Kony stavby sveta

Kony Stavby Sveta ju súhrn Pravidiel, na ktorých je postavená Stavba Sveta

Tartaria Надежда П. Токарева Vladimír Laubert

Kony Stavby Sveta ju súhrn Pravidiel, na ktorých je postavená Stavba Sveta. Ich plnenie a dodržiavanie privádza k osobnému rozvoju a harmonickému bytiu.

Narušovanie a nedodržiavanie Konov vedie k brzdeniu osobného vývoja a k nutnosti odpracovávať Negatív (Karme).

Všetky Kony Stavby Sveta sú vzájomne prepojené a jeden druhému nikdy neprotirečia. Mnohé Kony sú dôsledkom iných Konov, a preto je ich ohromné množstvo. Kony Stavby Sveta dodržiavajú ABSOLÚTNE VŠETCI – všetky Svetlé aj všetky Temné Sily!

Každý zodpovedá svojou budúcnosťou a svojim Životom za vedomé, úmyselné pokúšanie, navádzanie, lož a zámenu významov.

Každý zodpovedá svojou budúcnosťou a svojim Životom za to, že sa nachádza na svojom stupni evolučného vývoja – každý pozná svoje miesto.

 

 • Sloboda vôle - Nikto nemá právo ovplyvňovať právo výberu kohokoľvek okrem seba
 • Sebanazvanie - Čo prehlásim to aj som
 • Prístup - Každý pozná svoje miesto. Iba nachádzanie sa na svojom stupni Duchovného vývoja nevedie k novej Karme
 • Čistota Krvi - Čistota krvi určuje prístupy. Miešanie čistej Krvi s cudzorodnou vedie ku genetickým poškodeniam a vymretiu Rodu (sebazničeniu)
 • Tri rozmernosti - Každý má právo vytvárať sebe podriadenú reálnosť o 3 rozmernosti pod svojou
 • Kyvadlo - Akákoľvek krajnosť sa premení na opačnú s rovnakou silou
 • Nezastavenie Zla - Akékoľvek neprekazenie Zla vedie k jeho narastaniu. Kto sa stal svedkom Zla a nevykonal nič na jeho prekazenie stáva sa spoluvinníkom – čo vedie k novej Karme
 • Príčinno-následná reťaz - Všetko má svoju príčinu a následok. Náhody neexistujú. Čo zaseješ – to zožneš
 • Podoba - Rovnaké priťahuje rovnaké
 • Identita - Ako vnútri, tak aj navonok. Vnútorný a vonkajší svet je identický
 • Miera - Vo všetkom musí byť miera
 • Zachovanie Energie - Ak niekde niečo pribudlo znamená to, že niekde inde niečo ubudlo

 

Prehľad môžeme podčiarknuť citátom z knihy Slavianstvo:

Pamätajte, dietky Rodov Rasy Veľkej,

že s človekom na Midgard-Zemi sa nič nestane náhodne,

lebo náhoda je pravidlo určené osudom a Konmi Stavby Sveta.

Všetko, čo v živote človeka prebieha,

je znamenie Nebeských Ochrancov Rodu,

ukazujúce na činy vami uskutočnené.

A všetko sledujte pozorne, čo sa okolo vás deje.

Volchv Velimudr

Na prvom seminári v Košiciach tohto roku odzneli okrem tradičnej čistky a meditácií aj veľmi dôležité informácie o Stavbe Vesmíru. V podstate sa dopĺňajú s Knihou Svetla a preto všetkým odporúčame sa s nimi oboznámiť.

Súvisiace

Komentáre

comments powered by Disqus