Dvere do raja alebo do pekla? *2

tadesco.cz Globálny mocenský systém (GMS) Wanted Dead or Dead
Dvere do raja alebo do pekla? *2

Svet sa nachádza pred ohromujúcim zemetrasením vo všetkých rovinách. Pravda vychádza napovrch a nedá sa umlčať. Ako všetko na seba naväzuje?

…..dlouhá léta jsem říkal:  ke konci časů lidstva, musejí lidem říci pravdu. Dovětek byl: PŘIPRAVTE SE NA VELIKÝ TOBOGÁN. Vše je už v běhu a mnohé nepochopitelné události klepou na dveře, čekají jenom na otevření. Neminou nás. Veškeré zlo spáchané na lidstvu bude dopodrobna lidstvu sděleno…..

Máme se tedy na co „těšit“. Všechno jsem se Vám, vážení čtenáři tadesca, snažil mnoho let dopředu napsat a sdělit. Mnozí z Vás tomu nechtěli věřit. Mysleli jste si něco o sci-fi.

A pamatujte si prosím co jsem neustále opakoval na přednáškách a setkáních. LIDSTVU VŠECHNO OTOČILI O 180° A KDYŽ ŘÍKÁM VŠECHNO TAK MYSLÍM VŠECHNO!!!!!

Zopakujme si nedůležitější body, které naprosto přesně zapadají do sebe a perfektně na sebe navazují.

Poslední sezení nejvyššího inkvizičního konsilu na planetě Zemi, který se uskutečnil 3 km pod Vatikánem s Kardinálem Judasem a jeho 23 bratry. Všechno co bylo na konsilu inkvizitorem planety Země probráno se splnilo až na poslední bod a sice ARMAGEDON, zničení lidstva, a třetí světovou válku, která je pro kabalisty velice důležitá.  Snaží se ji rozpoutat maximální silou a energií, ale naštěstí se jim to nedaří….. Dochází jim energie. Lidstvo se probudilo díky 144 000 světelných bytostí, kteří „povolili“ padlí andělé ke konci časů lidstva sestoupit mezi lidi. Nevěřili, že mohou změnit výhybky ve prospěch lidstva, i když musím osobně dodat, ŽE LIDSTVO JE NAPROSTO NEPOUČITELNÉ a všemi možnými prostředky omezeno, otupěno a degradováno. Boj probíhá na všech úrovních…..

Je nutné podotknout, že mnoho dějů je zatím pro lidské oko neviditelné, skryto a tajeno, i když se mnoho o dění na různých servrech píše. Ano, lidé „TOMU“ nemohou uvěřit.

GP Kardinál JUDAS

Než se budete dívat na první díl, je nutné poznamenat, že zvukový záznam byl nahrán v roce 2003 a to na tři krále 06.01.  POUZE ZVUKOVÝ ZÁZNAM. Bylo to 3000 metrů pod Vatikánem. Ve filmu herec, který přeložený záznam  z latiny  do němčiny, vše nahrál, byl režírován jedním z bratrů, který se sezení zúčastnil.  Jak po asi měsíci skončil, Vám musí být jasné.

GP je člověk se svými bratry, kterým dává příkazy a bratři vykonávají po celé planetě Zemi jim uložené úkoly. Je jich celkem 23.

Máte zde vysvětleno veškeré dění na planetě Zemi a to mnoho let dopředu. Zatím se jim vše plní celkem přesně. Kdo vymyslel dnešní dění v Evropě, a proč přistěhovalce právě do Evropy, Vám bude z filmu okamžitě jasné. Bylo to přesně naplánováno právě 06.01.2003. Nemějte obavu, pro lidstvo je řešení. Pravděpodobně my sami si ale nepomůžeme. Naštěstí jsou zde i jiné bytosti, původní obyvatelé planety Země, které právě GP tak nenávidí. Vše se dozvíte.

