka – veď „istota je istota“, ale aj tak chceme byť Slovania... alebo Árijci?

Načo vlastne slúži dedičstvo Predkov? Je to len otrepaná fráza, alebo naozaj za tým niečo je? Dnes je moderné byť „in“, teda chtiac-nechtiac sme už „unavení“ tými rečami, že nemáme žiadnu vlastnú minulosť, že celá minulosť ľudstva je to, čo o sebe hlásajú „staršie“ národy.

Nuž dobre – na jednej strane unavení, na druhej strane ambiciózni – veď ak naozaj niečo je za tým všetkým, čo sa hovorí napríklad o „fenoméne 2012“, tak sa „pozichrujme“. A je to tu – chceme sedieť na dvoch stoličkách. Ale ak chodíme – len tak, pre istotu – aj do kostolíka, tak počuli sme tam aj niečo naozaj užitočné? Napríklad toto:

NIKTO NEMÔŽE DVOM PÁNOM SLÚŽIŤ, PRETOŽE ALEBO JEDNÉHO BUDE MAŤ V NENÁVISTI A DRUHÉHO MILOVAŤ, ALEBO JEDNÉHO SA BUDE PRIDRŽIAVAŤ A TÝM DRUHÝM OPOVRHOVAŤ. NEMÔŽETE SLÚŽIŤ BOHU I MAMONE. [Mt 6,24]

...NIJAKÝ SLUŽOBNÍK NEMÔŽE SLÚŽIŤ DVOM PÁNOM, KEĎŽE ALEBO JEDNÉHO BUDE NENÁVIDIEŤ A DRUHÉHO MILOVAŤ, ALEBO JEDNÉHO SA BUDE PRIDŔŽAŤ A DRUHÝM POHRDNE. NEMÔŽETE SLÚŽIŤ BOHU I MAMONE. [Lk 16,13]

Nuž, bratia Slovania, nesedí niečo? Určite, sú taj takí, ktorí práve teraz reagujú – ale to sa nedá brať doslovne, treba to vyložiť. Nuž – a to je ono. Ak obsah podanej informácie nevieme (rozumej: nechceme) priamo chápať, tak sa skryjeme za spleť paragrafov – a sme doma. Prídeme na to, že to nemožno chápať len tak, polopatisticky, a teda potrebujeme „odborníka“, ktorý nám to vyloží. Ale toto už je teizmus, nie Viera. Ak potrebujem „odborníka“ (t.j. napr. teológa) na výklad, tak som ďaleko –presnejšie v nedohľadne – od Starej Viery Predkov. Okrem iného, nemám ani potuchy o Zdravomyslí. Kontrakt s Rodom je v nedohľadne a pán farár alebo „vlastný názor“ za rohom.

Toto je realita dnešných dní. Chceli by sme sa volať Slovanmi, ale pre istotu ani nevyjdeme zo svojich teplých kukiel. Hovoríme, že chceme návrat Starej Kultúry – ale podľa možnosti len cez víkend, a aj to iba v sobotu – aby sme v nedeľu stihli aj kostol. A ak by sa všetko dalo „odbiť“ cez internet, tak by to bolo úplne super...

 

Nedávno sme oslávili najväčší sviatok Boha Perúna v roku. V poslednom roku tohto Veku, v predvečer veľkých zmien. Prišlo síce dosť ľudí, ale väčšinou prišli takí, ktorí sa nenahlásili na obrad Menorečenia. Na obrad Menorečenia ste sa nahlásili v hojnom počte... otázkou ostáva – načo vlastne? Často sa pýtate, ako sa správne vracať ku Kultúre Predkov. Odpoveď je stále tá istá – Rodová pamäť, uložená v našom vnútri potrebuje na svoje „dekódovanie“ vstup energie „zvonku“, t.j. z mimo nás. Ako sa tento prístup aktivuje? Ak budeme skromní, tak už tisícročia a tisícročia stále rovnako a teda nemenne – hlavne čítaním Dedičstva Predkov (Védy a Letopisy), Obradmi a Rituálmi. A ako sa zúčastňujeme na Obradoch Slávenia Sviatkov – dokonca Boha Perúna? Každý si vie odpovedať za seba sám.

