Energeticko-informačná bezpečnosť slovanského sveta

Андрей Ивашко ( Andrej Ivaško ) Knihy Slovieni
Energeticko-informačná bezpečnosť slovanského sveta

Kniha uvádza sériu védického vzdelania a odhaľuje techniky bezpečnosti práce s ľubovoľným duchovným poznaním vrátane dedičstva predkov. Autor zhromaždil a prepracoval skúsenosť slovanského sveta vrátane tých bolestivých. Rozobral hlavné chyby a ich psychologické, sociálne a energetické predpoklady, príčiny, dôsledky a riešenia.

Kniha tiež zobrazuje otázky dávnej i súčasnej mágie prizmou techniky bezpečnosti. V tomto príbehu pre seba čitateľ odhalí základy samostatnej práce s informáciou a to prispeje k zlepšeniu jeho schopnosti sebavzdelávanie aj syntézy duchovných učení.

Súvisiace
Андрей Ивашко ( Andrej Ivaško )
Energeticko-informačná bezpečnosť slovanského sveta

Energeticko-informačná bezpečnosť slovanského sveta

Komentáre

comments powered by Disqus