Metódy šedých, o čo sa snažia #14 - Judaizmus - Podvod v prospech žida

Michal Zelensky ( Vedagor ) Metódy šedých, o čo sa snažia
Judaizmus - Podvod v prospech žida

Podriaď si iné národy. Oni sú akumovia (dobytok), budú pracovať na nás a budeme ich kŕmiť podľa ich práce. Ľudské práva nebudú mať v dobách nášho kráľovstva.

Pri čítaní tohto môjho článku nepoužite ich vyjadrenia, z ich „svätých“ kníh, na ich hanobenie a nesnažte sa ich ľutovať, ako "chudáčikov židov". Preštudoval som dôkladne všetky židovské „sväté“ knihy a ľutujte radšej sami seba: títo paraziti sú všade a sú veľmi bohatí a oboznámenie sa z ich zvieracou podstatou vám dá odpovede na absolútne celý váš život "prečo?".

Napísal som sem iba najhlavnejšie z učenia židov, v ktorom je lúpež a krviprelievanie vyzdvihnuté do hodnosti náboženstva: tóra, talmud, kabala, tanía, chochma = absolútny základ židovskej podstaty. Talmud bol vytvorený už v Babylone, v centre židovstva. A tu taktiež "vzniklo" Knieža Vyhnanstva. Z Talmudu sa odvodzuje rad zákonov, ako napríklad - Šulchan Aruch (Prestretý Stôl), jediná zákonodarná príručka za posledných 300 rokov. Napísal ho Joseph Carro. "Šesťcípa hviezda Dávida (2 trojuholníky prekrývajúce sa navzájom) zobrazuje bisexualitu (hermafroditizmus) židovského boha jehovu (jahve, ijahava)".

"Ijahava": IJA = člen (mužský princíp); HAVA - ústa (ženský princíp) („hava“ znie foneticky totožne ako „Eva“). "Ija + hava" = ?!! Preto je židom ZAKÁZANÉ vyslovovať meno ich boha. Prostredníctvom tohto "ija + hava" židia dobyli svet, vkladajúc židovskú "havu" do postele mocným tohto sveta... "Žid" v starohebrejčine = člen (v žargóne "pots", "šmok").

"Boh stvoril zem preto, aby bola vykonaná obriezka" (!). Na ôsmy deň, od narodenia, chlapcovi (bábätku) odrežú predkožku z pohlavného údu. Obrezávajúci vysrkáva z rany krv (toto je - "bozk boha Izraelovho") (!). V sekunde obrezania anjel ijahava vstupuje do dieťaťa a zostáva v ňom až do jeho smrti. Tento anjel sa nachádza tam, kde je ranka a krv. Cez obriezku a manželstvo - cez KRV a TELO "boha Izraelovho" - ich boh sa zúčastňuje aj na sexuálnom živote židov! Všetci sú si príbuznými po krvi a ijahava - je ich spoločným otcom a všetci židia sú si navzájom bezúhonní. Prostredníctvom tohto skutočne sodomického uhryznutia nie je to ani "endemit", nie je to ani "annunziata", celý Izrael tvorí jedno stádo v potešeniach - v živočíšnom spojení. Až po obriezke začne vrelý vzťah "boha Izraelovho" k svojmu národu: židovi je vopred odpustené iba v sile obriezky. Hriechy? Zločiny? Trestné zákony krajín a národov? Ich zákony? Čo majú spoločné s obrezaným? Veď všetko toto sa nachádza na hornom poschodí človeka - v jeho civilnej, morálnej a hlavovej časti, zatiaľ čo obriezka - na nepopierateľnú požiadavku "boha Izraelovho" - je uložená na dolnom poschodí. Tento ijahava je vodca bandy zlodejov, podvodníkov, mafiánov a vrahov! Preto ten pocit strachu obklopujúci toto zvieraco-ľudské stádo, a všeobecne: "Bežte od týchto endemitov!“ Oni nás okrádajú a chcú nás navyše aj zarezať! Žid = predátorské zviera: nepodávaj mu prst - odhryzne!"Talmud (zmes židovských, sýrskych, portugalských, gréckych, latinských a iných jazykov) pozostáva z 36 zväzkov (!) a obsahuje neuveriteľne nezmyselné, prízemné a nemorálne motanice šialených výlevov fanatizmu a prehnanej arogancie, detailné pokyny k podvádzaniu, zľahčovaniu, klamaniu, okrádaniu gojov, krivom svedectve na súdoch... Jeden zo slávnych tvorcov talmudu z Nahardou napísal: "Cesty nebeských hviezd sú pre mňa tak jasné ako chodníčky mojej dediny Nahardou", alebo: "Všetky bytosti, žijúce na zemi, sú rovnaké ako tvory v oceáne, okrem krtka"...

