Chronologicko-ezoterická analýza vývoja súčasnej civilizácie

Georgij Sidorov Knihy
Chronologicko-ezoterická analýza vývoja súčasnej civilizácie

Predsa si to, o čom píše, nevymýšľa. To sa snáď ani nedá vymyslieť ... Otázka je to úplne aktuálna a nutné na ňu odpovedať.

Kniha 1

Autor by chcel v prvom rade naučiť čitateľa samostatne myslieť a uvedomovať si, že chronologické procesy na planéte Zem sú riadené.

Riadené nielen prostredníctvom relígií, ideológie a ekonomických pák vplyvu. Existuje ešte niečo vážnejšie z oblasti psychológie a tajného poznania. Pritom práve posledné menované neviditeľné a skryté je hlavným a najúčinnejším. Bez tejto sily by svet mohol rozvíjať úplne iným smerom.

Autor zoznamuje čitateľov s dedičstvom dávnych civilizácií (má sa na mysli Veľká Oriana – Hyperborea a jej južné kolónie, krajina vydedencov, alebo Atlantov). Okrem toho, autor ukázal vplyv starovekej civilizácie na súčasnú.

 

Kniha 2

V prvej časti knihy sa autor snažil na niektorých najviac živých príkladoch z minulosti odhaliť a ukázať vplyv na ľudskú psychiku hlavnej a najúčinnejšej priority riadenia – okultnej. To, že mágovia udávajú tón rozvoja spoločnosti, nebolo v staroveku tajomstvom.  Otázkou je, kto sú tí mágovia a čo v skutočnosti chcú? Na túto zložitú otázku sa dlhú dobu snažili odpovedať mnohí vzdelaní ľudia, ale ešte pred niekoľkými storočiami, nehovoriac o tisícročiach, bola odpoveď skrytá za siedmimi pečaťami.

Ale teraz, v našej rozporuplnej a rýchlej dobe, sa stal jasne viditeľný konečný cieľ, ku ktorému tisícročia temní žreci viedli pozemskú spoločnosť. Teraz pri pohľade naspäť vidíme, že všetko, čo prebiehalo na našej planéte nebolo zďaleka náhodné.

 

Kniha 3

Po absolvovaní učenia u Strážcu ide hrdina dokumentárneho eposu k ľuďom, ktorí ovládajú rôzne časti starých znalostí. Uvidí stopy stratenej civilizácii v Murmane, bude svedkom i účastníkom záhadných udalostí v anomálnych zónach Sibíri, zoznámi sa s tradíciami národov Sibíri – Saamov, Evenkov, Chantov, Selkupov, Tungusov. Otvoria sa mu zložité vzťahy súčasnej civilizácie Východu a Západu, tajomstvá trockizmu a Chabadu, tajomstvo neuveriteľného rastu čínskeho etnika, pravda o pravlasti našich predkov a záhuby starovekých civilizácií.

Spolu s hrdinom vstúpi čitateľ do súboja s medveďo–človekom, prejde zasvätením u šamanov, získa magický obereg, vylúšti záhadu tajomných duchov močarísk tajgy, dozvie sa pravdu o skutočných pánoch planéty Zem, prečíta denník stratenej expedície, ktorá objavila v Severnej Amerike centrálny chrám. A nakoniec sa vyberie navštíviť priamych potomkov Oriany-Hyperborei.

Cieľom knihy je naučiť čitateľa samostatne myslieť a chápať, že chronologické procesy na Zemi sú riadené. Autor presvedčivo dokázal, že procesy na planéte Zem sa riadia nielen prostredníctvom relígií, ideológií a ekonomickými pákami vplyvu, ale aj oveľa serióznejšími silami používajúcimi metódy z oblasti psychológie a Tajných znalostí.

 

Kniha 4

Vo štvrtej knihe eposu „Chronologicko–ezoterická analýza rozvoja súčasnej civilizácie“ Georgij Sidorov rozpráva okrem iného aj o veciach, ktoré sa priamo týkajú každého z nás: O tom ako, kto a prečo nás zahnal do pasce súčasnej civilizácie a aký je z tejto pasce východ. O všeobecných zákonoch vesmíru, o mágii, alebo presnejšie o tom, čo by neznalý týchto zákonov nazval mágiou. O riadení svojej psychiky. A hlavne o mužovi a žene, o energetickej výmene medzi nimi, o narodení dieťaťa, o vzájomných vzťahoch v rodine, aké by mali byť.

Koniec koncov, človek musí chápať, že so stratou rodiny sa zrúti posledný kameň našej spoločnosti. To je jeho komponent, bez ktorého nemôže evolučne rásť, pretože duchovná evolúcia človeka vždy prebieha v rodine. Dlhé roky boli tieto znalosti schované za siedmimi pečaťami.

 

Kniha 5

Hrdina knihy pokračuje vo svojej dlhej ceste, cieľom ktorej je učenie u strážcu starobylého poznania. Nakoniec sa dostáva v hluchej tajge do strateného obydlia mocného strážcu – starčeka Čerdynceva a táto cesta zabrala celý 4 zväzok knihy. Ale namiesto srdečného privítania ho stretla chladná sprcha úplného pohŕdania, urážok a dokonca vážnych hrozieb zo strany pustovníka. Jedinou túžbou hrdinu je rýchlo sa dostať z územia obydlia mága. Ale to nie je také jednoduché. Čím si zaslúžil mladík hnev a poníženia strážcu? Čo s ním bude ďalej? Bude pokračovať jeho učenie?

V knihe vás čaká nová vlna závratných dobrodružstiev, krásy divokej prírody, úžasné príbehy zo života, technológie prežitia v akejkoľvek situácii, neprístupné poznanie získané počas tisícročnej existencie medzi zvieratami a rastlinami, ktoré autor nazhromaždil počas svojich bezpočetných ciest po severe Eurázie. A samozrejme, kniha obsahuje ďalšiu porciu neoficiálnych historických informácií o minulosti, súčasnosti a budúcnosti ľudskej civilizácii.

Súvisiace
Petr Václav Synek Svobodný vysílač CS ( SVCS ) Georgij Sidorov Komentované čítanie zo zaujímavých kníh Reptiloidi
Analýza vývoja súčasnej civilizácie

Komentované čítanie zo zaujímavých kníh #31 - Analýza vývoja súčasnej civilizácie

Svobodný vysílač CS ( SVCS ) Petr Václav Synek Georgij Sidorov Komentované čítanie zo zaujímavých kníh
Analýza vývoja súčasnej civilizácie

Komentované čítanie zo zaujímavých kníh #30 - Analýza vývoja súčasnej civilizácie

Komentáre

comments powered by Disqus