Vážení čtenáři, s laskavým svolením autora dnes uvádím důležitý článek o nebezpečích, která na vás číhají, pokud se necháte zasvětit. Zasvěcení vesměs fungují na podobné brdo, článek se týká zejména nejznámějších systémů Reiki a Shambally, ale můžete si být jistí tím, že ať se to jmenuje jak chce, je to pořád jedno a to samé, liší se jen detaily. Článek je velmi alarmující a přesně vystihuje potíže které popisují lidé i mně v poradně a zkušenosti, které jsem zakusila se zasvěcenými lidmi osobně. Čtěte pozorně a varujte své blízké v případě, že by se na něco podobného chystali. Následky bývají v některých případech závažné, někteří lidé po zasvěcení těžce onemocní, začnou být zlí, nebo skončí na psychiatrii.

 

Proč někteří lidé začali vnímat, že jim systém Reiki škodí?

Shodou okolností jsem teď během září 2010 pomáhal čtyřem lidem, kteří se na základě našich doporučení na webových stránkách novaduchovnicesta.cz rozhodli začít cvičit Pět Tibeťanů a navíc zásadně změnili své stravovací návyky. Dostali se tím sami na vzestup a rozhodli se požádat nás o zrušení zasvěcení do různých stupňů léčebného systému Reiki. Příznaky jejich ovládnutí byly u všech téměř stejné. Temná manipulující struktura zavěšená zezadu na čakry 1B, 2B, 3B nebo 2B, 3B, 4B (k vysvětlení významu čaker na jednotlivých úrovních viz článek 31. Vývoj soustavy čaker dnešního člověka). Struktura obdobná odsávací digestoři v kuchyňských linkách, tato však současně funguje i jako manipulující a ovládající prvek. Navíc uvnitř jejich bytosti v místě, kde sídlí vnitřní Já, byl vetřelec - obvykle temná duchovní část člověka, který je do systému zasvětil. A z tohoto místa skrytě řídil jejich napojení na celý systém, jejich podřízenost a využívání jejich osobní tvořivé síly. V tuto chvíli je jedno, jestli ten člověk o tom ví nebo neví.

Další dobrý důvod, proč být na vzestupu ve Světle

Proč mne o to tito lidé požádali? Protože tím, že začali pravidelně cvičit Pět Tibeťanů, dostali se duchovně na vzestup ve Světle. A začali sami vnímat, že systém Reiki, do kterého byli dříve zasvěceni, na nich nějakým způsobem parazituje. Začali si uvědomovat nepříjemné pocity plynoucí obvykle od člověka, který je do systému zasvětil, a kterému vícekrát dovolili, aby na ně energeticky působil.

A to je další dobrý důvod, proč pravidelně cvičit Pět Tibeťanů, proč být na světelném vzestupu. Pak totiž všechny tyto ovládací mechanismy, které má člověk na sobě, začínají vyplouvat na povrch a bytost na vzestupu má přirozenou šanci především je rozpoznat, poté se jich zbavit a definitivně je dostat ze sebe ven. Navíc člověk na vzestupu má šanci poznat a pochopit pravou podstatu určitých léčebných zákroků, které v dobré víře nechal dříve na sebe působit.

Způsob napojení na člověka naznačuje, odkud takový systém čerpá energii. Buď si bere energii přímo z životní jiskry člověka, která se nachází v oblasti srdce (4. čakra). Nebo odsává část další nejcennější energie člověka, plodivé reprodukční síly schopné tvořit nový život, kterou odebírá ze žláz produkujících vedle této plodivé síly i hmotné zárodečné buňky (2. čakra).

Zneužívání nakupené tvořivé síly mnoha bytostí

Řekli vám při zasvěcení Reiki pravdu o tom, že osobní síla každého z vás bude využívána při každé léčebné akci, kterou bude provádět někdo jiný a zejména váš zasvěcovatel? Pokud by vám to řekli, celý systém by se dal označit jako "kolektivní léčebný systém", ve kterém mnoho lidí dobrovolně dává k dispozici své energie, aby je kdokoliv další mohl k čemukoliv podle vlastní vůle používat. Oni to však při zasvěcení nikomu neřekli. Pak ovšem nejde o nic jiného, než o masovou manipulaci a gigantické zneužívání.

O vytvoření léčebné síly určitého systému tím, že systém parazituje bez vědomí účastníků na nejcennějších energiích možná stovek tisíců lidí, kteří byli za úplatu k tomuto systému připojeni.

