Čas ako živel *2

Tartaria Vladimír Laubert
Čas ako živel *2

V tejto téme sa presunieme do časov veľmi vzdialených. Tak vzdialených, že dnes sa k tomu obdobiu neviažu vôbec žiadne spomienky – a najmä ho vôbec nespomína história civilizácie.

Dnes sa zameriame na ozvučenie informácie, ktorá sa dostala na známosť počas seminára N. P. Tokarevej v januári t.r. (2019) v Novosibirsku. Informáciu považujeme za natoľko dôležitú a zaujímavú, že sme sa rozhodli ju takýmto spôsobom zdôrazniť.

Skôr však začnime faktom, ktorý je známy všetkým, ktorí sa zúčastňovali kurzov Staroslovienskej Bukvice, alebo aspoň samostatne študujú knihu. Posledná bukvica systému Staroslovienskej Bukvice má meno IŽA: cas ziv 02

Z knihy zistíme, že bukvica IŽA má tieto Obrazy:

  • Čas ako Živel;
  • Miera Času;
  • Odráža charakteristiku pohybu času (mieru Času);
  • Špirálovitý vývoj Života, v ktorom sa tie isté rozhodujúce okamihy vracajú vždy na vyššej a vyššej úrovni – Kruh Absolútna.

V podstate všetky všeobecne známe Obrazy majú taký či onaký vzťah k Času, pričom – ak sa dobre zamyslíme – všetky ho považujú za niečo iné, ako je štandardný, nemenný, civilizáciou zavedený Obraz „just for us“.

 

Vieme samozrejme aj to, že každá bukvica má do 49 Obrazov, ale nie všetky Obrazy sú všeobecne známe. Každý, kto sa začne vážne zaoberať Dedičstvom Predkovv podobe Staroslovienskej Bukvice postupne zistí, že mu budú prichádzať nové a nové Obrazy a súvislosti – ale to už bude jeho osobná skúsenosť. Je to tak zariadené aj preto, aby sa naši nepriatelia – tí, ktorí už dlho pracujú na našej likvidácii – nemohli len tak ľahko dostať k takémuto Znaniu.

V našich článkoch sme sa už neraz zapodievali problematikou Živlov aj štruktúrou toho, čo nazývame 12-rozmerná Hra. Dnes môžeme povedať, že Starou Hrou.

Problematika Živlov sa vyskytuje dnes v mnohých materiáloch a článkoch, ale iba málo z nich podáva pôvodnú, neskreslenú či neprikášlenú informáciu. Vo Vesmíre je oveľa viac Živlov ako nás naučili, navyše môžu mať polarity. Napríklad Oheň, Vzduch, Voda aj Zem majú obe polarity, ale riadici Živel – Éter – polaritu nemá. Je totiž jediný a nemenný, je to v podstate akási Ipostáza Stvoriteľa v oblasti príčin, je to priestor existencie torzných polí, alebo inak aj myšlienok. Nám známy Časopriestor je vytvorený z tejto kombinácie Živlov. Ale spojenie „Časopriestor“ hovorí viac, ako si uvedomujeme.

Už sme neraz písali o tvárnych bytostiach, teda o bytostiach stvorených v minulosti vnútri 12-rozmernej Hry. Pripomíname, že naša „domáca“ rozmernosť je 16-ta. Ale v poslednej dobe k nám postúpili oveľa podrobnejšie informácie, ktoré sú čo do rozsahu oveľa hlbšie ako tie, ktoré sme mali k dispozícii počas Noci Svaroga. Netreba však všetko zatracovať, inej možnosti v minulosti nebolo.

Naši Žreci v minulosti urobili niekoľko osudových chýb – jednou z tých zásadných je rozhodnutie o vytvorení SLUHOV. Sluhovia sú ešte vývojovo nedokončené zvieracie duše, ktoré umiestnili do humanoidného tela. Opis takéhoto postupu aj s varovaním podal nám už známy Bulgakov v románe PSIE SRDCE. V skutočnosti – vzhľadom na to, že srdce sa tradične považuje za sídlo Duše – opísal psiu dušu v ľudskom tele.

Aby bolo na prvý pohľad jasné, že ide o sluhov, ktorí majú slúžiť a nie sa s nimi páriť – dostali čiernu a žltú farbu.

