Metódy šedých, o čo sa snažia #3 - Kresťanský podvod na Slovanoch

Michal Zelensky ( Vedagor ) Metódy šedých, o čo sa snažia Kresťanstvo
Kresťanský podvod na Slovanoch

Kresťanstvo je náboženstvo, v ktorom nie je žiadna zmienka o Slovanoch

Oficiálne ruské náboženstvo je kresťanstvo. Náboženstvo, v ktorom nie je žiadna zmienka o Slovanoch. Samí židia. Zatiaľ čo samotní židia dodržiavajú iné náboženstvo. Paradox? Ak chcete zistiť, prečo sa to stalo, musíte pochopiť, ako bolo krstené Rusko. Ale bez židovských interpretácií.

V roku 988 tohto letopočtu (n.l.) z Byzancie do Rusi priviedli kresťanstvo.

Kyjevský vládca, kagan Vladimír krstil Rus podľa gréckeho práva. Cieľ - nahradiť Starú Vieru na, bližšiu k Vladimírovi, kresťanské náboženstvo. Vladimir je synom gazdinej Malky, dcéry rabína. Keďže, podľa židovskej tradície sa národnosť prenáša po matke, je jasné, že Rusko krstili židia.

Nie každý prijal kresťanstvo. A teraz je v Rusku dvojaká viera: starodávna predkresťanská viera - Pravoslávie a kresťanské Pravoverie. Prenasledovanie a ničenie Slovanov začalo. Židia začali ničiť Slovanské chrámy.

Sofijská kronika ( do 991 roku) svedčí o tom, že arcibiskup Jakim to vykonal v Novgorode; v Rostovskej oblasti (podľa slov pátera Kyjevského) to vykonal Izaiáš Čarodejník (Исайя Чудотворец); v Rostove - Abrahám Rostovský; v Kyjeve - žid Vladimir.

V rokoch 1650-1660 moskovským patriarchom Nikolajom, na základe dekrétu Alexeja Michailoviča Romanova, reformoval kresťanskú církev. Hlavným cieľom, ktorým nemožno meniť obrady, ako sa bežne verí (trojprstý znak, namiesto dvojprstého a krížový sprievod v opačnom smere) a zničenie duálnej viery. Bolo rozhodnuté vykoreniť Starú Vieru, pretože staroverci žijú na svojich vlastných základoch a žiadnu autoritu neprijali, a nariadiť všetkým otrocké náboženstvo kresťanskéNikon nariadil prepísať všetky cirkevné knihy a nahradiť "pravoverná viera kresťanská" na "pravoslávna viera kresťanská", vysvetlil to odlišnosťou medzi gréckymi a slovanskými textami.

Takto, všetky dejinné víťazstvá pravoslávnych predkov, boli automaticky pripísané kresťanom, zmizlo z dejín obdobie dvojveria a nahradili skutočný význam slova "pravoslávie". Kradnutie slov - je bežná židovská technika. Nakoniec, podstatou židovského parazitického náboženstva - zobrať si to, čo patrí druhým. Tak ukradli aj naše staroveké slovanské sviatky.

Podstatu nahradenia je možné vidieť na pohľade "Slovo o práve a milosti", najdostupnejšie z dávnych písomností, ako v elektronickej, tak aj v tlačenej podobe. "Slovo o práve a milosti" bolo napísané okolo rokov 1037-1050 prvým ruským metropolitom Hilarionom. V ňom sa výraz "pravoslávie" nachádza iba v modernom preklade a v pôvodne originálnom texte je pojem "pravoverie". A súčasný filozofický slovník ruskému slovu "pravoslávie" dáva výklad cudzími slovami: "pravoslávie - slovanský ekvivalent (lat.) ortodoxie (gréc. ORTODOXSIA - pravá znalosť)."

Boj so starovercami mal vedľajší účinok. Reforma spôsobila národné rozhorčenie. A kresťanská cirkev sa rozdelila na dve vojnové časti. Tích, ktorí prijali inovácie, volali nikonianmi a staroobradcov - rozkolníkmi. Takže, pokus patriarchu Nikona nahradiť v liturgických knihách "pravoverie" na "pravoslavie" viedlo k rozdeleniu kresťanskej cirkvi. Nepokoje zasiahli celú krajinu. Prišlo aj k ozbrojeným stretom.

