101. výročie vzniku ČSR

Slobodný vysielač ( SV ) Ivan Lulják

Historické okolnosti vzniku ČSR
Clevelandská dohoda, Pittsburská dohoda
mafián Masaryk, Vavro Šrobár

Komentáre

comments powered by Disqus
0