Archontský závoj

Pred 26 000 rokmi Archoni vyhlásili túto planétu za svoj majetok a všetky bytosti žijúce na nej za svoje zajatcov a otrokov

tadesco.cz

Před 26 000 lety Archonti prohlásili tuto planetu za svůj majetek a všechny bytosti žijící na ní za své zajatce a otroky. Prohlásili tuto planetu za obsazenou zónu a každé vesmírné vozidlo vstupující nebo opouštějící planetu potřebovalo speciální povolení od Archontů. Toto je důvodem pro takzvané „nezasahování“ o kterém tolik slyšíme. Lidská rasa byla po celá tato milénia Archonty držena jako rukojmí, a poté, co byla lidská rasa udržována v nekonečné smyčce systému reinkarnací, znovu a znovu na to samé místo, nastalo zapomnění a přišla letargie. Čas amnézie je téměř u konce. V minulosti byl jedinou cestou jak z této karantény utéct proces vzestoupení, během kterého člověk musel uvolnit všechny závazky a připojení na všech fyzických, éterických, astrálních a mentálních realitách, kde Archonti mohou působit. Jakmile ale bude rozpuštěna karanténa, lidstvu se otevře alternativní cesta ke svobodě a získají ihned možnost cestovat do jiných solárních systémů.

 

Archonti svoji kontrolu udržovali díky speciální technologii, která je nazvána – Závoj. Je to elektromagnetický frekvenční plot na nižší astrální a především na éterické pláni, s dosahem maximálně 13,4 kilometrů směrem nahoru a směrem dolů od povrchu naší planety. Tento plot do značné míry zabraňuje Světlu vstupovat do karanténní Země. Závoj je ovládán nefyzickými Archonty. Tato technologie by mohla být nejlépe popsána jako éterický HAARP. Zkresluje strukturu časoprostoru na kvantové úrovni a tak vytváří velké potíže pohonným systémům UFO konstruktivních mimozemských sil. V minulosti to značně zbrzdilo jejich postup, když pomáhaly této planetě.

Technologie Závoje drží stranou konstruktivní mimozemšťany a její funkcí je programování a přeprogramování lidské populace. Také udržuje lidstvo v reinkarnačním / recyklačním procesu.

  1. Snižuje vědomí světelného těla, deaktivuje merkabu. Tento program je udržován pomocí rezonanční technologie éterické stojící vlny.
  2. Blokuje svobodnou vůli lidí a jejich pozitivní iniciativu. Tento program je udržován pomocí éterické infrazvukové technologie. Část tohoto zvuku je vysílán vůči fyzické rovině a někteří lidé ho mohou slyšet jako velmi nízko frekvenční šum. To bylo zdrojem záhadných zvuků, které lidé slyšeli na počátku roku 2012 a nebylo to ničení hluboko podzemních armádních základen, jak některé zdroje chybně hlásily. Infrazvuk blokuje určitá centra ve fyzickém mozku a to blokuje pozitivní iniciativu. Tento infrazvuk je také zdrojem neobvyklé únavy, kterou mnozí lidé zažívají bez zjevného důvodu.

  3. Snižuje inteligenci. To je prováděno vyvoláváním silných magnetických polí do éterického mozku a do membrány mezi fyzickým a éterickým mozkem a to narušuje proces myšlení. Tento program má za následek zamlženou mysl, zapomnětlivost a nedostatek soustředění.

  4. Navozuje disharmonii ve vztazích. Toto je prováděno manipulací s čakrami éterického těla a vytvářením disharmonických frekvencí v aurické membráně pomocí éterického infrazvuku. Tento program má za následek umělé oddělení mezi láskou a sexualitou, zavření srdce, hyperaktivitu mysli a nerovnováhu mezi ženskými a mužskými principy.

  5. Navozuje chudobu. To se děje projektováním hologramů / obrazů chudoby do éterického mozku.

  6. Rozděluje lidi a vytváří menšiny. Tento program operuje zaměřováním se na rozdílné menšiny specifickými protikladnými éterickými holografickými obrazy a poté mezi nimi vytváří rozdělení.

  7. Vytváří negativní stravovací vzory a obezitu. Tento program je vyvoláván projekcí obrazů určité stravy, které vytváří obezitu, do éterického mozku.

  8. Vše-vidoucí oko. Tento špehovací program pracuje z éterické pláně a monitoruje všechny aktivity všech fyzických bytostí a poté je hlásí nefyzickým Archontům.

  9. Implantáty. Jsou to éterické, astrální krystaly, které byly vloženy do aury každé lidské bytosti těsně před inkarnací. Tyto implantáty odstraňují paměť předchozích inkarnací a jsou hlavním důvodem, proč si většinou nepamatujeme minulé životy, ani Archontské entity, které řídí planetu. Implantáty jsou něco, co můžeme poeticky nazvat „rouška zapomnění“.

