Energeticko-informačná bezpečnosť biopoľa *4

Vladimír Laubert Tartaria Надежда П. Токарева Dŕžava Čakry Slovieni Meditácia
Energeticko-informačná bezpečnosť biopoľa *4

Praktický seminár zameraný na energeticko-informačnú bezpečnosť biopoľa

V uplynulých dňoch sme mali možnosť sa zúčastniť začiatočníckych seminárov zameraných na čistotu biopoľa – ak by sme mohli takto skrátene nazvať prastarú „technológiu“ Slavianov zameranú na nadobúdanie a udržiavanie čistoty našich jemnohmotných tiel – a zároveň sme mali možnosť pochopiť štruktúru nášho mikrokozmu, teda toho, čo možno nazvať dvanásťrozmernostná hra, teda podstatu rozmernostných aj čakrových štruktúr .

Semináre viedla Nadežda Petrovna Tokareva, ktorú môžeme smelo nazvať jednou z najsilnejších vediem zo Sibíri – ak by sme teda chceli používať superlatívy. Hneď však dodajme, že superlatívy sú v podstate zbytočné, pretože druhého človeka s takýmto darom bežný smrteľník sotva niekedy stretne.

Dnes je naše prostredie priam presýtené rôznymi čiernymi mágmi – počínajúc absolventmi škôl čiernej mágie a woo-doo, rôznych (temných) „kňažiek“ vyškolených Anglosasmi až po adeptov juhoamerických šamanov – teda v podstate rovnako čiernych mágov. Môžeme však ostať pokojní – vedmy zo Sibíri sú najsilnejšie na svete. Všetci účastníci seminárov sa mohli o týchto aspektoch presvedčiť na vlastnej koži.

Podmienky pre nastúpenie púte Duchovného osvietenia možno svojim spôsobom „štandardizovať“. Požiadavky sú nasledovné:

 • Musí nastať vhodný, správny čas;
 • Vedomie musíme byť čisté, nezahmlené vnútorným dialógom a naviazanosťou na emócie;
 • Musíme mať dostatok energie na výstup do vysokorozmernostných priestorových a čakrálnych štruktúr;
 • Rozviazaný „náklad“ minulosti – nielen minulých životov, ale aj tejto materializácie;
 • Ochota prekonávať vnútorné prekážky a aktívna činnosť s tým spojená.

 

To najhlavnejšie, čo si musíme dobre uvedomiť je, že NÁŠ ČAS UŽ NASTAL. Energie sa už zmenili a zmena v Jemnohmotnom Svete sa už odohrala. Otázkou už teda nie je to, či vyhráme alebo nie, otázkou je to, kto po tom všetkom – teda po prechode nášho Sveta na Vysoké Frekvencie – ostatne nažive. Zmeny v materiálnom svete VŽDY nasledujú už odohrané, odznené zmeny v Jemnohmotnom Svete. Inej možnosti niet, ale rozhodnutie a zodpovednosť je na každom jednom človeku bezvýhradne a individuálne.

Záznamy seminárov budeme postupne uverejňovať, ako prvý je už spracovaný záznam z prvého semináru v Poprade.

Záznam je určený predovšetkým všetkým tým, ktorí boli na seminári. Treba vedieť, že ak ste prešli seminár, tak u vás boli vymenené priestorové aj čakrakrálne štruktúry za etalónové (posledná meditácia prvého dňa), pričom na konci tejto meditácie boli Živatmy všetkých človekov vyvedené Nadeždou Petrovnou do 16. rozmernostnej štruktúry. My sme – v zmysle védického učenia – 16 rozmerné bytosti, ktorým bola technikami temných žrecov nanútená nízkorozmernostná hra. Tento pocit a uvedomenie si každý z vás určite dobre zapamätal. Je už len a len na vás, aby ste si stav mysle v 16-tom rozmere udržali a pokračovali ďalej, pretože tento stav už viete rozpoznať. Rovnako všetci absolventi semináru odišli s čistými jemnohmotnými telami.

Práve etalónové parametre priestorových aj čakrálnych štruktúr a čistota energií jemnohmotných tiel umožňujú, že teraz môžete sledovať záznamy všetkých seminárov Nadeždy Petrovny a VŠETKY BUDÚ PRE VÁS FUNGOVAŤ. Tí, ktorí seminárom neprešli ho samozrejme tiež môžu sledovať – každý obsahuje množstvo zaujímavých informácií – ale ostatné veci im „fungovať“ nebudú. To sa dá nadobudnúť len pod priamym vedením žreca – a to nie hocijakého.