Možno je na čase prehodnotiť, či naozaj toľkí chcete prejsť obradom Menorečenia. Rozmyslite si, či potreba obradu vychádza z vášho srdca, zo Svedomia, alebo je to jednoducho iba na „vymazanie“ kresťanského krstu bez vlastného pričinenia. Menorečenie vám totiž bude nanič – dokonca bude pôsobiť negatívne – ak si myslíte, že netreba ísť cestou Predkov, že stačí robiť v práci na tvarov, sem-tam mrknúť na internet – a sme „hotoví“ Slovania. Prečo taký dôraz na Dedičstvo Predkov v Prastarých Textoch? Pretože tieto obsahujú odporúčania, ako ísť po správnej ceste. Inými slovami, ak budeme ignorovať skúsenosť našich Predkov zapísanú v starých textoch, tak sa vystavujeme nebezpečenstvu, že budeme opakovať tie isté chyby – a „učiť sa na vlastných chybách“ nie je súčasťou našej Kultúry – práve preto máme zapísané Dedičstvo Predkov.

Teda, zhrňme si to. Ak síce chcete byť Slovanmi či Árijcami, ale ak – okrem obradu Menorečenia – neplánujete sa zúčastňovať na prastarých obradoch, ktoré – najmä v energeticky význačné dni, ktoré voláme sviatky – radšej posedíte za počítačom, tak radšej ani nečítajte našu stránku, a už vôbec sa nenazývajte Slovania či Árijci. U tých totiž platí „spolu“, namiesto „ja sám a v teplúčku domova“. Na Slovensku – a nielen tu – nájdete dostatok takých, ktorí vás radi privítajú medzi sebou a spolu „odborne“ okomentujete na rozličných fórach tých bláznov, čo by chceli žiť ako Predkovia... otázkou ostáva, koho Predkovia?

K tejto otázke si zopakujme, čo dokázali urobiť v minulom storočí v Indii – M. Gándí, keď viedol odpor voči parazitom tak, že naozaj zjednotil národ a spolu dokázali – neočakávane a rýchlo – zlomiť ich moc. Ako to urobil – po rade od L. N. Tolského? Použitím Zdravomyslia. Nastal deň a nikto z domorodcov nenastúpil do roboty v anglickej firme, nikto viac nekúpil anglický tovar, t.j. všetkým stačil domáci, tradičný odev, nástroje, strava atď. Nikto viac nepotreboval nijakú službu od Britov. A oni zo dňa na deň pochopili, že nemajú na kom parazitovať. A len pre osvieženie pamäte, bývalá kolónia India zahŕňala nie iba dnešnú Indiu, ale aj Pakistan či Bangladéš... Áno, neskôr sa podarilo Gándího zavraždiť a krajinu rozdeliť, ale lekcia Zdravomyslia je tu a už nikdy nevymizne. Pre tých, ktorí by chceli povedať, že v „primitívnej“ krajine sa to dá by si mali uvedomiť, že ako keby „primitívna“ India je dnes druhým najväčším producentom software na svete – hneď po USA. A musíme zdôrazniť, že okrem iného.

 

Nuž, pristúpme k Zdrave našich Predkov. Tí, ktorí by si myslia, že netreba sláviť tradičné sviatky, ale chceli by iba „lízať smotanu“ by mali vedieť, že takto to jednoducho nebude fungovať. Môžete čítať rôzne články, ale sila z Nebies k Vám nezostúpi – veď načo by aj mala? Aby ste mohli v „splendid isolation“ večer cvičiť „something different“ ako iní a ráno pekne nacupkali do práce naháňať peniaze tvarom? Nuž, použime civilizačný štýl vyjadrovania, ktorý je práve „in“: forget it.