Chtěl bych upozornit, že dokument se týká veškerého lidstva na planetě Zemi. Proroctví minulých proroků a hlavně Malachiáše, Fatimy jsou také velice trefné a úzce souvisí.

Abyste mohli vidět tento dokument, jeden z bratrů, který vynesl nahrávku na světlo světa, musel zaplatit to nejcennější. Važte si toho.

Bylo by dobré vážení, kdyby jste si uvědomili, že na planetě Zemi nežijeme sami. Nikdy jsme sami nežili. Bydlí zde jedna lidská rasa, ta původní, Árijská, která sídlí na povrchu planety Země. Asi se to mnohým bude zdát divné, ale je tomu skutečně tak. Myslete si o tom co chcete. Právě na povrchu planety bydlí lidé z třetí říše a mají, pro lidstvo, nepochopitelné zbraně. Jsme zde drženi v nevědomosti, to  mnozí z Vás už zjistili.

Nemějte ale obavu. To o čem se hovoří ve filmu je už díky Putinovi zažehnáno. Kdyby měla vzniknout třetí světová válka, právě díky silám z povrchu planety, které poslední týdny v maximální míře monitorují celou planetu uvnitř duté země, tedy nás, způsobili by tak zvané EMP a veškerou elektroniku by vysadili z provozu. Nešel by žádný počítač, mobil, televize, rádio, lednička, pračka, auta, letadla a mnoho jiného. Veškerá elektronika by byla navždy zničena.  Planetu budeme potom muset asi uklidit od nepoužitelného šrotu.

Co se týče zařízení lidí z povrchu, nemají žádné elektronické zbraně fungující na mikroprocesorech, vše je řízeno plasmatickými produkty přes morfogenetická pole.

Znovu upozorňuji, že film je z roku 2003. Skoro všechno, co bylo GP vytýčeno, už se stalo. Nepočítal ale s oddělením Ruska. To byla pro něho veliká rána. Přesto se snaží strhnout vitězství na jeho stranu. Čas jim ovšem vypršel.

Ve filmu zjsitíte, že se hovoří o falšování času. V roce 2003, kdy byl ustavující konzil co udělají s planetou Zemí, se ve skutečnosti psal rok 707 po Kristu. Je to pravda, udělali to z jistého hlediska, protože numerologie pro ně hraje velkou roli. Vše potřebovali posílit čísly, kdy rok 1998 pro ně byl zlomový a startovním bodem pro Armagedon. 1998 je v podstatě 666 násobeno 3. Důležité pro vznik dolaru a odvíjející se děje od 01.05.1932. Psal jsem o tom v článcích o dolaru.

Na planetě Zemi se mohou pohybovat nehmotné bytosti (energetické bytosti) a vtělovat se do jiných lidí. Jak uvidíte sami na začátku.

Šest padlých andělů není výmysl ale super tvrdá realita.

Veškerá náboženství na planetě Zemi jsou ovládána padlými anděli přes církev a 23 bratrů.

Nezapomeňte na důležitý fakt, pro ně BŮH, tak jak ho nazvali před lidmi = SATAN. Ten pravý Bůh (stvořitel) je také nehmoný je energetickou bytostí, ke které patří všichni lidé. Část energie má každá lidská bytost v srdci, je to tzv. hot spot. Kdysi znázorněn na české papírové padesátikoruně.

U svatého GRÁLU, o kterém se bude hovořit, je záměrně použit špatný výklad, vysvětlím v jiném článku jako dovětek pro KARDINÁLA JUDASE.  Dozvíte se něco, co zatím pro lidi nebylo odhaleno. Proč je svatý grál pro lidstvo tak důležitý a pro 6 padlých andělů tak nebezpečný, se dozvíte v dalším článku.

Prosím pochopte, že na planetě Zemi byli kdysi dva Hitlerové. Jeden hodný a druhý zlý. Ten hodný byl z povrchu země, kam zase zpět odešel.  Tam se lidé dožívají 999 let.