Všetkým absolventom budú pracovať aj čistky jemnohmotných tiel vrátane meditácie – stačí vám zapnúť záznam semináru a sledovať ho na obrazovke. Ak však pri vás budú iní – tí nedosiahnu to, čo vy. Toto treba vedieť.

Postupne budeme prinášať ďalšie dôležité body a to, čo hlavne bolo týmito seminármi na Slovensku a na Morave dosiahnuté. Zatiaľ však – z časových dôvodov – aspoň toľko. 

Prinášame záznam z druhého seminára v Poprade. Rovnako ako predchádzajúci, aj tento je s prekladom. Už sme spomínali, že tí, ktorí seminár naživo absolvovali si môžu – a v skutočnosti by aj mali – púšťať ktorýkoľvek z nich a znovu môžu prechádzať meditáciou aj čistkou. Ostatným sa určite zídu zaujímavú informácie, ktoré nie sú inde dostupné a počas chodu každého seminára sa objavujú. Preto je každý z nich unikátny a neopakovateľný. A preto si aj môžu adepti jedného pustiť ktorýkoľvek z nich a všetky budú naozaj, reálne fungovať.

Ženy – beregine – sa takto môžu začať stretávať a začať reálne meniť situáciu vo svojom životnom priestore, ktorý je od kuchyne, cez dom a ulicu až po parlament našej krajiny. Všetko sa dostáva – presnejšie už dostalo – pod možnosť nášho rozhodovania a vôle. Druhá vec je, že masy národa to zatiaľ netušia a ostávajú v ilúzii, že všetko ovládajú politici a politické strany – bez ohľadu na nás, národ – kdesi „tam hore“. Toto je však už minulosťou. Národ v každej slovanskej krajine nadobudol právo rozhodovať za svoju krajinu. Toto právo nám doteraz upierali cudzinci. Sme však na našej zemi, zemi našich Predkov.

Ako prvé začnú zmeny v Rusku. Do konca toho roku alebo najneskôr na jar pochovajú (náhradníka) Putina a začne sa boj o to, kto ho nahradí. Národ sa už zobudil a rozumie tomu, čo cudzinci pri moci (zatiaľ) robia. Ide o to, kedy sa objaví skutočný, nový vodca národa a národ ho bude nasledovať.

Ženy po tomto seminári sú už skutočné beregine, teda presne také, aké boli naše ženy-matky po tisícročia. Stali sa nimi vďaka absolvovaniu obradu vytvorenia oberežného (ochranného) kruhu. V tomto kruhu – ktorý už nikdy nezanikne – sú umiestení ich muži a deti, prípadne aj ďalší príbuzní, za ktorých nesú zodpovednosť. Oberežný kruh – a vôbec samotný prastarý obrad – mohol byť vykonaný preto, lebo na Novoletie 7526 (minulý rok) bol v ruských horách otvorený energetický kanál energií Bielej Matky Zeme, ktorý bol dlho zablokovaný. Kým bol zablokovaný – počas Noci Svaroga – vládla Čierna Matka (kráľovná Alžbeta). Moc Čiernej Matky však definitívne skončila. Zo Zeme počas Obradu vystúpila energia Bielej Matky Zeme (ženy ju videli ako bielu) a vplietla sa do oberežného kruhu, ktorý vytvorila energia Svargy (ženy ju videli ako priehľadnú energiu). Naši Predkovia v minulosti boli v oberežných kruhoch svojich žien aj matiek. Takto boli v boji neporaziteľní, takto fungoval matriarchát. Je to stav, v ktorom nad bezpečnosťou mužov a detí bdie matka. Každý vojak má matku alebo ženu ktorá chce, aby sa vrátil domov živý a zdravý. Masová likvidácia „čarodejníc“ jezuitmi a Inkvizíciou vôbec bola príčinou likvidácie ochrany mužov, ktorí takto stratili ochranu a nezraniteľnosť v boji. V starých Letopisoch sa píše, že v Európe medzi mestami boli po oboch stranách ciest na každom metri postavené šibenice, na ktorý boli povešané ženy-matky. Toto je pravá tvár kresťanstva. Výsledkom toho je, že v dnešnom Anglicku či Nemecku v podstate nenájdete peknú ženu – všetky v minulosti vykántrili najmä jezuiti.