Vráťme sa k jednej z foriem Dedičstva Predkov – k Zdrave. Hoci sme už o nej písali, je to taká rozsiahla oblasť, že ju nemožno opísať niekoľkými článkami. Avšak bez ohľadu na to, koľko zo Zdravy máte prečítané či už aj nacvičené, jedno musíte mať stále na pamäti: nie nadarmo sú cviky Zdravy nazývané ideomotorickým cvičením. Ak totiž iba dvíhate ruky a nohy, či „správne“ dýchate, či vykonávate inú motoriku – nestačí to. Okrem pohybov – hoci dôležitých – je nevyhnutné spolu s motorickými cvikmi zapájať myseľ a pracovať s obrazotvornosťou. Obrazotvornosť je nad hmotou – nezabúdajte. Nie iba bezduchý výkon cvikov, ale hlavne cvičenie na posilňovanie obrazotvornosti. Práve preto to voláme ideomotorický systém. Dobre si to všimnite: nie motorický alebo motoricko-ideový!

Nedávno sme hovorili o troch silách, ktoré sú základom ponímania zdravej rovnováhy v našom tele. Je to Boreja, Peryňa a Velesnica. Zároveň sme sľúbili, že prinesieme konkrétne príklady „ako na to“. Nuž, niečo tu zase máme.

 

Začnime s obnovou Boreje. Predstavme si, že sme živel – vzduch. Vzduchu predovšetkým prislúcha teplo a čerstvosť. Pohľadajme vôkol seba tie predmety, ktorým možno zároveň prisúdiť aj teplo aj čerstvosť. Dajme si sedem dní a zostavme ich zoznam.

Ak sa naučíte takto – jednoducho – ponímať veci, tak si nájdite odľahlé miesto, kde sa budete učiť povznášať nad zemou, obklopení vôkol seba vzduchom. Na tomto mieste zložte zo seba všetok odev. To preto, lebo takto budete v maximálnej miere v kontakte so vzduchom. Preciťujte, ako z vášho tela vychádza aj do neho vchádza vzduch. Vtiahneme ho nosom, prechádza vašim telom a vstupuje do pľúc. Majte na pamäti, že každá jeho čiastočka je preurčená iba na jedno jediné – na dýchanie – a že aj vaša koža je súčasťou tohto divotvorného systému.

Preciťujte, ako vzduch očisťuje vaše telo. Preciťujte neobyčajnú ľahkosť, dokonca aj nepatrné zakrútenie hlavy, teplotu a vlažnosť. Sami sa staňte vzduchom, „ambrou telesnou“, Borejou! A teraz prichádza dôležitá vec – naučiť sa kontrolovať vzduch. Aby ste to dosiahli, predstavte si, že ste ľahučkým vetríkom, potom priložte dlane jednu k druhej na malú vzdialenosť – 15-20 cm. Pri výdychu si predstavte, že vzduch, ktorý vydychujete vypĺňa priestor, ktorý ste „uzavreli“ medzi dlaňami rúk. Na to, aby ste úplne vyplnili tento priestor postačí 3 až 5 výdychov. Potom sa nadýchnite a vráťte k normálnemu dýchaniu.

Týmto cvičením ste nie iba „nezúčastnene vydychovali“, ale spolu so vzduchom ste zároveň zo seba vydychovali aj choroby a všetko zlo. Znova vystrite ruky a priestor, ktorý takto vyformujte naplňte vzduchom. Potom si predstavte veľkú čiernu dieru – ktorú my, Slovania, nazývame „Prechod k Nežitiam“ – a z celého dlaňami ohraničeného priestoru „vybite“ všetok vzduch do tejto čiernej diery.

Potom zapečaťte čiernu dieru na večné veky. Môžete pocítiť akési „pristátie“. Ak sa tak stalo, tak ste zvládli metodiku zbavovania sa chorôb!

 

Ďalej to skúsime s obnovením Peryne, ktorá je roztrúsená po celom našom organizme. Aké vlastnosti má voda? Je chladná a čerstvá. Teraz sa snažme všimnúť si vôkol seba tie veci, ktoré majú presne takéto vlastnosti. Aby sme sa zjednotili s vodou, musíme zložiť zo seba všetok odev a vojsť do chladnej vody – jazera, rieky, prípadne vane. Môžete použiť aj trubicu na dýchanie, aby ste sa mohli do vody úplne pohrúžiť, ponoriť. Predstavte si, že vaše telo je ohromný dýchací aparát. Každá jeho časť dýcha, každý pór kože dýcha... vodou. Voda očisťuje a vyplavuje na povrch. Buďte opatrní a nestotožnite element vody z prvotnej sily Peryne s fyzickou vodou, inak by ste sa mohli aj utopiť.

