Najlepšie šokujúce hypotézy #593 - Mystické tajomstvá Tretej ríše

Ren.tv Игор Прокопенко Najlepšie šokujúce hypotézy Hitler

Prečo Hitler poslal do Antarktídy tridsaťpäť ponoriek?
A kde zmizol náklad, ktorý prepravovala Fuhrerova letka?

Séria: Najlepšie šokujúce hypotézy
Ren.tv Игор Прокопенко Najlepšie šokujúce hypotézy Strava Zdravie
Potravinová genocída

Najlepšie šokujúce hypotézy #589 - Potravinová genocída

Ren.tv Игор Прокопенко Steven Greer Erich von Däniken Najlepšie šokujúce hypotézy Maria z Nazca
Po stopách neznámej civilizácie

Najlepšie šokujúce hypotézy #591 - Po stopách neznámej civilizácie

Ren.tv Игор Прокопенко Najlepšie šokujúce hypotézy Mesiac SŠA Mars
Jašterice z Marsu

Najlepšie šokujúce hypotézy #595 - Jašterice z Marsu

Ren.tv Игор Прокопенко Najlepšie šokujúce hypotézy Katastrofy
Posun zemského pólu

Najlepšie šokujúce hypotézy #596 - Posun zemského pólu

Komentáre

comments powered by Disqus
0