Okrem „zreštaurovania“ priestorových aj čakrových štruktúr a plného vyčistenia, bol na každom seminári na našom území dosiahnutý ešte aj iný cieľ. Nebol vopred známy, Jemnohmotný Svet ho stanovil až v okamihu zodpovedajúcej, už prebiehajúcej meditácie.

Vymenujme si dosiahnuté ciele postupne – pre zopakovanie. Boli otvorené všetky miesta Sily v našej krajine. Bolo nadviazané spojenie s našimi Rodmi, ktoré sme stratili pri pokresťančovaní. Odteraz môžeme – ba máme dokonca povinnosť – konať v súlade s požiadavkami našich Rodov. To je náš Stvoriteľ a nič iné.

Existuje veľké množstvo prekliatí. Niektoré môže sňať jeden človek, iné viac ľudí, niektoré však iba veľká skupina ľudí. V Nitre bola sňatá KLIATBA ZO VŠETKÝCH SLOVANOV, ktorú tu naložili na všetky slovanské národy „slávni“ Cyril a najmä Metod. Na vysvetlenie dodajme, že táto kliatba bola naložená na nás tak, že na oltári v kresťanskom kostole v Nitre bolo obetovaných – porezaných zaživa – množstvo malých detí, ešte nemluvniatok. Je to čosi také strašné, že už len Obraz tohto hrozného, desivého činu nie každý vydrží. Predtým im samozrejme porezali matky... a otcov pozabíjali tiež.

Bola aktivizovaná Sila JAR v našich mužoch aj VÔĽA národa. Rovnako Živly boli vrátené do etalónového stavu. To preto, lebo práve Živly používajú Čierni Mágovia pre svojé temné ciele. Prekvapením bolo, že hoci vo všeobecnosti sa predpokladá, že Živel Ohňa je vždy čistý, aj v ňom boli nájdené vložené programy. Od tohto okamihu už zmenám v prospech nášho národa nebráni nič – okrem nás samých a našej SPOLOČNEJ aktívnej rozhodnosti a ochoty či neochoty niečo meniť. Kľúčové slovo je MY, lebo ak to necháme na aktívnych cudzincov, dopadneme ako Tartaria – ale o tom nabudúce. Ostáva iba dodať, že sňatie kliatby zo VŠETKÝCH SLOVANOV značne pomôže aj situácii v Rusku.

Prinášame záznam seminára N. P. Tokarevej tentoraz z Nitry.

Na spoločných meditáciách v Nitre bolo odstránené (ako sme už spomínali) staré PREKLIATIE VŠETKÝCH SLOVANOV, ktoré „apoštoli Slovanov“ – či už reálni alebo vymyslení, ale ako fenomén dlho efektívni – naložili na všetko Slovanstvo kedysi v Nitre. Posledná meditácia je zároveň aktivácia Sily JAR, ktorá mení mužov na nepremožiteľných bojovníkov, pre ktorých neexistuje žiadna prekážka, ak ide o obranu svojej domoviny, ak ide o PRESADENIE SPRAVODLIVOSTI.

Mnohí sa pýtate, či naozaj sledovanie záznamu seminárov nemá praktický účinok na tých, ktorí sa seminára nezúčastnili. Tu môžeme iba zopakovať, že výstup Živatmy nahor po Zlatej strednej Púti Duchovného Osvietenia je možný iba a výlučne vtedy, ak sú odstránené prekážky jej výstupu nahor. Tieto prekážky sú všetky negatívy, strachy, výčitky a vôbec všetky tie veci, ktoré sa v meditáciách vymenovávajú a od ktorých sa ľudia „odpisujú“, t.j. pod kontrolou toku energií vedúcej semináru ich odstraňujú.

Často sa v praxi stáva, že do našich jemnohmotných tiel sú vložené rôzne cudzie, negatívne programy. Počas života nám ich posiela množstvo subjektov, a teda sú aj rôznej sily. Vzhľadom na to, že sme obalení mnohými jemnohmotnými telami, tak tie programy, ktoré sú prilepené na vnútorných telách neraz nie sú viditeľné zvonku, ale ich pôsobenie trvá. Znamená to, že hoci to zvonku nemusí byť viditeľné, aj tak sú naše rozmernostné aj čakrové štruktúry rôznym spôsobom deformované, t.j. poškodzované.

