Kráľovstvo Slovanov - Mauro Orbini

Ratko Sudecký Slavica Knihy Dŕžava Slovieni
Kráľovstvo Slovanov - Mauro Orbini

Kniha Kráľovstvo Slovanov je dlho očakávaný preklad diela Maura Orbiniho (súčasťou tohto diela je aj kniha Letopis popa Dukljanina), o ktorom sa diskutuje na Slovensku už niekoľko rokov. Slovenskému čitateľovi sa dostáva do rúk preklad Ratka Sudeckého, rodáka z chorvátskeho Iloku. Nami predkladaná kniha Kráľovstvo Slovanov je zložená z troch historických diel.

Naším zámerom nebolo v tejto chvíli vydať Orbiniho knihu Kráľovstvo Slovanov vcelku, ale vybrať z nej kapitoly, ktoré považujeme za zaujímavé pre slovenského čitateľa. Z toho dôvodu prinášame rešeršovanú prvú časť knihy, namiesto druhej časti sme vsunuli pôvodné dielo Popa Dukljanina, ktoré mal vo svojom diele zahrnuté aj Mauro Orbini. Tretiu časť, ktorá sa dopodrobna venuje vojnám na Balkáne, sme vynechali ako časť lokálneho významu, a namiesto nej sme zaradili dielo, ktoré vytvoril rímsky senátor Publius Cornelius Tacitus - O pôvode, polohe, zvykoch a národoch Germánov známe aj pod skráteným názvom Germánia. Germánia je svojou povahou etnografické dielo zaoberajúce sa ľuďmi, ktorých Tacitus pokladá za príslušníkov germánskeho národa a vzniklo približne ku koncu prvého a začiatku druhého storočia nášho letopočtu. Uvedené dielo sme zaradili ako prílohu Kráľovstva Slovanov, pretože všetko nasvedčuje tomu, že Tacitus opisuje v skutočnosti Slovanov.
 

Keby boli Slovania mali vlastných historikov, ktorí by písali o ich skutkoch, dnes by boli oveľa významnejší. O veľkú slávu však prišli počas dlhého času, lebo budúcim generáciám nemá kto povedať o ich nespočetných skutkoch. Takto ich len kde-tu spomenie nejaký historik z nepriateľského tábora, ktorý zveličuje skutky svojho národa a nepriateľa, ktorý je zvyknutý narábať s mečom a nie s papierom, obchádza mlčaním. Slávu a dôstojnosť Slovanov podrýva aj ďalšia vec - vzájomné rozbroje. Nebyť toho, Slovania by bez pochýb ovládli nielen Pobaltie, ale aj celú Germániu a Franciu. Ak niekto z autorov píše, že nejaký kráľ alebo cisár zvíťazil nad Slovanmi, tak to neznamená, že nad všetkými, ale len nad časťou, ktorej vládol jeden z vládcov. Slovania nikdy nevystupovali jednotne na jednom fronte. Keby áno, dokázali by poraziť nie jedného franského cisára, ale celý zväz. Keďže o tom vedeli, susední vládcovia sa zo všetkých síl snažili Slovanov rozoštvať medzi sebou. Nikdy sa nestalo, aby nejaký kráľ či cisár, ktorý bojoval proti Slovanom, nemal na svojej strane nemalý počet tých istých Slovanov. Tí bojovali na strane rúznych vládcov proti svojim krajanom podobne, ako to dávno robili a dodnes robia Švajčiari či Grigóni ... Slovanské panstvo sa začalo rozpadávať vtedy, keď sa postavili jedni Slovania proti druhým. (str. 74)

Kniha ktorej sa historici boja - Pravda o Slávoch od Mauro Orbini

Mavro Orbini - stredoveký katolícky kňaz z Ragusa, vďaka ktorému prežili staroveké popisy slovanov z talianskych knižníc - z takzvaného "zakázaného" zoznamu Ríma. V roku 1601 v meste Pesaro publikoval knihu Orbini C podrobný popis histórie slovanských národov s názvom "dejiny slovanského kráľovstva".

Autor encyklopédie študoval všetky dostupné mníšske a osobné knižnice, ako aj talianske archívy, napríklad slávnu knižnicu vévody z Urbina, jednu z najväčších knižných zbierok svojej doby. Polstoročie po smrti Orbiniho v Taliansku prišli ťažké časy a jedinečná knižnica s veľkými stratami sa presťahovala do Vatikánu. V roku 1722, vyhláškou Petra Veľkého, bol v Rusku zverejnený priemerný skôr skrátený preklad tejto knihy v ruštine. Avšak encyklopédia Orbiniho bola už mnoho rokov neznáma väčšine historikov.
Jedinečná kniha odhaľuje úžasnú pravdu o skutočnej sláve árijsko-skýtskeho, "indoevropského" ľudu.

Takže, aké fakty robia certifikovaní historici v tomto videu rozhnevané komentáre?

