Čo nás čaká v roku 2019? Sú to dobré, alebo zlé správy?
SOR autobusy - hanba českého priemyslu? Máme sa tešiť alebo obávať?
Ako to bolo s popravou rodiny rumunského autoritatívneho vládcu po páde socializmu? Poznáme Rumunsko vtedy a dnes? Aké boli rozdiely v rumunskom poňatí spolupatričnosti s východným blokom?

Petr Václav Synek Svobodný vysílač CS ( SVCS ) Pavel Petkov História naruby

Séria: História naruby

Komentáre

comments powered by Disqus