(pozn. Alue: Za ty roky se bavíme spíše i mnoha milionech, pokud bychom vzali v potaz globální měřítko. Reiki je velice populární systém, velmi lákavý a o tom jak je nebezpečný se málo mluví a nikdo to moc nechce slyšet. Takže to má skoro každý, kdo se o tématiku nějakým způsobem zajímá. A pokud ne reiki, tak něco podobného, co se jen jinak jmenuje.)

 

Připomíná mi to dušičky vodníků ukrývané pod pokličkami. Nebo sbírání úpisů čerty a duše vařící se v kotlích.

V tomto případě jde o skryté ovládnutí a přivlastnění si části duchovní síly velkého počtu lidí. Takový systém vám umožní nakupit do jednoho celku tvořivé schopnosti mnoha lidí a mít sám možnost je využívat. Co vlastně tvořivá síla člověka představuje? Je to schopnost tvořit myšlenkou, měnit strukturu hmoty myšlenkou, realizovat své myšlenky a záměry okamžitým tvůrčím činem v praxi. Je známo, že tvořivá síla běžného normálního člověka nestačí na absolutní tvoření. Například nedokážete zkapalnit led pouhou myšlenkou, nebo vyvolat zemětřesení na Zemi. S využitím nakupené tvořivé síly velkého počtu bytostí však člověk disponující touto silou může totéž dokázat.

Čím více lidí do systému zasvěcením napojíte, tím větší tvořivou sílu sami získáte

Čím více lidí do systému zasvěcením napojíte, tím silnější tvořivou a léčebnou sílu sami získáte. Tím větších úspěchů, až doslova "zázraků" budete při léčení dosahovat. Tak takto funguje většina zde volně rozšiřovaných systémů ezoterního léčení, do kterých se zájemce zapojuje určitou formou zasvěcení. Chápu, pro prodejce těchto zasvěcení je to opravdu dobrý byznys a výnosný systém obživy. A navíc opravdu účinný způsob, jak si podstatně zvýšit svoji vlastní magickou tvořivou sílu. Na stejném principu totiž funguje většina magických systémů. Podobným způsobem čerpají svoji magickou sílu i některá světová náboženství, například křesťanství a buddhismus. Karmickou očistou Planety, Přírody i mnoha individuálních bytostí se nám vícekrát potvrdilo, že tvořivá síla těchto systémů je čerpána z ovládnutých obrovských počtů nejrůznějších bytostí ve hmotě i mimo hmotu.

Se skutečným světelným duchovním vzestupem lidstva a jednotlivců to však nemá nic společného. Mohli bychom mluvit pouze o temném vzestupu - o vzestupu v rámci temných levotočivých bioenergií.

Líbí se toto vám všem, kteří jste součástí těchto systémů a nevíte právě, kdo zrovna vaši energii používá k jakémusi "magickému léčebnému zákroku"? Nebo také k napojování dalšího člověka do systému a ke zvyšování své vlastní tvořivé síly? Někomu by možná nevadilo, že jeho energie je takto používána k pomoci druhým. Ten léčitel však léčí podle vlastní vůle, může dělat velké přehmaty, může být dokonce na temné cestě a energii zneužívat pro jakékoliv jiné účely, například pro ovládání a manipulování druhých bytostí. Podstatné pak je, že všechny nedobrovolně připojené individuální zdroje energií na tom budou mít karmický podíl.

Původ systému Reiki

Odkud celý systém pochází a jakou má výši frekvence ve srovnání s tím, co běžně známe? Výše naladění systému v temných levotočivých energiích především zřetelně převyšuje frekvenci běžných jedenácti duchovních těl člověka. To ovšem znamená, že Stará duchovní cesta a její metody vůbec nedávají možnost alespoň podstatu tohoto systému zjistit, detekovat. A už vůbec ne sílu se mu vzepřít a dokázat se z něj vyvléci.

Systém však přesahuje i frekvence Přírody tohoto světa a také úroveň Stvořitelských sfér nad naším Vesmírem. Zřetelně má proto původ ve vyšších světech. Tedy v oblasti, která je na světelné cestě informačně i frekvenčně dostupná výhradně pro člověka jdoucího po Nové duchovní cestě, který v sobě dokázal probudit schopnost neomezeného duchovního vzestupu přes všechny bariéry a duchovní prahy. A pak je na nevědomé úrovni dostupná i pro všechny bytosti na temném vzestupu. Pro mnoho těch, kteří energeticky parazitují na druhých, kteří další blízké osoby ve svém okolí vysávají, zneužívají. Že to nemohu nijak dokázat? Ale já to přece nepotřebuji dokazovat. Nikoho nemám v úmyslu přesvědčovat. Jen dávám k dispozici informace, ke kterým jsem se dostal, ačkoliv jsem je záměrně nehledal. Jen jsem vyhověl přání osob, které mne požádaly, abych je vyvázal ze systému, u kterého začaly samy vnímat, že to na ně nepříznivým způsobem působí. To je celý příběh.

