Bohovia Ochrancovia | © Игорь Ожиганов

Predstavenie Bohov Ochrancov Veľkej Rasy

Vladimír Laubert Tartaria Dŕžava Slovieni

DAŽBOG

Boh-Ochranca Slnka v čertogu Rasy (beta Leva), odkiaľ prišiel na Zem aj boh Tarch.

 

STRIBOG

Boh, ktorý riadi blesky, víchre, uragány a morské vetry. Boh-Ochranca Zeme Striboga (Saturn).

 

 

BOH LADO

Boh pokoja a harmónie, Boh-Ochranca rôznych remesiel.

 

JARA-BOH

Boh riadiaci jarnú kvetenu, Boh-Ochranca Prírody, ochraňovať Prírodu mu pomáhajú Rusalky (Devy-Vtáky), Vodníci (Duchovia-Ochrancovia jazier a riek), Lešovia (Duchovia-Ochrancovia lesov) a Domoví (Dobrí Duchovia-Ochrancovia domáceho Kozuba).

 

JARILO-SLNKO

Boh-Ochranca Svetlých Úmyslov, Čistého Srdca a nášho Svietidla.

 

 

BABA-JOGA

Bohyňa-Ochrankyňa detí sirôt. Zbierala ich po mestách a dedinách a dopravovala do svojho Skytu. Toto dobro robievala preto, aby zachránila pred zahynutím zvyšky Rodov Veľkej Rasy.

 

BOHORODIČKA ZIMUN

Bohyňa-Ochrankyňa Otcovského Domu. Nebeská Ochrankyňa kráv. Slovansko-Árijské označenie súhvezdia Malej Medvedice. Matka Bohov Velesa, Odina a Votana.

 

BOH SVIATOVIT

Boh-Ochranca nášho Ducha, našich Rodov a našich Otcov.

 

BOH SVETOVIT

Boh-Ochranca súhvezdia Svati, ktorý riadi Nebeský Život.

 

BOH PÁTER DIJ

Boh-Ochranca Jasného neba, Zeme-Deji. Boh ochraňujúci Prastarú Pravdu a Utajenú Múdrosť a tiež Ochranca Ciest Medzisvetia. Tento Boh odpradávna ochraňuje Zasvätených Žrecov Starej Viery: Dijov – Vrcholných Žrecov, ktorí riadia Vesové Duchovné Rady; Pátra Dija, najvyššieho Žreca, ktorý stojí na čele Duchovnej Misie a celej Cirkvi Starovercov a tiež Žrecov-Ochrancov Prastarej Múdrosti Bohov a Prvopredkov.

 

BOH CHORS

Boh-Ochranca dobrého počasia, ktorý darováva poľnohospodárom dorábajúcim chlieb bohatú Úrodu. Ochraňuje aj trhovníctvo a výmeny. Boh-Ochranca Zeme Chorsa (planéta Merkúr).

 

 

BOH CHMEĽ

Boh-Ochranca slávnostných hodovaní a hodovania bratov (v slovanskom zmysle), kvasením a výrobou piva, riadi kvetstvo poľných kvetov a bylín, a rastliny, ktoré prinášajú plody.

 

BOH VIJ

Mocný Boh-Ochranca hranice, ktorá oddeľuje Svetlé a Temné časti Sveta Navi (Svety Duchov a Duší). Vij ochraňuje nielen hranice svetlých a temných Svetov, ale aj pozorne dohliada na to, aby medzi ľuďmi Veľkej Rasy nedochádzalo k narúšaniu mravných zákonov, ktoré ustanovil Boh Svarog.

Boh-Ochranca Zeme Vija (planéta Pluto).

 

BOHYŇA VESTA

Bohyňa-Ochrankyňa Múdrosti, riadi príchod jari a prebudenie Prírody.

 

 

BOH NIJ

Boh Morí a Oceánov. Ochranca plavby po mori a rybolovu. Boh Nij sa vždy zobrazuje so Svätým trojzubcom v pravej ruke. Nij trojzubcom riadi počasie, vetry a búrky na mori. V ľavej ruke máva morskú mušľu, ktorú používa na privolávanie svojich verných sluhov: delfínov, kosatiek a veľrýb. Predpokladá sa, že Boh Nij prebýva vo svojom prekrásnom podvodnom dvorci na dne oceána len v určitom čase. Zvyšný čas trávi vo svojom Nebeskom Čertogu obklopení svojimi prekrásnymi dcérami. Rodový Ochranca Slovanského Rodu Antov, ktorých starí Gréci nazývali Atlanťania (dnešní Malorusi, Ukrajinci) a zeme Antov – Antlanie (dnes sa používa grécka verzia Atlatída). Boh-Ochranca Zeme Nija (planéty Neptún).

 

LEĽA

Bohyňa ľúbosti, rodinného Šťastia a Blahobytu, dcéra Svaroga a Lady Bohorodičky, manželka Volcha.

