Koľadov Dar

Slovanská kultúra Slovieni

Prednáška Marije o slovanskom Kalendári - Koľadov dar a s tým súvisiacich energiách
Vesmír je cyklický a Koľadov dar nám pomáha sa v cykloch orientovať

Koľadov Dar:

 

V strede je symbol Rodimič, ďalej sú 16 hodín počas dňa, 9 dní v týždni, 9 mesiacov v roku, potom 16 čertogů v roku a nad nimi sú v týchto 16tich dielach 9x rozpísané živlami.

 

Čísla, ktoré bola písané bukvicami s čiarkou:

 

Názvy dní v týždni:

 

Názvy mesiacov v roku:

 

Daarijský Kruholet Čísloboha, ten nám ukazuje 144 rokov v tzv. Kruhu Života, ako sa v ňom skladá, kombinuje 9 živlov a 16 čertogov:

 

Jednotlivé čertogy, ako idú v priebehu roka po sebe:

 

Ďalšie podklady sa týkajú energií, najprv ako v človeku prechádza energie zhora a zdola čakrami

Jednotlivé čakry človeka

 

Taktiež Zem má svoje čakry:

 

Epochy:

Súvisiace
Vladimír Laubert Tartaria
Koľadov Dar - Čas a rytmy

Koľadov Dar - Čas a rytmy

Vladimír Laubert Tartaria Knihy Slovieni
Slovansko-Árijké védy - Kniha múdrosti Perúna

Slovansko-Árijké védy - Kniha múdrosti Perúna

SlavMir.tv ( ОСОЗНАНИЕ ) Slovieni
Prečo neslávime náš nový rok

Prečo neslávime náš nový rok

Věra Ovečková
Kalendár Predkov - Koľadov Dar

Kalendár Predkov - Koľadov Dar

Komentáre

comments powered by Disqus