Červený stan #86 - Osobné hranice

Slobodný vysielač ( SV ) Červený stan Vzťahy

Kde tkvie počiatok vlastnej hanby, vnútorných zranení a necítenia sa dosť

Popis Tagy
00:00 Popis priebehu meditácií a ich prínos do života, liečivé rastliny
22:00 Cvičenie nabíjania sa energiou
Séria: Červený stan
Slobodný vysielač ( SV ) Červený stan
Hra v tradícii a v súčasnosti

Červený stan #75 - Hra v tradícii a v súčasnosti

Slobodný vysielač ( SV ) Miroslav Zelenka Červený stan
Festival pre ženy a mužov

Červený stan #78 - Festival pre ženy a mužov

Slobodný vysielač ( SV ) Ava Chrtková Brožová Ondřej Brož ( Rimmer ) Červený stan
Transformácia

Červený stan #80 - Transformácia

Slobodný vysielač ( SV ) Červený stan Vzťahy
Sexuálna energia ako zdroj sily ženy

Červený stan #90 - Sexuálna energia ako zdroj sily ženy

Komentáre

comments powered by Disqus