 

DIVA-DODOLA (PERÚNICA)

Bohyňa Úrodnosti, riadi dažde, búrky a blesky, manželka Boha Perúna.

 

DOĽA

Bohyňa šťastného osudu, šťastia a úspechu v budovateľských dielach.

 

 

NEDOĽA

Bohyňa, ktorá nadeľuje ľuďom a deťom nešťastný osud za porušovanie zákonov RITA (Nebeských zákonov o čistote Rodu a Krvi) a krvných zápovedí.

 

ŽEĽA

Bohyňa-Ochrankyňa vykonávania obradov Trizny (obradov odprevádzania zomrelého do Sveta Predkov). Sestra Bohyne Karny.

 

KARNA

Bohyňa-Ochrankyňa znovuzrodení (inKARNÁcia, t.j. dočasné zhmotnenie, reinKARNÁcia, t.j. nové, opakované zhmotnenie), darujúca človeku právo zbaviť sa vykonaných chýb a splniť svoju úlohu.

 

BOH VOLCH

Boh Vojak, Boh-Obranca Rodov Veľkej Rasy. Boh pomáhajúci liečiť ranených vojakov. Syn Matky Zeme a Boha Indru, manžel Bohyne Leli. Boh-Ochranca Volchaly (Nebeského Príbytku Bohov).

 

VALKIRIA

Bohyňa-Ochrankyňa vojakov Rodov Ochrancov (národov Bielovodia), t.j. ochrancov Prastarej Múdrosti a Čistoty Rasy. Tiež Bohyňa Utešovateľka padlých vojakov, ktorých doprevádza do Val Haly, kde sa stretávajú s Bohom Volchom a jeho druhmi: Perúnom, Odinom, Indrom, Velesom, Ladaadom, Torom a Semarglom.

 

 

MATKA ZEM

Bohyňa-Ochrankyňa Midgard-Zeme (planéty Zeme). Bohyňa plodnosti. Matka Boha Volcha, Ochrancu Volchaly.

 

 

DZEVANA

Bohyňa-Ochrankyňa malých detí. Ochrankyňa kojacich matiek.

 

BOH UDRZEC

Boh-Ochranca mŕtvych, k blahým je blahý, k neblahým neblahý. Boh Sudca, ktorý súdi človeka za jeho činy po Súde Svedomia a Súde Predkov a posiela človeka do toho Sveta, ktorý si zaslúžil svojimi činmi, a ktorý zodpovedá jeho Duchovnej úrovni. Po Udrzecom Súde Boh Veles sprevádza človeka do Sveta, ktorý si zaslúžil.

 

BOHYŇA TARA

Ochrankyňa lesov a Svätých Stromov Veľkej Rasy – Duba, Brezy a Jaseňa. Aj polárnu hviezdu nazývajú slovansko-árijské národy Tara.

 

BOH PROVE

Boh-Ochranca Svätých stromov. Stará sa o lesy a brezové háje. Boh úrody obilia a plodov. Rodový ochranca Druidov (Žrecov Lesa), uchovávajúci Múdrosť harmónie s Prírodou.

 

BOH AGNI (OHEŇ, KRÁĽ-OHEŇ, ŽIVÝ OHEŇ)

Boh-Ochranca Svätého Ohňa Tvorivého budovania a sviatočných Obradov s prinášaním Ohňových, Nekrvavých Obiet.

 

BOH RUJEVIT

Boh Vojak, obraňujúci spolu so svojimi pomocníkmi, Porevitom, Jarovitom a Porenutom Zeme súhvezdia Makoše (Veľkej Medvedice), Prastarej Pravlasti mnohých Slovanských Rodov, lebo naši Veľkí Predkovia prví našli a osídlili Midgard-Zem (planétu Zem).

 

BOH TRAJAN

Boh-Ochranca Spravodlivých Ciest vedúcich do Svargy, riadi Čas a Priestor.

 

BOH ODIN

Boh-Ochranca Múdrosti Prastarých Rún, Boh-Ochranca a Obranca Rodu da'Árijského. Boh Vojak bojujúci s Temnými silami. On vymenil svoj zrak za Duchovné Oko Poznania Prastarej Múdrosti, preto je nazývaný aj Jednookým, ale to nie je na škodu. Jedným okom vidí Odin (v preklade aj z dnešnej ruštiny „Jeden“) Svet Javi a druhým Svet Navi.

 

BOH TOR

Boh-Ochranca osloboditeľskej vojny, stojí na stráži Svetov ochraňujúc hranicu medzi Svetlými Svetmi a Peklom (temným Svetom).

 

BOH LADAAD

Boh-Ochranca Najvyššej Pravdy a Svätej Nebeskej Múdrosti vo všetkých Svetlých Svetoch.

 

BOH USLAD

Boh-Ochranca hodovania za stolom, veselenia sa a sviatkov, Boh-Ochranca výrobcom Medoviny a Medových výrobkov.

Súvisiace

Komentáre

comments powered by Disqus