Židom sa opäť podarilo rozdeliť Rusov. Teraz sú v Rusku staroverci, kresťania staroobriadci (rozkolníci) a kresťania nového presviedčania (nikonovci). Nepríjmúci novú církev, emigranti církevníci zostali staroobriadci a dodnes slúžia aj v zahraničí v pravovernej cirkvi, ktorá sa nazýva Ruská Grécko-Katolícka cirkev alebo Ruská Ortodoxná cirkev gréckeho obradu.

Spory o nahradenie pojmov dlhú dobu nezanikli. A dokonca aj pod Petrom I., aby sa zabránilo občianskej vojne, slovo "pravoverie" bolo oficiálne použité vo vzťahu k kresťanskému náboženstvu. Tieto spory skončili až počas sovietskej éry, kedy sa vytvorila kresťanská cirkev nazvaná Ruská Pravoslávna Cirkev (RPC, РПЦ). RPC aj teraz pokračuje v politike potláčania a podriadenia si Slovanov. Zakazuje v modlitbách spomínať rodné ruské mená. Z 210 mien je menej ako dvadsať ruských, zvyšok sú židovské, grécke a latinské.

Základom väčšiny svetových náboženstiev v súčasnosti je JUDAIZMUS. Všetky odnože kresťanstva "VYŠLI" z judaizmu, tak ako STARÝ TESTAMENT (ZÁKON) je prispôsobený TALMUD pre NEŽIDOV, ktorý je sám interpretáciou Tóry, konkrétne pentateuchom. Islam naopak, je výkladom kresťanstva a bol jeho SEKTOU až do roku 1180, keď cirkevní hierarchovia v Konštantínopole islámu vyhlásili anatému (odlúčenie od církvi - exkomunikáciu): "...Exkomunikácia Boha Mohameda, o ktorom hovoria, že je Bohom, celý vykovaný kladivom, ktorý nebol porodený, nenarodený, komu sa nikto nepodobá...".

v následnom zasadaní Cirkevnej Rady exkomunikácia bola potvrdená. Inými slovami, islam - JE PROTESTANTIZMOM VÝCHODNÝCH KRESŤANSKÝCH SIEKT.

Kult holokaustu ako židovský nacizmus

Až do rozhodnutia Najvyššieho súdu Ruskej federácie v prípade pochybností o 6 miliónoch židovských obetí 2. Svetovej Vojny, permský vedec, kandidát naúk, Ph.D., docent Permskej Štátnej Národnej Výskumnej Univerzity (momentálne vylúčený z funkcie), Roman Juškov hovorí o nacistickej povahe židovského kultu "holokaustu"

Neviete, čo je sionizmus?

Вы не знаете, что такое сионизм?

  • Sionizmus - je politická a organizačná forma judaizmu.
  • A judaizmus - je duchovný obsah sionizmu. Judaizmus a sionizmus chápe väčšinu ľudí na celom svete za zvieraciu podstatu


10. novembra 1975 na XXX zasadnutí Valného zhromaždenia OSN bolo prijaté historické uznesenie číslo 3379, v ktorom bol sionizmus uznaný ako forma rasovej diskriminácie - rasizmu. https://sk.wikipedia.org/wiki/Rezolúcia_Valn..

Toto je hodnotenie celosvetového spoločenstva a je plne v súlade s realitou ...

 

Sionizmus je politické ideové hnutie presadzujúce založenie a udržiavanie židovského štátu v Palestíne. Bolo založené koncom 19. storočia Theodorom Herzlom, rakúsko-uhorským novinárom židovského pôvodu, ktorý v roku 1896 okrem iného pod dojmom tzv. Dreyfusovej aféry napísal dielo Židovský štát (Der Judenstaat), v ktorom ako jediné východisko pre Židov ak sa chcú vyhnúť antisemitizmu našiel založenie si vlastného štátu. Názov je odvodený od pahorku Sion v Jeruzaleme, na ktorom biblickí proroci očakávajú príchod Hospodina.

