Nazad do Dŕžavy *4

Tartaria Vladimír Laubert Dŕžava
Nazad do Dŕžavy *4

Ideológia socializmu vychádza z priority spoločného nad súkromným, zo záujmov spoločnosti ako celku a z pojmu ideálneho človeka

Socializmus a privatizácia

Veci sa dali do pohybu, už ich nie je možné zastaviť. Práve preto však naberá silu informačná vojna. To, že zmena zasiahne všetkých, je už „známa téma“. Málokto však vie, o čom tá skutočná zmena bude.

Veľa ľudí „rafinovane“ očakáva NIČ. Proste nič sa nestane, všetko bude tak, ako doteraz, stačí sa len starať o seba a najmä nahrabať čo najviac majetku. Akosi prirodzene predpokladajú, že keď nastane zmena, oni sú tí, ktorí aj tak budú „na správnej strane“. Týmito sa nezaoberáme. Nechajme ich tak.

Veľa ľudí očakáva zmenu formou vojny alebo kataklizmy. Tieto a podobné veci síce môžu nastať, ale o takomto niečom nehovoria staré texty v súvislosti s dneškom. Teda védické staré texty. Takéto zmeny zažili rodičia a starí rodičia strednej generácie, ale v princípe nespôsobili zmeny vo vedomí ľudí. Boli šťastní, že vojnu prežili – a koniec. Žijú podľa starých „hodnôt“ ďalej. Teraz však nepôjde o zmenu „exteriéru“, ale „interiéru“.

Tá hlavná zmena bude v niečom úplne inom. Jemnohmotný Svet ukončí starú, Dvanásťrozmernú Hru a zavedie Hru novú. Obdobie ukončenia Starej a zavedenie Novej Hry sa tradične nazýva Armageddon. A kedy sa tak stane? Nuž, presný dátum určite nikto neoznámi, ale rozpätie máme: 3, maximálne 4 roky – a kto vidí ten vie, že v Jemnohmotnom Svete tieto zmeny už nastali. Viac-menej to sedí s prastarým proroctvom z Indie. Armageddon už bol vyhlásený. Ostatné je na nás.

Poznáme však aj ďalšiu, veľmi dôležitú podmienku. V novej dobe – Zlatom Veku – budeme žiť v Dŕžave. To je pôsob spravodlivej organizácie spoločnosti. Žiaden štát pod kontrolou kresťanskej cirkvi – teda Vatikánu – žiadny rabský systém (demokracia).

 

Ale ako v skutočnosti vyzerá život v Dŕžave? Kto si ho pamätá? Správne – nikto z nás, teraz žijúcich – tam nikdy nežil. Vieme síce, že Dŕžava sa riadi Rodovým, neskôr Kopným Právom, ale aj to poznáme iba teoreticky. Ako teda ďalej?

Odpoveď je až zarážajúco jednoduchá. Stredná generácia si pamätá systém, ktorý bol principiálne veľmi podobný Dŕžave. Tým máme na mysli sociálne spravodlivý systém. Hoci mladej generácii natĺkli do hlavy, že nič horšie ako socializmus neexistuje, opak je pravdou. Sociálne spravodlivý systém, t.j. systém, v ktorom bolo školstvo na veľmi vysokej úrovni a zadarmo, zdravotníctvo na veľmi vysokej úrovni a zadarmo, služba v národnej (nie nájomnej) armáde cťou, kde nikto nebol vyhodený na ulicu. Nikto barbarsky nedrancoval lesy – vlastnil ich národ – a už vôbec nie minister, ktorý navyše ešte berie plat od štátu. Nijaký kapitán s dotlačeným diplomom nenakupoval americké stíhačky a nebral tučné provízie na Kajmanských ostrovoch, čo splácať bude zase ten istý národ... očividne však nie jeho národ.

Socializmus neznamená, že všetko bolo v rukách štátu. To je ďalší výmysel. Ale energetické podniky, kľúčový ťažký priemysel, zbrojný priemysel a vôbec podniky strategického významu nesmú byť porozdávané za babku kamošom v správnej politickej strane a za správne dohodnutých podmienok. Všetci takýto šikovníci vyhrali. Prehral iba jeden – národ. A to ešte nehovoríme o tom, že za socializmu sme boli potravinovo sebestační.

Áno, dnes sme súčasťou globálneho systému. Znamená to, že jedna krajina nič nedokáže vyrobiť sama, vždy je odkázaná na subdodávky z cudziny. V prípade, že by chcela byť „neposlušná“, tak embargo ju veľmi rýchlo zloží na kolená. Sme proste v pasci. Dobre premyslenej pasci.

Teda tak. Máme povinnosť napraviť to, čo sme dovolili pokaziť. Ak dnešná stredná generácia nenavráti nazad socializmus, mladá generácia to už NIKDY v budúcnosti nedokáže. Oni nemajú ani potuchy, ako to má vyzerať.

Samozrejme, že máme na mysli len a výlučne sociálne spravodlivý systém. Marxisticko-leninskú ideológiu nepotrebujeme. Tá nie je a nikdy nebola našou. My dnes už máme svoju ideológiu. Pod ideológiou chápeme SÚHRN HODNÔT. Slovanských, národných hodnôt.