Napriek tomu dochádzalo – zo strany Temných žrecov – k popudom na miešanie krvi bielych so žltými aj čiernymi. Rozsah však ani zďaleka nenaplnil ich očakávania, preto vymysleli ďalšiu taktiku. Postupne zbierali biologický materiál – hlavne vlasy a nechty – a v laboratóriách začali produkovať klony belochov. Tu dosiahli už obrovský úspech, pretože belosi si prestali dávať pozor na partnerov a začali klonom dôverovať. Ale klon ostane klonom – nemá energetické prístupy na Nebesia a jeho myseľ má naďalej štruktúru ZVIERAŤA.

Posledným „výtvorom“ je bytosť hybrid – môžeme ich nazývať aj zmeskovia. Je to najväčší problém, pretože títo vďaka zmiešaniu krvi s bielymi priamo nadobudli niektoré práva prístupu v Jemnohmotnom Svete, na ktoré majú právo iba nositelia krvi Človekov. Oni nikdy nedosiahnu úroveň Človekov, ale na nich končí existencia Rodov Slovanov či Árijcov. Došlo k porušeniu Konu Stavby Sveta – za čo podliehajú trestu tí, ktorí to spôsobili a dopustili.

Dôležitosť KRVI zdôraznil Bulgakov aj v ďalšom známom románe MAJSTER A MARGARITA. Ak beloch len tak daruje svoju krv, tak ju dodáva priamo parazitom. A oni už vedia čo s ňou robiť. O parazitoch možno povedať veľa, ale rozhodnie nie to, že sú naivní ako naši ľudomili... vždy však na našu vlastnú škodu.

Zmeskovia a tvari nám nachystali to Peklo na Zemi, v ktorom žijeme dodnes. Tvárne bytosti – sluhovia – boli navrhnutí na životný cyklus 30/40 rokov. Zmeskovia však nadodubli dôveru Žrecov v minulosti, a tí ich začali prijímať ako svojich. Zvieracia myseľ však ostane zvieracou mysľou. Evolúcia sa nedá preskočiť. Nakoniec sa z nich stali už Temní žreci – a Znanie in odovzdali naši Žreci – a všetko otočili v náš neprospech.

Pri pohľade do pravidiel 12-rozmernej Hry ľahko zistíme, že štruktúra Čas existuje iba v delenej časti Hry. Pre oblasť Zlatého Veku – rozmernostné štruktúry 10/11/12 – neplatí žiadne obmedzenie dĺžky života. Tam sme žili stovky aj tisícky rokov. Odchádzali sme vtedy, keď sme chceli. Namiesto Živlu Čas bola VEČNOSŤ.

Spolu so zavedením úpravy a podriadenia si Živlu Čas na naše porobenie došlo aj k vloženiu nás do štruktúry Osud. Dnes už vnútri Matrice Osud od narodenia programujeme sami seba na časovo obmedzené obdobie života. Teda štruktúry Osud a Čas sú vzájomne podmienené a prepojené.

Kto neprejaví vôľu žiť neobmedzene a vopred sa vzdáva Večnosti – čo považuje za svoj Osud – je RAB a podlieha trestu zo strany Jemnohmotného Sveta, pretože porušil/a Kon Stavby Sveta.

Tak ako sme na tom s našou Vôľou?

 

Môžeme to teda zosumarizovať – sluhovia boli vytvorení vnútri 12-rozmenej Hry a jestvujú iba ako 3-čakové bytosti (tvárne). Aby ostali kontrolovateľní v tejto rozmernostnej oblasti, boli pre nich vytvorené náboženstvá, zostavená štruktúra Osud a boli podriadení Živlu Čas.

Dnes Zmeskovia dosiahli, že v tejto oblasti jestvuje väčšina Človekov, ktorí do tejto nízkej rozmernosti klesli vďaka vlastnej nevedomosti a nezáujmu. Ich (rozumej NÁŠ) potenciál však využívajú zmeskovia (hybridi).

Pred tým, ako prejdeme k podrobnejšiemu opisu časti meditácie s kontaktom na našich Predkov, pripomeňme si ešte jeden dôležitý bod. „Kategóriu“ klonov vytvorili Čierni mágovia tak, že zozbierali genetický materiál belochov – najmä vlasy a nechty – a v laboratóriách z ich vytvorili klonov. Preto naši Predkovia reagovali tým, že vlasy viac nevyhadzovali len tak na ulicu – a už vôbec ich nemožno predávať cudzincom. Vlasy navyše zabezpečujú napájanie životnou energiou, takže pomocou vlasov možno poškodiť ich majiteľom či majiteľkám obradmi či rituálmi Čiernej mágie. Všimnite si, ako sa v poslednej dobe zvyšujú počty Cigániek pôsobiacich v rôznych kaderníctvach – oni dobre vedia o čo ide. Naivné ostávajú iba tie belošky, ktoré ich služby využívajú a do ich rúk svoje vlasy dobrovoľne odovzdávajú...