Kardinál Judas, pravým jménem Michael Freedmann byl původně kazatelem ve Würzburgu, Německo. Do té doby než dostal nabídku dělat posledního v pořadí „SVATÉHO INKVIZITORA“ na planetě Zemi. Tak zvaného Globálního Prediktora.

Jenom naokraj bych chtěl připomenout že právě dnes (15.05.2020) byly opět dělány mohutné skeny Říma a Vatikánu a velkého města v podzemí, které se nacházelo také v hloubce 3 kilometry asi 20 km severně od Říma a Vatikánu. Máme zprávy, že celý komplex je naprosto zlikvidován i s těmi 20.000 lidmi, se kterou chtěl Kardinál Judas založit po 1000 letech novou civilizaci na planetě Zemi. Opakuji, nutné se podívat na všechny tři díly K.J..

A nyní se dostaneme k pasáži, která byla vynechána a nebyla doposud publikována z pochopitelných důvodů. Sami pochopíte proč. Těch statí je několik, ale vše popořádku.

 

Při poslechu jeho přednesu k 23 bratrům se zmínil o tom, že jejich nejlepší přisluhovači, také nejlépe placeni a podporováni jsou právě lékaři. Vykonávají dle slov KARDINÁLA JUDASE skvělou práci, kdy malé dítě v břiše matky terorizují ultrazvukem, potom ho očkují otrávenými injekcemi atd. Ve filmu jste mohli slyšet. Samozřejmě že lékaři o tom nevědí. Jenom pár vyvolených mezi nimi, které si vyhledali a zapřisáhli se jim, začalo pro GP pracovat na jeho pokyny. Pracovat?????

Část, která byla vystřižena, lépe řečeno nebyla vůbec zavedena do textu z bezpečnostních důvodů v té době, je následující.

Nemám ji u sebe a ani na žádném záznamu ale velice dobře si ji pamatuji. Musel bych zajít za lidmi, kteří ji vlastní.

Předchůdci Kardinála Judase po druhé světové válce dali příkazy přes své bratry, aby bylo poviností postupně zavést po celé planetě mladým matkám chodit na vyšetření. Tím se sbírala různá data od rodiček a od žen na potřebný výzkum. (ve všech zemích) Dle vzorků, které byly pro ně vhodné, se vytipovaly děti, které budou vhodné na určité další výzkumy a popřípadě na založení nové civilizace. Další účely byly také uvedeny. Zbytečné ale rozebírat.

Od mnoha nemocnic po celé planetě Zemi vedou podzemní tunely. Zbytečné rozepisovat. Česko nevyjímaje. (nevím jak tomu bylo za totality)  Když se dítě dotyčné matce narodilo, a bylo vytipované, tak ho už matka nikdy neviděla. Rodičce se oznámilo, že dítě zemřelo. Když ho matka chtěla vidět, bylo jí to zapovězeno. Možná i vy někoho z Vašeho okolí znáte, komu se něco podobného stalo. Dítě bylo okamžitě předáno bytosti, která na něho už v podzemí čekala a převezla neznámo kam.

Nejedná se jenom o děti nově narozené, ale také o mládež, která zmizla z ulice a už nikdy se nikde nenašla. Jak jsem se dozvěděl ze včerejšího článku ZDE, V České republice údajně zmizne každý rok několik tisíc dětí. Existují dle slov GP lovci dětí, v kažém státě, kteří příležitostně nalákají dítě a potom ho předají jejímu zadavateli za patřičný obnos. Děti se nikdy nenašly. Přes podzemní kanály se přepravovaly do různých světadílů. Mnoho vchodů do podzemních chodeb se nachází právě v nemocnicích a také v kostelních sklepech. Rovněž tak jsou používány staré vchody do podzemí z WWII, které jsou patřičným osobám známy. Z některých zvoniček, jsou také vchody do podzemí většinou za malým oltářem, který má vzadu železná vrátka nebo zaskládaný utajený vchod.