Tento problém bol na seminároch odstránený u všetkých účastníkov tak, že boli obodrané všetky pôvodné priestorové aj čakrové štruktúry a nahradené etalónovými. Táto riadená meditácia prebehla na každom seminári v druhej polovici prvého dňa. Teda všetci odchádzali po prvom dni domov už s etalónovými priestorovými aj čakrovými štruktúrami. Okrem toho sústavne prebiehali čistky negatívov, čo umožnilo aj to, že Živatmy všetkých zúčastnených boli pod riadením vedúcej seminára vyvedené nahor, do úrovne 16. rozmernosti. Tento stav si všetci účastníci dobre zapamätali, a tak dnes nemajú problém rozpoznať, kedy sa na takomto stupni rozšírenia Vedomia nachádzajú.

Len poznamenajme, že práve výstup Živatmy do 16. rozmernosti – a udržanie sa tam – je naše „domáce prostredie“, t.j. existencia v 16. rozmernosti. Takýto človekovia sa nemusia obávať „Armageddonu“, t.j. toho, čo do 3-4 rokov (maximálne) možno očakávať. Takýto jedinci nebudú zlikvidovaní vysokofrekvenčným úderom, pretože sú sami nad silou úderu vyššej frekvencie. Tento stav však nepríde sám od seba, iba pasívnym pokračovaním v aktuálnej hre a spoliehaním sa na to, že „dnes tak robia všetci“. Nerobia tak všetci. Veď už poznáme citát E. Deminga: „Meniť sa nie je potrebné, prežitie nie je povinné“.

A len na okraj dodajme, že rôzne proklamované príchody 4. či 5. rozmernosti (dimenzie) nestačia. Ide totiž iba o výstup Živatmy do 4. či 5. priestorovej aj čakrálnej štruktúry. 16. rozmernosť je náš „domov“.

Toto sme opísali preto, lebo v takomto stave Vedomia môže každý, kto sleduje hoci aj videozáznam akéhokoľvek seminára byť plne účastný všetkého, čo na ňom prebieha tak, ako keby na ňom bol.

Nevylučujeme, že sú takí, ktorí vedia o čom je reč a vedia sa takto očistiť – ale väčšina ostatných s najväčšou pravdepodobnosťou nemá potuchy, ako také niečo vyzerá. Napriek tomu je určite prospešné sledovať záznamy všetkých seminárov N. P. Tokarevej, pretože medzi meditáciami a čistkami vždy odznie ohromné množstvo informácií, ktoré proste nie je možné nikde inde získať.

Opakujeme aj to, že VEDMÁM ZO SIBÍRI SA NIKTO VO SVETE NEVYROVNÁ. Čas Slovanov (vrátane Rusov aj Slovienov) je proste tu a teraz.

Možno nezaškodí sa zmieniť o faktore, ktorý sa v čistkách a meditáciách spomína: fantómové výtvory. O čo ide? Žijeme v systéme, ktorý nás považuje za dojné kravy – ale to už vieme. Jeho cieľom je stiahnuť z nás za čo najkratší čas všetku životnú energiu, ktorú sme v danej inkarnácii dostali. Veď prečo by mali čakať 500 či 800 rokov, ak ju dokážu z nás stiahnuť za 80 alebo aj hodne menej rokov života? Preto alkohol, cigarety, drogy, energetické nápoje, športový sex (najlepšie ako forma denného cvičenia), GMO a podobne. To všetko sú nástroje na takú úpravu výstupu systému (podľa ich „stravovacích noriem“), aby sa kvalita nášho života čo najviac znížila a opotrebovanie aby bolo za čo najkratší čas čo najvyššie (náklady sú predsa peniaze). Odpájajú nás len v posledných 15 sekundách života, ale to už nikto nikomu nestačí nič povedať. Ospravedlnenia však niet. Za naše porušovanie Konov Stavby Sveta majú od Stvoriteľa právo tak konať. Takže – a to treba mať na pamäti – oni NEKARMUJÚ. To len my. Vôbec vidno, že mnohí ľudia majú veľmi naivné predstavy o Karme.