 

Na tomto seminári bola vykonaná spoločná meditácia, skrz ktorú boli v Jemnohmotnom Svete zničené všetky laboratóriá na výrobu klonov a aj tí, ktorí ich vyrábajú. Treba však vedieť, ako to v skutočnosti funguje. Tieto laboratóriá boli vytvorené v ďalekej minulosti, ale všetko, čo sa odohralo v minulosti prechádza do Jemnohmotného Sveta a ako konkrétna udalosť sa zapisuje v Éteri. Tento jav nazývame rôzne – známy je napríklad výraz „Kronika Akaši“, ale u nás používame aj výraz „Protonácia“, ktorý zaviedol svojho času Břetislav Kafka vo svojej knihe NOVÉ ZÁKLADY EXPERIMENTÁLNEJ PSYCHOLÓGIE.

Pri znalosti týchto faktov ale najmä povolených prístupoch do Vyšších rozmerností Svagry je možné nájsť akúkoľvek konkrétnu udalosť minulosti a vykonať v nej zmenu – napríklad v nej zničiť takéto laboratóriá aj tých, ktorí ich obsluhujú. A presne toto bolo vykonané. To však neznamená, že presne v tom istom okamihu budú zničené aj laboratóriá v Javi (aktuálnom materiálnom Svete) a aj tí, ktorí to robia a organizujú dodnes. Ale keďže bola odstránená prvopočiatočná príčina, tak všetko, čo z nej vyplynulo – čo spôsobila – nemôže ďalej existovať. Ak neexistuje príčina, nemôže existovať dôsledok. Inak povedané, po odstránení príčiny nastáva reťazová reakcia a všetky následky spôsobené touto akciou sú postupne – po toku Rieky Času – likvidované. V určitom čase dorazí aj do nášho Sveta a prejaví sa tak, že všetko to, čo takto v minulosti vzniklo – vrátane klonov – sa jednoducho jedného dňa pred našimi očami „vyparí“. Tento jav si názorne môžete predstaviť na príklade posledného, 8. dielu ruského seriálu „Černobyľ“. Keď sa bývalý agent KGB po návrate do minulosti snaží predísť havárii jadrového reaktora elektrárne, tak pri prestrelke zabije sám seba z minulosti. Následne – keďže v minulosti zahynul – sa „vyparí“ aj on sám, lebo tým pádom nemôže existovať v súčasnosti.

A tomuto treba dobre porozumieť. Ak ten, kto má takéto vysokoúrovňové prístupy do Jemnohmotného Sveta (to nemôže len tak hocikto) niečo také vykoná, tak je potrebný určitý čas – čím ďalej bol jav v minulosti tým dlhšie – kým sa reakcia prejaví v súčasnosti (rok-dva), teda kým sa tu prenesie. Ale „odhad“ tejto reakčnej doby prebieha už mimo kontaktu s Jemnohmotným Svetom – preto sa nevedomým môže zdať, že takýto človek si vymýšľa. Jemnohmotný Svet ukáže IBA AKO BUDE VYZERAŤ VÝSLEDOK – bez konkrétnej časovej indikácie. Oproti faktu samotnej realizácie to však je naozaj iba detail, pretože udalosť sa už ODOHRALA a konečný výsledok bol oznámený, teda presnejšie ukázaný. Jav je teda dostatočne známy a logický.

Ďalej už budeme pokračovať s informáciou, ktorá bola ozvučená počas spoločnej meditácie našimi Predkami, ktorí pred mnohými rokmi žili na našom území a zanechali nápis na skale Velestura, ako aj ďalšie pamiatky. Všetci sa presunuli na bezpečné miesto, ale – bohužiaľ – niekoľko ich ostalo a svojimi schopnosťami riadenia Času dodnes slúžia Zmeskom – Čiernym mágom. A to je veľký problém.

V tejto časti dokončíme prenos informácií, ktorých základom je naša minuloročná návšteva Velesturu. Je to mocné Miesto Sily, na mieste ktorého je možné nadviazať kontakt s tým, kto dávno v minulosti vytesal do skaly runový nápis.