Za všemi těmito zločiny nestojí nikdo jiný než ten pravý organizátor a to byl Vatikán a veškerá církev. Mnoho knězů, kteří se o tom dozvěděli a chtěli promluvit, záhadně zemřeli. Jsou známy i případy ze západu, kdy kněz, který promluvil před policií o mizících dětech, byl zlikvidován nejen on, ale také dotyční policisti záhadně zemřeli….

Děti, které potřebovaly na obětování v určitých časových, pro ně důležitých, termínech, se sbírali lovci dětí po celém světě za těmito účely. Milióny pohřešovaných dětí ročně, z celé planety Země, které se nikdy nenašly končily v podzemí.

Proto se prosím nedivte, že nyní akce DEFENDER 2Q2Q, která probíhá nejen na osvobození malých tvorečků, ale hlavně na totální eliminaci podzemních měst a tunelů po celém světě, se koná pod naprostým utajením. Veřejnost není záměrně doposud o datech informována. Málokdo má k datům přístup

Papež: Satan je skutečný člověk

„Satan není metafora nebo mlhavý pojem, ale skutečný člověk, který je vyzbrojen temnými silami,“ řekl papež během televizního rozhovoru katolickému kanálu TV2000, uvádí the Telegraph. Papež František také varoval věřících před tím, že Ďábel je chytřejší než obyčejní smrtelníci a proto není třeba s ním diskutovat. (© REUTERS/ Andrew Medichini)

To není poprvé, kdy papež překvapuje věřící svými výroky. Sputnik se rozhodl shromáždit nejkontroverznější výroky pontifika.

Papež František při pádu v Čenstochové

Vatikán je doupě SATANISTICKÉHO spolčení a SATANISTŮ samých, kteří po celém světě przní malé děti a používají je na obřady a rituály. Pedofilie je jejich zákonem a nutností.

ZA VŠÍM STOJÍ VATIKÁN A ŠEST PADLÝCH ANDĚLŮ.

Část, která byla lidem symbolicky mnoho let dopředu ukázána

Jedná se o jednu epizodu ze Simpsonových, která je spojena právě s 6 padlými anděli. Také za tímto účelem bylo kdysi pojmenované jedno město v USA a sice Los Angeles jinak správně LOST ANGELS. A  zde měla vzniknout WWIII. Naštěstí se jim to nepodařilo. Tušili neúspěch, ale co kdyby se jim to přesto povedlo. Za pokus to stálo…..

Kompletní rozbor této epizody jsem kdysi dělal na osudu týden před událostí.

Proto také zakomponovali do filmu mrak podobný právě UFO, které jejich záměry ve skutečnosti  zhatil…..

Podívejte se prosím do levého horního rohu. (Správně do pravého, protože obraz hovoří k Vám). Nachází se tam útvar podobný UFO přes který symbolicky přeletí hodiny z kostela či radnice po nukleárním výbuchu a dopadnou Simpsonovi do zahrady.

  

Video, kde se popisované odehrává najdete zde. Dívejte se na část od minuty 6:14. Za zájímavost také stojí minuta 5:40, kdy člověk sedící u televize bere do rukou papír, kde je číslice 8 psaná tak, že je také šestkami. A nad ní stojí právě 666 pro znamení padlých andělů. O tom ale v jiném rozboru…..

Začiatok 3. sv v Los Angels?

Elity se zřejmě pokusily zinscenovat jaderný úder na Los Angeles, byl překažen

Jak jste si mnozí mohli všimnout, skutečně se 9.11.2010 odehrála nepochopitelná událost s vystřelenou raketou z neznámé ponorky s destinací LA. Všechno mlžení na webech, v tisku a v televizi je skutečně zajímavé. (Zpráva z tisku, Zpráva z aktuálně.cz zde)

Málokdo ale popsal nepochopitelné zmizení (dematerializaci)  rakety přímo ve vzduchu a nedosažení cíle. Hovoří se také o lokálním EMP, na který jsem na mnoha přednáškách upozorňoval. Můžeme být rádi, že byl jenom lokální a nikoliv zatím celosvětový. I když i tahle skutečnost je v budoucnu myslitelná …..    …..dle vývoje událostí na planetě zemi.

