Metódy šedých, o čo sa snažia #8 - Abrahám a cigáni

Michal Zelensky ( Vedagor ) Metódy šedých, o čo sa snažia Kresťanstvo Biblia
Abrahám a cigáni

Abrahámovské náboženstvo

Abrahámovské náboženstvo je náboženstvo, ktoré uznáva Abraháma ako praotca. Sú tri základné abrahámovské náboženstvá: 

  • judaizmus
  • kresťanstvo
  • islam

Všetky tri majú spoločný základ v Starom zákone.

Ide najmä o judaizmus, kresťanstvo a islam, teda svetové náboženstvá priamo či nepriamo ovplyvnené starovekým židovským náboženstvom.

Napriek radu odlišností majú abrahámovské náboženstvá rad spoločných znakov. Spája ich najmä viera v jedného osobného Boha – monoteizmus, pričom Boh je zároveň chápaný ako tvorca a sudca sveta a človeka, ktorý odmeňuje dobrých a trestá zlých ľudí (na tomto svete a podľa niektorých tradícii i posmrtne). Ľudia môžu mať k tomuto Bohu osobný vzťah prejavujúci sa najmä modlitbou a konaním dobrých skutkov; častý, hoci nie všeobecne prítomný je aj dôraz na povinnosť šírenia svojej viery (misia).

 

Kresťanstvo a židovstvo priamo zdieľajú svoje sväté Písma: spisy nazývané v judaizme Tanach sú u katolíckych a pravoslávnych kresťanov súčasťou Starého zákona a teda ich Biblie, zatiaľ čo protestanti dokonca Tanach chápu ako celý Starý zákon. I posvätné Písma špecifické pre jednotlivé náboženstvá často preberajú teologické obsahy, postavy a príbehy zo spisov historicky starších náboženstiev, hoci tieto tradície často pretvárajú a reinterpretujú. Kresťanský Nový zákon tak naväzuje na prorocké očakávania Starého zákona a udalosti Ježišovho života a smrti vykladá v duchu týchto proroctiev.

 

Mohamed tiež zo začiatku považoval pôvodné židovské a kresťanské zjavenie za pravé a nadviazal na ne. V Koráne sa o Biblii hovorí ako o svätej knihe, ktorá bola Ježišovi zjavená rovnako ako Mohamedovi Korán. Až neskôr islamská právna veda zaujala stanovisko, podľa ktorého kresťania chápu Ježišom odovzdané zjavenia nesprávne, v Koráne o tom zmienka nie je. Podľa islamu kresťania a židia chápu náuku obsiahnutú v Písme prekrútene a pravdu zvestujú len čiastočne, pretože pravdu v celej svojej hĺbke obsahuje len Korán. Hoci moslimovia Bibliu a jej náuku odmietajú, zdieľajú so židmi a kresťanmi okrem viery v Abraháma aj veľa ďalších prvkov, napríklad modifikované Desatoro alebo vieru v Ježiša ako jedného z prorokov. 

Cigáni - potomkovia izraelského pokolenia Simeona ?

Pred niekoľkými rokmi Šmuel Avukijah, izraelský amatérsky biblický učenec, študoval týždennú školu a upozornil na nasledujúci verš 15 v kapitole 33 knihy Genesis: "Ezau mu povedal: „Nech teda idú s tebou niektorí z mojich ľudí!“. Avukijah sa zaoberal otázkou, čo sú to za ľudia a niekoľko rokov hľadal odpovede na túto otázku. Teraz Avukijah dospel k záveru, že títo ľudia sú - cigáni, potomkovia izraelského pokolenia Simeona.

Avukijah publikoval svoje myšlienky na fejsbúku a okamžite dostal súhlasné potvrdenia ako od židov, tak aj od cigáňov. Minulý týždeň Avukijah a ešte niekoľko desiatok izraelčanov, ako aj šesťdesiati francúzsky cigáni prišli z radosťou do Izraela, aby sa zišli na prvom židovsko-cigánskom fóre.

"Cigáni vedia, že sú židovského pôvodu, ale nemajú žiadne dôkazy, - Avukijah povedal izraelskej tlači. - Som si istý, že som zjednotil svoj výskum s novými informáciami o cigánskej komunite, jej pôvode a jej tradíciách, môžeme tieto body zjednotiť a vytvoriť si úplný obraz."

Tým, ktorí tu vidia zavádzanie, Avukijah chce pripomenúť, že nacisti chceli vyhladiť iba dva národy - židov a cigánov a toto historické spojenie "nemôžeme ignorovať, táto skutočnosť naznačuje, že v cigáňoch sme objavili jedno zo startených našich pokolení".

Avukijah si nedopisuje iba s tisícmi cigánskymi a židovskými vedcami, ktorí chcú od neho viac dôkazov, potvrdzujúce jeho myšlienku, taktiež pracuje aj na knihe a aj filme, ktoré chce predstaviť niekoľkým popredným predstaviteľom úradov v Izraeli. Je si celkom istý, avšak, zo začiatku bude väčšina odmietať jeho zistenia.