"Môžete jesť mäso iba z rohatého a párnokopytníka, a len prednú jeho časť a bez krvi (kóšer); ak namútené maslo odpadlo na mäso - mäso musí byť vyhodené; ak si si pomýlil nôž na mäso s nožom na maslo - nôž už nepoužívaj, ale ak ho zakopeš na istý čas do zeme - potom bude použiteľný"...

"Židovky sú mimo náboženstvo. Nepoznajú žiadne modlitby. Zhrešiaca mimo manželstva sa nesmela vydať a nesmela zostať v tomto meste. "Ženský hlas v speve = ohavnosť"; muž sa môže rozviesť so ženou, ak presolila polievku; muž sa môže so ženou zblížiť až potom, ako sa rabín ubezpečí o skončení menštruácie; keď konvertujete na judaizmus, modlitby a zákony už nie sú potrebné - stačí len vliezť do "mikvah" (do vody) a - veľmi tesne si ostrihať nechty... Dievčatko vo veku troch rokov a jeden deň môže byť použité na pohlavný styk"!...

Tóra: "Dávam ti a tvojmu potomstvu krajinu, v ktorej žiješ ako cudzinec, na večné časy. Požerieš všetky národy – sú ti oddané aby si ich zožral a ich králi budú lízať prach z tvojich topánok".

"Všetky národy, okrem Židov, pochádzajú z nečistého ducha a musia byť nazývaní gojom (dobytok). Ak nežid udrie po tvári žida, akoby siahol na samotného boha a zaslúži si smrť". "Židia sú jediní živí medzi mŕtvymi, oni žijú obklopení mŕtvolami."

Talmud: "Goj = schránka na odpadky a hnoj. Ich duše sú rovnaké ako majú zvieratá a dobytok. Boh im dal človečenské telo, aby Izraelitom neslúžili iba zvieratá. Zabitých gojov vyhadzuj na hromadu hnoja, ako zdochnuté psy. Podvádzajte gojov, ale tak, aby na vás nepadlo podozrenie". "Tretina pracovného dňa žida je vyhradená na modlitby a modlitby sú pre nutne dôležité potreby".

"Kabala z roku 1334" – ako pečať na knihe je päťcípa hviezda (!!!). Hviezda jediného židovského boha, pečať slobodomurárstva"!

Tu je malinká časť zo záväzných zákonov judaizmu:

