Cynocefálie v prastarých prameňoch

Vladimir Kudin ( vlad9vt ) Zvery Dejiny

Charakteristickým znakom cynocefálie alebo cynocefálu (/ saɪnoʊˈsɛfəli /), ktorý má hlavu psa - alebo šakala - je veľmi osvedčený mýtický fenomén existujúci v mnohých rôznych formách a kontextoch

Doslovný význam „cynocefálie“ je „psí hlava“; predpokladá sa však, že ide o ľudské telo so psovou hlavou. Takéto bytosti majú často aj ľudskú inteligenciu. Takéto cynocefaliká sú známe v mytológii a legende z mnohých častí sveta, vrátane antického Egypta, Grécka a Číny. Ďalšie zmienky pochádzajú zo stredovekého východu a Európy. V modernej populárnej kultúre sa cynocefalici stretávajú aj ako postavy v knihách, komikse a grafických románoch. Cynocefália sa všeobecne odlišuje od lycanthropie (vlkolak) a psov, ktorí môžu hovoriť.

Slovo cynocefalia je prevzaté (latinsky) z gréckeho slova κῠνοκέφᾰλοι kynokephaloi, z kyno– (kombinujúca podobu κύων kyōn), čo znamená „pes“ a κεφαλή kephalē, čo znamená „hlava“.

Rovnaký koreň „psa“ sa nachádza v názve Cynomorpha („v tvare psa“) pre podskupinu čeľade Cercopithecidae, ktorá obsahuje veľa druhov makakov a paviánov.

Komentáre

comments powered by Disqus
0