 

Lidstvo bylo Archonty manipulováno i pomocí fyzických implantátů. Fyzické implantáty byly velmi populární v Atlantidě, ale jejich používání bylo přerušeno poté, co došlo k pádu Atlantidy. Byl tu pokus o opětovné zavedení fyzických implantátů po 2. světové válce s fyzickými biočipy, které byly vloženy do většiny lidských bytostí skrze vakcinační programy. To je hlavním důvodem proč WHO (Světová Zdravotnická Organizace) učinila očkování povinným. Fyzické biočipy zesilovaly ostatní programování, ale byly již z lidské populace úspěšně zcela odstraněny před několika lety, za pomoci speciální technologie, která může být použita na dálku, a která byla vyvinuta Hnutím Odporu. Proto obavy ohledně plánovaného NWO a omikročipování lidské populace již nejsou v tuto chvíli reálné, protože populace již omikročipována byla a ty samé biočipy byly odstraněny.

Archonti reaktivovali a posílili „Závoj“ na počátku roku 1996 poté, co na počátku 90-tých let nastalo masové probuzení, které připravilo pozici pro zásah konstruktivních mimozemských ras na tuto planetu. Této reaktivace bylo dosaženo zhruba 200 nukleárními explozemi na nižších astrálních a éterických pláních. Tyto nefyzické nukleární exploze vytvořily trhlinu v časoprostorové struktuře, která otevřela temné červí díry, skrze které mnoho reptiliánských entit napadlo planetu Zemi z vnějšího vesmíru a zamořilo její astrální a éterické pláně. Následně byl Závoj znovu reaktivován v prosinci 2004 po dalším masovém probuzení, které nastalo po některých úspěšných operacích Plejádské flotily při osvobozování této planety. Po roce 2012 probuzení nastalo znovu. Tentokrát archontský „Závoj“ již nemůže být posílen, protože už nejsou žádné další negativní fyzické ani mimozemské síly ve vnějším vesmíru, které by mohly naši planetu napadnout a Závoj posílit. A tak jsme velmi blízko k finálnímu osvobození. Úspěch hromadných meditací byl takový, že větší část Závoje na astrální pláni a menší část Závoje na éterické pláni bylo již odstraněno. Proto je velmi důležité, abychom pokračovali s těmito hromadnými meditacemi do chvíle, než bude Závoj kompletně odstraněn. Fyzičtí Archonti a zbytek fyzické Kabaly jsou souběžně odstraňováni.

Fyzičtí a nefyzičtí Archonti vytvořili plán s kódovým označení Doom33 (Záhuba33), aby masovému zatýkání zabránili. Podle tohoto plánu, ve chvíli, kdy by začalo masové zatýkání, nefyzičtí Archonti by dali signál skrze okultní rituály vrchním Archonům uvnitř SMOM (Rytíři Malty) a mezi Zednáři 33. stupně. Tito lidé by pak přes své prostředníky uvnitř armády a vládní agentury spustili proces, který by způsobil co nejvíce chaosu, ničení a spouště. To koresponduje s proroctvím o Armagedonu, o konci věků, které je fyzickými Archóny velmi vyznáváno. Udělali by cokoliv, aby uviděli tyto proroctví vyplněné. Ale není třeba se těchto plánů bát, protože síly Světla mají detailní plány pro zabránění většiny těchto událostí.

 

Jezuitští fyzičtí Archonti mají stále pod kontrolou sebe-programovatelný počítačový program umělé inteligence ovládající finanční systém, program o kterém mluví Benjamin Fulford. Hnutí Odporu při Resetu Planetární Sítě 20/21. května vložilo do tohoto programu počítačový virus, a může teď finanční systém resetovat, když to bude pro operace Sil Světla nezbytné.

Jezuitští fyzičtí Archonti ztratili hodně moci nad širokou populací také v březnové revoluci roku 1848/1849. Většina z nich se přesunula do nižších astrálních a éterických plání. Ti, kteří zůstali na fyzické pláni, stále lidstvo ovládají nepřímo skrze Rothschildy. Rothschildové nepracují nezávisle, ale poslouchají rozkazy od svých Jezuitských Archontských pánů.

Po Události, lidské masy obdrží psychologickou pomoc a budou spirituálně léčeni, aby byly dezinfikováni od Archontského viru. Archontský virus byl udržován mezi lidskými masami předáváním traumatické myšlenkové kontroly z generace na generaci. Až bude toto odstraněno, všechny lidské bytosti znovu objeví, jak je jakékoliv násilí odporné, NEŘEŠÍ nic a není ze své podstaty součástí lidské povahy.

Súvisiace

Komentáre

comments powered by Disqus