 • "Svetlo bolo stvorené pre židov, oni sú tým plodom a všetky ostatné národy sú škrupiny! Plod dozreje a škrupina odpadne". "Plod" dozrel - a "škrupina" odpadá...
 • "Slnko osvecuje krajinu a dážď ju zavlažuje len preto, lebo tu žijú židia".
 • "Vyjdi z národov a založ si svoju vlastnú zem a vedz, že odteraz si jediným u boha, ostatných znič, alebo si z nich sprav otrokov, alebo ich vykorisťovaním využívaj. Ver vo víťazstvo nad celým svetom, ver, že všetko sa podriadi iba tebe"... 
 • "Peniaze a vlastníctvo gojov (dobytka) sú veľmi dobré, nikomu z nich nepatriace. Všetko, čo sa zachce židovi, musí byť preňho odobraté, odsúdené".
 • "Nežidia sú žrebce a kobyly, sú to osli a dobytok. Nebýva medzi nimi manželstvo, ich spolužitie je podobné stádu koní a to je ohavné". 
 • "Spolužitie s akumami je rovnaké ako spolužitie s dobytkom". Ale oni pošpinili našu krv, spolužitím s nami po stáročia...“ 
 • "Deti nežidov nemôžu byť prirovnané ani k idiotom židovského pôvodu".
 • "Ak má žid pohlavný styk s ženou z gojov, aj keď aspoň s trojročným dievčaťom (?!), potom musí byť zabitá ako zviera, pretože bola príčinou toho, že žid dovŕšil zlý skutok. On musí byť potrestaný bičom".

 

Veky prenasledovania a putovania nezmenšili židovský smäd po svetovej nadvláde. Kvôli uspokojeniu neutíchajúceho smädu po pomste židia ničím neopovrhujú a nič ich na ceste vpred nezastaví, ani vraždenie vlastných.

"Jeruzalem (medzi východom a západom) musí zaujať miesto pre kráľov a pápežov. Národnosti musia zmiznúť, náboženstvá nesmú existovať. Iba Izrael neprestane byť, pretože tento malý národ si boh vyvolil". 

 • "Budeme pracovať, budeme tkať našimi rýchlymi prstami plášť, ktorý pokryje všetky náboženstvá". 
 • "Otroctvo je prirodzeným osudom pre nežidov."
 • "Celé nežidovské človečenstvo je odsúdené na pohltenie Izraelom"...


Vyhláška kniežaťa židov z Konštantínopolu o vyhnanstve židov alebo ich konvertovaní na kresťanstvo z roku 1489 a odozva na ňu vyhláškou francúzskeho kráľa Karola VIII:

 • Prijmite kresťanstvo, ale v duši si ponechajte Mojžišov zákon.
 • Chcú vám odobrať vlastníctvo - urobte z detí obchodníkov. Oni odoberú od kresťanov všetok majetok.
 • Pokúsia sa siahnuť na váš život – urobte z detí lekárov a lekárnikov – oni odoberú životy kresťanom.
 • Ničia vaše synagógy - urobte z detí kňazov, oni zničia kresťanskú cirkev.
 • Spôsobujú vám problémy – urobte z detí advokátov, notárov, sudcov, nech oni sa zúčastňujú na všetkých spoločenských záležitostiach. Ovládnite svet a pomstite sa!"


Kahal = zhromaždenie starších sveta, základ parlamentu, hlučne kričiaca tlupa. Toto je aj súd a aj vláda židmi. Tam sa určujú všetky dane a uskutočnenia všetkých zločinov. Starší Kahalu neposkytujú správy o svojich peniazoch a výdavkoch, udržujú národ vo veľkom zotročení a strachu. Chudobný otroci, v extrémnej chudobe, hľadia na nich s odporom.

"Faktor“ sú „oči a uši" židov. Faktorstvo židia používajú pre obchod, kupliarstvo, zmluvách, krádežiach kresťanských batoliat na Pesach pre krvoobetovania, v administratívach, policajných a súdnych záležitostiach. Rovnakou silou sa kupuje mlčanie zvlášť vplyvných osôb (korupcia). Zvlášť sa oceňuje chytenie predstaviteľa na návnadu a "dojiť (vydierať)" ho aj ostatných cez neho. Prípady medzi "gojami" a židmi sú rôzne, a židia si ich "rozdeľujú" medzi sebou, právnikmi, ako chcú a môžu. „Darčeky a úplatky“ sú hlavnou zbraňou židov vo všetkých prípadoch. S touto silou odstránili židia všetky prekážky, ktoré zaviedli miestne zákony o ochrane proti nemožnosti jarma spoločenského parazita. Takýmto spôsobom sa židom podarilo ovládnuť životný kapitál, plody práce obyvateľstva a produktivitu krajiny. Takto židia „oslobodili“ mestá a krajiny od všetkej nežidovskej konkurencie.".

