Voynichov rukopis - ilustrovaný kódex, písaný pravdepodobne v prvej polovici XV. storočia od neznámeho autora v neznámom jazyku s neznámou abecedou. Rukopis bol študovaný kryptografmi i dešifrovateľmi, vrátane britských a amerických kryptologistov druhej svetovej vojny. Ani celý rukopis, ani jeho časť nemohli byť dešifrovaní. Séria zlyhaní zmenila rukopis na dobre známy predmet kryptológie. A Boris Georgievich uspel.

Úprava údajov Navrhni úpravu alebo doplnenie údajov Formulár