Tripolská civilizácia - etruskovia - katastrófa menom rimania

Karolína Loškotová ( Alue ) Slovieni

Starí Rimania sa nazývajú učitelia západnej Európy. Učitelia učiteľov sú Etruskovia! Zrazu, názvy slovanských kmeňov pozostával z pridanie do koreňového adresára ruských predpôn, odrážajúce vlastnosti týchto kmeňov, vo vzťahu k zvyšku sveta, napríklad, ET'russki, P'russy. Predpona "et" pred vlastným označením znamená osvietený Rus - nositelia s vysokou kultúrou, o čom svedčí sú zachované v severnom Taliansku, v podobe nápisov na kameňoch a umeleckých diel.
Film rozpráva o vzhľade slovanského písania dlho pred Cyrilom a Metodom. Toto odhaľuje staroveké nálezy neznámeho pokánia. Toto písmo bolo dešifrované.

VN Tatishchev (1686-1750): "Genuine Slovany dlho pred naším letopočtom, a Slavo-Russ, skutočne Vladimir, list mal čo nás mnoho spisovateľov ukázať."

Catherine II (1729-1796): "Napriek tomu, podľa Nestor, a inak, je jasné, že Slovania museli Nestor listy, ale tie by mali byť stratená, alebo ešte nájsť, a preto neboli k nám."

M.V. Lomonosov (1711-1765): "Nemá sláva ruských ľudí bude odmietnuté, ak jeho pôvod a meno dať tak neskoro, a poprieť staré, aké iné národy v súčasnosti hľadajú česť a slávu?"

Namiesto Phaistos disc'v Božím svete, si poslal Pán, obklopený tesných radoch, chráni ju vo dne v noci, nie je miesto, bude - pokiaľ ide o silu svojej radeyte Kde budete, potomok, pole sa Wonderful Life Race Junius čaru ... oči, nikde na ňom nie je dostať. tam ešte nie je, budeme ju v tomto svete Boží. "

Etruskové byli Slované! Dodnes dokážeme přečíst jejich písmo!

Před pár lety jsem se zmínila, že jsem znala velice vzdělanou historičku, která mi vyprávěla o tom, jak jako průvodkyně přivedla skupinku svých slovenských studentů (přednášela i na vysokých školách) do muzea, kde se nacházely artefakty náležející etruské kultuře. Etruskové měli žít na území dnešní Itálie, podle oficiálního letopočtu zhruba od 8.-7. stol. př.n.l. Jejich civilizace dosáhla vrcholu kolem 6. století př. n. l., kdy se Etruská říše nebývale rozrostla a Etruskové prostřednictvím své obchodní moci získali vliv nad celým Středomořím. Zanikla ve 3. stol. př. n l. (podle oficiální datace, reálná čísla by vypadala jinak, ale to je podružné).

Bylo nám zatajeno, že šlo ve skutečnosti o slovanský národ

Tato zmíněná paní měla pro svoji skupinku připravenou tabulku, kdy ke každému znaku náleželo písmenko z naší aktuální abecedy a podle této jednoduché abecedy její skupinka dokázala číst nápisy na artefaktech a rozumět jim, přestože oficiálně nebylo etruské písmo doposud rozluštěno a také se oficiálně tvrdí, že Etruskové převzali písmo od Řeků, což je lež jako věž. Když totiž přečtete etruské písmo s pomocí překladu do latinky, zjistíte, že je to vlastně staroslověnština!!

Tehdy se se mnou pár velmi inteligentních osob, co tomu očividně moc rozumí, přelo o to, že nemám pravdu a ať poskytnu důkazy pro to co říkám. Blbě se však předává důkaz o někom, kdo už nežije a jeho životní dílo bylo velmi pečlivě zničeno. A tak kdo nevěří mé zkušenosti, ať si opatří svou vlastní, co se budu rozčilovat, není to můj problém, že někdo něco nechce chápat. Moje poslání není přesvědčovat zabejčence, co nechtějí nic vidět ani slyšet, od toho tu skutečně nejsem a ani o to nemám upřímně zájem. Kdo chce vědět a vidět, ten má zde prostor. Kdo nechce, ať si najde jinou zábavu.