Žido-slobodomurárstvo má tajomstvo - je náboženstvo, ktorého otec je diabol.

My, slobodomurári, patríme do rodu Lucifera (Lucifer = anjel svetla). Hymna k Satanovi: "Vzývam ťa, Satan, vládca sviatkov! Ty slnko, vládca prejavenia prírody!"

Slobodomurárstvo je vždy žido-slobodomurárstvo.

"V štátoch, nazývaných pokročilými, vytvoríme špinavú, odpornú literatúru. Ich prezidenti sú sluhami slobodomurárstva (goj-barani). Sú to ľudia, ktorých minulosť a charakter sú také, že ak sa ich národ o tom dozvie, bude medzi nimi a národom priepasť. Zostáva im len to, aby nám slúžili až do posledného výdychu."

Slobodomurári sami seba nazývajú "humanistami" a ostatných - "satanistami". Decembristi = slobodomurári.

Slogan slobodomurárov: "Naša pravda = lož, a naša lož = pravda!"

"Musíš klamať ako diabol, nie bojazlivo, nie raz, ale odvážne a vždy!" Ich prísaha: "Ak najmenším spôsobom poruším prísahu, nech mi odrežú hlavu, vytrhnú moje srdce, zuby a vnútornosti, a hodia do mora...“

Slobodomurárstvo v najnevinnejšej podobe = najnebezpečnejšia organizácia podkopávajúca základy rodiny a základy štátnych systémov. Sú to tajné spoločnosti vyrodencov (degenerátov) všetkých druhov a farieb. Hordy nemravníkov (liberálov) (homosexuálov a lesbičiek) = "elita" ("vyvolení!“) chcú rozkazovať svetu. Slobodomurári = falošní židia a židia = falošný národ = zmes hybridných degenerátov zo všetkých krajín, kde židia trčali tisíce rokov. Poznajúc všetkých vyrodencov (degenerátov) na vrcholoch moci a peňazí (cez svoje "oči a uši"), židia podsúvali im židov a židovky žiadanej orientácie a slobodomurárske milióny natiekli do židovského vrecka. Vodcovia revolúcií = slobodomurári: Garibaldi, Bolivar, Walter Scott, Goethe, Washington, Roosevelt, Truman, Johnson, G. Marshall, McArthur a ďalší. Slobodomurári = komunistická strana ZSSR. Najväčšia a najmocnejšia slobodomurárska spoločnosť = Bnay Brit (Bratia zmluvy), bola založená 13. októbra 1843, v roku 1960 bolo v nej, v 40 krajinách, 500 tisíc členov = toto je tajná svetová židovská vláda.

Kahal = neviditeľná sila, a ako sa vyrovnať s neviditeľným?

"Zhromaždíme najlepšie myšlienky gojov zo všetkých národov do slobodomurárskych lóží pod jednu nevediacu kontrolu našich mudrcov. V týchto lóžach zaviažeme uzol všetkých revolučných aj liberálnych prvkov zo všetkých oblastí spoločenstiev, takýmto spôsobom nám budú známe všetky tajné politické plány gojov už v momente ich vzniku. Po dosiahnutí našich cieľov - svetovej nadvlády - zničíme slobodomurárov a utopíme ich v ich vlastnej krvi."

