Aktuálne energie - Prísedlíci a temné entity

Miroslav Zelenka Příznaky transformace Aktuálne energie

Prísediace duše, čiže prísedlíci sú duše zomrelých, ktoré po smrti tela neodišli či neboli odvedené do astrálnej reality či barda, ako sú tieto reality nazývané. Od prísedlíkov treba rozlišovať duše zomrelých, ktoré po smrti tela neodišli do astrálnej reality, ale neprivtelili sa do žiadneho tela a zostávajú stále v tejto realite, aj keď majú len jemne hmotné astrálne telo a ich možnosti zasahovania do našej reality či možnosti jej ovplyvňovania sú obmedzené, ale nie sú nulové.

Súvisiace
Příznaky transformace Ondřej Brož ( Rimmer )
Ako entity ovplyvňujú náš život

Ako entity ovplyvňujú náš život

Séria: Aktuálne energie
Miroslav Zelenka Příznaky transformace Aktuálne energie
Kozmická hra o energiu

Aktuálne energie - Kozmická hra o energiu

Miroslav Zelenka Příznaky transformace Aktuálne energie
Silná vlna polarizácie spoločnosti

Aktuálne energie - Silná vlna polarizácie spoločnosti

Miroslav Zelenka Příznaky transformace Aktuálne energie
Naše predstavy o svete po transformácii

Aktuálne energie - Naše predstavy o svete po transformácii

Příznaky transformace Miroslav Zelenka Aktuálne energie
Vplyv osobného morfogenetického poľa na novú inkarnáciu *2

Aktuálne energie - Vplyv osobného morfogenetického poľa na novú inkarnáciu *2

Komentáre

comments powered by Disqus