Lilit a Eva

Tartaria Vladimír Laubert Sueneé Universe
Lilit a Eva

Dnes možno registrovať značné priesaky informácií v oblastiach, ktorá ešte včera boli považované za tabu, presnejšie nikto si o nich netrúfol otvorene hovoriť
A dnes sú tieto veci a ich súvislosti rozoberané už dokonca v médiách. Nie je to jeden z očividných príznakov nastávajúcich zmien?

Do tejto kategórie patria aj súvislosti okolo prílevu migrantov do Európy a Ruska. Aký má tento projekt cieľ? Prečo to prebieha práve takto? Ale prebieha to, a už je úplne jasné, že všetky vlády – vrátane našej – robia opatrenia na podporu prijímania migrantov. A to je tá vláda a parlament, ktorú volili obyvatelia tejto republiky, a ktorá by mala – teoreticky – zastávať záujmy národa, ktorý ich volil. Nie je to však tak. Treba ísť do nadchádzajúcich volieb a znovu podporiť tento status quo?

V skutočnosti tí, ktorí dnes implementujú politiku prinášania migrantov medzi biele národy to robia preto, lebo dobre rozumejú tomu, že čas ich konca sa blíži – z pohľadu dejín – závratnou rýchlosťou. Celý tento proces však prebieha preto, lebo dobre poznajú Kony Stavby Sveta. Vytvorený negatív treba vždy a nevyhnutne odpracovať, ale z pohľadu Astrálu nie je nevyhnutné, aby ho odpracovali tí, ktorí ho vytvorili. Toto je jeden z poznatkov, ktoré nám prinieslo Ráno Svaroga. Samozrejme, že populárne je to podávané úplne prekrútene.

Aby sa tento prenos odpracovania negatívu mohol uskutočniť, je potrebné nájsť capa odpustenia, t.j. ten subjekt, ktorý zaplatí krvou za spôsobené zlo. Preto režú na obradoch odpustenia capa, s ktorým odchádza spolu aj negatív, ktorý predtým naň obradne umiestnili. Režú ho tí, ktorí negatív vygenerovali, ale odpracovať ho – samozrejme – nechcú.

Malý problém, malý negatív, globálny problém – globálny negatív a nejaký cap nestačí. Nedá sa naň toľko naložiť.

Takže prečo sa tak deje, o čo ide? Aby sa negatív odpracoval tým, že nasmerujú narastajúce uvedomovanie si bieleho Človečenstva na rinúcu sa masu násilných cudzincov. A čoho sú títo migranti schopní už otvorene píšu aj v susednom Česku.

 

Aby sme celý problém lepšie pochopili, nakreslime si jednoduchý obrázok:

sve vla 02

Svetová vláda pozostáva z veľmi – po rozumovej stránke – vysoko vyvinutých jedincov, ktorí veľmi dobre chápu a registrujú všetky energetické súvislosti a zmeny. Dobre vedia, že prichádza koniec ich éry, koniec ich vlády. Svetová vláda však pozostáva z tých, ktorých nikto nikdy nevidel, nikto nikdy nepoznal žiadne ich meno. Mená, ktoré niektorí chybne uvádzajú ako členov Svetovej vlády sú všetky nepravé.

Aby na nich nedoľahol účinok Konu Stavby Sveta, tak sami pripravili a spustili projekt „Capa odpustenia“, t.j. nachystali namiesto seba (už tradične) inú krvavú obetu. Týmto capom odpustenia sú v tomto prípade Židia.

Židia však – aspoň mnohí z nich – majú veľmi dobre vyvinutú fakultu myslenia, teda veľmi skoro pochopili, že boli podsunutí Svetovou vládou ako capy odpustenia – za to čo organizovala Svetová Vláda. Aby sami seba zachránili, našli oni analogicky namiesto seba náhradu. Touto náhradou sú všetky tie národy, ktoré sa aktuálne hrnú do Európy a Ruska.