Ako sme už neraz písali, takéto kontakty sú akousi energetickou stopou zapečatenou v čase, teda ten kto daný nápis vytvoril, tam zanechal akúsi „časovú, energetickú konzervu“. Len pre úplnosť opakujeme, že je to úplne normálny jav. Každý z nás každým svojim činom každý okamih vykonáva presne to isté. To je oná Kronika Akaši alebo Protonácia. Ohľadom detailov odporúčame – ako vždy – vynikajúcu knihu NOVÉ ZÁKLADY EXPERIMENTÁLNEJ PSYCHOLÓGIE od českého autora Břetislava Kafku.

Tento článok – samozrejme – nie je plnou náhradou pôvodného materiálu. Je to skôr spracované podanie určené pre nášho čitateľa. Každému – najmä tým, ktorí sa zúčastnili minuloročných seminárov – samozrejme odporúčame, aby si prešli kompletne celý Veľký seminár v Novosibirsku.

Počas tejto meditácie bol nadviazaný kontakt s tými, ktorí kedysi žili na území našej krajiny a odišli. Skúmaním runového nápisu bolo možné nadviazať s nimi kontakt. Treba nám vedieť, že hlavným dôvodom ich odchodu bola snaha uniknúť pred parazitmi. Tvárne bytosti sa už vtedy značne rozmnožili a rozšírili do takej miery, že začali obsadzovať celú Zem. A tak normálni Človekovia – aby sa nedostali pod ich kontrolu – postupne odchádzali zovšadiaľ. Tak pozemskí Človekovia postupne zanechali Egypt, Rím a napokon aj všetky naše zeme, ktoré pôvodne riadilo človečenstvo. Nápis na skale Velestura je informácia pre vtedy očakávanú poslednú skupinu aby vedeli, kadiaľ majú odísť.

Ako sme už písali, hlavným dôvodom prečo odišli bolo, že majú znalosti ako riadiť ČAS. Na základe toho v akom časopriestore dnes žijeme je však očividné, že nie všetci odišli alebo stihli odísť, pretože pod kontrolou riadenia Živlom Času sme sa zjavne ocitli.

 

Počas spoločnej meditácie bol ustanovený kontakt s Kultúrou, ktorá odišla a zanechala nápis na Velesture. Cieľom bolo sa dozvedieť čo najviac z oblasti riadenia Časom, teda najmä získať infomáciu, ako sa z nášho súčasného položenia dostať. V ďalšom podávame to, čo bolo týmto kanálom od spomenutej Kultúry prijaté.

ČAS je druh energie, prostredníctvom ktorej Kultúra, ktorá mala možnosť a schopnosť riadiť ČAS dokázala získavať svoje vedomosti tým, že čerpala z rôznych časových období rôznych Kultúr a Civilizácií.

Spočiatku ČAS, energiu ČASU používali na hromadenie svojich vedomostí. Potom začali energiu ČASU používať na pôsobenie jeden na druhého. K tomu došlo po tom, ako unikli mnohé informácie, ktoré predtým hromadili po stáročia. A tak vedomosti, ktoré Zmeskovia nemali právo dostávať – začali dostávať najskôr Zmeskovia. Od nich sa poznatky dostali ku klonom, ku klonovaným štruktúram. A tak klony – vyznačujúce sa mocnou zúrivosťou a ambíciami – začali pomocou týchto poznatkov stvárať zverstvá.

Pomocou týchto vedomostí je možné z akéhokoľvek ČASOVÉHO obdobia vyberať akékoľvek udalosti. Takto bola zrealizovaná na Zemi atómová vojna – našli ju v období zániku jednej z minulých Civilizácií – a skrz riadenie ČASOM bola jednoducho prenesená z jedného ČASU do druhého. Manipulácie s ČASOM prebiehajú aj teraz ale tí, ktorí majú poznatky ako manipulovať s ČASOM a tieto manipulácie robia udržiavajú všetko v absolútnej tajnosti a pod strohou kontrolou a ochranou. Majú však – samozrejme – aj slabé miesta.