Určite každý videl v nejakom filme, ako „zlý“ čarodejník zhotovil fantómový obraz obete (bábku cieľovej osoby) a potom do nej pichal ihly, rezal ju, udieral o roh stola a podobne. Táto technika woo-doo je naozaj funkčná (za určitých podmienok) a nie sú s ňou žiadne žarty. Málokto však vie, že globálny systém zberu biometrických údajov od všetkých obyvateľov (dávate ich pri vyhotovovaní občianky či pasu) bolo zavedený Temnou hierarchiu práve preto, aby bol na každého obyvateľa vytvorený fantómový Obraz (výtvor), hoci v tomto prípade v kybernetickom priestore. Napriek tomu však je použiteľný na ovládanie obyvateľstva presne tak, ako „zastaralá“ metóda bábik a ihiel. Preto toľko chorôb, depresií a potreby liečiť sa či kupovať lieky a podobne. Kto by si chcel princíp trochu viac priblížiť, tomu odporúčame film 13. podlažie.

 

Nakoniec sa nezaškodí vyjadriť ešte k jednej veci na základe ktorej nám niektorí najmenej inteligentní začali posielať maily s nadávkami. Robiť tak môžu – ale vhodnejšie by bolo začať používať vlastný rozum.

Rozumieme tomu, že mnohí si vytvorili „externými dodávkami“ informácií virtuálny svet, v ktorom netreba rozmýšľať a stačí iba pasívne preberať „update“. A zrazu to, čo si mohli na našej stránke prečítať im tento svet rozrušilo od základov. Namiesto toho, aby začali samostatne rozmýšľať sa hneď pustili s urážkami na zdroj „nekompatibilnej“ informácie.

Ďalší faktor často je ten, že slovo nielen vyslovené ale aj napísané vždy vyžaruje svoje spektrum energií. Sú bytosti, ktoré proste nevydržia takéto frekvencie a preto sa ich hneď snažia znížiť na im blízku, nízkofrekvenčnú informáciu. Teda namiesto toho, aby na sebe pracovali emotívne reagujú na zdroje ich nepohody. Riešia však dôsledok, nie príčinu.

Cieľom ich kritiky sú informácie o vládnucej vrstve v Rusku a ich spôsobe riadenia politického režimu. Treba si vyjasniť jednu dôležitú vec. Všetky informácie, ktoré takto podávame pochádzajú od tých najkompetentnejších, t.j. od občanov Ruskej Federácie. Dlho sme nechceli veriť tomu, čo nám naši známi a priatelia hovorili, lebo sme podľahli faktoru putinizmu. Ale všetko, čo v tomto smere uvádzame pochádza priamo od tých, ktorí celý svoj život prežili v Rusku. A kto z nás im má právo povedať, že Rusi nerozumejú tomu, čo sa u nich doma v Rusku odohráva pred ich očami už 25 rokov? Pravda je vždy hodnotnejšia ako ilúzie.

Druh argumentov, ktoré nám takýto dodávajú je však iba na úrovni urážok, pričom my sme nikomu z nich nenadávali. A ako prišli k tým „pravdám“? Nuž, sedia na zadku, ťukajú do klávesnice počítača, do Ruska nechodia, Rusov a ich reálny život nepoznajú a čítajú nanajvýš tak rabína Piakina a štátne médiá kontrolované RPC...

Každý, kto verí štátom kontrolovaným médiám iba dokazuje, že je ľahko ovládateľný, manipulovateľný. Potom si však zaslúži to, čo za to „zožne“. Jednoduchý princíp príčiny a dôsledku.

Ak sa v Rusku do polroka začnú diať veci, ktoré sme spomínali a aktuálni pochlebovači budú v štátnych médiách vymenení – čo potom povedia? Že ruský národ nemá právo byť taký, ako chce, ale že sa má chovať podľa ich predstavy? Veď oni predsa lepšie vedia – spoza klávesnice PC – čo je v Rusku správne a čo nie.

A podľa akej šablóny sa potom máme chovať my? Nuž veru tí, ktorí si už zvykli na cudzie šablóny nikdy zmenu v našej krajine nezačnú. Veď predsa naši vysokí štátni úradníci sú tí najlepší na svete... aspoň to sami o sebe navonok vyhlasujú. A žeby niečo iné o sebe vyhlasovali vysokí štátni úradníci hoci v Rusku?

A my ostatní pamätajme: ŠTÁTNI POCHLEBOVAČI NIE SÚ NÁROD. Nikdy a nikde. Oni iba z národa žijú.

Prinášame posledný z cyklu štyroch seminárov N. P. Tokarevovej v našej zemi, Zemi Slovienov. Tento – posledný – sa uskutočnil v Brne. Už sme spomínali, že každý seminár bol svojim spôsobom špecifický, aj keď zároveň obsahoval presne ten istý program. Má teda význam si pozrieť každý seminár – teda aj tie, na ktorých ste neboli fyzicky. Každý, kto sa zúčastnil čo aj len jedného môže čerpať z každého z nich. Ale to už určite každý účastník pocítil sám.