Boli sme ako spasitelia z jarma buržoázie, keď sme gojom ponúkli, aby sa pripojil k radám socialistov, komunistov, anarchistov aj sme ich podporovali akoby v mene "bratskej ľudskoprávnej solidarity"

"Vypraceme gojov z ich krajín cestou otrávenia chudobných na bohatých, kritizovaním ich samotných a ich náboženstvá, priradíme ich k politickým stranám aj rečníkom, nepripustiac múdrych. Nebezpečná iniciatíva: nech gojovia nerozmýšľajú myslieť! Dav nerozmýšľajúcich baranov nech nedopustí žiadnu svetlú myšlienku na posun vpred. Ich vlády sú karikatúrou, prezidenti sú naši otroci. Je nevyhnutné mútiť medzinárodné vzťahy, aby sme zamestnali všetkých vojnami, nenávisťou, strachom, hladom, chudobou, mučeníctvom, chorobami - aby nás gojovia všetkých krajín prosili, až prevezmeme do našich rúk medzinárodnú moc (zvrchovanosť). De facto sme už vymazali všetky národné vlády, hoci de jure je ich stále veľa. Všetkým odporcom odpovieme kanónmi Ameriky, Japonska alebo Číny. Ak nejaký štát povstane proti nám - toto je našou vôľou: "antisemitizmus" "ochrana menšín" je dôležité pre náš rozhovor s nimi. Ak chcete bojovať, potrebujete peniaze a všetko zlato – je u nás! My sme - všadeprítomný teror, zapriahli sme všetkých a všetko! A len my môžeme viesť vojnu!"

"V roku 1776 založil Adam Weishaupt „Rád illuminátov“, aby organizoval svetovú revolúciu s cieľom zničenia všetkých národných vlád a náboženstiev okrem judaizmu."

Illumináti = čistí uctievači Satana. Ich hlavným mestom = San Francisco. Satanistické rituály s použitím ľudskej krvi - hrozná realita. Prostitútky za tri až päťtisíc dolárov rodia deti na potoky krvi pre satanistické omše. Rozvrat - životný štýl celých SŠA (USA): pornografia, mnohopotomstvo, sodomia - súčasť žido-talmudskej kultúry. Vo veku 20-25 rokov je 59% mužov impotentných alebo homosexuálov, ženy sú sterilizované. Najväčšie porno vydavateľstvá a filmové štúdiá sú židovské. Menenie ľudí na otrokov zvieracích vášní = najziskovejší biznis.

"Zmiešali sme mladosť, hudbu, sex, drogy a duch vzbury so zradou a takúto kombináciu je ťažké poraziť"!

Animované filmové spoločnosti žida Walta Disneyho so super hrdinami ničiteľov = reprodukcia duchovných idiotov.

Americká bublina - speváčka „Madonna“ = verejná kurva života, ktorá si dala meno „bohorodička“ za obnaženie a manipuláciu krížom medzi svojimi nohami ...

"Sodomia" - časť žido-talmudskej kultúry, legalizovanej židmi v Nemecku, Anglicku a SŠA.

Satanisti = Kabalisti vznikli v 17. storočí. Všetky detaily ich kultu sú vypracované: na oltári, osvetlenom sviečkami z tuku nekrstených detí, položia nahej prostitútke na brucho - pentogram (alebo šesťcípu hviezdu), na oltári - prevrátený kríž. Všetci si pripíjajú kokteilom z vína, moči z prostitútky a krvou zavraždeného, potom nasledujú orgie.

V roku 1933 Nemecko zakázalo sodomiu, spálilo literatúru a sodomitov uväznili. Po Hitlerovi bolo všetko znovu vzkriesené.

Od všadiaľ sme vymazali morálku, budeme ľstivo a necitlivo velebiť najnižšie ľudské pudy, vnucovať kult sexu, násilia, sadizmu a zrady.

A. Dulles

Obvinenia židov z rituálnych vrážd za účelom získavania krvi kresťanov na židovské rituálne obrady sú rovnako staré ako história židov o ich živote a pohybe po zemi.

A. Wild

Ukradnú, ak je to možné, kresťanské dieťa na Pesach (Peisah), nechajú ho vykrvácať a krv zbierajú: 13 dier na vykrvácanie a ukrižujú ho na kríži" (pomsta Ježišovi).

