Úvodník do nového programu štúdia Midgard
Petr Václav komentuje a číta niekoľko kapitol z knihy Magistérium Karlštejna od Rosy de Sar
Maliarstvo, alchýmie, mystika a hermetizmus na dvore Karola IV

Súvisiace

Séria: Komentované čítanie zo zaujímavých kníh