Okrem toho si tri minúty denne predstavujte, že ste Voda. Preciťujte jej tekutosť, chlad, osviežujúcu vlažnosť. Poznávajte ju vo všetkých prejavoch. Takto sa raz naučíte „byť Vodou“.

Pomocou takýchto slovanských praktických cvičení možno sa pokúsiť zbavovať chorôb. Je to pomerne jednoduché. Vyberte si vhodnú chvíľu a predstavte si, že ste Voda. Zdvihnite ruky nahor tak, aby medzi dlaňami – obrátenými jedna k druhej – sa vytvorila medzera asi 20 cm. Potom si predstavte, že v rukách držíte malý súdoček. Pri výdychu si pomaly predstavujte, ako z vás – spolu s chorobou – odteká voda do tohto súdka. Súdok sa naplní na 4 až 7 výdychov. Keď toto vykonáte, tak urobte 3 hlboké nádychy a vylejte vodu s chorobami preč, potom sa vráťte do normálneho stavu.

Súhrn ohnivých aspektov sily Peryne môžeme použiť aj na liečenie. S ohňom však nie sú žiadne žarty. U nás, Slovanov, tradične existovali dni na praktiky ohňovej očisty. Boli to dni, ktoré dnes zodpovedajú 25. decembru, 21. až 25. marcu, 22 júnu a tie dni, ktoré máme v našom kalendári označené ako Rodičovské.

K „Otcovi-Ohňu“ sme sa v našej kultúre chovali vždy s úctou, pretože tak či onak personifikovaný – napríklad ako Ohnivý Boh Semargl – vždy sme ho považovali za prejav podstaty Pravi.

Tejto úcte zodpovedá aj jedno z dávnych čias zachovaných Pravslávení: „Otecko ty náš Oheň, všetkých kráľov si ty kráľ. Buď milostivý, ako si horúci a pálivý keď zapaľuješ a spaľuješ v čistom poli trávy a pažite, porasty a húštiny, aj starého duba korene. Takto sa k tebe modlím, korím sa: Otecko kráľ Oheň, zapáľ a spáľ mocou božou všetky žiale a choroby, strachy a rozruchy!

Pred ohňovou očistnou praktikou sa zvyčajne nejedli plody zo stromov, ani mlieko, med a podobné produkty od lesných a domácich zvierat. Jednoducho sa jedli kaše, keďže ide o očisťovanie organizmu. Ale nejde iba o prosté očistenie. Jedenie zrna má posvätný zmysel, pretože každé semeno sa považovalo za symbol vôľového prejavu Života. Aký dlhý čas bol potrebný na prípravu zotrvávaním na strave z kaše? V tomto zmysle Zdrava nemá žiadne strohé časové limity. Možno deň a noc, možno tri dni, týždeň. Čas je určovaný samotným človekom, pretože Viera to takto umožňuje.

Po tomto pôste treba urobiť nasledujúce. Nájdite si horúce, ale suché miesto bez pary. Ak to nie je možné, tak sa primknite čo najbližšie k ohňu. Odstráňte všetok odev, môžete si nechať prikrytú iba hruď, prípadne ďalšie citlivé časti tela. Bude veľmi horúco, ale dýchanie nesmie byť nijako sťažené. Sústreďte sa na dýchanie preciťujte, ako horúci, nahriaty vzduch vchádza do vašich pľúc a následne z nich vychádza. Prestavte si, že vaše telo je ohromný dýchací aparát, pričom každý pór vašej kože dýcha teplom a suchom – Ohňom Peryne.

Oheň prechádza celým vašim telom a očisťuje ho. Pri výdychu odnáša so sebou všetky toxické látky, bôľ a strádanie. No nezabudnite, že toto cvičenie sa môže vykonávať iba v blízkosti skutočného ohňa a to po dobu nie viac ako 10 minút (virtuálny oheň na obrazovke monitora nestačí). Pri vykonávaní tejto celiteľnej techniky však môžete ľahko stratiť pojem o čase, preto je vhodné si vopred nastaviť budík. Potom vypite 1 až 2 poháre studenej, ale nie ľadovej vody a vzdiaľte sa od žiary.

