Ch ́Árijská Karuna

Michal Zelensky ( Vedagor ) Knihy Slovieni
Ch ́Árijská Karuna

Vnútorné obrazy starodávnych rún

Vnútorné obrazy starodávnych rún. Tieto runy sú písomnou pamiatkou ch ́Árijského národa a teda aj kňazským jazykom, dochované do dnešných dní v nezmenenej podobe. Úplné popisy súvisiacich obrazov nateraz sú nedostupné, preto preskúmajme tie omrvinky, ktoré sa podarilo zhromaždiť. Lebo nikto a nikdy nemôže odoprieť právo Starej Múdrosti, zanechanej Predkami.

Zjednodušenou variantou Karuny je staroslavianská Bukvica, ktorá sa odporúča začiatočníkom štúdia rún. Hlbšie pochopenie Karuny pomôže Sanskrit (vychádzajúci z Karuny) v ktorého popise sa uvádza do 50 aspektov jedného obrazu. Ak by to takto bolo možné povedať, Bukvica sa predstavuje formou a Karuna obsahom. To sa prejavuje v tom, že runy je možné nájsť v Bukvici v podobe slabík. Preto je čítanie obrazov na základe Karuny a prebieha po slabikách. Každá runa – je jeden symbol, skôr obraz, ale v Bukvici to sú 2, 3, 4 aj viac bukvíc.

V zátvorkách je fonetické znenie rún, aj keď sa často v slove vyskytuje aj plný zvukový obraz daného obrazu. Farebná gradácia môže byť pripisovaná k špecifickému spektru / úrovni konkrétneho lúča pôvodného bieleho svetla našej oktávy bytia. Tento obraz základných farieb je možné vidieť aj na duchovno-energetickom kríži vírov tiel a obalov našej Živy.

Súvisiace
Vladimír Laubert Tartaria Staroruský jazyk Azov Knihy Dŕžava
Staroslovienska bukvica

Staroruský jazyk Azov - Staroslovienska bukvica

Svobodný vysílač CS ( SVCS ) Michal Zelensky ( Vedagor ) Slovanstvo z pohľadu dejín Dŕžava Obri Solárny pulz 2018 - 2022
Misia Slovanov

Slovanstvo z pohľadu dejín #2 - Misia Slovanov

Komentáre

comments powered by Disqus