Jak se sem do naší hmotné roviny tento systém mohl dostat? Přenesl to sem člověk zrozený v tomto Vesmíru - ne však nutně na naší Planetě. Příroda naznačuje, že tento systém se poprvé objevil u Vesmírných lidí v oblasti Plejád. Ne u těch, kteří běžně žili na své planetě, ale u těch, co stovky let působili na palubě kosmických lodí. A to je dost zásadní příčina jejich značného duchovního vychýlení, jak jsem vysvětlil v článku 37C. Vesmírní lidé a Galaktická konfederace.

Vesmírní lidé žili trvale stovky i tisíce let mimo Přírodu a odchýlili se proto od normální evoluce. Dlouhodobě jim chyběla energie bylin. Takové prostředí vyvolává sklony k agresivnímu necitovému chování, k násilí a hrubostem. Vede ke znatelné převaze agresivního mužského vladařského chování navenek ve hmotném životě. Galaktická konfederace tak ve skutečnosti představovala násilné seskupení vyspělých galaktických civilizací udržované okupačními režimy a tvrdým vojenským nátlakem. Sdružovala nedobrovolně desítky tisíc civilizací. Jediná vyspělá civilizace, která odolala její vojenské síle, byli Arkturiané. Schopnost Vesmírných lidí rozšiřovat vnitřní prostor, vytvářet nové dimenze, odchytávat mrtvé, vytvářet umělé bytosti, roboty, bioroboty, využívat hmotná těla jiných bytostí. Uměle vytvořený žebříček duchovní moci – Prvotní Stvořitel, Stvořitel, Otec, Syn, Duch Svatý, Hospodin.

 

Zasahování Plejáďanů na Zemi v minulosti

Než jsem poznal Vesmírné lidi - Plejáďany na vlastní kůži, věděl jsem už z různých informačních zdrojů, co všechno tady na Zemi prováděli (viz článek 36C. Praktiky mimozemských zásahů na Zemi: Napřed fungující mimozemská základna na Sinaji, potom její zničení atomovým výbuchem, zkáza Sodomy, Gomory i Sumerské civilizace, vedení Mojžíše a předání Desatera, vedení mise Ježíše a převrácení neúspěchu jeho mise ve vítězství, vznik mučednické legendy, která tak negativně ovlivnila další vývoj po celé dva tisíce let, božská zjevení ve 20. století – Fatima, Medžugorje, kontaktování jednotlivců, napsání knih o těchto kontaktech a svědectví o dokonalosti jejich technologií. Ve 20. století pak na Zemi telepaticky přenášeli řadu projevů – většinou jménem Ježíše, který s tím však neměl nic společného. Například Poselství z Borupu (dánská duchovní škola) podrobně popisující plán evakuace půl miliardy pozemšťanů na konci tisíciletí, Poselství Ježíše Krista vegetariánům v Pardubicích (Vlastimil Prokeš) a další.

 

Osm základen plejádských vědců na Zemi

Činnost Eduarda Alberta Meiera, Františka Hladíka a dalších podobných skupin na Zemi podporovalo 8 skrytých plejádských základen na naší Zemi. Zde na Zemi byly zhruba 50 let od poloviny 20. století. Spojení s těmito základnami jsme navázali v listopadu 2004. Tehdy nám řekli, že prvních 25 let měli spojení se svojí planetou, pak jej ztratili a nevěděli, co se v okolním Vesmíru děje. Šlo o vědce a další specialisty z planety Erra. Jejich úkolem byla podpora skupin na Zemi, které rozšiřují mírovým způsobem informace o existenci mimozemšťanů. Po celou dobu dodržovali zásady nevměšování – informovat, ale nezasahovat do vývoje, nemanipulovat, neznásilňovat k určité činnosti. Byli to původně skuteční obyvatelé Plejád, lidé jako my. Neměli tušení, jak se tady jiní Plejáďané na Zemi v minulosti i dnes vměšují a z takových informací byli zdrceni. Proti takovým Plejáďanům, kteří dodržují zásady nevměšování, nic nemám.