Mimoriadne dôležité je, aby začali spolu pracovať naše beregine. To je tá sila, ktorá dokáže efektívne meniť stav vecí v našich zemiach. Teda žiadni cudzinci a nimi používané a ešte doteraz nasadzované metódy – naša zem je NAŠA ZEM. Treba si na to zvykať!

Čo všetko priniesli tieto semináre budeme zisťovať ešte dlho. Ale už po prvom bolo jasné, že Svet sa mení, že náš Svet – Svet Slovanov – je na dosah ruky. Nie je v ďalekej a hmlistej budúcnosti – je TU A TERAZ. Jeho materializácia závisí už len od nás.

V tejto súvislosti pridáme ešte materiál zo stránky Nadeždy Petrovny. Tento príspevok má veľmi aktuálnu tému – ktorú sme si doteraz vôbec neuvedomovali:

ŽENY A MUŽI

Ženy a muži sú v podmienkach 12-rozmernej Hry veľmi odlišní. Ženy prichádzajú na Zem BEZ KARMICKÉHO NÁKLADU. Ony sa tu rodia preto, aby zabezpečili podmienky KARMICKÉHO ODPRACOVÁVANIA pre mužov.

Vysoké Duše, ktoré sa rodia v tele muža, prichádzajú s predsavzatím realizovať svoju Hru. Ešte pred narodením súhlasia s podmienkami Hry, s jej parametrami a Karmou. Už pred narodením vedia ako budú hrať a aké sú ich pozície.

Ženy prichádzajú do Hry nehrať. Prichádzajú preto, aby zabezpečili mužom čistotu prechádzania ich Hry – životnej lekcie.

Žena je Beregiňa. Už od počiatku má v sebe všetky potrebné vlastnosti Vedmy, pretože na nej leží zodpovednosť „udržať“ priestor, oslobodzovať muža od všetkého, čo mu môže prekaziť plán jeho odpracovávania na Zemi.

Celá 12-rozmerná Hra je určená pre odpracovávanie – Hry mužov. Sú to mužské Hry. Ženy, narodiac sa na Zemi, nemajú právo nemať muža. Muža, partnera, pretože ich predurčenie je ochraňovať muža.

Dievčatá boli od malička vychovávané nie prisluhovať mužovi, ale ochraňovať ho. Pretože ona je čistá z pohľadu odpracovávania, ale muž musí odpracovávať.

Žena mala povinnosť vedieť ako oslobodiť seba, muža a deti od všetkého negatívu, ako vytvoriť komfortný priestor pre život rodiny, udržiavať v „čistote“ muža, deti, svoj priestor, poznať Obrady, zariekania, ochranné energie. Ani muž nemal právo žiť osamote, bez ženy, pretože bez priestoru – ktorý vytvára žena – jeho hra je beztvárna a nemá zmysel.

Dnes žena, narodiac sa na Zemi, nemá Karmické odpracovávanie, ale naťahuje ho sama na seba. Tým porušuje buď Kon Vesmíru, alebo sťahuje na seba odpracovávanie z mužov, ktorí žijú vedľa nej: z muža, syna, zaťa...


 

V druhej polovici októbra po prvý víkend novembra 2018 prebehli u nás štyri praktické semináre Nadeždy Petrovny Tokarevovej zo Sibíri. Všetci, ktorí sa seminárov zúčastnili si pootvorili dvere do Jemnohmotného Sveta. Tento Svet je pre väčšinu ľudí neznámy, ale je to Svet, ktorý je nad našim. Materiálny Svet je slabý v porovnaní s Jemnohmotným Svetom, preto treba dobre pochopiť súvislosti, ktoré tu platia.

V našom, materiálnom svete je myšlienka považovaná za čosi nehmotné, abstraktné, možno povedať, že väčšina ľudí na Zemi myšlienkam neprikladá žiadnu dôležitosť. Ale to, čo je v našom, nízkom Svete „abstrakcia“, je vo Vyššom, Jemnohmotnom Svete tvrdá, materiálna realita. Je to realita, z ktorej tam možno stavať materiálne objekty – pravda matéria už bude inej úrovne. Je to však tak či onak matéria.

