Metóda Overtonovho okna - kanibalizmus

Aeronet.cz tadesco.cz Wanted Dead or Dead
Metóda Overtonovho okna - kanibalizmus

Sú veľmi dobre známe psychologické postupy na propagandu a výplach mozgu, tu je popísaný len jeden z nich. Navyše v kombinácií s rovnako známymi technológiami napr. vystavovaním ľudí určitým frekvenciám (vitaj 5G) je to veľmi tvrdý a pokročilý systém.

Veškeré pokrokové lidstvo, jak nás označují, naprosto přirozeně přijalo homosexuály a jejich subkulturu, jejich právo uzavírat manželství, adoptovat děti a obhajovat svou sexuální orientaci ve školách a mateřských školkách. Snaží se nám dokázat, že je to všechno přirozený běh věcí.

Lžou nám. Lži o přirozeném běhu věcí popřel americký sociolog Joseph Overton, jenž popsal technologii změn společenských postojů k otázkám kdysi pro společnost tak zásadních.

Přečtěte si o tom a pochopíte, jakým způsobem legalizují homosexualitu a manželství stejného pohlaví. Uvědomíte si s určitostí, že v Evropě bude již v příštích letech završena legalizace pedofilie a incestu. Mimochodem, stejně jako dětské eutanazie.

Co ještě můžeme akceptovat v našem světě pomocí technologie, o které píše Overton? Funguje totiž spolehlivě.

Joseph Overton popsal, kterak byly pro společnost naprosto cizí myšlenky vyneseny ze smetiště veřejného opovržení, oprášeny a nakonec legislativně ukotveny.

Podle „Overtonova okna“ existuje pro každou myšlenku nebo společenský problém tzv. okno možností. V rámci něj lze nebo nelze o myšlence široce diskutovat, otevřeně ji podporovat, propagovat a snažit se ji ukotvit legislativně. Okno se posouvá ze stádia „nemyslitelného“, tzn. veřejné morálce úplně cizího a zcela zavrženého, do stádia „aktuální politiky“, tj. stává se široce posuzovatelným, přijímaným masovým vědomím a fixovaným v zákonech.

Nejedná se o vymývání mozků jako takové: technologie je mnohem delikátnější. Postupná systémová aplikace je efektivní proto, že jí pomáhá nenápadnost jejího působení na společnost, která se stává její obětí.

 

Rozeberme si na jednom příkladu, jak začíná společnost krok za krokem nejprve s diskusí o něčem nepřijatelném, posléze to považuje za vhodné a nakonec se s novým zákonem smiřuje a zaštiťuje kdysi nemyslitelné.

Zvolme si něco naprosto nepředstavitelné. Řekněme třeba kanibalismus, tj. myšlenku legalizovat právo občanů na pojídání jeden druhého. Je tento příklad dosti šokující?

Všem je jasné, že momentálně zatím není možnost propagovat kanibalismus (tj. v r. 2014), protože se společnost postaví proti. Taková situace znamená, že problém legalizace kanibalismu se nachází v nulovém stadiu „okna možností“ a podle Overtonovy teorie ji lze označit za „nemyslitelnou“.

Model nám ukáže situaci, jak ono „nemyslitelné“ bude realizováno, projde-li všechny fáze „oken možností“. Ještě jednou opakuji, Overton popsal TECHNOLOGII, která umožňuje legalizovat naprosto jakoukoliv myšlenku. Vezměte prosím na vědomí, že nepředložil koncepci, ale pouze popsal spolehlivou technologii. Tedy takovou posloupnost činů, jejichž realizace vede k požadovanému cíli. Pozor! Tato technologie může být efektivní termonukleární zbraní ke zničení lidských společenství.

Fáze 1 – nepřijatelné, ale mluvme o tom

Téma kanibalismu je ve společnosti zatím ještě nepříjemné a zcela nepřijatelné. Uvažovat na toto téma není žádoucí ani v médiích, ani ve slušné společnosti. Zatím je to jev nemyslitelný, absurdní a zakázaný. Abychom uvedli do souladu prvním pohyb Overtonova okna, je nutné přesunout téma kanibalismu z oblasti radikálního do oblasti možného.

Vždyť máme svobodu slova, tak proč bychom nesměli pohovořit právě o kanibalismu?