 

Umělé bioenergie nemohou nahradit pozitivní vliv Přírody

A kdo naopak stojí za Ivo A. Bendou? Také šlo o bytosti pocházející z planety Erra a dalších civilizací. Tito Vesmírní lidé však již tisíce let zajišťovali chod galaktické říše a žili v kosmických lodích mimo planety. Těmto říkám Vesmírná šlechta, protože se chovají velmocensky, panovačně, nadřazeně. Proč? Jak k tomu dospěli? Co je v pozadí za jejich vývojem, když přece pocházejí z téže planety? Tomuto tématu věnuji celý tento článek a vysvětlím zde, jak ve skutečnosti fungovalo to úžasně popisované „dokonalé“ seskupení označované jako Galaktická konfederace. Co je v pozadí za krásnými slovy o jednotě, spolupráci a bratrství.

 

Galaktická konfederace

Tito Vesmírní lidé postupně vytvořili velkou galaktickou říši, pro kterou používali název Galaktická konfederace a popisovali ji jako demokratický, svobodný a harmonický systém vyspělých civilizací na světelné cestě - viz Ivo A. Benda a další propagátoři. O co ve skutečnosti šlo? To, že mluvím v minulém čase, není náhodou. Protože v uplynulých letech přestala tato struktura ve Vesmíru fakticky existovat. Jak k tomu došlo, naznačím v dalším článku 37D. Význam naší civilizace pro evoluci Vesmíru.

Co ve skutečnosti představovala Galaktická konfederace? Šlo o násilné seskupení vyspělých galaktických civilizací udržované okupačními režimy a tvrdým vojenským nátlakem. Sdružovalo nedobrovolně desítky tisíc civilizací. Manipulace s obyvatelstvem prostřednictvím energií a překroucených informací však postupně vykonala své. Mnoha lidem začal takový pevný řád vyhovovat. Postupně s ním mnozí kolaborovali. Líbilo se jim, že za ně státní režim vše vykoná. Civilizace pak degenerovaly a duchovně upadaly.

Nepřipomíná vám to něco? Ano, šlo o velmi dokonalý systém násilnického galaktického komunismu. My jsme podle nich byli rozvojovou planetou. Chtěli nás pozvednout, převychovat a zařadit do této jejich „skvělé“ říše. Chtěli byste být součástí takovéhoto nesvobodného násilnického seskupení? Já ne! Ale Ivo A. Benda a Vesmírní lidé dokázali přesvědčit obrovské počty pozemšťanů, kteří meditovali ve stejnou dobu a vědomě takto volali o pomoc tyto vesmírné bratry, žádali jejich zásah na Zemi. Počet takto zmanipulovaných lidí podle samotných Vesmírných lidí den za dnem narůstal, od tisíců přes desítky tisíc až po statisíce (Příroda potvrzuje hodnověrnost těchto údajů). A to není maličkost. Mně takováto proklamovaná vesmírná péče a láska nevyhovuje. Já jsem svobodný člověk. Proto se snadno dohodnu na společné cestě s obyčejnými lidmi na planetě Erra. Ale nikdy se nedomluvím na společném postupu s Vesmírnou šlechtou. Jejich metody typu - přijet v kosmických lodích, děti oddělit od rodin a převychovat, většinu dospělých pobít – jsou pro mne nepřijatelné. V jiném pokračování tohoto tématu se k tomu vrátím podrobněji.

 

Vytváření umělých bytostí, robotů, biorobotů

Lidský materiál na výrobu robotů či biorobotů tedy získávají tak, že nakradou miliony i miliardy bytostí jiných civilizací a ty pak přetvoří. Uvedu konkrétní příklady, které se nám při zásazích a léčbách vynořily z duchovního pozadí světa.

10.9.2004: Kolegyně přišla na léčení, necítila se dobře. Na sobě měla „divného“ zeleného Plejáďana. Dostali jsme informace, že to byl původně člověk, nyní biorobot přetvořený do agresivní podoby. Dostal se na ni tím, že projevila pozornost vyvěšenému velkému nápisu Vesmírní lidé, který se objevil na protějším domě. Prostě si jen všimla, že tam nápis je a pomyslela si, kdo to tam asi dal. A to stačilo k tomu, aby se na ni navázal. Energetická stopa, po které přišel, vedla do základny – 100 milionů biorobotů – invazní vojsko. Energetické linky odtud vedou k dalším dvěma stovkám základen téhož typu po celém Vesmíru. Nacházíme i hlavní centrum - jakási bílá planeta na Plejádách s armádou jedné miliardy těch samých biorobotů. Bytosti vysoké pouze 50 cm, navenek malé, ale uvnitř rozšířený prostor. Obsahoval malou pojízdnou továrnu, tanky, zbraně. Dokážou sami sebe opravit, mohou vytahovat ze sebe další válečnou techniku. Pro případ utajení se dokážou do sebe sbalit – jakoby sami sebe spolknou a zmizí z naší dimenze.