V obetách prechádza hriech žida na zabitého (goj, akum). Duša človeka je v jeho krvi. Vražda nežida očisťuje dušu žida.

Ukrižovanie na kríži = rituálny obrad na vraždu a stečenie krvi. V miestach pobytu židov obyvatelia nachádzali vyhodené mŕtvoly s 13 dierami (telá mŕtvych "gojov" židia nesmú pochovávať: "človekom" je hriech pochovávať "dobytok"). V časoch krstenia židov na kresťanstvo, spovedajúci prezradili tajomstvo o krvavých rituáloch judaizmu, preto po celé stáročia národy sveta vyháňali židov zo svojich krajín.

Jeremiáš: "...našiel som v mojom ľude nečestnosť, ktorí podobne ako vtáčkari si vytvorili siete, aby chytali ľudí. Z tohto dôvodu židov vyhnali z mnohých krajín.".

Obetná porážka dobytka (V. Dahl). Nevidel som porážku dobytka, ale obetovanie, nerobili to mäsiari, ale kňazi v modlitebných prikrývkach s čiernymi pruhmi, ktoré nosia rabíni v synagógach! Porážka dobytka vykonávaná extrémnou krutosťou a fanatizmom: pôsobenie bodnutí na zviera so šidlom alebo nožom mu bránilo k pádu. Pomocníci drvili a trhali miesto bodnutia. Po vytečení krvi vyčerpané zviera rýchlo položili na chrbát, vyvrátili hlavu a podrezávač v posvätnom rúchu urobil 13ty - posledný úder: "vypustil dušu" - podrezal hrdlo. Posvätný rituál, predlžujúci mučenie! Židia, večné trasorítky života, tu mlčali, oblizovali sa od potešenia a blaženosti: skrze túto obeť sa ich duše spojili s bohom Izraela! Krv musí byť stečená a zozbieraná a potom sa vyleje na podlahu – malo by to byť až po členky kňazovi... Rozsah hrôzy židovského obetovania, niekedy s tisíckami usmrtených zvierat v jednom dni, v každom nezainteresovanom človeku spôsobuje zdesenie a odpor, dozvediac sa o vnútornom usporiadaní židovských chrámov, národy by ich roztrhali na kusy. Ich synagóga je škola s otvorenými dverami: pozrite sa, ako sa modlíme - žiadne tajomstvá! Chrámy nemajú vôbec, a čo je najdôležitejšie – svätostánok, a tam sú prinášané dennodenné obete. Rezníci – hlavní veľkňazi (skladateľ I. Reznik), pomáhajú im leviti (súčasný riaditeľ Komi národného TV kanálu Levitsky), do tohto stánku nepúšťajú obyčajných židov - iba "posvätných" mučiteľov. Za prezradenie tohto židovského tajomstva = smrť!

Viac ako 30 spisovateľov v rôznych časoch a v rôznych štátoch hovorilo o rituálnych – zverských vraždách ľudí aj vypúšťania krvi z nich – židmi-fanatikmi. Každý žid od 13 rokov je povinný dať peniaze (daň!), aby odchytili kresťanské dieťa (alebo dospelého), dobre ho kŕmili 40 dní, aby na sviatok Pejsach (pesach) dostali z neho krv ("Prelievame krv nezákonne narodeného, ako sme už preliali krv ich boha nezákonne narodeného"). Krv šeliem a dobytka nemôžu židia jesť (kóšer jedlo = bez krvi!), ale ľudskú ("pre náš prospech") - môžeme. Za vraždu "goja" s mučením sú židovi odpustené hriechy. Ešte 400 rokov pnl. po celom svete, za mučenie, mrzačenie, vykrvácavanie ľudí, boli židia rozštvrtení a vyháňaní. "Protokoly Sionských mudrcov" napísal Ahad Cham. Chamitské náboženstvá: Chassidi, hakami – fanatici-neverci. Po rituálnej vražde Andrjuša Juščenského bolo 47 bodnutí! Ľudská obeta je zložitejšia, ako zvieracia: celé telo je vytrhané alebo poprepichované, vyrezané kúsky kože, jazyk a pohlavné orgány, inokedy je vykonaná židovská obriezka, inokedy naskrz poprepichované dlane. Telá sú dočista poumývané, oblečenie je čisté (pred "posvätným obradom" boli vyzlečené!). Človekomilujúce zákony Ruska zachránili židov-vrahov a od roku 1817 zakázali aby židia boli upodozrievaní z takýchto zločinov!