 

Ak sa chceme zbaviť nachladnutia, tak použijeme ohnivé dýchanie. Použijeme princíp ohňového výdychu. Priložte dlaň k perám a urobte pomalý a ľahký výdych tak, aby ste ju zohriali vydýchnutým vzduchom. Ak ste to robili správne, tak dlaň sa ohriala a zarosila. Teraz sa pokúsime „vypáliť“ nachladnutie. Položte si obe dlane na čakru Život (brucho) a urobte hlboký nádych. Zatvorte oči. Začnite pomaly vydychovať „dovnútra“, zo spodnej oblasti hrude. Snažte sa o to, aby sa takýmto výdychmi zahriala celá spodná časť hrude, aby sa jednoducho zaplnila teplom.

Teraz si zápästie omotajte teplým, štrikovaným šálom. Priblížte pery k šálu (alebo šatke) nad rukou a začnite vydychovať „ohňový dych“, ako keby do šálu. Postupne sa prejaví precítenie horúceho komplexu a teplo prenikne dovnútra a zohreje ruku. Potom si týmto šálom obmotajte šiju a zopakujte cvičenie. Vzduch vydychujte do oblasti ohryzka na šiji. Takýmto výdychmi zohrejete celý krk.

Vnútorný výdych „ohňového dýchania“ sa považuje za veľmi užitočný, pretože rýchlo naplní ľubovoľnú časť tela teplou, iskrivou energiou, čím vyháňa chorobu.

 

Fyzická sila Velesnica je v prvom rade zem, kameň. V slovanských celiteľských technikách je spojená s „telesnou ambrou“, s prácou s kameňom.

Kameň bol v našej kultúre zastúpený vždy. Kameň Alatyr je považovaný za centrálny bod Kozmosu. Vôkol neho, t.j. vôkol svetovej osi (vôkol Hviezdy Sedavy, nazývanej aj Hviezda Roda, t.j. Polárna hviezda) sa otáčajú súhvezdia oboch Medvedíc, Slnko, Luna, planéty a hviezdy. Kameň bol vždy. Život je kameň a kameň je život, dôstojný svojho veľkého kamenného rituálu. V zachovaných starých letopisoch sa hovorí o faktoch rituálneho ctenia si kameňov. Aj u nás starí ľudia často hovorili povesti o kameňoch či bralách. A ako ich nebrať do úvahy, nepovažovať za súčasť veľkého rituálu Života, ak sa o nich hovorí aj vo Velesovej knihe, v hymnusoch Rigvédy aj v Knihe Koľadu?

Keď hovoríme o Životných silách, tak nemôže vynechať ani Sily predstavované zvieracím svetom. My už vieme, že každý náš Rod má svoje Totemové zviera. Je to zviera, skrz ktoré sme sa prvý raz materializovali v Ríši ľudí. Dávnou praxou však je, že počas života možno nadobudnúť aj iné Sily, často ich môžeme nazvať aj Ochrannými duchmi. Tradične sa dajú nadobudnúť tam, kde ľudia odchádzajú, keď hľadajú svoju cestu k videniam, a teda chcú byť ďalej od civilizácie a jej „výdobytkov“. Dnes je to síce aj u nás oveľa ťažšie, keďže kresťanská cirkev – protizákonne – nemilosrdne drancuje aj naše lesy. Takýmito miestami, kde sa dajú „nadobudnúť“ Ochranní duchovia sú napríklad jaskyne, vrcholy hôr, veľké vodopády, príbytky zostrojené na vetvách veľkých stromov či Svätilište. V tejto súvislosti si spomeňme druh ľudí, ktorí oddávna patril tiež do našej kultúry. Šaman je človek, ktorý vie a môže vedome komunikovať so Svetom Navi. Tento názov pôvodne pochádza zo Sibíri, aj keď sa neskôr rozšíril až do Ameriky. Podľa starých záznamov Véd, Veľká Tartaria zahŕňala nielen Veľké ostrovy (dnešné Japonsko), ale aj Aljašku. Áno, aj toto sú miesta, kde našich Predkov nemilosrdne vyvraždili.