Opět 10.9.2004: Továrna na roboty ze součástek, oblast Jupitera. Vypadají jako dokonalí lidé. Po celém Vesmíru 75 základen a výroben, skladů. Některé obsahují až 10 miliard robotů.

Další příklad: Bioroboti nové generace vytvoření přímo z ukradených lidských duchů. Jsou proto věční. Protože duchové obvykle nemají nohy, přidělali jim místo nohou podvozky. Ve Sluneční soustavě jedna základna obsahující 300 milionů takových bojových strojů. Po celém Vesmíru další základny s celkově miliardovými počty biorobotů.

Už chápete, jaká vojenská síla dokázala udržet pohromadě desítky tisíc civilizací v celé galaxii? Uvědomujete si tu zrůdnost a její dalekosáhlé následky do budoucna? I kdyby všichni Vesmírní lidé zahynuli, pak jsou ještě připraveny základny těchto robotů, ve skrytu zanořené do jiných dimenzí, aby další stovky a možná i tisíce let rozšiřovaly dokonalý řád Vesmírných lidí. Chápete, že posláním NDC bylo toto všechno s přímou účastí Přírody a jejích energií vyhledat, zničit a zabránit, aby byl ovládnut celý Vesmír?

 

Podřízenost technologickému rozvoji, řádu a pořádku

Láska a harmonie Vesmírných lidí znamenají bezmeznou podřízenost technologickému rozvoji, řádu a pořádku. Není to pro ně výraz násilí, ale spíše absolutní oddanosti a zodpovědnosti. Taková tendence vede k vnitřnímu potlačování svobody jednotlivce ve jménu podřízenosti a oddanosti celku. Nerespektuje, že harmonický vývoj civilizace by měl zajišťovat vyváženost zájmů jednotlivce a celku.

 Přirozená partnerská volba, partnerská přitažlivost a láska byly postupně odsunuty do pozadí. Dochází ke státem řízené centrální volbě partnera i plození potomků. Vše plánováno v podřízenosti technologickému rozvoji (nejlepší genetické předpoklady, optimální profesní předpoklady). I životní poslání je podřízené technologickému plánu a ne duchovnímu vývoji člověka.

 

Trestající Nejvyšší bytost

Pro Vesmírné lidi existuje důsledně rozdělený a odstupňovaný žebříček umělé moci. Na samotném nejvyšším stupni tohoto žebříčku mocenské hierarchie stojí Nejvyšší bytost (Stvořitel), která ovšem nemá nic společného se skutečným Stvořitelem, tvůrcem tohoto Vesmíru, jak vyplývá z mnoha náznaků. Mimozemšťané sami tuto bytost popisují následujícími slovy. Není-li uvedeno jinak, pak následující citáty jsou z knih Ivo A. Bendy: Rozvory s mými přáteli z Vesmíru I a II: „Existuje Nejvyšší bytost, která řídí chod celého stvoření. Tato bytost je nepoznatelná... Řídí život ve Vesmíru za pomoci Rad moudrých, které jsou tvořeny jedinci majícími přímé duchovní spojení s nejvyšší bytostí. Rada moudrých dbá na dodržování zákona a určuje tresty za jeho porušení“.

 Nedivme se, že až příliš to připomíná pozemskou křesťanskou církev, která také sama sebe prohlásila za prodlouženou ruku nejvyššího Boha, kterého pokládala za trestající bytost. Vždyť křesťanství na Zemi vzešlo naprosto očividně z tvořivé dílny Vesmírných lidí, jak jsem popisem podrobných situací a zásahů naznačil v článku 36C. Praktiky mimozemských zásahů na Zemi. Skutečný Stvořitel rozhodně není okázale násilně trestající bytostí, jejíž zákroky hraničí až s pomstychtivostí. Na ukázku uvádím ještě další z výroků „Stvořitele Vesmírných lidí“: „Já je však na kolena srazím, je to až pěkná nestydatost... takto se vyvyšovat. To vše bolí a oči rmoutí. To vše se stane z lásky k nim, aby prohlédli svůj čin. S láskou váš Otec“.

