Petr Václav s hosťom Janíkom zo Slovenska diskutujú česko - slovenský nacionalizmus, okolnosti aj dôvody vzniku 1. spoločného štátu Čechov a Slovákov
Aké boli dôvody odlúčenia našich národov?
Ako je vnímané zvolenie Z. Čaputovej v rastri slovenských menšinových voličov?

Svobodný vysílač CS ( SVCS ) Petr Václav Synek História naruby

Séria: História naruby

Komentáre

comments powered by Disqus