Riadenie ČASU samo osebe neposkytuje nejaké zvlášť veľké privilégiá, ale vzhľadom na to, že človekovia majú svoje vlastné fyzické telá, dostávajú sa do určitej závislosti od určitých kruhov. Tí, ktorí tieto poznatky ovládajú sú udržiavaní ako keby v zlatých klietkach. Samozrejme, že to nie sú fyzické klietky, ide skôr o absolútne uspokojovanie ich fyzických potrieb, ale zato sú ich poznatky využívané iba určitou skupinkou ľudí. Tí, ktorí majú tieto vedomosti a najmä schopnosti ich uplatňovať, sú viazaní určitými dohodami, sľubmi a prísahami s tými, ktorí ich držia v „zlatej klietke“. Toto v súčasnosti prebieha.

Boli časy, keď tieto vedomosti boli všeobecne dostupné každému Človeku, absolútne celej Kultúre, pričom jestvovali pravidlá zaobchádzania s ČASOM presne takého druhu, ako dnes existujú pravidlá zaobchádzania s OHŇOM či VODOU. Teda pravidlá pre zaobchádzanie so všetkými Živlami aj Živelníkmi. Práca, zaobchádzanie s ČASOM bolo tiež kontrolované špecifickými pravidlami a podmienkami manipulácie. Pretože OHEŇ možno použiť na prípavu jedla ale aj na splálenie mesta, t.j. je to riaditeľný Živel.

Vedomosti na ovládanie Živlu ČAS boli na príkaz utajnené. Jedna rodina bola vzatá do zajatia, jej existenia bola ohraničená podmienkami, pravidlami, kliatbami, obetami. A tak pomocou vedomostí – ktoré sa v tejto rodine odovzdávali z pokolenia na pokolenie – začala určitá malá skupinka parazitov fakticky riadiť Svet. Tieto poznatky reálne existujú, a teda činy, manipulácia s ČASOM tiež v Priestore prebieha.

Paraziti žiadneho druhu – vrátane Zmeskov – nemajú skrz svoju zmiešanú krv prístupy do Svargy na takéto manipulácie, ale zato ich má každý Človek – pokiaľ je to človek a jeho krv nie je premiešaná s parazitmi. Preto paraziti vháňajú naivných Človekov do športového sexu, alkoholu, drog a podobných „užívaní si“. Takto sa Človekovia menia na dojné kravy fungujúce v trojčakrovom móde zapojené do Systému Matríc. A keďže sami Človekovia porušujú Kon Stavby Sveta – ostávajú tu v Samsáre pod kontrolou Systému, čo z pohľadu parazitov môže byť považované za politiku obnoviteľných zdrojov.

 

Dostávame sa k otázke, či existuje spôsob anulovať tieto činy parazitov – presnejšie činy na príkaz ich a ich parazitických štruktúr?

Odpoveď je, že všetko – za podmienky dispozície Vysokých Prístupov do Svargy – je možné očistiť. Pokiaľ Prístupy existujú, tak aj všetky činy v Jemnohmotnom Svete podliehajú kontrole alebo možnosti likvidácie zo strany tých, ktorí uplatnia Vyššie Prístupy.

ČAS v Priestore a tie manipulácie, ktoré prebiehajú s ČASOM mali za následok vytvorenie ohromných skladov, v ktorých je ČAS stlačený do určitej intentizy. A práve tieto skompresované kapsule – presne ako stlačený VZDUCH – sú uložené v akýchsi veľmi, veľmi dlhých rezervoároch. Existuje ohromné množstvo uložených zásob tejto energie.

Čo môžu s touto energiou robiť paraziti? Dokážu ju riadiť či využívať akokoľvek vo svoj prospech?

Paraziti ju môžu iba skladovať nato, aby sa nedostala k Človekom, k Človečenstvu. Pretože ak si Človek – Človečenstvo – vráti tento uskladnený potenciál, tak v tom okamihu neostane na Zemi miesto pre Zmeskov a parazitov tu žijúcich. Definitívne skončia.