Všemocný Bůh jako zástěrka pro zdůvodnění neetických činů

Mít takovou všemocnou bytost v systému moci je vždy výhodou. Jakmile potřebuji udělat něco, co porušuje zákony, odvolám se na všemocného „Boha“, který mi to dovolil, a který přece ví, co je správné. Nebo který mi to dokonce nařídil. Dokládá to jeden z dalších autentických výroků Vesmírných lidí z knihy Ivo A. Bendy, týkající se ohlašované evakuace obyvatel planety Země: „Dlouho jsme se rozhodovali to učinit, a až teď jsme se rozhodli, protože situace se vyhrocuje. Je to sice násilný zásah (pozn.: který závazné Kosmické zákony nikomu nedovolují), ale máme povolení od Stvořitele našeho“.

Když konkrétní lidé, kontaktéři, na to reagovali v Bendově knize námitkami, proč by Stvořitel dával impuls ke zkáze, když v tom starém přece klíčí semeno nového a razí si samo cestu, a navíc kde je jistota, že tato pomoc je pro lidi správná, Plejáďané reagovali slovy: „Bůh ví, co činí, nech to na něm“. Tématu evakuace Planety se budu věnovat v samostatném článku.

Vytvoření kultu nejvyšší bytosti

Podle jednoho ze závazných zákonů pro členy Galaktické konfederace (viz Benda: Rozhovory I, str. 89) se uvádí: „Existuje nejvyšší bytost, která řídí chod celého Stvoření... Tato bytost obsahuje veškeré informace od počátku Stvoření... Nejvyšší bytost je uctívána všemi ostatními bytostmi“Jde o vytvoření kultu Nejvyšší bytosti, která vše ví a zná a o všem může rozhodnout. Proto Vesmírní lidé nikdy neříkají, že na otázku neznají odpověď, ale vždy se odvolají na svého Stvořitele. Trochu sečtělý člověk však snadno pozná, že jejich odpovědi týkající se historie Země nepřinášejí nic nového, jen opakují to, co kdesi na naší Planetě vyčetli ve zde vydaných knihách a textech. To svědčí jednoznačně o tom, že v případě jejich nejvyšší bytosti jde pouze o pokus Vesmírných lidí uměle vyvolat dojem vševědoucnosti.

Otec, Syn, Duch Svatý a Hospodin

Nejvyšší bytost však není tím jediným, čemu postupně dali život. Církev hovoří o Svaté trojici - Otec, Syn a Duch svatý, případně o další bytosti zvané Hospodin. I v případě těchto čtyř bytostí se nám více situacemi potvrdilo, že jde jen o další stupínky v  hierarchii duchovní a církevní moci nad lidstvem, světem a Vesmírem, která byla uměle vytvořena Vesmírnými lidmi. Umělý Stvořitel, umělý Prvotní Stvořitel, umělý Otec, umělý Syn, umělý Duch Svatý. Stupínky, jejichž jménem Vesmírní lidé často vystupovali. A jejichž hodností a autoritou zaštiťovali neoprávněné zásahy, které se rozhodli proti světelné etice provést. Například svržení atomové bomby na Sinaj, které pak vysvětlili jako zásah Hospodina. Demonstrativní poprava 250 lidí protestujících proti bezcílnému putování pouští rovněž ve jménu Hospodina. Vybíjení původního obyvatelstva celých měst při návratu Hebrejců do země zaslíbené. To vše jsem popsal v článku 36C. Praktiky mimozemských zásahů na Zemi.

V případě umělého Stvořitele, Ducha Svatého, Hospodina a dalších však nejde pouze o symboly na papíru, které nemají reálný obsah. Jde o umělá monstra, která si Vesmírní lidé svojí duchovní tvořivou silou a prokazováním úcty postupně vytvořili. Je přece známo, že pozemská magie dokáže vytvářet umělé bytosti – elementály, které pak „slouží mágovi jako věrní sluhové“ (viz František Bardon: Brána k opravdovému zasvěcení, str. 113). A co když jej při neopatrnosti mohou ovládnout? Jsou známy astrální bytosti, larvy, které člověk vytvoří svojí vášní a závislostí například na kouření či alkoholu, a které mu v podobě batohu sednou na záda a k udržování této vášně jej skrytě podněcují.

Přístrojová technická magie Vesmírných lidí má však mnohem větší sílu a během věků dokázala vytvořit tato umělá monstra, která měla původně sloužit člověku, jeho víře ve spravedlivý a čistý svět. Jejich neustálé posilování a dotování energiemi miliard lidských bytostí na mnoha planetách však dospělo k tomu, že tato umělá monstra začala mít vlastní život a naopak lidé jim čím dál více začali sloužit odevzdáváním drahocenné energie (zejména energie životní jiskry, nebo energie plodící nový život produkované pohlavními žlázami).