Takto ponímaný socialistický systém bude slúžiť ako dočasná, prechodná fáza. Prechodná preto, lebo Zlatý Vek už prinesie Dŕžavu. Ale bez tejto prípravy to nebude fungovať. Nemožno budovať Dŕžavu na totálne rozkradnutom – sprivatizovanom – demokratickom smetisku.

Ktoré národy však budú schopné sa pokúsiť prinavrátiť sociálne spravodlivý systém? Aby sme si to pripomenuli – o týchto je reč v starom indickom proroctvev súvislosti s národmi nad „Zlatou niťou“. Odpoveď je očividná – len tie národy, ktoré si na niečo také pamätajú. Môže teda ísť jedine o tie národy, ktoré kedysi patrili do Východného bloku. Vrátane Východných Nemcov. Prehnitý Západ tam nijako „nevojde“. Ale prejavia národy vôľu sa zmeniť? Prejavíme my vôľu a odhodlanie sa zmeniť? Ide o vôľu národa, nie obyvateľstva.

 

Pozrime sa teda – retrospektívne – na socializmus a priblížme si ho v skratke. Ide aj o to, že dnes by ho mnohí chceli dávať na úroveň zverského fašizmu.

Socializmus, liberalizmus a fašizmus sú tri základné, klasické svetové ideológie.

Ideológia socializmu vychádza z priority spoločného nad súkromným, zo záujmov spoločnosti ako celku a z pojmu ideálneho človeka. Najvyššími hodnotovými ideálmi socialistickej ideológie sú ideály rovnosti, človečenskej dôstojnosti a sociálnej spravodlivosti.

Ideou všečlovečenskej spravodlivosti bola pôvodne riadená Dŕžava.

Pri pojednávaní o ideách socializmu býva najčastejšie citovaný K. Marx a jeho teória. V skutočnosti je spektrum teoretických variácií v rámci socialistickej ideológie veľmi široké. Rozdiely sú viditeľné vo všetkých kľúčových bodoch ideológie. Marxizmus bol iba jedným zo smerov vo vývoji teórie socializmu a skúsenosť krajín socialistického bloku – vrátane Československa – bola jednou z dejinných verzií socializmu. Niektoré jeho komponenty – napríklad odmietanie existencie Boha, politické represie, ekonomická diktatúra, autoritatívny režim, ničenie národných tradícií, násilné prevzatie moci a podobne – nie sú základnými alebo teoreticko-fundamentálnymi komponentmi ideológie socializmu.

Pokusy stavania socializmu a fašizmu na jednu úroveň sú propagandistickou lžou, ktorú generujú hlavne skupiny liberalistických ideológov v rámci „teórie“ totalitnej spoločnosti. V skutočnosti sa socializmus a fašizmus nachádzajú na rôznych póloch ideologickej klasifikácie. Socializmus predstavuje fundamentálnu rovnosť postavenia, liberalizmus predstavuje rovnoprávnosť a fašizmus vychádza z antropologickej nadradenosti:

PRÍKLADY POJMOV

SOCIALIZMUS

LIBERALIZMUS

FAŠIZMUS

Človek:

Sociálna bytosť

Indivíduum

Nadradený nadčlovek

Spoločenské vzťahy:

Solidárnosť

Konkurencia

Vojna

Vlastníctvo:

Spoločné

Súkromné

Korporatívne

Nosná črta:

Internacionalizmus

Nacizmus

Rasizmus

Sloboda:

Ako neprítomnosť vykorisťovania

Ako sňatie sociálnych obmedzení

Ako vláda nadradených nad menejhodnotnými

Medzinárodné vzťahy:

Svetové bratstvo

Globálny trh

Svetová nadvláda

Nástroj moci:

Národný majetok

Vláda úspešných

Hierarchia (moc členov korporácií)

Ideologický podklad:

Mravnosť (nie sila ale pravda)

Morálka

Morálka sily

Medziľudské vzťahy:

Zodpovednosť za slabého

Silný poráža slabého

Represia slabých

Na základe porovnania pojmov v tabuľke je zrejmé, že liberalizmus je principiálne bližší fašizmu ako socializmus. Teda príbuznosť medzi fašizmom a socializmom neexistuje, ale vzťah liberalizmus-fašizmus je "pracovný".

 

So štátnym prevratom – ktorým sme sa stali západnou demokraciou – je nezlučiteľne spojená aj privatizácia.

V národnom ponímaní je privatizácia ponímaná ako bezprecedentné rozkradnutie národného majetku. To, čo za socializmu prináležalo „všetkému národu“ prešlo do súkromného majetku neveľa privilegovaných jednotlivcov.

Príprava na privatizáciu systémovo prebehla posledné 2-3 roky pred revolúciou, keď národné podniky boli celoplošne transformované na štátne podniky. Národný majetok sa privatizovať nedá, ale štátny už áno – k čomu aj následne došlo. Teda vláda ešte socialistického Československa spolupracovala na národnej krádeži.