Všetci prichádzajúci sú orientovaní na základné obyvateľstvo Zeme – na bielych Človekov. Plán predpokladá, že kým sa s nimi – pri postupnom našom prebúdzaní sa – vysporiadame, teda kým sa dopracujeme po krokoch až do Svetovej vlády, tak určite niečo na svoju záchranu vymyslia, získavajú čas. Náš hnev má byť nasmerovaný – presnejšie presmerovaný – na tých, ktorých nám podhodili.

Tak či onak však už jasne vidno tendenciu podhadzovania Židov ako obetných baránkov – capov odpustenia. Židia samotní však majú množstvo peňazí, ktoré používajú na odvrátenie hrozby pre nich, na odvrátenie pozornosti od seba a presmerovanie jej na tých, ktorých dnes označujeme ako „migrantov“.

Židia sú rozumní, rozumejú – minimálne v oblasti energií – podstate. Ten sloj, ktorý tu však prinášajú má ku pochopeniu podstaty hodne ďaleko. Okrem nenávisti, chamtivosti a žiadostivosti cudzieho toho veľa „nenakúpili“. Nevedia, že vrhať sa do boja proti Človekom – ktorí postupne prichádzajú na to kto sú a akú majú energetickú štruktúru – bude pre nich – po našom sebauvedomení sa – znamenať boj holými rukami proti tankom. Oni ani netušia, že u Človečenstva je ohromný potenciál, ktorý zatiaľ drieme. Ale po jeho prebudení a nabudenia, aktivizácii Jarosti nakoniec neprežije z nich ani jeden jediný... Je to boj na energetickom poli.

 

Migranti prichádzajú proti nám pripravení. Posielajú ich s už hotovými programami agresie voči a obrany pred bielym obyvateľstvom. Označujú nás termínom „biely Šajtan“. Ich úloha je infiltrovať sa do našej spoločnosti medzi nás bielych a postupne nás odstraňovať a nahrádzať nimi samými. Ale čo do intelektu nemajú žiadnu šancu vyhrať. Prichádzajú však aby medzi nami ostali.

Každý z nich už má na sebe navedené programy proti bielym Šajtanom, ako aj ochranu pred programami, ktoré môžeme my proti ním urobiť. Pravidelne sa skupinovo stretávajú a hromadne nás preklínajú, v Západnej Európe a v Číne dokonca po tisíckach na štadiónoch. A kým my hráme na nízkorozmernej úrovni – 1.-3. Čakre – nemáme proti ním šancu. A bieli „chlapi“ pijú pivo a prázdnymi rečami kujú (aké že dôležité?!) plány na voľby...

Židia – ktorí ich posielajú – sú od nich oveľa rozumnejší, ale Svetová vláda nad nimi je ešte omnoho rozumovo a energeticky vyvinutejšia nad Židov.

Od tej túžobne očakávanej hodiny – keď sa biely Človek ako druh preberie z letargie a definitívne vymaní spod energií Noci Svaroga a osvojí si svoj energetický potenciál – bude ukončenie vlády týchto Temných štruktúr doslovne otázkou niekoľkých desiatok sekúnd. Musí však ovládnuť Znanie Rána Svaroga a nie slepo zotrvávať na pozíciách Noci Svaroga. Tie nijako a nikdy Temnú štruktúru neohrozia. Inými slovami, nosiť vyšívané kroje či organizovať obrady, sviatky či hoci aj občiny nie je dostatočné. Pri najlepšom „výkone“ to stabilizuje pozíciu v plusovej rozmernostnej štruktúre 4.-5.-6. čakry. A to je na návrat Zlatého Veku žalostne málo.