Abych se vrátila zpět k tomu příběhu… Hodně se po Etruscích dochovaly artefakty související s pohřby, takže sarkofágy a náhrobní kameny. Nejvíc mě pobavilo, když mi vyprávěla, jak se slováci shlukli u jednoho sarkofágu, který byl celý popsaný, ale oficiálně významu slov nikdo nerozuměl. Slováci vytasili svoje papíry a krásně četli: ,,Ty, která jsi na nás celý život jenom nadávala a plivala, dobře ti tak!” … No, ale vykládejte tohle dneska lidem. ,,Dej důkazy, dej důkazy”, místo aby zkusili pátrat sami, přenášejí veškerou práci na vás a chtějí, abyste všechno dělali za ně, i za ně ideálně mysleli. Ale tak to v životě nefunguje.

 

Pak na mě ale vykoukl následující článek, který pochází z Ruska. A helemese, Rusové to konečně po letech řekli otevřeně lidem. Tak mi to prostě nedalo a musela jsem pořídit překlad. Ano, slovanské národy rozumí etruskému písmu, protože Etruskové jsou naši příbuzní! Pro ty největší rýpaly, zde je článek v originálním znění, můžete si ho přečíst v ruštině: http://argumenti.ru/society/2019/05/612774

,,Žena z Elche”, pochází (velmi hrubým odhadem) asi z 5. stol. př.n. l.  Našli ji v roce 1897 ve Španělsku. Údajně by mohlo jít o kartáginskou bohyni Tanit.

 

Proč měli Rusové a Bulhaři zákaz vstupu do etruských síní ve Vatikánu

Ještě před sto lety Rusy a Bulhary nepouštěl Vatikán do etruských síní, a to zejména pokud tam chtěli jít ve skupinách. Milovníci literatury, dokonce i středoškolští studenti, kteří ještě měli v čerstvé paměti hodiny staroslovanštiny, totiž při pohledu na etruské nápisy zůstaly překvapení. (pozn. Alue: To mi také dotyčná říkala, že na daná místa se smělo vejít pouze se speciálním povolením, které ona vzhledem ke své významné pozici měla. Jinak by tam svou skupinku nedostala.)

Bez větších problémů studenti nahlas četli etruská písmena. Zprava doleva, zleva doprava. Kdekoliv, kde spatřili nějaký nápis – na talíři, helmě, nebo zrcadle. Pro ně bylo vyřešení tajemství etruského písma veliká radost! Ale jak si asi umíte představit, největší katastrofa to byla pro ,,odborníky na etruský jazyk”. – Co když někdo vyřeší tuhle záhadu! No to nesmíme dovolit!

Už před sto lety Rusové a Bulhaři chápali a mohli číst etruské texty, i pouze se znalostí tehdejší abecedy. Nemluvě o staroslovanštině, řečtině a latině… Pochopili, že jedno písmenko může znamenat slovo i slabiku. V té době bylo v ruské abecedě více písmen, takže intuitivní dekódování etruštiny bylo mnohem jednodušší, než v současnosti. Reforma ruského jazyka způsobila, že myšlení se stalo ploché a lineární, eliminovala se různorodost, složitost a rozsah chápání.

Časopis ,,Etruscan studies”, který vycházel ve Florencii, od roku 1927 pravidelně publikoval práce ,,vynikajících odborníků” z různých univerzit po celém světě, kteří ,,pracovali” celé roky v potu tváře nad záhadami dávného národa etrusků. V tomto případě je údajným hlavním problémem původ Etrusků a jejich jazyk.

