História naruby #116 - Vitajte v nových časoch

Petr Václav Synek Svobodný vysílač CS ( SVCS ) História naruby Pokrivené zrkadlá tohto sveta Svet
 

Segmenty oznámení dnes Janík poskladal do konštrukcie stavu vecí a vecí budúcich
Nalejte si čistého vína - NWO sa nasúva do nášho bytia! Stávame sa divákmi aj aktérmi, prebieha delenie a známkovanie
Je nutné sa báť? Aký postoj zaujať, ako sa pripraviť a čím sa nenechať vydesiť

Séria: História naruby
Petr Václav Synek Svobodný vysílač CS ( SVCS ) História naruby Pokrivené zrkadlá tohto sveta
Korona vírové konšpirácie

História naruby #113 - Korona vírové konšpirácie

Petr Václav Synek Svobodný vysílač CS ( SVCS ) História naruby Pokrivené zrkadlá tohto sveta
Dravčí Modus-operandi

História naruby #114 - Dravčí Modus-operandi

Petr Václav Synek Svobodný vysílač CS ( SVCS ) História naruby Pokrivené zrkadlá tohto sveta Svet
Kauza korona

História naruby #115 - Kauza korona

Petr Václav Synek Svobodný vysílač CS ( SVCS ) História naruby Pokrivené zrkadlá tohto sveta Svet
Kaprík na suchu

História naruby #117 - Kaprík na suchu

Séria: Pokrivené zrkadlá tohto sveta
Petr Václav Synek Svobodný vysílač CS ( SVCS ) História naruby Pokrivené zrkadlá tohto sveta
Korona vírové konšpirácie

História naruby #113 - Korona vírové konšpirácie

Petr Václav Synek Svobodný vysílač CS ( SVCS ) História naruby Pokrivené zrkadlá tohto sveta
Dravčí Modus-operandi

História naruby #114 - Dravčí Modus-operandi

Petr Václav Synek Svobodný vysílač CS ( SVCS ) História naruby Pokrivené zrkadlá tohto sveta Svet
Kauza korona

História naruby #115 - Kauza korona

Petr Václav Synek Svobodný vysílač CS ( SVCS ) História naruby Pokrivené zrkadlá tohto sveta Svet
Kaprík na suchu

História naruby #117 - Kaprík na suchu

Komentáre

comments powered by Disqus
0