Deklarovaná bola myšlienka, že štát nie je dobrý vlastník, ale súkromník áno. Nakoniec pôvodne národný majetok prešiel postupne do rúk cudzincov.

Deklarovaný zmysel privatizácie reklamovali ako rovnomerné rozdelenie majetku štátu medzi všetkých československých občanov. V skutočnosti kvôli nízkej trhovej cene privatizačného kupónu a obmedzenému časovému obdobiu jeho realizácie došlo k tomu, že drvivá väčšina obyvateľstva musela predať svoje privatizačné kupóny výkupným centrám. Časť obyvateľstva tieto aktíva vôbec nevyužila. Ako výsledok postupne všetky najlikvidnejšie štátne podniky prešli do rúk veľkým hráčom na kupónovom trhu. A tak v Československu došlo za krátke obdobie k realizácii procesu prvopočiatočnej akumulácie kapitálu a strate národných aktív.

Proces akéhokoľvek nahromadenia prvopočiatočného kapitálu nemožno zaradiť medzi svetlé stránky dejín človečenstva. Ale nikdy a nikde predtým sa nahromadenie prvopočiatočného kapitálu neodohralo na úkor rozdelenia štátneho majetku. Práve naopak, bývalo to v časoch zosilnenia inštitútu kráľovskej moci, upevňovania absolutistického modelu štátnosti.

Obdobie privatizácie nesie aj podnázov „kriminálna revolúcia“. Proces prvopočiatočného nahromadenia kapitálu trval napríklad vo Veľkej Británii viac ako storočie, pričom u nás sa odohral doslovne za niekoľko rokov. Ak by sme nazvali veci pravými menami, tak za „viditeľnej zákonnosti“ bolo zrealizované rozkradnutie štátneho (teda pôvodne národného) majetku. Rozpredaj podnikov ziskových odvetví prebiehal za vedome a účelovo ponížené ceny. Rozdiely cien na kupónových aukciách v momente privatizácie a na fondovom trhu sa za pár rokov po zavŕšení privatizačnej kampane ukázali mnohonásobne rádovo odlišné.

Privatizácia priviedla ku koncentrácii výrobných prostriedkov v rukách ohraničenej skupiny ľudí, pričom značná časť privatizovaných zdrojov sa dostala do rúk zahraničných majiteľov. Hlavným cieľom nových vlastníkov sa stalo dosiahnutie maximálneho zisku a zanedbávanie dlhodobých plánov trvalého rozvoja v rámci národa.

Privatizácia je jedna z najtemnejších kapitol v dejinách našej krajiny. V princípe to je smer likvidácie sociálneho štátu a na jeho mieste konštituovanie korporatívneho, privatizovaného štátu.

Velestúr

Veľmi známou témou je fenomén runového nápisu na vrchu Velestur. Už o ňom bolo zostavených mnoho verzií – najčastejšie sa však snažia dokázať, že je to podvod.

Nápis je pravý – o tom niet žiadnych pochýb. Okrem iného stačí spomenúť smutný osud jeho objaviteľa – Pavla Križka. Od okamihu nálezu ho sústavne obviňovali, že je podvodník, a že nápis urobil on – alebo ďalšie nezmysly v tomto duchu. Ak si všimneme ako dlho žil, hneď je každému jasné, že ktosi mu zo sveta „pomohol“:

krizko

Ak by ste boli v Kremnici hneď aj zistíte, že dom v ktorom žil dodnes susedí s katolíckou farou a len cez úzku ulicu stojí katolícky kostol. Čierni mágovia nikdy neváhali, ak niekto ohrozoval ich totalitnú vládu nad Dušami. A navyše, dom je neobývaný a v úbohom stave. Mesto Kremnica si dnes očividne oveľa viac ctí cudzie, katolícke hodnoty, nie významného národovca...

Nebudeme ďalej opakovať známe fakty, ale pozrime sa na nápis na Velesture z iného pohľadu. Počas návštevy Nadeždy Petrovny sme ho spolu navštívili:

My už vieme, že nielen vyslovené, ale aj napísané slovo vyžaruje energiu. Presnejšie, nie iba slovo, ale už samotný symbol – bukvice a runy v žiadnom prípade nevynímajúc. Absolventi kurzov Staroslovienskej Bukvice a aj tí, ktorí sa oboznámili s touto problematikou v knihe Staroslovienska Bukvica vedia o čom je reč.

Ďalej vieme, že nás obklopuje Éter. Vo Východnej tradícii sa nazýva Akaši, a teda určite je každému známy výraz „Kronika Akaši“. Všetko čo konáme, ba čo si iba pomyslíme, sa zapisuje do tejto kroniky Jemnohmotného Sveta. Skeptikov presviedčať nemienime, ale tých ktorí o tom nikdy ešte nepočuli odporúčame napríklad na knihu Břetislava Kafku NOVÉ ZÁKLADY EXPERIMENTÁLNEJ PSYCHOLÓGIE. V knihe je tejto problematike venované mnoho priestoru. Iba poznamenajme, že B. Kafka nazýval Akaši „Protonácia“. Je to však iba vec názvu.