Vše je dovoleno studovat a vše mohou vědci zkoumat: neexistují pro ně tabuizovaná témata. Existuje-li taková možnost, svolá se etnologické sympozium na téma „exotické rituály polynéských domorodců“. A pak se během něj bude diskutovat o historii tohoto tématu, budou uskutečněny pokusy představit si ho z vědeckého úhlu pohledu. A tím dostaneme o kanibalismu hodnověrné informace.

Fáze 2 – desakralizace

Vidíte, ukázalo se, že o lidojedství lze hovořit věcně a přitom zůstávat v rámci vědecké slušnosti. Overtonovo „okno“ se posunulo. Znamená to, že se přezkoumání pozic ukázalo již zřetelně. Tímto je zajištěn posun od nepřijatelného negativního postoje společnosti ke vztahu mnohem pozitivnějšímu.

Současně s pseudovědeckou debatou se musí bezpodmínečně objevit nějaké „společenství radikálních kanibalů“. Nevadí, bude-li aktivní pouze na internetu, neboť takových lidojedů si určitě všimnou a budou je citovat ve všech hlavních médiích.

Jedná se o další možnost vyjádření. Zadruhé jsou takové omračující zrůdy se zvláštní genezí potřebné k vytvoření obrazu radikální hrozby. Oproti jinému strašáku ‒ „fašistům, vyzývajícím spalovat na hranicích takové jako jsou oni“ ‒ budou „nedobrými kanibaly“. O hrozbách však pohovoříme níže. Na začátek stačí publikovat příběhy o tom, co si myslí o pojídání lidského masa britští vědci a nějaké lidské bestie s jinou úchylkou.

Výsledkem prvního posunu Overtonova „okna“ se stalo, že nepřijatelné téma bylo uvedeno do oběhu, tabu se desakralizovalo a jednoznačnost problému byla zbourána.

Fáze 3 – nahrazení původního výrazu eufemismem a vytvoření podpěrného precedentu

V následujícím kroku se „okno“ posunuje dále a téma kanibalismu se přesunuje z radikální oblasti do oblasti možného. V tomto stádiu pokračujeme v citacích „vědců“. Přece se nemůžeme odvracet od vědeckých znalostí o lidožroutech? Každý, kdo odmítne na toto téma diskutovat, musí být ocejchován jako svatoušek a pokrytec.

Je nutné, aby bylo pro kanibaly vymyšleno mírnější označení, aby se fašisté všeho druhu neodvažovali věšet na jinak myslící devianty nálepku „Ka“. Pozor! Vytvoření eufemismu, tedy nahrazení nepříjemné skutečnosti výrazem jemnějším je velmi důležitý moment a pro legalizaci nemyslitelného nápadu je tato záměna nutná. Pojem kanibalismus již neexistuje. Bude zaměněn třeba na antropofagii. Nicméně i tento výraz bude brzy nahrazen ještě jednou, protože i toto označení bude považováno za urážlivé.

Cílem vymýšlení nových pojmů je odvést pozornost od podstaty problému, odtrhnout formu slova od jeho obsahu ‒ a zbavit se tak svých ideologických odpůrců. Kanibalismus se změní na antropofagii, a poté třeba na antropofilii podobně jako zločinec mění příjmení a pas.

Souběžně s hrou na jména probíhá vytvoření podpěrného precedentu ‒ historického, mytologického, aktuálního nebo jen vymyšleného, co je však hlavní ‒ legitimního. Bude objeven nebo vymyšlen jako „důkaz“ toho, že antropofilie může být v podstatě uzákoněna.

 • „Vzpomínáte si na legendu o obětavé matce, jež napojila žízní umírající děti vlastní krví?“
 • „O historii antických bohů, kteří pojídali všechny po sobě, u Římanů to bylo přece normální!“
 • „Tím více u křesťanů nám blízkých je s antropofilií vše v naprostém pořádku! Dosud rituálně pijí krev a jí maso svého boha. Z toho přece křesťanskou církev neobviňujete?

Hlavním úkolem bakchanálie této etapy je alespoň částečně vyloučit pojídání lidí z trestního postihu. Alespoň jednou v historickém okamžiku.

Fáze 4 – z možného do racionálního

Poté, co je poskytnut legitimní precedent, objevuje se možnost posunout Оvertonovo „okno“ z oblasti možného do oblasti racionálního. Jedná se o třetí etapu. Na tomto místě je rozmělnění společného problému završeno.

