Aktuálne energie - Závislosti a ich formy

Příznaky transformace Miroslav Zelenka Aktuálne energie

Závislosť ako taká a v ktorejkoľvek forme a podobe nie je nikdy, alebo takmer nikdy, prínosom pre zvyšovanie frekvencie vibrácií. Bohužiaľ sa obávam, že niektorú zo závislostí máme takmer všetci.
Sú však rôzne druhy závislostí, ktoré sa svojimi dôsledkami pre prácu na sebe a zvyšovanie frekvencie vibrácií aj výrazne líšia. K základným formám práce na sebe tak patrí zisťovanie, uvedomovanie si svojich závislostí a logicky aj práca na ich odstránenie alebo aspoň zmiernenie.

Séria: Aktuálne energie
Miroslav Zelenka Příznaky transformace Aktuálne energie
Naše predstavy o svete po transformácii

Aktuálne energie - Naše predstavy o svete po transformácii

Příznaky transformace Miroslav Zelenka Aktuálne energie
Vplyv osobného morfogenetického poľa na novú inkarnáciu *2

Aktuálne energie - Vplyv osobného morfogenetického poľa na novú inkarnáciu *2

Příznaky transformace Miroslav Zelenka Aktuálne energie
Frekvencie vibrácií vedomia

Aktuálne energie - Frekvencie vibrácií vedomia

Příznaky transformace Miroslav Zelenka Aktuálne energie
Ako prekonať stagnáciu vo vývoji

Aktuálne energie - Ako prekonať stagnáciu vo vývoji

Komentáre

comments powered by Disqus