História naruby #100 - Korporátny fašizmus

Svobodný vysílač CS ( SVCS ) Petr Václav Synek História naruby Pokrivené zrkadlá tohto sveta
 

Malé bilancovanie - čo sme uviedli v predchádzajúcich programoch a kto a kde o tom už verejne hovoril
Aj v Čechách už bolo odmávnuté informovanie o prichádzajúcej kríze
Faktické súdobé prejavy korporátneho fašizmu
Očakávania a nádeje - začiatok roka 2020 bude priať pripraveným!

Séria: História naruby
Svobodný vysílač CS ( SVCS ) Petr Václav Synek História naruby Pokrivené zrkadlá tohto sveta
Odštartovanie krízy

História naruby #97 - Odštartovanie krízy

Svobodný vysílač CS ( SVCS ) Petr Václav Synek História naruby Pokrivené zrkadlá tohto sveta
Otázky ku kríze

História naruby #98 - Otázky ku kríze

Svobodný vysílač CS ( SVCS ) Petr Václav Synek História naruby Pokrivené zrkadlá tohto sveta
Blížiace sa rozuzlenie

História naruby #99 - Blížiace sa rozuzlenie

Svobodný vysílač CS ( SVCS ) Petr Václav Synek História naruby Pokrivené zrkadlá tohto sveta Proroctvo
Čomu slúžia proroctvá

História naruby #102 - Čomu slúžia proroctvá

Séria: Pokrivené zrkadlá tohto sveta
Svobodný vysílač CS ( SVCS ) Petr Václav Synek História naruby Pokrivené zrkadlá tohto sveta
Odštartovanie krízy

História naruby #97 - Odštartovanie krízy

Svobodný vysílač CS ( SVCS ) Petr Václav Synek História naruby Pokrivené zrkadlá tohto sveta
Otázky ku kríze

História naruby #98 - Otázky ku kríze

Svobodný vysílač CS ( SVCS ) Petr Václav Synek História naruby Pokrivené zrkadlá tohto sveta
Blížiace sa rozuzlenie

História naruby #99 - Blížiace sa rozuzlenie

Svobodný vysílač CS ( SVCS ) Petr Václav Synek História naruby Pokrivené zrkadlá tohto sveta Proroctvo
Čomu slúžia proroctvá

História naruby #102 - Čomu slúžia proroctvá

Komentáre

comments powered by Disqus