 • „Touha je u lidí geneticky zakódována, spočívá v lidské podstatě“.
 • „Někdy je nezbytné sníst člověka, protože existují nepřekonatelné okolnosti“.
 • „Přece existují lidé, kteří si přejí, aby je snědli“.
 • „Аntropofilové byli vyprovokováni!“
 • „Zakázané ovoce je vždy sladké“.
 • „Svobodný člověk má právo se rozhodnout, co má sníst“.
 • „Neskrývejte informace, ať každý ví, kdo je kdo ‒ аntropofil nebo аntrofob“.
 • „Je vůbec v аntropofilii něco škodlivého? Škodlivost není prokázána“.

V povědomí veřejnosti se uměle vytvoří, „bitevní pole“ a na obou stranách se nepochopitelným způsobem vynoří radikální příznivci a radikální odpůrci lidojedství.

Skutečné nepřátele, tj. normální lidi, kteří nechtějí být lhostejní k porušení tabu lidojedství, se snaží vměstnat mezi radikální strašáky a zapsat do radikálních nepřátel. Role těchto strašáků spočívá v aktivním vytváření obrazu šílených psychopatů ‒ agresivních, fašizujících nepřátel antropofagie, vyzývajících spálit zaživa lidožrouty, Židy, komunisty a černochy. Přítomnost v médiích zajišťují všem vyjmenovaným, kromě skutečných odpůrců legalizace.

Sami tzv. аntropofilové zůstávají jakoby uvnitř hrozeb „oblasti intelektu a vědy“, odkud se vším patosem „zdravého rozumu a lidskosti“ odsuzují „fašisty všeho druhu“. „Vědci“ a novináři v této fázi dokazují, že se lidstvo v průběhu své historie čas od času pojídalo navzájem ‒ a že je to tedy normální. Nyní je možné téma аntropofilie přesunout z oblasti racionální do kategorie populární. Оvertonovo „okno“ se posunuje dále dopředu.

Fáze 5 – popularizace

Je nezbytné, aby byla popularizace kanibalismu podpořena populárním obsahem, vhodnými historickými a mytologickými osobnostmi a podle možností i těmi současnými, mediálními. Аntropofilie masivně proniká do aktuálních zpráv a talkshow. Lidé jsou pojídáni v nových filmech, v textech písní a videoklipech. Jeden z triků popularizace se nazývá „Rozhlédněte se kolem sebe!“

 • „Copak jste netušili, že jeden známý skladatel je… antropofil?“
 • „I jeden známý polský scénárista byl po celý život antropofilem a dokonce byl za to stíhán.“
 • „A kolik jich sedělo v blázinci! Kolik milionů vyhnali a zbavili občanství!… Mimochodem, jak se vám líbí nový klip Lady Gagy „Eat me, baby“?

Propracované téma v této fázi uvádí v TOP a poté se nezávisle samoreprodukuje v masmédiích, showbyznysu a v politice. Další efektivní způsobe je vést o jádru problému aktivní a prázdné rozhovory na úrovni informačních operátorů (novinářů, vedoucích televizního vysílání, veřejných aktivistů…). Ti ovšem vyloučí z diskuze odborníky.

V okamžiku, kdy se už všichni začnou nudit a diskuse o daném problému zajde do slepé uličky, přichází vybraný profesionál a říká: „Pánové, ve skutečnosti je všechno úplně jinak. A nejde ani tak o to, ale o toto“ – a určuje mezitím směr a tendenci, která se řídí posunem „okna“. K ospravedlnění zastánců legalizace využívají zlidšťování zločinců pomocí formování jejich pozitivního obrazu, který nemá nic společného s charakteristikou zločince.

 • „Jsou to tvůrčí lidé. Snědl svou ženu. No a co?“
 • „Oni opravdu milují své oběti. Jíst, znamená milovat!“
 • „U аntropofilů je zvýšené IQ, v ostatním dodržují přísnou morálku“.
 • „Аntropofilové jsou sami obětí, jejich život je k tomu donutil“.
 • „Vychovali je tak“ atd.
 • Takové vychytralosti jsou obsahem populárních talkshow. „Budeme vám vyprávět tragický příběh lásky! Chtěl jí sníst! I ona chtěla totéž! Kdo jsme my, abychom je soudili? Možná je to láska? Kdo jste vy, abyste stáli na cestě lásce?!“
Fáze 6 – z kategorie populární do sféry aktuální politiky

Posunujeme se k šesté fázi pohybu Оvertonova „okna“. Téma je připraveno na možnost přesunout ho z kategorie populární do sféry aktuální politiky.