Aj v prostredí civilizácie – v kresťanstve – sa používa výraz „anjel strážny“. Mal by to byť dobrý ochranca, ale my vieme, že „anjel“ je 16 rozmerná bytosť Temnej Navi. Napriek tomu je často zobrazovaný ako biela postava s krídlami – čo je zase vizuálny pozostatok našej kultúry, keďže ide o Lega Ochrancu. Teda názov zmenili na protipól, ale obraz nám nechali. Tak či onak, názov nesie so sebou pôvodne naviazaný obraz a anjel ostáva anjelom...

Musíme brať do úvahy, že v podstate máme do činenia s viacerými entitami. Naše totemové zviera natrvalo „podfarbuje“ naše chovanie, ale počas života môžeme „nadobudnúť“ aj iných pomocníkov zo sveta pomocných duchov (bytosti Svetlej Navi), ak ich potrebujeme na splnenie nejakej úlohy.

Tak či onak, najrozšírenejším druhom ducha ochrancu sú zvieracie sily. Pre šamana je spojenie medzi svetom ľudí a svetom duchov vo forme zvierat niečím absolútne základným. Šaman vôbec musí mať – aby vôbec bol šamanom – osobitného ochrancu už preto, aby mohol konať svoje činy, pri čom mu podstatným spôsobom pomáha jeho duch ochranca.

 

Či už vedome alebo nevedome, v samotnom základe totemizmu a s ním spojeného zvieracieho sveta – hoci v nemateriálnej podobe – je viera v to, že ľudia sú pokrvne spojení so svetom zvierat, a to každý Rod či Plemeno so svojim zvieraťom. V tomto môžeme súhlasiť aj s modernými výskumníkmi. Vieme napríklad, že kravy sú jednou z najpočetnejších skupín, z ktorých prechádza materializácia z ríše zvierat do ríše ľudí. Nuž, práve preto v Indii kravy nezabíjajú. Zabiť totemové zviera je vôbec ťažký hriech. Pripomeňme si, že sú národy, ktoré nejedia určité zvieratá, aj keď inak mäso jedia – napríklad prasatá. Je ťažké si domyslieť prečo to tak v dávnej minulosti ich predkovia stanovili?

Hoci si to neuvedomujeme, totem Rodu či totem Plemena je používaný aj v moderných krajinách, hoci sa chápu už úplne inak. Existuje napríklad totem Rodu, ktorý sa dnes nazýva USA – je to orol bielohlavý. Aj jednotlivé severoamerické štáty Únie majú svoje vlastné totemové zvieratá – napríklad kmeň Kalifornie má medveďa grizlyho a kmeň Michigan zase rosomáka. Nemusíme určite pripomínať, že o Rusku sa tradične hovorí ako o krajine Medveďa. Hoci sa to vysvetľuje inak, aj kresťanstvo má svoj pôvodný, totemový znak rybu – žeby preto, lebo jaštery prišli tiež z mora?

Jedným z druhov zvieracej sily, t.j. sily ochranného ducha je jeho ochranný aspekt. Tento ochraňuje každého človeka podľa druhu. Takéto totemy sú duchmi ochrancami a pomáhajú nám v každodennom živote. Vieme, že takýto totem má v skutočnosti každý človek Rasy. Dokonca ich – podvedome – dávame aj našim deťom, čím ich dávame pod ich ochranu. Ľudia dnes jednoducho nevedia čo vlastne robia, keď svojmu dieťaťu dávajú večer plyšovú myšku alebo medvedíka, aby pokojne spalo.

Taktiež v bežnom hovorom jazyku ostali dávne – ale jasne viditeľné – stopy po našej starej kultúre. Ide o vyjadrovanie sa formou prirovnávania k určitému druhu zvieracej životnej sily. Takto ľudí, s ktorými sa bežne denne stýkame opisujeme zdanlivo banálnymi frázami. Kedy ste si uvedomili, čo vlastne hovoríte, keď sa vyjadríte štýlom: „ten chlap je ako medveď“; „ona je kočka (t.j. mačka)“; alebo „daj si na neho pozor, je to had“.