Z principů duchovního fungování tohoto světa pak jednoznačně vyplývá, že čím více podobných „masakrů“ Vesmírní lidé vykonali ve jménu těchto umělých bytostí, tím více posílili jejich temnou stránku a tím více upevnili ovládání věřících těmito uměle vytvořenými symboly či postavami. Běžný člověk netuší, jak moc je tato situace podobná rituálům obětování dávných Keltů i jiných národů. Náplň je stejná, jen už nejde o minulost, ale o reálnou přítomnost. A kde se tyto umělé bytosti, které mají budit dojem dokonalé čistoty, současně však mnohé konkrétní náznaky potvrzují, že jsou současně dokonale temné, nacházejí? Zjistili jsme, že každá z těchto uměle vytvořených bytostí okupuje střed jedné z hvězd hvězdokupy Plejád.

 

Metody udržování vnitřní harmonie civilizace

Z hlediska vnějšího pohledu dosahují Vesmírní lidé vysokého stupně vnitřní harmonie. Ale vnitřní pořádek je udržován za cenu skrytého násilí, skrytého ovládání a tvrdé eliminace všeho (osob, nástrojů, metod), co by chtělo nebo mohlo směřovat k nalezení jiné vlastní cesty. Celkový rozvoj společnosti i partnerské vztahy, to vše se postupně stane podřízené technologickému vývoji a zachování stanoveného řádu a pořádku v civilizaci.

Na planetách, které přijali „pod svá ochranná křídla“ obvykle funguje dávno propracovaná a fungující jednotná evidence a centrální sledování osob pomocí implantátů nebo jiných technologických zařízení. Stane-li se osoba nepohodlnou, stačí jednoduše vyřadit její identifikační kód. Tím ztratí přístup ke všemu, co je centrálně řízené, a to jsou prakticky všechny oblasti života (např. doprava, spotřeba potravin a dalších běžných věcí denní potřeby, služby). Člověk oficiálně jakoby přestane existovat. Stačí si pak pro něj přijet - jeho implantát přece prozradí, kde se skrývá - a přemístit jej do nápravných zón. Tam může zůstat oddělen na celý zbytek života, pokud se státní nebo planetární moc nerozhodnou „ukončit v jeho vlastním zájmu“ existenci takového člověka hned. Neboli jinými slovy - zabít ho, aby neškodil sám sobě a druhým.

Jimi prosazovaná planetární zřízení lze z celkového pohledu charakterizovat jako určité formy státního či celoplanetárního komunismu dovedené do velmi vysokého stupně dokonalosti. I s přesně odstupňovaným systémem trestů za jednotlivé prohřešky. Jedním z nejtěžších prohřešků je přitom nesouhlas se stávajícím zřízením a jakákoliv aktivita proti němu.

Přivlastnění si práva manipulace s druhými bytostmi

Takové zřízení si osobuje právo i ukončovat život člověka, nejde-li cestou, která je centrálně považována za správnou. Není to však nazýváno trestem, to vše je děláno ve jménu jeho „duchovní záchrany“. Ušetří mu tím přece zbytečnou inkarnaci a člověk dostane možnost lépe si připravit své další zrození. Nejčastějšími zaklínadly v takovém případě se stávají slova „ve jménu Stvořitele“ a „Bůh přece ví, co je pro člověka nejlepší“. Vlastně tím sami sebe pasují na karmickou instituci.

Podobně fungující civilizace má přirozené tendence zachraňovat druhé ve jménu svého pojetí pořádku a lásky. Má přirozené ambice povýšit sebe sama na vůdčí kosmickou sílu pro své okolí a třeba i násilným způsobem zasahovat do vývoje okolních civilizací ve jménu svého pojetí evoluce. Proto Plejáďané často zasahovali do evoluce v jiných hvězdných soustavách, kam pronikali po skupinách.

Inspirování komunistických a fašistických režimů na Zemi

Takže nejenom zásady fungování křesťanské církve, ale i komunistická ideologie na naší Planetě byly inspirovány civilizacemi z Vesmíru. A zřejmě se vším všudy, tedy i s komunistickými nápravnými tábory, odkud pro mnoho lidí nebylo návratu. Tyto směry se snažily nastolit naprosto jednotný řád a pořádek nejprve ve skupině několika zemí a výhledově i na celé Planetě. V neharmonickém prostředí naší Planety však podobné komunistické směry prokázaly svoji nefunkčnost již po několika desítkách let. Mimo jiné pro zaostávání ekonomického vývoje a obrovské rozšíření korupce.

