Hľadanie drevného #13 - Roky datujú príchod Jahve

Jaks Janko Šarmír ( Peruň ) Hľadanie drevného Záhady Dejiny

So zamieňaním písmeniek a mien sme už oboznámení.
O tisícročnom období temna sme už oboznámení.
Oného druhý príchod nám tiež niečo hovorí.
Vieme kto to príde a kedy?

Z ktorého roku "0" bolo datovanie, nie je známe.

Napríklad v Rusku je datovanie posunuté o 80 rokov dozadu, oproti napríklad slovensku, česku, poľsku a o asi 110 rokov oproti taliansku, švajčiarsku, nemecku, francúzsku a ostatným. Aj medzi jednotlivými územiami je dosť markantný posun oproti sebe. Dokonca aj umelé datovanie v oboch amerikách sa líši medzi sebou a aj voči európe. Avšak, ak by sme spriemerovali všetky tieto trojciferné dátumy, tak súčasný rok by sa pohyboval niekde medzi rokom 850 a rokom 980. Teda žiaden rok 2020!

Ale datovanie sa pohybuje niekde okolo popravy Radomíra alebo okolo zrážky kométy so Zemou v XII storočí. Po zrážke kométy so Zemou vzniklo tzv. "osvietenstvo alebo znovuzrodenie", čo sa schválne zanecháva v latinčine ako "renesancia". Po tejto udalosti sa začala tvoriť kabala a židia sa začali aktívne formovať proti svetu. Zároveň pádom tejto kométy vzniklo aj hnutie "ILLUMINATI", čo je taktiež "osvietení" alebo "nosiči svetla".

Kľúč k týmto udalostiam je niekde tu. Ale sfalšovali dejiny a to na komplet. Dokonca vymazali akékoľvek udalosti pred XI storočím a tie čo sú, tak to sú roztrhané a kadejako popresúvané do dávnej minulosti.

Megalitické stavby a mnohé nálezy sa dajú datovať zhruba na 1000 až 1500 rokmi. Je množstvo dôkazov ničenia megalitických stavieb. Tieto stavby boli drtené na prach alebo na štrk. A to iba nedávno, odhadom niekedy v XVIII až XIX storočí.

Pred 350 rokmi zrejme nebola písomná forma komunikácie až tak bežná. Vieme, že sa bežne používali zariadenia, ktoré dokázali sprostredkovať videohovor, alebo dokonca videokonferenciu. Zariadenia boli aj vreckové a aj veľké nástenné, prípadne na stôl. Videohovor sa nerobieval výlučne medzi účastníkmi na Zemi, ale aj s mimozemskými cieľmi.

Listová komunikácia nebola až tak bežná. Množstvo kníh, listín a dokumentov sú kópie z kópií a skutočné originály neexistujú. Takže sú evidentne falošné, pokiaľ nie je k dispozícii originál dokumentu, knihy alebo inej listiny. Takže, komunikácia zrejme prebiehala v nejakej forme elektronickej.

Jaks

Pamätná doska postavenia Kozáckeho opevnenia na Ankare pri Bratsku z Leta 7162!

6 Beileť Leta 7162 od U.M.H.CH (14. mája i654)

Slobodný vysielač ( SV ) Janko Šarmír ( Peruň ) Ako ďalej Hľadanie drevného
Nová chronológia - Veľká Assa

Ako ďalej #31 - Nová chronológia - Veľká Assa

Jaks Janko Šarmír ( Peruň ) Hľadanie drevného Svet
ČSSR a lodné právo

Hľadanie drevného #11 - ČSSR a lodné právo

Janko Šarmír ( Peruň ) Jaks Jankov zápisník Hľadanie drevného Obri Dejiny Véd Záhady
Kto drží lodné právo v platnosti

Jankov zápisník #2 - Kto drží lodné právo v platnosti

Jaks Janko Šarmír ( Peruň ) Hľadanie drevného Svet Véd Záhady
Kde sú dvere z Matrice

Hľadanie drevného #12 - Kde sú dvere z Matrice

Komentáre

comments powered by Disqus
0