Ak teda človek, ktorý vie pracovať s energiami príde na miesto, kde sa odohral nejaký čin, vie z tejto „Kroniky“ prečítať to, čo nie je zachytiteľné na materiálnej úrovni. Problém „expertov“ na staré jazyky je ten, že nepripúšťajú ani najmenšiu možnosť existencie inej, ako fonetickej úrovne informácie v starých textoch. A to hovoríme ešte iba o Obrazoch, ktoré sú prítomné vo všetkých starých textoch a abecedných systémoch. O jemnohmotnej úrovni informácie už ani nehovoriac.

Všetci sa teda koncentrujú iba na doslovný preklad nápisu, pričom o iných úrovniach uloženia informácie ani nepomyslia. Môžeme teda predpokladať, že takto získaná informácia ešte publikovaná nebola.

Dole uvádzame obsahovú – nie doslovnú – podobu odkazu „za“ nápisom na Velesture. Odporúčame však prezrieť aj celé video.

 

Odkaz na skale je určený tým, ktorí mali ešte prísť po tých, ktorí už museli odísť. Písal ho biely muž. Informácia hovorí, že oni odchádzajú, a že hlboko v zemi sú podzemné chodby. Ich ženy a deti odišli už dávnejšie pred nimi. Jeho skupina ostala, aby kryla ich odchod. Za nimi majú prísť ešte nejaké národy.

Im zanechali odkaz, že oni už podzemnou chodbou odišli, a že chodba, ktorou majú odísť oni je niekde na sever od nápisu na skale. Ostatné chodby boli zavalené a už sa cez ne nikto viac nedostane a ani ich nenájde.

Chodby vedú veľmi ďaleko a hlboko pod zemou na iný kontinent smerom na sever. Oni ich poznajú už veľmi dávno. Dávno predtým oni nimi aj na naše územie prišli a vytvorili tu veľkú Kultúru, ktorá tu existovala dlhú dobu.

Potom ich však začali zabíjať akýsi cudzinci.

Runy na skale je v skutočnosti špeciálny nápis, ktorého obsah je zašifrovaný. Majú iný ako bežný význam a sú tam aj akési špeciálne znaky, ktoré znamenajú, že takto označené runy majú úplne opačný význam. Kto nepozná šifru nemá veľkú šancu pochopiť obsah nápisu. Pochopiť ho môže iba málokto. Nápis však ukazuje, kde sa nachádza vchod do poslednej podzemnej chodby, ktorá nebola zavalená, a ktorou majú poslední (idúci za nimi) odísť. Vieme iba to, že je na sever od nápisu.

Informácia hovorí o tom, že cudzinci ich napadli preto, lebo sa chceli dostať k tajomstvu času. Oni totiž vedeli čas vytvárať, transformovať, premieňať, kultivovať a používať.

Naše pokolenie dnes žije bez času. Nemáme dnes schopnosti a možnosti na kultivovanie a pestovanie času, či vôbec jeho vytváranie z ničoho.

Oni tieto technológie mali, ale podarilo sa im všetko vziať so sebou. Nikomu ich nedali. Paraziti však následne vymysleli spôsob, ako odoberať čas ako daň z tých, ktorí tu ostali.

 

Informácia prakticky hovorí, že my dnes nemáme čas, že žijeme bez neho. A my ho naozaj nemáme. Žijeme 60-70 rokov, hoci by sme mali žiť minimálne 600-700 rokov. Ten rozdiel od nás odoberajú – kradnú. A potom tí, ktorí mali žiť 30-40 rokov žijú toľko, ako dnes my. Na úkor našej životnej energie, ktorú im skrz našu nevedomosť odovzdávame.

Stojíme teda na prahu mnohých zaujímavých zistení a objavov – ale iba tí, ktorí ostanú žiť v Zlatom Veku...

Pozrime sa ešte netradične aj na pôvod názvu Velestur. Ak vieme, že na našom území sa používal védický kalendár – Koľadov Dar – tak ho môžeme použiť:

kolada

Tur je zviera zodpovedajúce energii KRYŠEŇ, VELES zase zodpovedá nášmu Veku (Vlka). Vek Mary (Líšky) skončil 21.12.2012. Ak by nám chcel niekto v názve zanechať povedzme informáciu o dôležitom časovom období – pokrýva najmä Noc Svaroga – tak hovoríme o cca 3 640 rokoch (jeden Vek trvá 1 620 rokov). Poradie názvov hovorí o dôležitosti riadenia Obrazov (vykonáva sa smerom sprava doľava). Žeby to označovalo obdobie ich odchodu a čas návratu Zlatého Veku? Uložené v minulosti (vo Veku Kryšeňa-Tura) sa prejaví vo veku Velesa?

Význam a dôležitosť nášho územia v časoch Dŕžavy rozhodne nebol druhoradý. Čo sa ešte dozvieme?

Najdôležitejšie však je to, ako budeme konať.