  • V roku 1897 bola v Bazileji založená Svetová sionistická organizácia (SSO). Sionizmus sa rýchlo rozšíril najmä medzi východoeurópskymi Židmi, ohrozenými antisemitizmom a pogromami. Neskôr dochádzalo k emigrácii Židov v dôsledku nacistickejperzekúcie (pozri aj šoa).
  • V roku 1903 Spojené kráľovstvo prišlo s návrhom vytvoriť židovský štát s rozlohou 15 500 km² v Ugande (dnes Keňa). Herzl najprv odmietal tento nápad s tým, že preferoval umiestnenie štátu v jeho dnešných hraniciach. Ale po Kišinevskom pogrome z apríla 1903 tento návrh predniesol pred Šiestym sionistickým kongresom, s tým, že minimálne by mal byť prijatý ako dočasné riešenie pre ohrozených Židov z Ruska. Nakoniec sa kongres uzniesol na vytvorenie komisie, ktorá by mala ponuku preskúmať.
  • V roku 1905 7. kongres Svetovej sionistickej organizácie ponuku odmietol, keďže väčšina delegátov trvala na vzniku domoviny v Palestíne. Od SSO sa oddelila Židovská teritorialistická organizácia (Jewish Territorialist Organization), ktorú založil Israel Zangwill kvôli nesúhlasu s týmto rozhodnutím.
  • V roku 1917 v tzv. Balfourovej deklarácii Veľka Británia dala prísľub na vytvorenie židovskej domoviny v Palestine. Briti však v roku 1939 židovské prisťahovalectvo v dôsledku arabských nepokojov obmedzili (tzv. Biela kniha). Sionistické organizácie však pokračovali v ilegálnom prisťahovalectve. Židovskí osadníci vykupovali ladom ležiacu pôdu, zakladali kolektívne osady (kibuce) a v súlade so sionistickými výzvami sa začali venovať poľnohospodárstvu a zveľaďovať ladom ležiacu pôdu.
  • Dňa 14. mája 1948 bol vyhlásený samostatný židovský štát.
  • Od roku 1970 začala sionistická organizácia svoje úsilie zameriavať na sovietskych židov, čo vyústilo do obrovskej migrácie sovietskych židov do Izraela, takže títo tvoria v súčasnosti významnú časť populácie židovského štátu. Hoci dôvody emigrácie sovietskych židov boli skôr ekonomické ako náboženské (či skôr romanticko-patriotické ako to bolo v období pred 2. svetovou vojnou u veľkej časti sionistov, ktorí neboli veriaci).
  • V roku 1975 bola prijatá deklarácia OSN číslo 3379 označujúca sionizmus za formu rasizmu.
  • V roku 1991 bola deklarácia číslo 3379 ďalším hlasovaním zrušená.

Sionizmus sa člení na viacero politických smerov a skupín spojených hlavnou myšlienkou. Sionizmus nie je všeobecne prijímaný ani medzi Židmi, významné skupiny ortodoxných Židov (napr. chasidi) myšlienku sionizmu odmietajú a na palestínske/izraelské územie sa odmietajú vracať.

V roku 1975 Valné zhromaždenie Organizácie Spojených národov schválilo rezolúciu č. 3379, ktorá sionizmus označila za formu rasizmu. Vznik štátu Izrael bol pritom súčasťou tzv. Plánu OSN pre rozdelenie Palestíny (Rezolúcie VZ OSN č. 181) z roku 1947. K prijatiu rezolúcie prispela sovietska protiizraelská propaganda po Šesťdňovej vojne v roku 1968 a arabský ropný bojkot po Jomkipurskej vojne v roku 1973. Rezolúcia č. 3379 bola v roku 1991 anulovaná.

Жид - Jew - Źyd - Jude - Žid

Pôvod tohto slova. Odkiaľ pochádza toto slovo?

Keď chazari, pod vedením židovskej vlády, zaútočili na Rusko, Svjatoslav Igorevič, ktorý bol jazýčnikom, sa rozhodol založiť pevnosť, alebo miesto na vyčkávanie a sledovanie možných nájazdov chazarov z Chazarského Kaganáta proti Rusku. A meno tejto pevnosti bolo - Žitostan, zo staroruských slov - ожитать (čakať)(súč. rus. - ожидать = očakávať) + стан = tábor (zastávka, stanovište). To je miesto, alebo osídlenie, alebo pevnosť, odkiaľ by rusi mohli pozorovať a оЖИДать (čakať) na príchod chazarov, aby odrazili ich útoky.