Zlo rozšířené na naší Planetě dokázalo podobné myšlenky Vesmírných lidí ještě více rozvinout směrem k tvrdým represím a naprosto zřetelnému ovládání člověka člověkem. Vrcholem zla ve hmotné rovině naší Planety se stal fašismus a jeho koncentrační tábory uskutečňující plány na převýchovu a vyhlazení celých ras, spojené se zabavením jejich veškerého majetku. Navíc zneužívající člověka jako levnou pracovní sílu i jako zdroj materiálu po jeho smrti (např. náplň do matrací z lidských vlasů). Ať už to byl komunismus nebo fašismus, vždy v takové společnosti existovala síla, která si vytvořila vlastní zákon, která takový zákon reprezentovala a prosazovala a přitom sama stála nad zákonem.

A co systém zasvěcení Šambala?

Zatím mám dva případy. Už dva lidé zasvěcení do tohoto systému, které jsem na požádání vyvazoval, měli jednu nebo obě čakry na krku přiklopené pokličkou z opravdu extrémně silného temného pancíře. Jaký to asi má význam? Aby ta osoba nekomunikovala. Aby sama nechápala, co je jejím posláním, ale aby naopak plně přijímala manipulativní informace, které k ní plynou ze skrytého napojení na tento systém. Tedy opět totéž. Skrytá manipulace, ovládání, zneužívání duchovní síly napojeného člověka.

 

Umělé systémy ezoterní léčby svádějí duchovně probuzené na slepou cestu

Obojí je neetické a svádí to mnoho jednotlivců a postupně i drtivou většinu duchovně probuzených lidí na slepou cestu, která neústí v možnost dalšího pokračování evoluce. Náznaky pádu a propadu u člověka jsou touto nepřirozenou cestou uměle zmírněny. Léčba problémů těmito systémy totiž skutečně funguje. Ale zdravotní problém ani jeho duchovní příčina v pozadí tím nejsou zcela odstraněny. Vše zůstává zakryto manipulujícím zákrokem, který zneužívá tvořivou sílu mnoha dalších bytostí. Jedině tak lze vysvětlit, že tentýž problém, který byl dříve "zcela vyléčen" metodou Reiki, se po nastoupení vzestupné duchovní cesty znovu vynoří na povrch náležitě zesílený, zakutněný, aby teprve teď dostal člověk příležitost zbavit se tohoto problému eticky čistým způsobem.

 

Jde jen o další vyšší odrůdy umělé medicíny

Léčení těmito umělými systémy tedy nepředstavuje nic jiného, než další vyšší odrůdy "umělé medicíny". I když takové metody vypadají z duchovního pohledu velmi pokrokově a na první pohled nemají s medicínou nic společného. Důsledky jsou však stejné - pouhé zasunutí a odklizení nemoci, její překrytí neetickým zásahem zvenčí. Bude-li člověk chtít se léčeného problému zbavit definitivně, tento problém se bude muset nejprve obnažit, musí z něj být sejmuty umělé manipulativní zákroky, aby teprve poté mohl být vyřešen přirozeným, eticky čistým způsobem, ve kterém nejsou žádné stopy manipulace, ovládání, zneužívání energií druhého člověka.

Podobné systémy opravdu fungují, protože využívají neeticky nakupenou tvořivou sílu mnoha bytostí a dokážou skutečný problém dobře zastřít. Navíc vypadají mnohem pokročilejší, než klasická medicína. Člověk a civilizace pak nemají potřebu hledat správné přirozené metody řešení problému, který za použití podobného umělého systému duchovní léčby zmizel. Duchovní pád jednotlivců i celé civilizace se tím na jedné straně částečně oddaluje, protože lidem je lépe, mnohé destrukce zmizely. Na druhé straně se však tento pád může postupně stávat definitivním a nezvratným. Projevuje se to v praxi tak, že i přes stále se množící počty údajně "čistých" duchovních metod, které lidé hromadně používají, se celková situace na Planetě čím dál více vyhrocuje a spěje k nutnosti přijmutí skutečně správného řešení, nastoupení duchovní cesty čistého vzestupu. Přirozené probuzení schopnosti neomezeného duchovního vzestupu přes všechny bariéry a duchovní prahy, kterou máme my všichni lidé 2. typu na Zemi v sobě.

Súvisiace

Komentáre

comments powered by Disqus