Procesy

Proces ako taký je veľmi široký pojem. Pre tých, ktorý majú technické vzdelanie by nemalo ísť o veľkú „záhadu“. Pre naše potreby budeme vychádzať z teórie procesov, ktorá by mala byť viac-menej známou oblasťou najmä pre absolventov elektrotechnických fakúlt. Aspoň teda za socializmu to bol v podstate normálny stav vecí. Nemôžeme sa v spomienke nevrátiť k dobám kvalitného, socialistického školstva. Každý, kto študoval na elektrotechnickej fakulte musel mať zvládnuté mnohé technické predmety v praxi. Povinnosťou bolo množstvo meraní, ktoré jednoducho musel študent nielen vykonať, ale aj spracovať a správne písomne vyhodnotiť. Ak nedosiahol požadovanú úroveň odbornosti v praktických meraniach – veď išlo o elektrotechniku – tak jednoducho nezložil skúšku. Bolo pre nás šokom zistiť, ako dnes prebieha takéto odborné vyučovanie. Na tej istej elektrotechnickej fakulte dnes študenti nerobia elektrotechnické merania s vyhodnocovaním výsledkov, ale píšu ESEJE. Čítate dobre – eseje. Ak by totiž mali skutočne vyhodnotiť meranie tak, ako my tridsať rokov pred nimi, tak by ani jeden z nich neprešiel. A ešte sa pedagógom do tváre vyškierajú, že ak odídu, tak škola nedostane od štátu peniaze a vôbec nebude... Takto teda vyzerá demokratické školstvo. A títo ľudia postupujú do praxe ako odborníci... Keď naše školstvo vychováva takýchto elektrotechnikov, tak akých máme napríklad chirurgov?

Ale asi načo by nám boli domáci odborníci? Veď (cudzo)národná strana radšej kúpi cudzie F16... a nie je dôvod predpokladať, že inak bude postupovať aj so školstvom, ktoré má pod palcom. Volili ste ich? Nuž, ďakovať určite nebudeme.

 

Prejdime teda konkrétne ku procesom. Okrem už zmieneného zdroja si „vypomôžeme“ aj metodikou Six Sigma. Túto odporúčame okrem iného aj preto, lebo obsahuje detailne vypracovanú metódu stanovovania spôsobilosti procesov, ktorá je založená na Gaussovom prirodzenom rozdelení.

Proces môžeme vo všeobecnosti zadefinovať ako entitu, ktorá transformuje jednu alebo viaceré vstupné veličiny na výstup s požadovanými parametrami.

Iná definícia špecifikuje proces ako sériu postupných krokov, ktoré sa musia odohrať v špecifickom poradí tak, aby bol dosiahnutý požadovaný výsledok.

Proces môže byť neriadený:

proces 02

V tomto prípade viac vstupných veličín je transformovaných procesom na jednu výstupnú veličinu. Proces je neriadený preto, lebo na výstupe nie je zavedená kontrola zhody výstupu s požiadavkou, podľa ktorej proces pracuje. Každá transformácia vstupu na výstup sa deje podľa požiadavky „zákazníka“ procesu.

Riadený proces:

proces 03

Vyznačuje sa tým, že hoci aj v tomto prípade je podľa konkrétnej požiadavky (funkcie) realizovaná transformácia vstupov na výstup, výstup prechádza kontrolou výsledných parametrov. Na základe výsledku porovnania skutočnej a žiadanej hodnoty výstupu je spätnou väzbou do procesu vnášaná korekcia tak, aby bola dosiahnutá zhoda výstupných a požadovaných parametrov.

Proces je teda riadený iba vtedy, ak existuje spätná väzba.

Priblížme si to na riadení auta. Ak by sme iba hádzali rýchlosti a nestarali sa o to kde sa nachádzame, tak by to bol neriadený proces. Ak musíme vedieť, že jazdíme po pravej strane, čo je hlavná a čo vedľajšia, čo znamená červená a čo zelená a vôbec všetko okolo toho, tak vyhodnocujeme  spätnú väzbu. A konanie podľa vyhodnotenia situácie už je riadnie procesu.

Proces je spôsobilý vtedy, ak jeho výstupné parametre trvale dosahujú zhodu s požiadavkami, teda vždy sa nachádzajú vnútri požadovaného intervalu. Takýto proces už možno napríklad riadiť štatisticky, teda nie je potrebná 100% kontrola výstupu. Je možné preto, lebo tzv. prirodzené (Gaussovo) rozdelenie má tú vlastnosť, že v rozmedzí ±3 smerodajné odchýlky je uložených viac ako 99% všetkých hodnôt. Ak sa v procese vyskytne špeciálna príčina – ktorá nepatrí medzi prirodzené, t.j. náhodné hodnoty – tak je ľahko identifikovateľná a náprava procesu je pomerne jednoduchá a najmä efektívna.

Pre úplnosť nášho pohľadu si ešte povedzme, že každý proces možno rozdeliť na zložky, podľa ktorých ho je možné spoznať a najmä pochopiť jeho fungovanie. Štandardne môžete nájsť schému nazývanú aj „diagram rybej kosti“:

proces 04

Pri potrebe analýzy procesu je potrebné detailne analyzovať všetky vplyvy, ktoré vplývajú na jeho výstup. Analýza sa vykonáva tak, že za pomoci šípiek vpíšeme do diagramu postupne všetky parametre každej zložky procesu.