 

Ak sa pozrieme na Kruholet Čísloboha vidíme, že každá z Prvopočiatočných Síl, ktoré riadia náš Vesmír – Bohov Pravi – má svoje Zviera. Tieto zvieratá vyjadrujú špecifickú charakteristiku danej prvopočiatočnej Sily, či môžu „fungovať“ ako poslovia práve týchto Bohov, keď ich pýtame o radu.

Naše osobné zvieracie sily – na rozdiel od totemovej – sa môžu počas života meniť v závislosti od toho, aké úlohy potrebujeme splniť. Šamani opisujú takúto symbiózu zvieracej sily a nás ako veľmi prospešnú. My dostávame silu formou pomocného zvieracieho ducha a on zase dostáva možnosť znova pobudnúť v materiálnom tele. Nesmieme však zabúdať, že ľudia, ktorí sa stýkajú so Svetom Navi sú dvojakého druhu, t.j. môžu vykonávať Bielu, ale aj Čiernu mágiu. Od toho tiež závisí, aké druhy takýchto síl a akým spôsobom povolávajú do svojich služieb. Jeden z výkladov hovorí, že pri takýchto stretnutiach v cestách v Navnom Svete sú dobrí pomocní duchovia tí, ktorí sa vám ukážu vo forme vášho totemového zvieraťa. Naopak, zlé sily sa budú zjavovať vo forme tých jašterov a rýb, ktorým vidno zuby. Takýto duchovia spôsobujú problémy – telesné a duševné choroby.

Tie jaštery a ryby, ktoré neukazujú svoje zuby sú dobré. Všetky cicavce a väčšina vtákov sú dobrí duchovia a môžu sa stať zdrojom vašej hľadanej zvieracej sily. Takouto sa môže stať aj hocijaké „mystické“ zviera, napríklad jednorožec či okrídlený kôň. Ale nezabudnime na Zdravomyslie!

Šaman, ktorý počas svojej cesty do Sveta Navi dostal pomocníka vo forme zvieracej sily sa môže od neho veľa naučiť. Každý druh zvieraťa predstavuje samostatný zdroj poznania, a práve preto sa často volajú aj učitelia. Vždy sú pripravení – ako všetci pomocní duchovia, ktorí práve pri pomáhaní nám sa evolučne vyvíjajú – sa s nami podeliť o svoju múdrosť, ktorá nám pomôže žiť lepší a správnejší život.

Uveďme si niekoľko príkladov šamanského ponímania zvieracích síl a čomu sa môžeme od nich naučiť. Ak dokážete cestovať v navnom Svete, tak v prípade záujmu a dostatočnej osobnej sily sa vo svete duchov stretnete práve s tým duchom, ktorého múdrosť potrebujete najviac. Takže, niekoľko príkladov:

Motýľ Babôčka

 • Prevtelenie Duše
 • Premena formy
 • Premena bytosti
 • Mágia

Vlk

 • Duchovný učiteľ
 • Sprievodca v snoch a meditáciách
 • Spojenie inštinktu a rozumu
 • Všeobecné a rodinné hodnoty
 • Poznanie ako preľstiť nepriateľov
 • Schopnosť pohybovať sa v neviditeľnom svete
 • Pevnosť Ducha
 • Poznanie ako obrániť seba a svoju rodinu
 • Smrť a znovuzrodenie
 • Poznanie ako získať výhodu zo zmien

Havran

 • Ochranca brán Bytia
 • Sprevádza Dušu z temnoty k Svetlu
 • Nebojí sa Temnoty
 • Pomáha hlbšie spoznávať skryté aspekty vašej osobnosti
 • Voľné premiestňovanie sa v neznáme
 • Poznanie umenia zmien
 • Poznanie mágie

Gepard

 • Využitie vibrácií na liečenie chorôb
 • Pomoc pri hľadaní osobnej magickej piesne
 • Poznanie o minulých materializáciách Duše
 • Schopnosť vidieť neviditeľné

Králik

 • Prešibanosť
 • Poznanie paradoxov a protirečení
 • Schopnosť žiť podľa vlastného rozumu
 • Nachádzanie právd ukrytých v životných skúškach a intuitívne poznanie
 • Bystrý um
 • Prekonanie strachu
 • Posilnenie intuície

