Najdôležitejšie poznatky NewEarth - pravá stará história ľudských rás

Sylvie Ivanova ( newearth ) Megaliths Projekt Odhalenie Megality

Sumarizácia poznatkov zo seriálu newearth

Komentáre

comments powered by Disqus