 1. Slovania žili v dobách starovekého Grécka, starovekého Ríma a starovekého Egypta. Tento záver vyplýva zo zoznamu písomných prameňov, ktoré sa stali základom pre historiografiu slovanského ľudu. Medzi autormi diel - Strabo a Pliny, ktorí žili v čase Ježiša Krista, ako aj Paula Deacona, gnei Pompey Trogo, Publius Cornelius Tacitus, ktorý zomrel podľa oficiálnej verzie histórie v 120. roku , Okrem toho slovanské národy žili a prosperovali dlho pred narodením Krista. Napríklad Socrates, ktorý zomrel (opäť podľa oficiálnej verzie dejín) v roku 399 pnl, o nich napísal vo svojich dielach.
 2. Slovania boli ľudia nie slovami a bez strachu. To píše sám Orbini a autori, na ktorých diela cituje. "Nie je nič prekvapujúce, - hovorí kňaz na začiatku knihy, že slovanský kmeň mylne nazval teraz Slavonského, nepoužíva historikov slávu, ktorá by mala mať právo, a jeho ušľachtilé činy a slávna cesta je skrytá hustou hmlou a takmer pochovaný vo večnej noci zabudnutia. Majúci viac vojenských mužov a kúzelníkov, nebol tu učenci a vzdelaní, ktorých spisy by zvečnili ich meno. Ostatné kmene, oveľa nižšie ako oni vo svojej veľkosti, len preto, že sú teraz takí slávni, že mali ľudí, ktorí ich oslavovali svojimi spismi. "
 3. Slovania vyhrali, ak nie nad celým starobylým svetom, potom prakticky celým.
  Mavro Orbini píše o tom takto:
  "Slovania bojovali s takmer všetkými kmeňmi sveta, útočili na Perziu, vládli Ázii a Afrike, bojovali s Egypťanmi ... dobyli Grécko, Macedónsko a Illyria, okupovali Moravsko, Slezsko, Českú republiku, Poľsko a pobrežie Baltského mora. Zachytili Franciu, založili kráľovstvo v Španielsku a z ich krvi vedie pôvod."
 4. Rímski cisári vzdávali hold Slovanom.
  Ďalej Mavro Orbini hovorí, že predkovia Russ "napadli Taliansko, kde sa dlho stretli s Rimanmi, niekedy utrpeli porážka, pomsta je niekedy veľká obeta z ich strany, občas končí boj s rovnakou výhodou. Po dobytí rímskej ríše obsadili mnohé z jej provincií, zničili mesto Rím a urobili rímskych cisárov svojimi vazalmi, čo by nemohol urobiť žiadny iný kmeň sveta. "
 5. Škandinávski, germánski, ugričtí a juhoeurópski národov, vrátane moderných moldavanov a rumunčanov, pochádza z raných Slovanov, nie naopak! Mavro Orbini na základe svojich záverov o dôkazoch starých autorov zodpovedne vyhlasuje:
  "Je to vždy pekný ľud v minulých časoch boli najsilnejší ľudia, ako napríklad (skutočne) Slovania, roxelana alebo Rus, stĺpy, Sirba, vandalisti, Burgundiáni, Góti, Ostrogóti, Vizigóti, Norsemen, Fínovia, ukry, alebo tajomní tráči (alebo jednoducho Turci) a Illyrians, pomerene, rogene, brisane (tj Briti) ".
 6. Baltické more bolo obývané (a zaoberané, ako sme videli - doteraz) väčšinou Slovanmi. Mavro Orbini ďalej píše: "Boli tam aj Veneti alebo heneti, ktorí vzali pobrežie Baltského mora, veľkodušne zdieľané mnohými kmeňmi, pomorančania, Wiltz, rany varnav, bodrichey, polanow, Wegrow, hlina, dolanan, rotačné ... (zoznam pokračuje) a mnoho ďalších, ktoré možno čítať od pastora Gelmoldy ".
Súvisiace
Svobodný vysílač CS ( SVCS ) Michal Zelensky ( Vedagor ) Slovanstvo z pohľadu dejín
Základná orientácia v pojmoch

Slovanstvo z pohľadu dejín #1 - Základná orientácia v pojmoch

Kramola
Čo neviete o Vikingoch

Čo neviete o Vikingoch

Michal Zelensky ( Vedagor ) Metódy šedých, o čo sa snažia
O Práve Slavianských Rodov na severnú pologuľu

Metódy šedých, o čo sa snažia #16 - O Práve Slavianských Rodov na severnú pologuľu

Tartaria Vladimír Laubert Надежда П. Токарева
Vôľa Slovienov

Vôľa Slovienov

Slovanská kultúra Josef Endrych Ratko Sudecký Mojmír Mišun
O knihe Maura Orbiniho - Kráľovstvo Slovanov

O knihe Maura Orbiniho - Kráľovstvo Slovanov

Kramola
Antika je stredoveká

Antika je stredoveká

Vladimír Laubert Tartaria Wanted Dead or Dead 2. svetová vojna 1939-1945
Čierne mýty o Katyni *4

Čierne mýty o Katyni *4

Sylvie Ivanova ( newearth ) Megaliths Keď sa prebudia preživší Atlanťania a Hyperboreánci Slovieni
Etruskovia a ich kultúra

Keď sa prebudia preživší Atlanťania a Hyperboreánci #29 - Etruskovia a ich kultúra

Vladimír Laubert Tartaria
Velesova kniha - putovanie

Velesova kniha - putovanie

Vladimír Laubert Tartaria Slovieni
Kto porazil Bavorov pri Bratislave roku 907

Kto porazil Bavorov pri Bratislave roku 907

Tartaria Vladimír Laubert Proroctvo
 Vitajte vo veku Vlka

Vitajte vo veku Vlka

Vladimír Laubert Tartaria Dŕžava
Stará viera našich predkov

Stará viera našich predkov

Komentáre

comments powered by Disqus