Krtko

 • Ochranca podzemného sveta
 • Spojenie s energiami Zeme
 • Poznanie rastlín, koreňov, minerálov, semien, riek a iných ukrytých, podzemných priestorov
 • Sebaanalýza a slepota ku všetkému okrem Svetla a Tmy vo Svete Javi
 • Láska prejavená v Prírode
 • Citlivosť na priblíženia a vibrácie
 • Pochopenie energií a tokov

Lev

 • Odstránenie stresov
 • Silné rodinné vzťahy
 • Fyzická sila
 • Smelosť, odvaha
 • Energia

Líška

 • Zmena formy
 • Uvážlivosť
 • Pozorovacia schopnosť
 • Prefíkanosť
 • Skrytosť
 • Maskovanie
 • Neviditeľnosť
 • Schopnosť vidieť neviditeľné

Los

 • Premiestnenie do sveta Duší a nazad
 • Premiestňovanie v neznáme
 • Návrat Duší
 • Sebaúcta
 • Fyzická sila
 • Múdrosť
 • Dobré vzťahy so staršími
 • Neviditeľná rýchlosť

Medveď

 • Sebaanalýza
 • Celiteľstvo
 • Jednota
 • Schopnosť meniť sa
 • Sila tvárou tvár nebezpečenstvu
 • Kontrola v časoch prechodných periód
 • Spojenie s Duchom
 • Sny
 • Smrť a znovuzrodenie
 • Zmenenie seba
 • Cestovanie v astrálnom svete
 • Tvorca snov, šamanov a mystiky
 • Videnia
 • Trpezlivosť
 • Sebaobrana a pomsta
 • Múdrosť

Jeleň

 • Veľkodušnosť
 • Umenie počúvať
 • Poznanie krásy rovnováhy
 • Pochopenie toho, čo je nevyhnutné na prežitie
 • Sila požehnania a štedrosti Duše
 • Schopnosť sebaobetovania v mene vyššieho cieľa
 • Spojenie s Duchom lesa
 • Iné spôsoby dosiahnutia cieľa

Orol

 • Rýchlosť
 • Fyzická sila
 • Smelosť
 • Múdrosť
 • Ostrý zrak
 • Duchaprítomnosť
 • Poznanie mágie
 • Schopnosť vystúpiť nad materializmus, aby bolo možné vidieť Duchovno
 • Schopnosť vidieť všeobecné rysy – „les za stromami“
 • Spojenie so sprievodcami a učiteľmi sveta duchov
 • Budovateľský duch
 • Sláva, dosiahnutá úpornou prácou so sebou samým

Rys

 • Ostrý zrak
 • Predvídavosť
 • Vývoj extrasenzorických schopností
 • Poznanie tajomstiev a záhad
 • Schopnosť premiestňovať sa v priestore a čase

Sova

 • Nehlučné a rýchle premiestňovanie
 • Schopnosť vidieť skrz masky
 • Ostrý zrak
 • Oznamovateľ nosiaci tajomstvá a predpovede
 • Zmena formy
 • Spojenie medzi tmou, neviditeľným svetom a Svetom Svetla
 • Pochopenie temnej stránky vlastnej osobnosti
 • Mágia Luny
 • Sloboda

Kačka

 • Poznanie vody a jej energie
 • Schopnosť uchovania objektívnosti v mori emócií
 • Duch pomocník mystikov a jasnovidcov

Jašterica

 • Odpútanie sa od osobného ega
 • Prekonanie strachu
 • Kontrola nad snívaním
 • Putovanie do iných svetov
 • Obnova

 

Bratia Slovania, Život je pohyb a vývoj, nehybnosť je smrť a úpadok. Obrazotvornosť je pohyb, ale je „pohyb“ vo virtuálnej realite naozaj vývojovým pohybom nahor? Odpoveď nájdete vo svojom srdci.

Súvisiace
Vladimír Laubert Tartaria
Slovanský kalendár alebo Koľadov Dar

Slovanský kalendár alebo Koľadov Dar

Vladimír Laubert Tartaria Dŕžava Slovieni
Vyšní Bohovia Svarožieho kruhu

Vyšní Bohovia Svarožieho kruhu

Komentáre

comments powered by Disqus