Európska únia aj vláda v Ruskej federácii organizujú príliv migrantov všetkých druhov. V Rusku sú to hlavne Číňania, ktorí si už osvojujú Sibír. Ak by nemali povolenie putinovského režimu nikdy by takto nemohli postupovať. Dostávajú od nich okrem povolenia aj peniaze, všemožnú podporu a vôbec všetko potrebné. Všetci sú posielaní tam, kde žije biele obyvateľstvo s jediným cieľom – zachrániť Židov. Preto táto podpora nebude – kým bude existovať štát a jeho štruktúry – zrušená.

Aby sme pochopili, prečo je taká situácia, prečo sa objavujú na verejnosti v podstate už kompromitujúce materiály na vyvolený národ musíme si uvedomiť, o čo vo svojej najhlbšej podstate ide. Ak nepoznáme príčiny, tak dôvody konania nám ostanú zahalené rúškom tajomstva a nepochopenia. Ale už je naozaj čas spoznať podstatu dejov okolo nás.

 

Ak sa pozrieme do písomných materiálov národa kresťanov, tak veľmi skoro narazíme na štruktúry „Adam“ a „Eva“. Tieto štruktúry sú rovné Bohu či Bohom, ktoré ich zhotovili. Jeden z tvorcov tohto projektu je Satanail, nám známy ako Satan. V minulosti sme už načreli do tejto problematiky pri opise hierarchie Temných Síl. Vieme však aj to, že pôvodne boli vytvorené – Bohmi – dve štruktúry, a to Adam a Lilit. Adam nejaký čas požil s Lilit, ale táto ho nakoniec odmietla s odôvodnením, že on je jej v podstate rovný. Ambície Adama boli také ohromné, že Lilit od neho odišla. Adamovi následkom toho zhotovili inú partnerku – z jeho rebra – teda dodali mu poslušný klon z jeho vlastného genetického materiálu. Následkom toho sú deti Adama a Evy tiež klony, pričom Adam a Eva sú zároveň prarodičmi Židov. O tomto fakte hovorí ich sväté písmo. Zaujímavé je však to, že o Lilit sa akosi všade diskrétne mlčí. Podľa ich vlastnej mytológie sa Lilit nakoniec spojila so Satanailom ako pár. Od nich rovnako pochádzajú deti, ktoré rovnako tvoria samostatný národ, nie sú to však Židia. Pôvodne sa nazývali Liliti, dnes ich poznáme pod názvom Leviti.

A práve tieto deti – deti Satanaila a Lilit – sedia vo Svetovej vláde. Deti Evy nemajú taký status ako deti Lilit, teda v žiadnom prípade – podľa ich vlastnej hierarchie – nie sú si rovní.

Preto keď začali Židia rodiť, t.j. keď sa začali objavovať ich deti, tak ich genealógia bola určovaná po otcovskej línii. Ich pramatka je klon, teda pôvod krvi môže ísť jedine podľa ich praotca – Adama. A tak nachádzame aj potvrdenie toho v ich písme: Adam porodil Abrama... a tak ďalej. U Levitov je však zavedená genealógia po ženskej línii, aj svoju národnosť určujú po ženskej línii.

Projekt Adama a Evy, ich tvorcovia a ich potomkovia boli už v Astrále zničení. Keďže Adam bol vysadený na Srí Lanke r. 1748 od UMHCH, tak ich letopočet je presne o 1748 rokov menší od nášho Letopočtu od Uzavretia Mieru v Hviezdnom Chráme. Ich nový rok začína dátumom vysadenia Adama, t.j. 8. októbra. Aktuálne majú rok 5780.

 

Akcia v Astrále (príčina) a jej dopad na materiálny Svet (dôsledok) nikdy nenastávajú v tom istom (pozemskom, materiálnom) čase. Ak v prvom polroku 2019 došlo k ich „vymazaniu“ v Astrále, tak od toho dňa a tej hodiny sa začal ich postupný „výmaz“ zo Sveta Príčin. Ak prestala existovať príčina, tak zmiznutie dôsledku je už iba otázkou času. Akou rýchlosťou sa vymazáva príčina každý mesiac nevieme, známy je len konečný výsledok. Záleží aj od uvedomovania si svojho poslania u každého Sloviena v našej zemi. Po uvedomení treba samozrejme aj konať – a znovu sme pri čistkách, meditáciách a preklínaniach. Nič iné – a rozhodne nie násilie – tu nepomôže. Teraz je dôležité uvedomovať si kauzálnu súvislosť Príčiny a Dôsledku. Teda okrem následného uvedomelého, znalého konania.