Kultúra, ktorá zanechala odkaz na vrchu Velestur sa premiestnila do Časopriestorovej zóny, ktorú si sami vytvorili. Takto vzniklo niečo ako Paralelný Svet, takže v našom Javnom Svete ich viac niet, hoci pred nejakým ČASOM žili medzi nami na Zemi. Čo do princípu to sú naši bratia a sestry, hoci ich štruktúra je už iná. Každá bunka ich fyzického tela vydáva akési žiarenie, čo sa prejavuje ako akési svietiace bunky v pokožke. Každá ich bunka je akási obdoba jadrového reaktora, pričom aj v nich prebiehajú akési deje. Hovoria, že v našich fyzických telách takéto reaktory už nefungujú. Ak by sme to chceli vyjadriť súčasným jazykom, tak ide o frekvenčnú, vibračnú úroveň fyzického tela. Teda frekvenčná úroveň ich fyzických tiel je na inej úrovni ale taká, že majú schopnosť a možnosť sa zladiť s celým Vesmírom. Celý Vesmír – vrátane našej Zeme – žije a vzájomne komunikuje na špecifickej frekvencii. Frekvencia nášho fyzického tela – Človekov, ľudí, neľudí či tvarov žijúcich dnes na Zemi nezodpovedá frekvencii tela Zeme, zvierat v čistom, t.j. pôvodnom stave, rastlín ani vtákov.

Hovoria nám, že frekvencia nášho fyzického tela v takom stave ako je teraz – pokiaľ rýchlo neprijmeme zodpovedajúce opatrenia na zlepšenie stavu – spôsobila, že ani Zem ani Vesmír to už dlho trpieť nevydržia. Je to preto, lebo Stavba Sveta obsahuje niečo podobné špecifickému, ako keby počítačovému programu pre celý Vesmír. Ak do systému Stavby Sveta vnikne či inak sa v ňom objaví taká frekvenčná úroveň, ktorá spôsobuje škodu buď časti Stavby Sveta alebo jemu celému ako takému, tak takýto frekvenčný komponent bude zlikvidovaný. Hovoria nám, že práve pre túto príčinu už bolo zlikvidovaných niekoľko Civilizácií, ktoré na Zemi v minulosti existovali.

Celý dnešný stav bol v minulosti spôsobený časťou našich Žrecov. Najskôr tým že pristúpili k vytvoreniu nízkorozmenostných sluhov, t.j. klonov, tvarov, tvárnych bytostí.

Ďalšia príčina je to, že potom sa pokúšali s nimi zmiešať, čím došlo k vytvoreniu Zmeskov. K Zmeskom sa potom začali chovať ako k seberovným vrátane toho, že im začali poskytovať vedomosti. A tak celá zrada prebehla skrz Zmeskov. To preto, lebo my, Človekovia, sme ich začali prijímať ako Človekov, ale oni v skutočnosti majú zvieraciu štruktúru mysle, teda spôsob myslenia aj všetko s tým suvisiace.

A aj ten toľko proklamovaný stav všeobecnej lásky ku všetkým, všeobecná rovnosť všetkých ľudí a bratstvo – to sú iba cudzie, umelo do našej mysle implementované štruktúry služiace nato, aby došlo k zníženiu frekvenčnej úrovne fyzických tiel Človečenstva. Tým sme boli privedení k tej hranici, za ktorou sa už v Stavbe Sveta spúšťa program na elimináciu, t.j. zničenie Civilizácie. Hrana, za ktorou dochádza k likvidácii Civilizácie to je nenávisť na úrovni želania zničenia Človeka Človekom, teda nenávisť Človekov medzi sebou – čo je už krajný variant frekvencií. Po tom už Človečenstvo, Človekovia, podlieha procesu likvidácie. Na jednej strane všetci tí, ktorí šíria teóriu tolerantnosti majú pravdu, ale teória lásky, bratských citov musí pôsobiť výlučne medzi Človekom a Človekom. Úroveň Zmeskov je už úplne iná. A úroveň parazitov, tvárnych bytostí – to je znovu iná úroveň.

Nie náhodou Zápoveď hovorí:

MILUJTE BLÍŽNEHO SVOJHO AKO SEBA SAMÉHO – AK JE TOHO HODEN

Perún

Musia byť jasné hranice vzájomných vzťahov medzi Človekmi a Zmeskami, medzi Človekmi a Tvárnymi bytosťami, medzi Zmeskami a Tvárnymi bytosťami. Inak taká Civilizácia podlieha likvidácii.

Frekvencie našich bratov z Paralelného Sveta vykazujú takú úroveň, ktorá umožňuje pracovať so všetkými Živlami, vrátane Živlu ČAS.