Začíná příprava právního rámce. Lobistické skupiny se ve vládě konsolidují a vystupují ze stínu. Jsou publikovány sociologické průzkumy prokazující údajně vysoké procento zastánců legalizace kanibalismu. Politici začínají s pokusem veřejně se vyjádřit na téma zákonodárného ukotvení tohoto tématu. Do veřejného vědomí zavádějí nové dogma „zákaz pojídání lidí je zakázán“. To je firemní specialita liberalismu ‒ tolerance jako zákaz tabu, zákaz na nápravu a varování před vražednými úchylkami pro společnost.

Společnost je během poslední fáze pohybu okna z kategorie „populární“ do „aktuální politiky“ zlomena. Nejaktivnější část bude ještě v kladení odporu proti zákonodárnému ukotvení ještě ne tak dávno nepředstavitelného pokračovat. Celkově je však společnost zlomena. Souhlasila s vlastní porážkou. Jsou přijaty zákony, změněny (zničeny) normy lidské existence, dále se toto téma dozvuky nevyhnutelně dobere do škol a mateřských školek, a to znamená, že následující pokolení obecně vyroste bez šance na přežití. Tak to bylo s legalizací homosexuality (nyní vyžadují, aby se nazývali „gayové“). Před našimi zraky nyní Evropa legalizuje incest a dětskou eutanazii.

 
Jak technologii zničit

Nejsnáze se „okno“ popsané Overtonem posunuje v tolerantní společnosti. Tedy ve společnosti, která nemá žádné ideály a v důsledku toho jasné rozdělení dobra a zla.

Chtěli byste pohovořit o tom, že je vaše matka coura? Chcete o tom napsat do časopisu? Zazpívat píseň? A konec konců dokázat, že být courou je normální a dokonce nezbytné? Právě to je výše popsaná technologie. Opírá se o všedovolenost.

 • Neexistuje tabu.
 • Neexistuje nic svatého.
 • Neexistuje pojetí posvátnosti a samotná diskuse o ní je zakázána.
 • Všeho toho se nedostává. A čeho se dostává?

Existuje takzvaná „svoboda slova“, která byla přeměněna na svobodu ztráty lidskosti. Před našimi zraky postupně odstraňují rámce, ohraničující společnost od propasti sebezničení. Teď je již cesta otevřena.

 • Myslíš si, že sám nejsi schopen nic změnit?
 • Máš naprostou pravdu, člověk sám nemůže naprosto nic.
 • Osobně jsi však povinen zůstávat člověkem. Člověk je schopen najít řešení jakéhokoli problému.
 • Co nezmůže jeden, udělají lidé, kteří jsou spojeni společnou myšlenkou. Rozhlédněte se kolem sebe.

Konzumovat mrtvoly lidí s cílem dosažení závazků na snížení emisí

Švédský profesor behaviorálních studií prolomil tabu, navrhl konzumovat mrtvoly lidí s cílem dosažení závazků na snížení emisí a zajištění potravy v dlouhodobě udržitelném rozvoji civilizace na planetě Zemi! Bezprecedentní posun Overtonovského okna od nemyslitelného nápadu k uvažované alternativě stravy s cílem omezení skleníkových emisí! Hollywoodský film “Soylent Green” se stává realitou! Globalisté chtějí nejprve zbavit bílého člověka rodiny, vlastní kultury, společenských norem a nakonec jej odlidštit, aby se stal kanibalem!

Světové zpravodajské servery přinesly včera neuvěřitelnou a šokující informaci, která popisuje obrazy a události z Kapitoly XXVIII Syndikátu, kanibalismus mezi přeživšími na povrchu planety Zemi poté, co dojde k exodu většiny populace planety celkem 3 cestami, nahoru na jiná planetární tělesa, dolů do podzemních měst a třetí, singularita a splynutí člověka s kybernetickým nosičem. Kapitola XXVIII je nepopsatelná, na Zemi nejde nic pěstovat, hydroponické farmy v podzemí jsou jen pro vyvolené v podzemních městech. V důsledku hladu se zbytky populace začínají pojídat.

