Čo je to svätý duch a ako to je

SlavRadio Алексей Орлов ( Alexej Orlov ) Kozmické vedomie

V ruskom jazyku sú výrazy: silný v duchu, slabý v duchu, živí sa Duchom Svätým, Duch Svätý zostúpil na človeka atď. ...

A rozhodli sme sa zistiť:

  • Čo je to Duch Svätý?
  • Ako sa líši od Ducha človeka?
  • A ako sa človek môže živiť Duchom Svätým?

A v tomto programe sme sa rozhodli o tom hovoriť podrobnejšie ...

To, čo z toho nakoniec vyplynulo, je na vás, našich drahých poslucháčoch a divákoch!

Komentáre

comments powered by Disqus