Pri podrobnejšom pohľade na náš Svet bolo vyjasnené, že udalosti a manipulácie s ČASOM riadené tvárnymi bytosťami prebiehajú aj v súčasnosti, v (zatiaľ stále) aktuálnej 12-rozmernej Hre. Všeobecné bedačenie a manipulácia s bielym obyvateľstvom inými belochmi, ktorí robia pod kontrolou Zmeskov a Tvarov neprestáva. V súčasnosti sú belosi najviac vtiahnutí do Matrice „JA EGOISTA“, pričom Hra prebieha na báze ich želaní zarobiť čo najviac peňazí, alebo aspoň dosiahnuť čo najvýhodnejšie finančné výhody – a to aj za cenu spôsobovania škôd iným belochom. Túto špinavú robotu robia biele ženy aj bieli muži, pričom sa využívajú ich Prístupové možnosti a schopnosti založené na čistote krvi (od ktorej závisia všetky Prístupy do Jemnohmotného Sveta). Potom však z nich robia rabov, donorov. Manipulácia ich schopnosťami prebieha na základe strachu a zastrašovania. Z toho vyplýva, že keď budeme postupne odstraňovať túto čiernu robotu, tak takíto belosi budú likvidovaní. Bude to následok nimi dosahovaného výsledku, pretože ich život priamo závisí od kvality a efektivity nimi odvedenej roboty. U nich existuje priama závislosť ŽIVOTA a VYKONANEJ ROBOTY. A ako my postupne zvyšujeme efektivitu našej práce, oni ju samozrejme strácajú – sú to spojené nádoby.

V konečnom dôsledku však zodpovednosť za osudy takýchto Človekov dopadne na tých, ktorí ich držia pod kontrolou.

Musia byť jasné hranice vzájomných vzťahov medzi Človekmi a Zmeskami, medzi Človekmi a Tvárnymi bytosťami, medzi Zmeskami a Tvárnymi bytosťami. Inak taká Civilizácia podlieha likvidácii.

Frekvencie našich bratov z Paralelného Sveta vykazujú takú úroveň, ktorá umožňuje pracovať so všetkými Živlami, vrátane Živlu ČAS.

Pri podrobnejšom pohľade na náš Svet bolo vyjasnené, že udalosti a manipulácie s ČASOM riadené tvárnymi bytosťami prebiehajú aj v súčasnosti, v (zatiaľ stále) aktuálnej 12-rozmernej Hre. Všeobecné bedačenie a manipulácia s bielym obyvateľstvom inými belochmi, ktorí robia pod kontrolou Zmeskov a Tvarov neprestáva. V súčasnosti sú belosi najviac vtiahnutí do Matrice „JA EGOISTA“, pričom Hra prebieha na báze ich želaní zarobiť čo najviac peňazí, alebo aspoň dosiahnuť čo najvýhodnejšie finančné výhody – a to aj za cenu spôsobovania škôd iným belochom. Túto špinavú robotu robia biele ženy aj bieli muži, pričom sa využívajú ich Prístupové možnosti a schopnosti založené na čistote krvi (od ktorej závisia všetky Prístupy do Jemnohmotného Sveta). Potom však z nich robia rabov, donorov. Manipulácia ich schopnosťami prebieha na základe strachu a zastrašovania. Z toho vyplýva, že keď budeme postupne odstraňovať túto čiernu robotu, tak takíto belosi budú likvidovaní. Bude to následok nimi dosahovaného výsledku, pretože ich život priamo závisí od kvality a efektivity nimi odvedenej roboty. U nich existuje priama závislosť ŽIVOTA a VYKONANEJ ROBOTY. A ako my postupne zvyšujeme efektivitu našej práce, oni ju samozrejme strácajú – sú to spojené nádoby.

V konečnom dôsledku však zodpovednosť za osudy takýchto Človekov dopadne na tých, ktorí ich držia pod kontrolou.

Po odchode Kultúry našich bratov zo Zeme získali totálnu kontrolu nad Živlom ČASU všetci paraziti, Tvari a Zmeskovia. Dnes už vieme, že paraziti nie sú až takí nebezpeční ako Zmeskovia. Oni nadobudli časť našich schopností a možností, majú časť našej krvi, ale napriek tomu ich mozgy sú v poškodenom stave. Znamená to, že nás budú vždy nenávidieť. To preto, lebo my sme z pohľadu Stavby Sveta dôležitejší, viac dokážeme vidieť (ak – samozrejme – prejavíme vôľu). Vždy sa budú snažiť nás viesť, držať pod kontrolou, vždy budú mať snahu nás UČIŤ. Ich spôsob nášho učenia im umožňuje nás riadiť, napovedávať nám čo robiť, ako reagovať. To preto, lebo v krvi majú AMBÍCIE.