První fáze začíná tím, že světové společenství legalizuje kanibalismus na mrtvolách, na tělech zemřelých, které by se měly spálit nebo pohřbít. Místo toto se jejich těla zpracují do podoby potravin. Nikdy by mně nenapadlo, že v roce 2019 uslyším a uvidím z mainstreamového média vědce, který zcela vážně a fundovaně bude obhajovat tuto první fázi XXVIII. kapitoly Syndikátu. A přesto k tomu došlo, na švédské televizi před pár dny.

 Profesor Magnus Söderlund

Profesor behaviorálních studií a šéf Centra spotřebitelského marketingu na Stockholmské vysoké ekonomické škole Magnus Söderlund poskytl švédské televizi TV4 rozhovor ve speciálním pořadu o kanibalismu, který podle jeho názoru může zachránit klima na této planetě [1]. Pokud si myslíte, že je to nějaký vtip chorého mozku, tak jste na omylu. Jak se zdá, Švédsko dalo světu nejen mentálně postiženou Gretu Thunberg, ale dokonce i šíleného profesora z univerzity. Ten totiž v pořadu o kanibalismu vyzdvihoval pozitivní dopad na klima, pokud by se lidé naučili jíst své zemřelé. Snížila by se tím uhlíková stopa. V pořadu bylo argumentováno především tím, že odpor proti jedení lidského masa je předsudek, ale v přírodě prý vidíme, že když je krize, tak zvířata požírají své mrtvé ze smečky, aby přežila. Záznam pořadu najdete zde na stránkách TV4 v jejich archivu.

Podle profesora krizi čelí celá planeta a tato krize nás prý donutí jíst své mrtvé, protože nic jiného nebude. Když se zvířata v krizi mohou krmit svými mrtvými ze stejného druhu, může to prý udělat i člověk, z biologického a výživového hlediska prý nejde o nic špatného. Lidé umírají a většina mrtvol je dnes spalována. To představuje obrovské emise CO2, které si prý ani neumíme představit. Tolik energie na spálení jednoho těla je obrovské. Jedno tělo se spaluje v plynové peci obvykle 2 až 3 hodiny, podle hmotnosti, což produkuje obrovské emise CO2.

Každý den umírají v západní civilizaci miliony osob a miliony jsou každý den spalovány tímto neekologickým způsobem. Pohřbívání do země naopak představuje ekonomický problém, protože ceny hrobů stoupají a v chudších oblastech lidé nemají peníze na hrob. Např. v Indii se to řeší tak, že kasta nejchudších lidí, tzv. nedotknutelných, pohřbívá své mrtvé do řeky Gangy. Mrtvoly tak celé dny plavou v řece, ve které se lidé koupají, nebo dokonce berou vodu.

 John Podesta, bývalý šéf volební kampaně Hillary Clinton na fotografii ze svého domu. Na zdi je obraz s kanibaly.

Pokud by se místo spalování mrtvol anebo jejich pohřbívání do země použilo průmyslové využití těl mrtvých osob, pomohlo by to nejen klimatu, že by došlo k ukončení provozu většiny krematorií, ale navíc by to vyřešilo problém s otázkou hladu ve světě. Jedno tělo by se dalo zpracovat na maso a tkáně, které by se průmyslově upravily, aby nepřipomínaly lidské maso a lidé by tak měli co jíst. Celý problém s kanibalismem je prý jenom předsudek lidí se zpátečnickým myšlením. Mimochodem, pokud si vzpomínáte na kauzu Pizza Gate a náš článek, tak tam byla i jedna fotografie z domu Johna Podesty, šéfa volební kampaně Hillary Clinton, kde je na stěně obraz s tématikou konzumace člověka na jídelním stole.

Stejně tak umělkyně Marina Abramovič, která je s kauzou Pizza Gate spojena, měla v minulosti veřejnou kanibalistickou performanci, kde byl kanibalismus prezentován v podobě umění. Sami si náš článek o kauze Pizza Gate z roku 2016 znovu přečtěte zde, budete překvapeni, jak se procesy urychlují a nejednou všechno začíná zapadat do sebe jako součást zvráceného kanibalistického plánu proti Kristu, neboť ten, kdo pozře lidské maso, propadá ďáblu a je odsouzen mu sloužit. Přesně o to přitom jde v kabalistických rituálech a při uctívání Satana během černých mší, kterých se účastí nejvyšší politici a představitelé bank, korporací a nadnárodních skupin, během kterých se zasvěcují do služby Baalovi, velvyslanci Satana na Zemi, protipólu Ježíše Krista, který by vyslancem Boha na Zemi v lidské formě.