Ak zistíme a uvedieme všetky parametre procesu, tak proces sa stáva mozaikovým. Ak nepoznáme všetky parametre, tak ide o proces kaleidoskopický. Tu už všetko závisí na konkrétnych faktoch, ktoré poznáme.

Mohli by sme sa ešte krátko vyjadriť k vektoru procesu. Každý proces – vo všeobecnosti – funguje na základe požiadaviek toho, kto ho zostavil. Od kosenia trávy po riadenie Matrixu nevynímajúc. Ak poznáme parametre, tak ich vieme kontrolovať (spätná väzba) a proces vieme riadiť. Ak nie, tak sa stávame potravou alebo obeťou tvorcu procesu.

 

Prvoradou otázkou je IDEOLÓGIA. Pod pojmom „ideológia“ chápeme súhrn hodnôt, ktoré vyznávame. Až na základe jasnej ideológie pristupujeme ku koncepcii návrhu procesu, pretože každý proces v prvom rade spĺňa požiadavky ideológie svojho tvorcu.

Pre koho sú peniaze všetko, ten čoskoro bude robiť všetko pre peniaze

Ako príklad výborne poslúži citát Voltaireho

Koncepcia konania takéhoto subjektu bude teda úplne jasná.

Pre koho je najdôležitejšia Spravodlivosť a Česť, ten si zvolí koncepčne úplne iný prístup.

 

Teraz môžeme znalejšie pohliadnuť napríklad na pôsobenie rabína Piakina. Jeho slovník sa hemží procesmi, ktoré riadia ďalšie procesy, aby boli zase iné procesy riadené... atď. Nemá význam opakovať nezmysly, ktoré slúžia iba na to, aby zahmlili vedomie človeka. Všetky svetové médiá dennodenne prinášajú informácie o dianí vo svete. Oni sú aj tak organizované – aby priťahovali našu pozornosť. Prečo? Pretože takto pomáhame tú realitu, ktorú oni vytvárajú oživovať – za cenu našej životnej energie. Okrem toho dosahujú aj ďalší efekt – všakovakým balastom naplnená myseľ nemá „výpočtové“ miesto na spracovávanie iných myšlienok – a teda nenájde cestu von z Matrixu. Kto verí médiám ako spoľahlivým zdrojom informácií ten iba deklaruje, že je ľahko externe ovládateľný. Je rabom, t.j. Slovenom a nemá vlastnú vôľu. Plne si teda zaslúži to, čo dostáva.

proces 05

Ak teda odfiltruje procesné šumy a identifikujeme procesný informačný obsah (aj pomocou Gaussovho rozdelenia) môžeme inak vzhliadnuť na problematiku riadenia človečenstva. Teda môžeme priamo uvidieť to, čím nás riadia. A je to niečo úplne iné ako procesné procesy spomenutého rabína.

Jednou z typických metodík výchovy rabov je zbavenie ich vôle. Podľa nášho Svetoponímania sme jedinou autoritou v živote my sami. Akonáhle delegujeme prirodzenú autoritu seba ako človeka na niekoho iného (mesiáša, proroka, boha, spasiteľa, Trumpa, Putina, Ježiša, Mohameda, dalajlámu, odborníka z Ameriky...), tak zároveň autorizujeme Jemnohmotný Svet, aby nášmu idolu presmeroval tú životnú energiu, ktorá je právom narodenia predurčená pre nás. Takto vyzerala prvá fáza likvidácie Tartarie – odobranie vôle. Kto už uznáva akúkoľvek inú autoritu v ľudskom tele nad sebou samým, ten sa z pohľadu Jemnohmotného Sveta SÁM zaradil do kategórie SLOVEN (RAB). A – podľa Nebeských Konov – kto sa prehlásil za raba, ten si zaslúži stav raba. Teda ten, kto mu bude ubližovať a chovať sa k nemu ako k rabovi žiaden Kon Stavby Sveta neporušuje. Bytosť bez vôle nie je Slovien. Dokonca ako rab bude odrábať aj cudziu karmu.

Najskôr sa však „vysporiadajme“ so zázračnými deťmi dneška. Po internete kolujú zaručené správy o to, že už sa nám nerodia iba „indigové deti“, ale dokonca až „krištáľové“. Na jednej strane to je pravda – pre človekov – ale ani to nie pre všetkých. Ide totiž najmä o to, ako boli tieto deti splodené. Pri dodržiavaní Konov Rita môžeme naozaj hovoriť o rodení nových, „krištáľových“ detí. Väčšina detí – bohužiaľ – tu nepatrí. Dôvod je prostý – následky porušovania Konov Rita. Za akciu vždy prichádza reakcia. Treba však ešte povedať, že sú aj deti, ktoré by sa narodili normálne, pokiaľ by do procesu pôrodu nevstupovali lekári – najčastejšie ide o „riadenie“ pôrodov (najmä cisárske rezy). My už vieme, že dieťa pri narodení dostane „polovicu“ Duše – tú, ktorá je od pozemských rodičov. Druhú „polovicu“ (od Nebeských Rodičov) dostáva cca do 20 minút po narodení. Ak ju – vplyvom akejkoľvek „odbornej“ manipulácie – nedostane, nebude plnohodnotné. Dieťa narodené cisárskym rezom sa najčastejšie rodí v inom čase, než v akom malo prísť na svet. Tento „darček“ od nevedomých rodičov spôsobuje, že okrem svojej Karmy bude odrábať v živote ešte aj cudziu – aktivizovanú tým dátumom, v ktorom sa narodilo. Toto však je iný, vynútený prípad, ale proces bol tak či onak naštartovaný.

