Ukážem vám krátku prezentáciu, pripomeniem pár slajdov z minulosti a doplním všetko citáciami z rozpracovanej knižky! Osobitnú pozornosť by som chcel venovať prezentácii knižky DEŇ PO Roswellu, ktorej sa vo svojej druhej časti venuje projektu STAR WARS - zbraniam vo vesmíre.

Popis Tagy
04:00 Projekt Manhattan
13:30 História jadrových zbraní, viditeľné kráteri, mohendjodaro
27:30 Deň po Roswellu - Philip J. Corso, príhovor Reagana v OSN 1947 Roswell
58:00 Richard Doty, Robert Salas - No-go, Robert Jacobs, Merle McDow - kód zebra, Projekt Dominik

Miesta

Súvisiace