To, čo je pre náš život najdôležitejšie (z pohľadu jednej úrovne poznania), tj. Umenie žiť a milovať tak, aby sme prechádzali životom šťastne a prežili ho tvorivým a harmonickým spôsobom, sa neučia na žiadnej škole.

Miroslav Zelenka Příznaky transformace Aktuálne energie

Na otázku "prečo?" Je jednoduchá odpoveď. Tí, ktorí rozhodujú o tom, čo a ako sa v školách bude učiť, nemajú záujem na tom, aby obyčajní ľudia žili šťastne a harmonicky. Ich záujmom je vychovať pracovitých, poslušných a primerane inteligentných občov vhodne zapadajúcich do konzumnej spoločnosti, občanov, ktorí si nekladú zbytočné otázky a pod pojmom šťastie vidí len zdravie a materiálne statky.

Často je v ezoterických textoch používané, že človek je viacrozmerný bytosť, či že je jej súčasťou, ale vzhľadom k tomu, že pre mnohých sa jedná čiastočne o hmlistý pojem, je pravdepodobné, že predstavy o tom, čo to je tá viacrozmerný bytosť sa môžu aj podstatne líšiť. Tým môže dochádzať k vzájomnému pochopeniu a porozumeniu pri používaní tohto pojmu. Preto tu predkladám svoje poňatie ako určitý návrh na jeho vymedzenie a podrobnejší popis.

Séria: Aktuálne energie

Comments

comments powered by Disqus