Do partnerského života kedysi vstupovali panna a panic. Títo boli schopní tak roztočiť energetickú špirálu, že vyšľahla veľmi vysoko a pritiahla Vysokú Dušu. Po revolúcii – a najmä „šťastnom“ obnovení moci cirkvi – sa sex ako prostriedok určený NA POKRAČOVANIE RODU stal športom s čo najväčším počtom cvičení. Takíto partneri už v žiadnom prípade nie sú schopní pritiahnuť Vysokú Dušu, takže v prevažnej väčšine prípadov začali materializovať to, čo sa povaľovalo „okolo“. Niet energie na výstup do Vysokých sfér. Bez „paliva“ sa lietať proste nedá.

Podľa védického ponímania ŽivAtma začína evolúciu tak, že sa najskôr materializuje v minerálnej ríši, kde prejde miliónmi inkarnácií. Potom prejde rastlinnou ríšou – znovu milióny inkarnácií – až napokon prejde ríšou zvierat. V každej ríši dosiahne najvyšší stupeň rozvoja a až potom vstupuje do vyššej. Keďže však dnes je sex všadeprítomným športovým cvičením s prízemnými energiami, tak pri počatí sa materializujú najčastejšie tie Duše, ktoré sú „poruke“. Na Vysoké niet energie. A tak je dnes väčšina „zázračných“ detí nie že zvieratami, ale dokonca minerálmi či rastlinami. Ako môže vyzerať napríklad inkarnovaný kaktus? Sedí bez záujmu – ako je pre rastlinu prirodzené – na zadku doma, vyžaduje si opateru či presnejšie obskakovanie rodičmi (rastliny nechodia a treba ich pravidelne zalievať). Najčastejšie pred televízorom či počítačom. No a ako je pre kaktus prirodzené, všetko naokolo popichá... to je daň za materializáciu ešte nedostatočne vyvinutých duší.

 

A čo sa možno dočítať v ksbáckych „odborných textoch“? V „Mŕtvej vode“ si prečítate, že Darwinova teória náhodného výberu je síce neudržateľná hlúposť, ale že vývoj (materiálnych) druhov pokračuje systematicky, nie náhodne. Je to opäť priamy útok na védický princíp, ktorý tvrdí, že vyvíja sa Duch tak, že postupne sa inkarnuje od nižších po vyššie telá. Keď je lekcia naplnená, tak použité telo odkladá a berie vyššie. Preto NEMÁ ŽIADEN VÝZNAM vyvíjať nové druhy, všetky telá sú dokonalé pre svoj stupeň úlohy. Príbuznosť rôznych druhov ešte neznamená, že vznikli postupným vývojom – niečo také nie je potrebné, keď ide o vývoj Ducha.

Značnou mierou sa na skreslení védickej tradície podieľali aj Krišnaiti, ktorí sú pod kontrolou jezuitov, t.j. slobodomurárov. Indickú mytológiu implementovali na Západe aj Scientológovia, teda tí istí slobodomurári. Dnes majú jezuiti už pod totálnou kontrolou aj Vatikán.

Spomeňme niekoľko „úprav“, ktoré do védizmu vniesli Krišnaiti. Celý cyklus Vekov/Júg pozostáva zo 4 období. V našej tradícii ide o Deň a Noc Svaroga, pričom k Noci patrí Večer a ku Dňu Ráno. Jeden Vek trvá 1 620 rokov, pričom spolu je 16 Vekov (teraz sme vo Veku Velesa/Vlka, 21.12.2012 skončil Vek Mary/Líšky). Celý cyklus trvá 25 920 rokov. Tento cyklus Krišnaiti upravili na státisíce až milióny rokov. Od nich prevzali toto delenie všakovaké smery – poznáte ich podľa toho, že sa hmýria anjelmi a archanjelmi – a tak napríklad podľa jedného z nich nastúpi koniec Kali Jugy o cca 3 000 rokov. Nuž načo sa dnes trápiť?