A zde máte další předpovědi o novém americkém prezidentovi v Simpsonových z roku 2000. To je samozřejmě ale jenom náhoda. Taktiež že Trump privedie ekonomiku SŠA ku krachu, ako aj vlajku sýrskych teroristov, ktorí vtedy ešte neexistovali.

Další pokus, který měl v jinou dobu zahájit opět WWIII se udál nedávno. Kdo to ale zaznamenal?????

Druhý pokus jim také nevyšel a raketa byla demterializací proměněna v energii. Uskutečnili ji původní obyvatelé planety Země žijící na povrchu.

Proč USA odpálily bez varování jadernou raketu, která byla viditelná z Los Angeles?

Publikováno 10.11.2015

Těsně po západu slunce, neozbrojená jaderná raketa Trident II byla odpálena z ponorky na balistické střely u pobřeží jižní Kalifornie.

Snažila se americká vláda někomu v sobotu večer poslat zprávu?

Těsně po západu slunce, byla odpálena neozbrojená jaderná raketa Trident II z ponorky na balistické střely u pobřeží jižní Kalifornie, která byla později identifikována jako USS Kentucky. Byl to naprosto ideální čas pro upoutání pozornosti miliónů lidí žijících v této oblasti Los Angeles. Kdyby byla raketa odpálena během dne, byla by mnohem méně viditelná. Kdyby byla odpálena uprostřed noci, většina obyvatel jižní Kalifornie by spala. Ti, kteří plánovali odpálení této jaderné střely, dobře věděli, že ji uvidí stovky tisíc lidí, a že tato událost zaplaví přední stránky novin po celém světě. Tak proč k tomu došlo?

Když americká armáda zřídila na západě od Los Angeles bezletovou zónu po dobu jednoho týdne, zvedlo to obočí mnohých občanů.

Proč USA odpálily bez varování jadernou raketu, která byla viditelná z Los Angeles? Foto: Image Credits: instagram, newman_photos.

Ale nikdo nečekal tohle.

Neozbrojená raketa (Údajně neozbrojená raketa, skutečnost byla jiná, byla také dematerializací proměněna v energii neškodným způsobem – poznámka tm) Trident II, která byla odpálena z ponorky USS Kentucky je normálně vyzbrojena jadernou hlavicí, a její odpálení bylo tak viditelné, že jej dokonce viděli lidí žijící v Arizoně a Nevadě:

Odpálení rakety bylo viditelné v severní Kalifornii (Santa Rosa) a daleko na východě, jako v Nevadě a Arizoně. To naznačuje, jak vysoko musela raketa letět; nejméně pár set kilometrů, myslím. Byla vidět na západě od Los Angeles, když se pohybovala z jihu na západ. Byla pravděpodobně odpálena z oceánu stovky kilometrů západně od Los Angeles a vyslána na sever, daleko od obydlených oblastí. Nejsem si jistý, proč ji neodpálili dále na západě, kde by to nikdo neviděl, ale předpokládám, že měla armáda své důvody.

Ihned po odpálení rakety, fotografie a videa tohoto podivného jevu rychle zaplavily Youtube, Facebook a Twitter. Mnoho lidí informovalo místí orgány a zpravodajské stanice.

Nikdo nevěděl, co přesně se děje, ale všichni uznali, že to nebylo normální. Následující výňatek je zpráv, které zveřejnila stanice CNN:
V sobotu večer se šířila panika a spekulace, poté, co přes noční oblohu v jižní Kalifornii proletělo jasně bílé světlo.

