Židovská Chazária

Nová veľká židovská Chazária a veľký Izrael - plány z 90-tych rokov

Michal Zelensky Metódy šedých, o čo sa snažia

Pozri, čo bolo napísané ešte v polovici 1990-tych rokov (tento text bol potom vytláčaný v mnohých židovských vlasteneckých novinách). Tu je iba zlomok z najznámejšieho "List sionistu a rusofóba" v 90-tych rokoch :

"V priebehu 20 - 30 rokov bude v Kubáni, v Rostovskom regióne, v Kryme, v Ukrajine úžasná subtropická klíma... Ak si spomeniete na históriu, potom musíte uznať, že tieto krajiny = rodné krajiny staro-židovskej Chazárie, teda Izraela, boli obsadené Ruskom v 10-tom storočí. Slovania tu sú dočasný hostia a podliehajú vysťahovaniu.

Vrátime toto územie a postavíme na týchto blahodárnych územiach Veľkú Chazáriu - židovský štát tak, ako pred 50-timi rokmi sme postavili Izrael, vytlačením palestínčanov. Sem sa presídli časť izraelčanov a slovanský hnoj vyženieme ďaleko na sever, za hranice Moskvy. Tam bude malinké severné územie - rezervácia s kompaktným obyvateľstvom, rezervácia podobná indiánskym rezerváciám v Amerike.".

 

Ako vidíme tu, podľa ich plánov by mala byť obnovená Chazária, v minulosti rozdrvená Svetoslavom. Žid nezabudol na to, že pred viac ako 1000 rokmi, na týchto územiach, bol parazitický Chazarský Kaganát (ktorý zničil Svetoslav) a oni snívajú o jeho obnovení.

Takto šedí hovoria otvorene o svojej úlohe...

Berl Lazar, žid, euroázijský rabín, predstaviteľ fašistickej židovskej sekty chabad, jeden z otrokov infernálneho otrokárskeho božstva jahve (adonaj, elohim, hospodin, pán boh, satan, savaof, a ostatných), už otvorene hovorí o úlohe židovstva na zničení Božského Poriadku a nastolení poriadku chaosu podľa inštrukcií infernálnych otrokárov.
(Pozn. preklad nerobím, lebo už po prvých minútach sa mi obracia žalúdok. Učte sa už konečne Rusky !!! Západ vám už nedokáže nič prospešné ponúknuť !!! Iba židovský satanistický fašizmus !! Už sa uvedomte, západ ponúka iba lož, podvod, rozvrat, degeneráciu, degradáciu a smrť, žiaden pokrok a žiaden rozvoj !! Zo západu ani tá ich lživá sionistická satanistická paveda nie je použiteľná !!! )

Súvisiace

Séria: Metódy šedých, o čo sa snažia

Komentáre

comments powered by Disqus