Chinevič - Džore fantastika

Jaks

Pre odporcov Slaviano-Árijských Véd a hlavne pre odporcov Alaxandra Jurieviča Chineviča

Slaviano-Árijské Védy na Zemi boli stovky rokov!

Paraziti ich zakázali v roku 2015 a odporcovia Slaviano-Árijských Véd zrejme zo strachu o svoj mizerný život radšej zradia sami seba a zradia istinu iba pre krátkodobý prospech počas svojho mizerného života.

Slaviano-Árijské Védy (SAV) zakázané v rusku nie sú. Ani byť nemôžu, nakoľko sa jedná o dejinný dokument, ktorý je v kópiách uložený aj vo vládnej knižnici.

SAV boli vydané v roku 1905 za cára Mikuláša a tie som aj držal vo svojich rukách. Taktiež viem, že sú vydania aj z počiatku XIX storočia a dokonca aj s konca XVI storočia. Osobne som držal dve tabuľky a ako odborník, môžem povedať, že ani dnes také niečo nie je možné vyrobiť v súčasných vedecko-technických podmienkach.

V izraeli nemá a nikdy ani nemal Alexander nikdy nikoho. Táto paradigma vznikla na základe pár fotografií a nejakých videí, kde je v zábere monitor jeho počítača, na ktorom bol hebrejský text. No, nakoľko nejaký tupec uvidel tento text, pričom určite nevedel ani rusky (pokiaľ bol aj rusom), tak rozšíril ten hoax.

A prečo vlastne bol vynesený zákaz činnosti církvi staroverov inglingov v Omsku? Pričom v rusku sú ešte tri totožné církve, s totožným pomenovaním, akurát za názvom majú iné mesto? Pôvodne sa jednalo o to, že na chráme spadla omietka, na veži a chinevič ju dal opraviť, no reštaurátorská firma rozhodla, že je nutné strhnúť všetku omietku. No a tak sa na veži, zo všetkých štyroch svetových strán objavil kolovrat. Reštaurátori a aj Alexander spoločne schválili uchovať kolovrat. No a potom to začalo. Bol obvinený, že kolovrat úmyselne vyrobil na veži, pričom ten kolovrat tam stál od počiatku stavby a to od počiatku XVIII storočia.

MZ
Súvisiace
Tartaria Slovan
Páter Dij Alexander v Ostrave

Páter Dij Alexander v Ostrave

Tartaria Slovan
Páter Dij Alexander v Ostrave

Páter Dij Alexander v Ostrave

Vladimír Laubert Tartaria Knihy Slovan
Slovansko-Árijké védy - Potvrdenie Knihy Svetla - Slovanské svetoponímanie *4

Slovansko-Árijké védy - Potvrdenie Knihy Svetla - Slovanské svetoponímanie *4

Komentáre

comments powered by Disqus
0