Úvodník do nového programu štúdia Midgard
Petr Václav komentuje a číta niekoľko kapitol z knihy Magistérium Karlštejna od Rosy de Sar
Maliarstvo, alchýmie, mystika a hermetizmus na dvore Karola IV

Svobodný vysílač CS ( SVCS ) Hana Sar Blochová Petr Václav Synek Komentované čítanie zo zaujímavých kníh

Súvisiace

Magistérium Karlštejna

Petr Václav číta a komentuje ďalšie state z knihy Rosy de Sar Magistérium Karlštejna
Ahnk, ortuť (merkúr-y), mystérium Egypta, pečať Herma
alchymická transformácia, kult čiernych madon

Svobodný vysílač CS ( SVCS ) Hana Sar Blochová Petr Václav Synek Komentované čítanie zo zaujímavých kníh

Súvisiace

Séria: Komentované čítanie zo zaujímavých kníh

Komentáre

comments powered by Disqus