 

Svet zničili Zmeskovia! Svet zničili Zmeskovia! Oni ho zničili a prispôsobujú si ho pre seba! Toto varovné volanie našich bratov z Paraleného Sveta opakovane odznelo počas meditácie. Oni – naši bratia a sestry – kričia preto, aby sme si dobre uvedomili, že hodnota KRVI je natoľko dôležitá pre nás všetkých, nakoľko je dôležitý Svet, v ktorom žijeme!

Neverte Zmeskom, nedržte ich vedľa seba, nevpúšťajte ich do svojho života! Oni nemajú tie vlastnosti, ktoré má Človek! Tento krik je veľmi silný, pretože vidia všetko, čo u nás stvárajú. A my – vo svojej naivnej nevedomosti – sa o tom ani nezamýšľame. Des!

Ale vráťme sa k štruktúre ČAS. Oni nám hovoria, že toto všetko sa dá odobrať ľahko. Ak dokážeme otvoriť – zistiť miesta uloženia koncentrovaného ČASU – tak ČAS vypustíme. Toto je – potenciálne – možné preto, lebo máme (právom čistej krvi) dostatočne silnú Prístupovú štruktúru. Ovládame, ale čo robíme? Sedíme v kostoloch, pijeme alkohol a o niečom podobnom ani len nerozmýšľame...

Varujú nás pred Zmeskami – ale tých je už u nás mnoho. Zatiaľ čo parazitov, Tvarov ešte ako tak k sebe nepripúšťame, tak Zmeskov prijímame úplne. Preto na nás kričia: „Bojte sa, bojte sa, bojte. Nepriateľa máte už v dome!

Na záver ešte uveďme, že pri meditácii bola vyslaná žiadosť do všetkých Paralelných Svetov, v ktorých žijú naše Rody – naši bratia a sestry – aby sa k nám pripojili a pomohli nám tie Rody, ktoré majú skúsenosť s bojom a víťazstvom na Zmeskami. Odpoveď je však desivá – takéto Kultúry NEEXISTUJÚ. Doteraz sme každý takýto boj so Zmeskami prehrali.

 

Neklesajme však na Duchu! Všade inde bol priebeh poroby a totálnej kontroly oveľa rýchlejší ako u nás na Zemi. Z nejakého dôvodu sa Zmeskovia na Midgard Zemi nemohli tak rýchlo vyvíjať, ako bolo potrebné na našu totálnu porážku. Je tu teda šanca, že boj vyhráme. Ale určite nie so založenými rukami pasívnym vyčkávaním príchodu akého Mesiáša či spásnej, bájnej energie či štvrtej, piatej či akejkoľvek inej rozmernosti.

cas ziv 2 02

Navštevovať Miesta Sily je v súčasnosti mimoriadne dôležité. Na nich sa pri spoločných meditáciách môžeme dozvedieť, kde sú uložené SKLADY ČASU. Najpravdepodobnejšie to budú priestory pod zemou alebo v mori. A aj preto je dôležitá spoločná návšteva ARKONY. Je to predsa tradičné Miesto Sily našich Predkov. Hľa, koľko sme sa dozvedeli skrz návštevy Velesturu, čo môžeme nájsť na Arkone?

Máme šancu uspieť, ale musíme aktivizovať vlastnú vôľu prekonať všetky prekážky. Spolu všetky Rody. Ale bez ZNANIA to nijako nepôjde. Stojí to však zato!

Miesta

Súvisiace
Tartaria Vladimír Laubert
Stará a nová hra

Stará a nová hra

Надежда П. Токарева Slovan
Ohlásenie Manifestu Slobody

Ohlásenie Manifestu Slobody

Vladimír Laubert Tartaria
Torzné polia

Torzné polia

Tartaria Vladimír Laubert
Tvari, alebo kto žije medzi nami

Tvari, alebo kto žije medzi nami

Vladimír Laubert Filmy a seriály Tartaria Filmy
Majster a MargaRITA

Majster a MargaRITA

Tartaria Vladimír Laubert Dŕžava
Nazad do Dŕžavy *4

Nazad do Dŕžavy *4

Velestúr

Velestúr - Slovensko

Tartaria Vladimír Laubert Proroctvo
Návrat ZSSR

Návrat ZSSR

Tartaria Vladimír Laubert
Mágia času

Mágia času

Tartaria Vladimír Laubert
Zmeskovia medzi nami

Zmeskovia medzi nami

Komentáre

comments powered by Disqus
0