Ch ́Árijská Karuna

Vnútorné obrazy starodávnych rún

Michal Zelensky Knihy Slovieni

Ch ́Árijská Karuna

13. júna 2019  8.14 MB  Kh_39_ariyskaya_Karuna.pdf

Vnútorné obrazy starodávnych rún. Tieto runy sú písomnou pamiatkou ch ́Árijského národa a teda aj kňazským jazykom, dochované do dnešných dní v nezmenenej podobe. Úplné popisy súvisiacich obrazov nateraz sú nedostupné, preto preskúmajme tie omrvinky, ktoré sa podarilo zhromaždiť. Lebo nikto a nikdy nemôže odoprieť právo Starej Múdrosti, zanechanej Predkami.

Zjednodušenou variantou Karuny je staroslavianská Bukvica, ktorá sa odporúča začiatočníkom štúdia rún. Hlbšie pochopenie Karuny pomôže Sanskrit (vychádzajúci z Karuny) v ktorého popise sa uvádza do 50 aspektov jedného obrazu. Ak by to takto bolo možné povedať, Bukvica sa predstavuje formou a Karuna obsahom. To sa prejavuje v tom, že runy je možné nájsť v Bukvici v podobe slabík. Preto je čítanie obrazov na základe Karuny a prebieha po slabikách. Každá runa – je jeden symbol, skôr obraz, ale v Bukvici to sú 2, 3, 4 aj viac bukvíc.

V zátvorkách je fonetické znenie rún, aj keď sa často v slove vyskytuje aj plný zvukový obraz daného obrazu. Farebná gradácia môže byť pripisovaná k špecifickému spektru / úrovni konkrétneho lúča pôvodného bieleho svetla našej oktávy bytia. Tento obraz základných farieb je možné vidieť aj na duchovno-energetickom kríži vírov tiel a obalov našej Živy.

Súvisiace

Komentáre

comments powered by Disqus