Na chvíľku si predstavte, že ste postúpili do Jemnohmotného Sveta – ale tam možno jestvovať iba bez materiálneho, t.j. hrubohmotného tela. Vedomie vám však ostane to isté, ktoré máte teraz. Ako sa tam budete pohybovať – celkovo existovať – ak nemáte pod kontrolou prácu mysle? Ak vaše Vedomie nezvládlo kategóriu „Jemnohmotný Svet“? Preto treba Obrazotvornosť a disciplínu v myslení, inak tam proste nie je možné existovať.

Zvládnutie dôležitosti vzťahov medzi Jemnohmotným a Materiálnym Svetom je nevyhnutnou podmienkou osvojenia si kontroly nad sebou samým. Nie sme totiž iba materiálne telo, ale sme hlavne „nemateriálna“ Duša a Duch mimo času a priestoru. To, čo nazývame „JA“ je uvedomenie si našej Živatmy. A ako ďaleko si rozšírime Vedomie znamená, ako vysoko vystúpila naša Živatma nahor po Zlatej Púti Duchovného osvietenia.

Toto Poznanie bude rozhodujúce – presnejšie jeho praktické osvojenie si – pri prechode do Zlatého veku. Zopakujeme a zdôrazňujeme iba to, že každý človek strednej generácie sa nástupu Zlatého veku dožije. Otázkou ostáva iba to, koľkí v ňom aj ostanú žiť...

 

Prinášame zaujímavé materiály zo stránky N. P. Tokarevovej:

INŠTRUKCIE PRE POUŽITIE SILY

 • Všetky vami vyslovené slová sa bezpodmienečne plnia;
 • Všetky myšlienky podliehajú realizácii;
 • Všetko čo vidíte a kritizujete podlieha rozboru.
  • Komentár: Jestvuje kritika a kritika. Slovom je možné aj zabiť. Aký máte vlastne cieľ: zabiť, zmeniť, alebo proste konštatovať fakt?
   Napríklad možno povedať: „Podľa mňa, ako to vidím, toto a toto nie je správne.“ A nech si človek sám rozhodne, ako ďalej postupovať po tom, ako si vypočuje váš názor. Kritika nikdy k ničomu nezaväzuje. Ona by ani nemala iného človeka k ničomu zaväzovať.
 • Pochybnosti vo vašich myšlienkach a slovách sa menia na kamenné priehrady a prekážky;
 • Výstrahy sa v objeme zväčšujú niekoľkonásobne;
 • Všetok negatív, ktorý vo vás je musíte sami anulovať, pretože pri práci so Silou sa násobne zväčšuje;
  • Komentár: Sila je proste Sila. Sú to proste plusy. Všetko čo v danom okamihu tu a teraz máte Sila zväčšuje. Ak máte negatív, zvyšuje sa negatív. Ak máte pozitív, zvyšuje sa pozitív;
 • Celé spektrum želaní je považované za závislosť na 4-rozmernom priestore. Preto zrušte vzájomne si odporujúce želania;
 • Váš vzťah k Sile musí byť bezpodmienečne konkrétny. Osloboďte sa od všetkých vlastností, ktoré nezodpovedajú Sile;
 • Zrušte všetky svoje myšlienky, želania a programy, ktoré nezodpovedajú Duchovnému rastu.
  • Komentár: Vidíte, aký sa vytvára Obraz? Preskúmajte či zodpovedáte alebo nezodpovedáte tomu Obrazu a hneď teraz môžete skorigovať seba pod neho.

   Komentár: Nadobudnúť Silu nie je darček ale trest. „Čo som uvidel“, „čo som si pomyslel“, „čo som povedal“, „aké mám želania a túžby“... všetko držte pod kontrolou. Každý pohyb svojej vlastnej Duše, všetko musí byť pod kontrolou, revidované, prehodnocované. Pretože Temná Jav a Nav nikdy nedrieme.

   Pomyslené-povedané-vyprojektované. Keď ovládate Silu tak cementujete reálnosť pre ľudí vôkol vás, pre priestor vôkol vás, všetko to, čo zo seba vytvárate bezpodmienečným spôsobom. Všetky slová, ktoré vyslovujete sa plnia bezpodmienečným spôsobom. Ak ste povedali „nič dobré“ – splnilo sa. Pomysleli ste si „tak čo dobrého môže z toho pre mňa vyplynúť“ – splnilo sa.

