Historické použitie zmäkčeného kameňa

Megaliths Sylvie Ivanova ( newearth )

Nové dôkazy - tavenie kameňa, geopolyméry, umelý kameň
Čo mám to žydovskí vedci a umelecké biele kone zatajujú?

Zhliadnutím týchto reálnych výtvorov minulosti, si položme otázku: Prečo sme takí zaostalí, na hroboch akej civilizácie stojíme a kto ju vyhladil?

Komentáre

comments powered by Disqus