Už na počátku 19. století několik prominentních vědců S. Chiampi, A. Čertkov a F. Volanský dokázali, že etruský jazyk má slovanský původ

Dokazují to i díla současných vědců P. Oreškina a G. Grineviče. To však ,,odborníci” nepřijali a veřejnosti se nadále tvrdilo, že je to záhada. Chiampi, Čertkov a Volanský dešifrovali etruské texty tak brilantně, že je prostě nemožné pochybovat o správnosti jejich metody čtení. Bylo pouze možné předstírat, že nic takového neexistuje.

Dokonce i mnozí významní představitelé z Itálie, historici, mluvili otevřeně o slovanské povaze Etrusků. Například italský Jovan de Ruberto v článku “Slovanské osady v Neapolském království” uvádí, že v roce 1468 Slované založili v Itálii tato města: Montemiro, Sanfelice, Tavenna, Seritello.

“Etruskové zavedli v Itálii zákony, byli první ve filozofii, geometrii. Byli to žreci, stavitelé měst a chrámů, vynálezci vojenských strojů, lékaři, umělci, sochaři, agronomové …” F. Dempster, italský historik (1619)

Ve slovníku Stephanuse Byzantinuse (527 – 565 n.l.) se uvádí, že ,,Etruskové jsou slovanským kmenem”Etruskové si říkali Rasséni. V důsledku toho má i jejich písmo název “Rassénské obrazově zrcadlové písmo (molvice)”.

Talentovaný dešifrovatel starověkých jazyků P. Oreškin v knize ,,Babylonský fenomén” také poukazuje na zvláštnost rassénského písma – zrcadlového obrazu. Oreškin tyto šikovné techniky nazývá složitým systémem starověkých Rassénů.

 Etruské písmo přeložené do ruštiny

Etruskové stavěli města ze dřeva a kamene, vybavili je vodovodem a systémem silnic, ovládali umění dobývat rudu, metalurgii a všechny druhy řemesel. Rádi se koupali v lázních a saunách, nosili husté dlouhé vousy, prováděli rituály spalování mrtvých a uctívali jejich památku. Podobně jako Rusové. Tvořili velká umělecká díla a zdobili veřejná místa.

Italská muzea a soukromé sbírky jsou napěchované úžasným etruským uměním. Před více než dvěma tisíci lety ovládali Etruskové téměř celý Apeninský poloostrov. Byly vládci západních moří, proto se vyznali v obchodu, navigaci a ve stavbě lodí. Talentovaní a zruční lidé národa Etrusků pracovali, tvořili a byli základ pro vychvalovanou kulturu Starověkého Říma.

Ti, kteří se dopustili nespravedlnosti a záměrně systematicky zametali pod koberec pravdu o velkých stavitelích Etruscích-Rassénech, dostanou dříve nebo později přes prsty. (konec překladu)

Aby toho nebylo málo, ještě stojí za povšimnutí dílo archeologa z Polska, který se jmenoval Tadeusz Wolański. Žil od roku 1789 do roku 1865 a v tomto období dešifroval etruské písmo. Poskytl jeho překlad do latinky. Člověk, který rozumí staroslověnštině nebo staré ruštině před reformou azbuky (tehdy došlo k redukci znaků), dokáže pomocí této tabulky číst etruské nápisy. Dokonce i ten, kdo ovládá současnou ruštinu, dokáže zachytit základní význam slov.

 

 překlad etruského písma do latinky

 

Tohle je veliká pravda, kterou před námi oficiální ,,odborníci” a ,,etruskofilové” záměrně tají. Takže si pamatujte jednou a navždy: Etruskové jsou naši předkové a oslavovaný Starověký Řím čerpal z naší slovanské kultury a z našich znalostí. Buďte hrdí na to, že jste Slované, protože je skutečně na co být hrdý. A nenechte se zblbnout učebnicemi dějepisu. Oni chtějí, abyste o své historii nic nevěděli, je to záměr.

Súvisiace

Komentáre

comments powered by Disqus