   Vyviesť na úroveň Sily každého z vás nie je nijako namáhavé, ale je potrebné, aby ste pri výstupe na túto úroveň Sily sa nestali sami sebe nepriateľom č. 1. Každého z vás môžem uchrániť pred nepovoleným ovplyvnením zvonku, ale nemôžem vás uchrániť pred vami samými. A práve vy ste si čo do podstaty nepriateľom č. 1 samým sebe.

   Všimnite si, ako sa chováte sami k sebe, k životu a preskúmajte, čo vysielate do priestoru a ovládajúc Silu, čo dostávate nazad. Čo ste si odvysielali, to ste aj dostali. Čo by ste vy zmenili, aby granát vo vašich rukách nevybuchol pri vás, ale v pustom poli?

   Najlepšie je vôbec o ničom nerozmýšľať, ako rozmýšľať o všakovakej špinavosti, lepšie nič nepovedať, ako vysloviť lož. Pretože keď vystupuje lož z vnútra každého z vás, tak dochádza k zakriveniu priestoru. Temní sa tu hneď objavia a zapína sa odrábanie. Ste polygónom pre pôsobenie tak Svetlých, ako aj Temných Síl a závisí výlučne od vás, na ktorú stranu sa prikloníte. Môžete sa vyčistiť do „nuly“, môžete si zostrojiť tú najideálnejšiu reálnosť, ale akonáhle odtiaľ vystúpite začínate rozmýšľať o akejkoľvek špinavosti alebo nahlas o nej hovoriť. Celá moja práca nemá význam, význam má vaše osobné rozhodnutie.

 • Nikdy sa na nikoho nespoliehajte, ľudia nevydržia náklad zodpovednosti za iných ľudí. Akonáhle preložíte náklad zodpovednosti za seba na niekoho iného, nevyhnutne dôjde k zrade – skôr alebo neskôr. Prijmite zodpovednosť za seba na seba. Nemáte právo vplývať na právo rozhodnutia druhého človeka. Zmeňte seba tak, aby ste sa cítili komfortne;
 • Musí byť prítomná rozhodnosť v prijímaní rozhodnutí. Rozhodnosť v myšlienkach. A nato je potrebná dôvera, nato je potrebná kompetentnosť. Musí byť dôslednosť v konaní. Od menšej narastá k väčšej;
 • Priamočiarosť. Absencia „vedľajších úmyslov“, „kameňa pod pazuchou“, zákernosti, lži, klamania, tárania, ctibažnosti, ambicióznosti – to sú základné podmienky práce so Silou. Pretože Sila je veľmi vysokorozmerná štruktúra a pokiaľ niekde existujú návnady do týchto nižších štruktúr, tak odrábanie skokom preletí na vás samých;
 • Vernosť svojim cieľom, svojim pozíciám;
 • Samobytnosť. Hľadanie neobyčajných riešení, hľadanie svojich vlastných ciest riešení. Pretože už vychodené chodníčky nič neposkytli, tak treba prechádzať vlastnými, novými púťami tak, aby sme vyšli tam, kde sa chceme dostať;
 • Kapacita. Schopnosť udržať v sebe naraz celý Obraz. Celý proces riešenia svojej úlohy;
 • Inšpirácia. Uspokojenie z procesu tvorenia. Ľahkosť;
 • Uvedomenie si seba Tvorcom, ktorý dokáže dávať aj budovať. Tvorca je synonymom odovzdávania. Pohliadnite sa seba a ak ste prijímajúca strana, tak nie ste Tvorca. Tvorca je ten dávajúci. Nie je dôležité, čo odovzdávate: teplo, ľúbosť, súcit, vďačnosť. Začnite dávať. Keď začnete vydávať zo seba napríklad ľúbosť, tak ľúbosť začne prichádzať k vám. Ak ste zavreli kanál dávania, tak nemá ako k vám postúpiť. Otvorte všetky kanály, začnite vydávať súcit, želať niečo dobré, ľúbosť a pod.
Súvisiace
Tartaria Надежда П. Токарева Vladimír Laubert
Kony stavby sveta

Kony stavby sveta

Karolína Loskotová ( Alue )
Ako fungujú systémy Reiki, Šambala a iné

Ako fungujú systémy Reiki, Šambala a iné

Георгий Левшунов ( Ivan Carevič ) Slovieni
Sila Beregini

Sila Beregini

Tartaria Vladimír Laubert
Čas konať prišiel

Čas konať prišiel

Komentáre

comments powered by Disqus