Teraz je toto miesto mestom pod názvom - Žitomir (Житомир)(teda; жит (čakať) + мир (mier), to znamená "očakávať mier", alebo obyvatelia mesta, očakávajúcich mier), ktoré sa teraz nachádza na Ukrajine. A židia premenovali názov tohto mesta, aby skryli skutočný názov a minulosť tohto osídlenia a nikdo by nebol schopný odhadnúť skutočný pôvod slova - žid.

Toto slovo prešlo aj do iných európskych jazykov. Pozrime aspoň na anglické slovo - jew (fonet. rus. - жев (žev), teda - жид (žid)), alebo poľsky - żyd (fonet. rus. - жэт (žet), teda - жид (žid)), alebo nemecky - jude (fonet. rus. - жуде (žude), alebo skrátene - жуд (žud), teda - жид (žid)), a tak ďalej...

 

Súvisiace
Vladimír Laubert Tartaria
Letopisné dôkazy násilného krstenia Rusi

Letopisné dôkazy násilného krstenia Rusi

Knihy Kresťanstvo
Biblia a Korán

Biblia a Korán

Filmy a seriály Kresťanstvo
Ztratené evanjelia - pravda o kresťanstve

Ztratené evanjelia - pravda o kresťanstve

Jan Kozák Slobodný vysielač ( SV ) Synergeticum Biblia Kresťanstvo
Ježiš Kristus, či Simon Mág?

Synergeticum #53 - Ježiš Kristus, či Simon Mág?

Petr Václav Synek Svobodný vysílač CS ( SVCS ) Iša Leticie Otázky a odpovede Rozhovor s Išou
Odpovede na otázky poslucháčov

Otázky a odpovede #1 - Odpovede na otázky poslucháčov

Vladimír Laubert Tartaria Iluminati
Teologická globalizácia

Teologická globalizácia

Josef Kozák Svobodný vysílač CS ( SVCS ) Slovieni ČSFR 1989 ČSSR 1968 2. svetová vojna 1939-1945 Wanted Dead or Dead Ruská VOSR - 1917 Mesiac Megality Katastrofy Zvery Obri
Hovoria nám dejiny pravdu?

Hovoria nám dejiny pravdu?

Svobodný vysílač CS ( SVCS ) Petr Václav Synek Pavel Petkov Povedalo sa - stalo sa
Bilderberg

Povedalo sa - stalo sa #12 - Bilderberg

Michal Zelensky ( Vedagor ) Metódy šedých, o čo sa snažia Ruská VOSR - 1917 Wanted Dead or Dead
Čo slávime - 23. februára a 8. marca

Metódy šedých, o čo sa snažia #7 - Čo slávime - 23. februára a 8. marca

Sylvie Ivanova ( newearth ) Megaliths Keď sa prebudia preživší Atlanťania
Ukradnutá história všetkých náboženstiev

Keď sa prebudia preživší Atlanťania #5 - Ukradnutá história všetkých náboženstiev

Sylvie Ivanova ( newearth ) Megaliths Keď sa prebudia preživší Atlanťania
Skutočne staré knihy, prežili vôbec nejaké?

Keď sa prebudia preživší Atlanťania #3 - Skutočne staré knihy, prežili vôbec nejaké?

Séria: Metódy šedých, o čo sa snažia
Michal Zelensky ( Vedagor ) Metódy šedých, o čo sa snažia Wanted Dead or Dead
Tanija

Metódy šedých, o čo sa snažia #1 - Tanija

Michal Zelensky ( Vedagor ) Metódy šedých, o čo sa snažia Wanted Dead or Dead
Záväzné citáty z talmudu

Metódy šedých, o čo sa snažia #2 - Záväzné citáty z talmudu

Michal Zelensky ( Vedagor ) Metódy šedých, o čo sa snažia Biblia Anunnaki Wanted Dead or Dead Greys
Kniha beštie

Metódy šedých, o čo sa snažia #4 - Kniha beštie

Michal Zelensky ( Vedagor ) Metódy šedých, o čo sa snažia Globálny mocenský systém (GMS)
Kto nám vládne

Metódy šedých, o čo sa snažia #5 - Kto nám vládne

Komentáre

comments powered by Disqus