Kto by chcel zvrátiť či prerušiť tento proces a obnoviť ho znovu, ten by musel mať vyššie prístupy v Astrále – podľa Konu Stavby Sveta minimálne o 3 rozmernosti – ako štruktúra Svetlých Žrecov zo Sibíri. A tu už s určitosťou vieme, že v energiách Rána Svaroga takýto Temní mágovia na Zemi NEEXISTUJÚ. Každý prebudený Slovien alebo Árijec, ktorý si už uvedomil a osvojil svoj potenciál je pre nich už nedosiahnuteľný. Ale sám od seba sa účinok nedostaví.

Teraz treba pracovať na likvidácii projektu Lilit, Satanail a ich deti. Treba však vedieť, že Satanail nemá tvorcu, je to vo svojej podstate nesmrteľná štruktúra. To však nemení nič na veci, že prebýva – ako všetci Bohovia – v 9. rozmernostnej štruktúre 12-rozmernej Hry, teda – ak sa Slovieni zjednotíme ako Národ a budeme pôsobiť z nám dostupnej 12. rozmernostnej štruktúry, tak ani Satanail nemá – v zmysle platnosti Konu Stavby Sveta – inú možnosť okrem povinnosti sa vyššiemu príkazu podriadiť. Ak by tak nevykonal, tak by – ako dôsledok – došlo k jeho rozkódovaniu z úrovne Jediného Stvoriteľa Vesmírov. A takýmto – hoci Temným – štruktúram je úplne jasné o čo hrajú.

Leviti majú mocné videnie v Astrále, rovnako ako aj vysoké poznanie a uvedomovanie si. Sú v tomto smere na veľmi vysokej úrovni – inak by nemohli zostaviť a ovládať efektívnu Svetovú vládu. Sú svojou podstatou a potenciálom omnoho mocnejší ako všetci Židia dokopy. Dnes spustili a realizujú plán „odpisu“ Židov, pretože Židia už vo svojich rukách nahromadili taký nepredstaviteľný majetok, že „chudákom“ Levitom neostalo na rozkrádanie už nič. Neznalým sa zdá, že jedni Židia začali bojovať proti druhým Židom, ale my už vieme, že Židia a Leviti sú principiálne rozdielne národy. Ich cieľom je demaskovať Židov – ktorí aj tak robili pre nich – zbaviť sa ich a transformovať ich ohromný, nepredstaviteľný majetok a potenciál na seba.

Tieto štruktúry však už dostali ultimátum opustiť Zem do júna r. 2020. V akej podobe a ako sa to prakticky prejaví uvidíme, ale na internete sa už objavilo zaujímavé video. Dá sa predpokladať, že Oni si už prihnali k našej Zemi svoju planétu, na ktorej odídu – tí, ktorí sa tam dostanú – aj so svojim majetkom. Možno ide o oných povestných 144 tisíc. Zvyšok podlieha – zo strany Astrálu – likvidácii.

V tejto súvislosti môžeme spomenúť jeden jav, o ktorom sme dostali informáciu z Astrálu. Dnes je veľa takých, ktorí nie sú genetickými Židmi, ale sa za nich – kvôli mamone – vydávajú. Už čoskoro príde doba, keď sa budú chcieť vehementne vzdať tejto svoje identifikácie – kvôli udalostiam, ktoré sú pred nami – ale už bude neskoro. Ide o Kon Stavby Sveta, ktorý hovorí, že kto sa ako samonazval, tak aj bude identifikovaný zo Sveta Príčin. Teda po našom kto chce kam, pomôžme mu tam.