Obyvatelé zveřejnili spousty videí na sociálních sítích, spolu s teoriemi mimozemšťanů nebo meteoritů. Jiní v panice volali místním orgánům.

Americké námořnictvo se včera snažilo ujistit všechny občany, že to bylo naprosto „normální“, ale velmi málo lidí tomuto vysvětlení uvěřilo.

Je zřejmé, že to bylo provedeno v čase a na místě, které by vyvolalo obrovské množství pozornosti.

Takže, jakou zprávu se snažila poslat americká vláda?

Byla to zpráva pro americký lid?

Někteří o tom spekulují, ale já mám tendenci souhlasit s Mikem Adamsem z deníku Natural News, že se pravděpodobně jednalo o poselství americkým přátelům:

Včerejší test rakety Trident bylo představením pro vysoký počet obyvatel v oblasti z taktických důvodů: Mít tolik svědků a videí, jak jen bude možné, a tím vyslat velmi viditelnou varovnou zprávu do Číny, která říká: „Můžeme vás zničit, pokud neustoupíte.“

Raketa Trident, vyrobena společností Lockheed Martin, je termonukleární systém (Fleet Ballistic Missile) s rozsahem nejméně 4.000 námořních mil. Podívejte se na stránku raket Trident na webových stránkách amerického námořnictva. Jen jedna raketa Trident odpálena někde z Tichého oceánu by mohla devastovat Čínu s jaderným útokem na Peking.

Také jsem zjistil, že je to neuvěřitelně divná „náhoda“, že to byla právě jaderná raketa „Trident“, která byla odpálena, s ohledem na skutečnost, že největší vojenské cvičení NATO za posledních 13 let s názvem „Trident Juncture“ se právě teď chýlí ke konci.

Server DW.com tvrdí, že i když 36.000 vojáků z různých zemí NATO včetně amerických vojsk se podíleli na cvičení k obraně před „vojenskými ambicemi Ruska“, organizace vlastně usiluje o velké znevýhodnění Ruska a to nejen proto, že se snaží koordinovat 28 členských států s různými prioritami, ale proto, že se do ruských vojenských cvičení v posledních dvou letech zapojilo 80.000 vojáků, více než dvojnásobek NATO.

Většina Američanů si to neuvědomuje, ale je zde velmi reálná možnost, že by USA mohly nakonec jít do války s Čínou. Ve skutečnosti, Mike Adams z Natural News se domnívá, že USA jsou již ve stavu „nevyhlášené války“ s Čínou.

Právě teď, Spojené státy a Čína jsou v nevyhlášeném válečném stavu. Čína je připravena udeřit na USA s jadernými hlavicemi nebo EMP zbraněmi, které by zničily rozvodnou síť v USA a způsobily 90% oběti v rámci celé nepřipravené populace. Legendární americký novinář Ted Koppel dokonce o tom napsal knihu s názvem Lights Out: A Cyberattack, A Nation Unprepared, Surviving the Aftermath.

Musíme jen doufat, že třetí světová válka nezačne v dohledné době, ale naši „vůdci“ jsou bezpochybně stále více bezohlední, a může v nějakém okamžiku dojít k „nehodě“.

 

A právě padlí andělé a jejich „produkty“ ANDROIDI, nejinteligentnější umělá rasa ve vesmíru se prolínají ve všech dobách lidstva na planetě Zemi. A Vatikán to již přiznal…..

Súvisiace
tadesco.cz Wanted Dead or Dead
Adrenochrom a anti-aging *3

Adrenochrom a anti-aging *3

Vladimír Laubert Tartaria
10 faktov o jezuitoch

10 faktov o jezuitoch

Tartaria Vladimír Laubert Proroctvo
Návrat ZSSR

Návrat ZSSR

Jaks Knihy Biblia
Ako a prečo sa písma robia svätými ?

Ako a prečo sa písma robia svätými ?

Komentáre

comments powered by Disqus
0