Intibovo okienko #34 - Operácia Barbarossa 1941

Slobodný vysielač ( SV ) Intibovo okienko 2. svetová vojna 1939-1945

Z pozadia najstrašnejšej operácie Nancistov minulého storočia na Slovanov

Slobodný vysielač ( SV ) Intibovo okienko 2. svetová vojna 1939-1945
Zrada v Mníchove 1938

Intibovo okienko #41 - Zrada v Mníchove 1938

Komentáre

comments powered by Disqus
0