Uctievanie diabla, nárast satanizmu, epidémia rituálnych vrážd. V hniezde žido-slobodomurárstva (v USA) za jeden rok zmizne 5 tisíc ešte nechodiacich detí. Každý rok zmizne celkovo 2 milióny detí...Kabala: "Krv ako prostriedok očistenia a znovuzrodenia":

 • Vyhladené zvyšky idoly uctievajúcich, meniac ich krv a život na potravu Izraela, budú vo vyššom štvrtom dvore raja. VŠETKO NEŽIDOVSKÉ ČLOVEČENSTVO JE URČENÉ NA POTRAVU IZRAELA.
 • Vyvraždenie nežidov je náboženský čin, urýchľujúci vyvraždenie dobytka v ľudskej podobe a priblížuje príchod Mesiáša. Každý žid by sa mal o toto usilovať.
 • Najlepšieho z gojov - zabi!
 • Nenávisť židov voči všetkým ostatným národom bola daná spolu so "zákonom" na hore Sinai (význ. Nenávisť).
 • Vražda nežida = rituálna vražda = najvýznamnejšia v rituáli náboženského kultu židov (Hakamov a Chasidov): zakryté ústa zavraždeného (bez zvuku, ako zviera); 12 bodnutí nožom + 13 - završujúce; ukrižovanie na kríži.
 • Kronika blaženého Mojžiša - rituál obriezky a vykrvácania batoľaťa (sprievodca vraždením kresťanských batoliat). Mladí jedia vajce posypané popolom z látky, nasiaknuté krvou kresťanského batoľaťa a rabín číta modlitbu, v ktorej im prikazuje podvádzať kresťanov a živiť sa ich telami.
 • Židia-fanatici tiež konzumujú krv zavraždeného kresťanského batoľaťa pri obriezke, kvapnúc kvapku krvi obrezaného batoľaťa do čaše z vínom a ďalšiu kvapku od kresťanského batoľaťa.
 • Židia - otrokári, nakúpili kresťanov-otrokov, na zabitie.
 • Židia kastrovali kresťanské deti a predávali ich do otroctva. Mohli predať a kupovať kresťanov-otrokov.


Na sviatok Purim, na spomienku na Mardochaja a Ester, židia zabíjajú kresťana namiesto Amana (kráľ, nepriateľ židov), pečú trojuholníkové medové koláče aj s krvou a rozosielajú ho všade.

Ranné kresťanstvo bolo bojom proti židom a od roku 1917 „metropolitný“ Moskovský patriarchát začal vytvárať „bohomvyvoleného“ žida.

"Keď strácate deti, majte vždy na pamäti: pre židov je krv „gojov“ nevyhnutná vždy.". Tieto pijavice nemôžu žiť bez krvi, majú zvláštne vnímanie vône a chuti krvi.

Židia sú národmi nenávidení a netolerovaní kvôli ich dravým a barbarským mravom. Vysoko morálne severské národy nemajú do teraz žiadnu predstavu o židovskom fašizme, že je možné bezohľadne klamať celému svetu (v čele štát!), ale život v západnom Rusku je stáročný a s často neúspešným bojom s židovstvom.