"Samozrejme, ľudia sa ma budú snažiť odmietnúť, - hovorí, - ale verím v židovskú logiku, podľa ktorej sa dejú veci, ktoré sa z počiatku zdali nemožnými, ako napríklad, vzdelávanie v Izraeli. Toto bol taktiež sen, absolútne neuskutočniteľný, napriek tomu sme tu a žijeme v tejto spoločnosti. A myslím si, že to isté sa stane aj s cigánmi. Je to dlhý proces a práve iba začíname, a musíme postupovať pomaly vpred a z rozumom, ak je moja myšlienka správna, nakoniec časom uspejeme a všetko sa nám podarí".

Súvisiace
Vladimír Laubert Tartaria Kresťanstvo
Záhady svetových náboženstiev alebo čo skrývajú staré náboženské texty

Záhady svetových náboženstiev alebo čo skrývajú staré náboženské texty

Jaroslav Chvátal Svobodný vysílač CS ( SVCS ) Matrix 2001 Absolútne neuveriteľné Kozmické vedomie Inkarnácia Biblia
Inkarnácia a Biblia

Absolútne neuveriteľné #2 - Inkarnácia a Biblia

Edgar Cayce Jaks Janko Šarmír ( Peruň ) Rozbor kníh Atlantída Pyramídy Kozmické vedomie Potopa (kataklizma)
Tajomstvo záhad - večné záhady

Rozbor kníh #9 - Tajomstvo záhad - večné záhady

Vladimír Laubert Tartaria Kresťanstvo
Čo neučia na hodinách náboženstvách a etickej výchovy

Čo neučia na hodinách náboženstvách a etickej výchovy

InfoVojna ( IV ) Ján Dudáš Dopoludnie na Infovojne s Adrianom Iluminati
Židoideológia

Dopoludnie na Infovojne s Adrianom - Židoideológia

Karolína Loskotová ( Alue ) tadesco.cz Kresťanstvo
Prečo a ako vystúpiť z Katolíckej cirkvi

Prečo a ako vystúpiť z Katolíckej cirkvi

Slovanská kultúra Dejiny najskôr prebehli inak Véd
DNA genealógie - naša vlasť viac ako 13000 liet

Dejiny najskôr prebehli inak - DNA genealógie - naša vlasť viac ako 13000 liet

Tartaria Vladimír Laubert Надежда П. Токарева
Vôľa Slovienov

Vôľa Slovienov

InfoVojna ( IV ) Koncepcia spoločnej bezpečnosti - KSB Dopoludnie na Infovojne s Adrianom Globálny mocenský systém (GMS) Slovan
KSB

Koncepcia spoločnej bezpečnosti - KSB #4 - KSB

Slavica Jan Kozák Biblia
Korene Indoeurópskej duchovnej tradície

Korene Indoeurópskej duchovnej tradície

Sylvie Ivanova ( newearth ) Megaliths Keď sa prebudia preživší Atlanťania
Ukradnutá história všetkých náboženstiev

Keď sa prebudia preživší Atlanťania #5 - Ukradnutá história všetkých náboženstiev

Jaks Michal Zelensky ( Vedagor ) Kresťanstvo Biblia
Znepokojujúci pohľad do tajných vatikánskych archívov

Znepokojujúci pohľad do tajných vatikánskych archívov

Vladimír Laubert Tartaria Metódy šedých, o čo sa snažia Kresťanstvo
Koho prišiel spasiť Ježiš

Metódy šedých, o čo sa snažia #18 - Koho prišiel spasiť Ježiš

Séria: Metódy šedých, o čo sa snažia
Michal Zelensky ( Vedagor ) Metódy šedých, o čo sa snažia
Čo slávime - Deň "Svätého Valentína"

Metódy šedých, o čo sa snažia #6 - Čo slávime - Deň "Svätého Valentína"

Michal Zelensky ( Vedagor ) Metódy šedých, o čo sa snažia Ruská VOSR - 1917 Wanted Dead or Dead
Čo slávime - 23. februára a 8. marca

Metódy šedých, o čo sa snažia #7 - Čo slávime - 23. februára a 8. marca

Jaks Michal Zelensky ( Vedagor ) tadesco.cz Metódy šedých, o čo sa snažia
Prečo zhorel Quasimodo v Notre Dame

Metódy šedých, o čo sa snažia #9 - Prečo zhorel Quasimodo v Notre Dame

Michal Zelensky ( Vedagor ) Metódy šedých, o čo sa snažia Rozbor kníh Globálny mocenský systém (GMS) Knihy
Tŕňová koruna Rusku

Metódy šedých, o čo sa snažia #10 - Tŕňová koruna Rusku

Komentáre

comments powered by Disqus
0