 Marina Abramovič během kanibalistické performance, foto spojené s kauzou Pizza Gate.

Jenže pozor, nejde o to, že by se nějaký profesor ze švédské vysoké školy zbláznil. Byla to totiž švédská televize, která tento extra pořad s ním připravila, včetně názorné grafiky částí lidského těla na vidličkách, jak mohli vidět diváci švédské televize. Takže to není nějaký omyl nebo náhodné povídání s excentrickým profesorem, ale je to přímo speciální pořad švédské televize, který měl za úkol posunout Overtonovské okno pohledu na kanibalismus od nemyslitelného pohledu na pohled diskutovatelný, o kterém lze diskutovat jako o variantě vyřešení potravinové krize a snížení emisí CO2 na planetě. Už to není tudíž nemyslitelná věc, už to není tabu, Overtonovské okno bylo posunuto směrem k diskutovatelné možnosti a je pouze otázkou času, kdy tuto tématiku převezme i Česká televize. Uvidíte, že to nebude dlouho trvat.

Tento proces předpověděl již v roce 1973 americký dystopický film Soylent Green, ve kterém byli lidé používání jako výživa a strava pro populaci v době potravinové krize. Film sám o sobě není nijak zdařilým thrillerem, ale jeho téma doslova předpovědělo to, co se děje teď, kdy najednou vědci a profesoři vytahují kanibalistickou kartu a zdůvodňují to ochranou klimatu a dostupností potravy pro miliardy lidí. Proč pěstovat krávy a prasata, která generují skleníkové plyny, když je možné konzumovat naše zemřelé. Tahle myšlenka v roce 1973 vypadala ve filmu Soylent Green jako sci-fi. Jenže uběhlo 46 let a najednou je to realita.

Magnus Söderlund v pořadu TV4 a o alternativní stravě s cílem omezení emisí na planetě.

Mnoho lidí si pořád myslí, že Greta Thunberg ze Švédska je nějaká celebrita, která se náhodou stala hlavní tváří boje proti emisím CO2. Jenže, to je omyl. Nic se neděje náhodou. Švédsko je laboratoří globalistů, právě Švédsko jako první začalo již před 30 lety přijímat migranty z Afriky a přepisovat svoji populaci, v té době v Evropě nic takového organizovaně neběželo, ale ve Švédsku již ano. Právě proto posadili do lodičky postiženou Gretu Thunberg, protože její nepřítomný a stoický výraz v autistické tváři lidi děsí. A já se vás zeptám, švédský profesor z univerzity, který obhajuje kanibalismus s cílem ochrany klimatu, ten vás neděsí? A švédská televize, která připraví extra pořad o kanibalismu a jedení lidí, to vás neděsí?

 Jeden z obrázků uniklých z komunikace Johna Podesty v kauze Pizza Gate.

Švédsko bylo vybráno jako laboratoř světových sionistů k implementaci tezí a zkušebních globalistických procesů na populaci. Ze Švédska se poznatky potom implementují do EU a do USA. Jak sami vidíte, plán světových sionistů na provedení autogenocidy bílé rasy je domyšlen do důsledku. Nestačí jim bílou civilizaci smíchat s jinými rasami, chtějí navíc lidi odlidštit, aby konzumací lidských těl propadli navěky Baalovi. Tohle, co zažíváme, to je genocida naší bílé civilizace a kultury. Ale tu genocidu neprovádí nějaký nepřítel zvenčí, tu genocidu řídí zevnitř bílí lidé ve službách Satanovy synagogy. V jejich službách jako Bílé Sonderkommando.

Súvisiace
ZemaVek
Pizzagate: satanistické rituálne zneužívanie detí *4

Pizzagate: satanistické rituálne zneužívanie detí *4

Tartaria Vladimír Laubert
Technológie menenia vedomia spoločnosti

Technológie menenia vedomia spoločnosti

Komentáre

comments powered by Disqus