Dnes naozaj treba dobre rozumieť tomu, čo sa okolo nás deje. Je zbytočné bojovať s dôsledkami, dnes je dôležité odstrániť príčinu. A potom tí, ktorí to dokážu sa spolu znovu ocitnú v Zlatom Veku. A ak sa tam dostanú aj takí odpadlíci Rodov, ktorí majú Živatmu ale podľahli mámeniu egoizmu a spotrebiteľstva, neobávajte sa, nemajú sa načo tešiť. Ich osud nebude vôbec závideniahodný.

Lilith: Starověký démon, temné božstvo nebo bohyně smyslnosti?

Některé zdroje ji popisují jako démona, v jiných vystupuje jako ikona představující jednu z nejtemnějších pohanských bohyní. Lilith patří k nejstarším ženským démonům na světě, jejíž kořeny je možné najít už ve slavném Eposu o Gilgamešovi, ale píše se o ní rovněž v Bibli a Talmudu. Je nechvalně proslulým démonem židovské tradice, ale některé zdroje uvádí, že byla první ženou. Podle židovských legend vytvořil Bůh Lilith jako první ženu a učinil tak stejným způsobem, jakým stvořil Adama. Jediný rozdíl byl v tom, že místo čistého prachu použil také špínu a kal. Tradiční výklad jejího jména znamená „noc‟ a bývají jí přisuzovány vlastnosti spojené s duchovními aspekty smyslnosti a svobody, ale také hrůzy.

 

Démon starověkých Sumerů

Jméno Lilith pochází ze sumerského slova „lilitu,‟ které označovalo ducha větru nebo ženského démona. Lilith je zmíněna v sumerské básni Gilgameš, Enkidu a podsvětí, slavné staromezopotámské skladbě, která vznikla někdy po roce 2100 př. n. l. Tato skladba byla mnohem později, zhruba kolem roku 600 př. n. l. přidána do uceleného příběhu o Gilgamešovi jako 12. tabulka jeho kanonické edice. Objevuje se v příběhu o posvátném stromu bohyně Inanny, ve kterém představuje kmen stromu. Doprovází ji i jiní démoni a proto se badatelé stále neshodnou na tom, jestli byla sama démonem nebo spíše temnou bohyní. Zároveň se o ní zmiňují i časně židovské prameny a je tedy obtížné určit, kde byla známa dříve. Nicméně je zřejmé, že již od počátku svého výskytu ve starověkých textech figuruje v sumerském čarodějnictví a magii. Babylonský Talmud Lilith popisuje jako temného ducha s neovladatelnou a agresivní sexualitou. Říká se o ní, že se oplodňovala mužským spermatem, aby mohla rodit démony. Věří se, že byla matkou stovek démonů. Byla rovněž známá v kultuře Chetitů, Egypťanů, Řeků, Izraelitů a Římanů a později se povědomí o ní rozšířilo i na sever Evropy. Představuje chaos, sexualitu a říká se, že očarovávala lidi. Legendy o ní také souvisí s prvními příběhy o upírech.

 

Manželka biblického Adama

Lilith se objevuje v Bibli v knize Izajáš 34:14, která popisuje zánik Edomu. Od počátku je považována za ďábelskou bytost, nečistou a nebezpečnou. V Berešit Raba, komentáři ke knize Genesis, vystupuje jako Adamova první žena, kterou podle této knihy Bůh stvořil společně s Adamem. Lilith byla velmi silná, nezávislá a chtěla být Adamovi rovnocenná. Nemohla přijmout to, že by byla méně důležitá a odmítla ležet při souloži pod ním. Jejich svazek nefungoval a byl naplněn spory. Jak napsali Robert Graves a Raphael Patai v knize The Hebrew Myths:

  • Adam si postěžoval Bohu: ‘Byl jsem opuštěn svou družkou.’
  • Bůh bez váhání poslal anděly Senoje, Sansenoje a Semangelofa aby přivedli Lilith zpět. Našli ji na břehu Rudého moře, v oblasti hemžící se vilnými démony, kterým rodila každý den více než sto lilim.
  • ‘Navrať se bez otálení k Adamovi,’ řekl jeden z andělů, ‘nebo tě utopíme!’
  • Lilith se zeptala: ‘Jak se mohu navrátit k Adamovi a žít jako vzorná hospodyně poté, co jsem prodlela u břehů Rudého moře?’
  • ‘Odmítnutí znamená smrt,’ odpověděli jí.
  • ‘Jak mohu zemřít,’ zeptala se znovu Lilith, ‘když mi Bůh přikázal starat se o všechny novorozené děti: chlapce do osmi dnů jejich života, totiž času obřízky; dívky do dvacátého dne. Nicméně, pokud uvidím jména vás tří nebo jim podobná napsaná na amuletu visícím nad novorozencem, slibuji, že dítě ušetřím.’
  • S tím souhlasili; ale Bůh potrestal Lilith tím, že každý den sto jejích démonických dětí zahynulo; a pokud kvůli amuletu nedokázala zahubit lidské dítě, obrátila se proti vlastním.‟

Kvůli nepochopení a zklamání z Lilith se Bůh rozhodl stvořit Adamovi druhou ženu – Evu.

 

Ikona současných pohanů a feministek

V dnešní době se Lilith stala pro mnohá feministická hnutí symbolem svobody. Díky větší dostupnosti vzdělání začaly ženy chápat to, že mohou být nezávislé a začaly hledat symbol pro svou ženskou sílu. Lilith také začala být uctívána některými následovníky pohanského náboženství Wicca, které vzniklo v 50. letech 20. století. Vnímání Lilith jako archetypu nezávislé ženy bylo posíleno umělci, kteří ji přijali za svou múzu.

V období renesance byla oblíbeným námětem v umění a literatuře. Michelangelo ji ztvárnil jako napůl ženu, napůl hada omotanou kolem Stromu poznání a zvýšil tak její význam v mýtu o stvoření člověka a vyhnání z Ráje. Postupem času Lilith čím dál víc rozněcovala představivost mužských autorů jako byl například Dante Gabriel Rossetti, který ji zpodobnil jako nejkrásnější ženu na světě. Autor „Kronik Narnie,‟ C. S. Lewis, byl inspirován legendou o Lilith při tvorbě postavy Bílé čarodějnice, kterou popsal jako krásnou, ale nebezpečnou a krutou. Lewis zmínil, že byla dcerou Lilith a že jí bylo souzeno zabíjet děti Adama a Evy. O něco méně romantická představa o Lilith pochází z pera Jamese Joyce, který ji nazval patronkou potratů. Joyce protlačil Lilith do feministické filosofie, čímž začal proces jejího přetváření v bohyni nezávislých žen 20. století.

Když postupem času ženy získávaly větší práva, začaly nesouhlasit s vizí světa ovládaného muži, včetně výkladu biblického příběhu o počátku života na Zemi. Jméno Lilith se objevuje jako označení izraelského národní programu gramotnosti i jako název židovského ženského časopisu. Legendární ženský démon ze starověkého Sumeru je jedním z nejoblíbenějších témat feministické literatury zabývající se starověkou mytologií. Nicméně badatelé se stále neshodnou na tom, jestli byla stvořena Bohem, byla skutečným démonem, nebo jestli sloužila jen jako varování před tím, co by se stalo, kdyby ženy získaly moc.

Súvisiace
Tartaria Vladimír Laubert
Požiare na Bajkale

Požiare na Bajkale

Vladimír Laubert Tartaria Kresťanstvo
Hierarchia sveta tmy

Hierarchia sveta tmy

Matrix 2001 Biblia
Lilith

Lilith

Komentáre

comments powered by Disqus