Židovský prorok Jeremiáš: "Národ môj je hlúpi, sú múdri na zlo, lebo od malého až po veľkého sú všetci odovzdaní koristi, od proroka až po kňaza sú klamári. Zmy zlo vo svojom srdci, Jeruzalem, aby ste boli spasení!" Pre takéto reči židovského disidenta príbuzní posadili do jamy.

Kabala: "Vždy vypovedajte lživo, keď sa nás nežidia spýtajú, či je niečo zlé zapísané v našich svätých knihách proti nim? Potom sme povinní pod prísahou tvrdiť, že nie je obsiahnuté, pretože, samozrejme, by boli rozhorčení, ak by poznali pravdu. Podlieha smrti ako nežid (goj, akum) študujúci Talmud, tak aj žid, ktorý mu v tom pomáha.".

V judaizme chýba pojem svedomie.

Talmud: "Zakazuje sa židovi súdiť sa na nežidovských súdoch: dobytok nemôže súdiť ľudí." Ale kto je náš prokurátor, sudca, právnik, notár? Je nutné pochopiť psychologickú reakciu "rusov" všetkých ruských národností, ktorí pociťujú vládu tohto odpadu nad sebou. Židovstvo bude pokračovať dovtedy, kým človečenstvo nezistí pravdu o tých, ktorí sa po celé stáročia kúpu v krvi človečenstva, koho vyhnali aj dokonca zo svojich vlastných národov.

Z knihy Nadeždy Krasilnikovej - Svet je už v pasci

Súvisiace
Michal Zelensky ( Vedagor ) Metódy šedých, o čo sa snažia Rozbor kníh Globálny mocenský systém (GMS) Knihy
Tŕňová koruna Rusku

Metódy šedých, o čo sa snažia #10 - Tŕňová koruna Rusku

Michal Zelensky ( Vedagor ) Metódy šedých, o čo sa snažia Wanted Dead or Dead
Záväzné citáty z talmudu

Metódy šedých, o čo sa snažia #2 - Záväzné citáty z talmudu

Vladimír Laubert Tartaria
Symboly riadia svet

Symboly riadia svet

Knihy Wanted Dead or Dead
Protokoly siónskych mudrcov

Protokoly siónskych mudrcov

tadesco.cz Iluminati
Ilumináti - Najväčšie spiknutie v dejinách ľudstva

Ilumináti - Najväčšie spiknutie v dejinách ľudstva

tadesco.cz Iluminati Satanizmus Proroctvo Globálny mocenský systém (GMS)
Bývalá členka Iluminátov prehovorila

Bývalá členka Iluminátov prehovorila

Michal Zelensky ( Vedagor ) Metódy šedých, o čo sa snažia Ruská VOSR - 1917 Wanted Dead or Dead
Čo slávime - 23. februára a 8. marca

Metódy šedých, o čo sa snažia #7 - Čo slávime - 23. februára a 8. marca

InfoVojna ( IV ) Ján Dudáš Juraj Michálek Dopoludnie na Infovojne s Adrianom
Pohľady za horizont

Dopoludnie na Infovojne s Adrianom - Pohľady za horizont

Michal Zelensky ( Vedagor ) Metódy šedých, o čo sa snažia Tajné programy a výskumy
Motor na vodu

Metódy šedých, o čo sa snažia #12 - Motor na vodu

Michal Zelensky ( Vedagor ) Metódy šedých, o čo sa snažia SŠA
Náboženské korene liberalizmu

Metódy šedých, o čo sa snažia #13 - Náboženské korene liberalizmu

Myslenky o Metódy šedých, o čo sa snažia Wanted Dead or Dead Dejiny Záhady
Černobyľská havária bol teroristický útok

Metódy šedých, o čo sa snažia - Černobyľská havária bol teroristický útok

Michal Zelensky ( Vedagor ) Myslenky o Metódy šedých, o čo sa snažia
Židovská Chazária

Metódy šedých, o čo sa snažia #15 - Židovská Chazária

Komentáre

comments powered by Disqus
0