Ďalšou úpravou je Karma. Podľa Konov sa musí odpracovávať, ale to je jediná podmienka. Ak niekto na seba dobrovoľne preberie odpracovávanie cudzej Karmy, tak ten čo ju spôsobil NIE JE POSTIHNUTÝ, pretože rovnováha bola dosiahnutá. Preto cirkev zaviedla inštitút odpustenia a pokánia. Kto odpustí porušenie Konu, ten na seba DOBROVOĽNE preberá povinnosť odpracovania cudzej Karmy za konkrétneho páchateľa, kto činí cirkevné pokánie, ten na seba preberá odpracovávanie Karmy aj za tých, ktorých ani nikdy nevidel. Opäť DOBROVOĽNE. Ak volíme hlavu štátu – scientológa či slobodomurára vôbec – tak on po tom, ako dostal právo konať za nás (dali sme ho dobrovoľne do urny bez ohľadu koho sme volili) – má právo predať hlasy jemu dané Čiernym Mágom (je to obchod za peniaze). A oni potom na každého, kto dobrovoľne volí vylievajú ich Karmu, ktorú národ odpracováva. Čierni Mágovia pôsobia globálne, preto národy odpracovávajú globálnu Karmu.

V neposlednej rade môžeme spomenúť toľko reklamované „duchovné osvietenie“ skrz sex – tantru. Druhá čakra je druhá čakra, jej pôsobenie ostáva na úrovni druhej priestorovej rovinnosti. Je to priestor dominantného pôsobenia trojčakrových bytostí, nie človekov. Energia sexu nás spája s ríšou zvierat. Je potrebná len v delenej časti hry, od 10. rovinnosti a 10. čakrálnej štruktúry neexistuje. Vyššie Bytosti sú bytosti energetických polí, nie materiálnych tiel dvoch pohlaví. V priestoroch nad 12-rozmernou Hrou platia pravidlá inej, Vyššej Hry. Teda praktiky „sexuálneho duchovného osvietenia“ slúžia na „vlepenie“ takýchto subjektov pevne do druhej rozmernosti. A to je zastavenie vývoja.

Rovnako je potrebné vidieť, že aj KOB ako systém bol zvnútra ovládnutý, kontrola nad ním prešla do iných rúk a dnes slúži inému pánovi. Jeho dnešní prominenti to už nie sú kapacity kategórie generála Petrova, ktorý ho predstavil v ruskej Štátnej Dume v roku 1995. Ale oklamať môžu dnes už iba tých, ktorí zaradili položku „Piakin“ do kategórie „Autorita". Bytosť bez vôle je rab/sloven.

Priblížili sme si toľko reklamované „procesy“, teda ďalšom pokračovaní sa pozrieme na to, ako a čím nás v skutočnosti riadia, presnejšie na základe čoho toto právo nadobudli.

Riadenie procesov

Určite je užitočné vedieť, ako riadia našu dnešnú spoločnosť. Čo je proces sme si minule principiálne vysvetlili, nemusíme teda za týmto slovom ukrývať žiadne tajuplné spojitosti s cieľom zavádzať tých, ktorí o tom nič nevedia. Predtým, ako sa pohneme ďalej je potrebné uviesť na pravú mieru dva východzie pojmy. Označujeme ich „autorita“ a „hierarchia“.

Autorita je subjekt, ktorého konanie považujeme za kategóriu zvyčajne označovanú „non plus ultra“, teda niečo v zmysle „nič nad to neexistuje“. Typické autority sú Mohamed, Ježiš, Budha, Putin, Trump, Fico, Piakin, dalajláma, matka Tereza, Puškin, Stalin... a vôbec všetko takého druhu. Na autoritu neviažeme žiadnu porovnávaciu stupnicu, jednoducho je to „non plus ultra“. Pri tejto kategórii je dôležité jedno – nikdy a nikomu nedelegujte autoritu v tom, čo tradične nazývame Zlatá Stredná cesta Duchovného vývoja. To je oblasť, v ktorej sme jedinou Autoritou my sami, potomkovia slávnych Predkov, našich Rodov. V opačnom prípade na tento subjekt presmerujete tok svojej vlastnej životnej energie – ktorý dostávame z Nebies právom narodenia sa v Rode – a budete kŕmiť buď priamo jeho, alebo takýto egregor.

Absolútne podriadenie sa esencii autority mení slobodného človeka na raba, teda na bytosť bez vôle. Za to podliehame trestu – čo je logický dôsledok porušovania Vesmírneho Konu. A rab môže byť pánom trestaný podľa ľubovôle, mučením či zabitím – lebo je rab, t.j. bytosť bez vôle a teda aj práv. Od autority ľudia nekriticky preberajú informácie – nevenujú žiadnu pozornosť ich overeniu – žiadne zdravomyslie.

Autoritou nie je ani počet „lajkov“ na sociálnej sieti či komentárov v akýchkoľvek blogoch. Je veľmi jednoduché uviesť ľudí do ilúzie, že majú v rukách meč, ktorým bojujú proti Zlu – ale v skutočnosti to je sotva špáratko. Všimnite si, že sa ukrývajú za všakovaké prezývky – utajujú svoju identitu. Ako môže racionálne uvažujúci človek vedieť, či nejde iba o niekoľko ľudí, z ktorých každý „obsluhuje“ desiatky či aj stovky všakovakých „nikov“? Veď ak sú takí spravodliví bojovníci za Pravdu – prečo nezorganizujú nejakú prednášku či konferenciu verejne?

Ak vo veci Duchovného Osvietenia uznávate externú autoritu, porušujete Kon Stavby Sveta. Informácia kanálom intuície nie je informácia kanálom egregoru. Každý má svojho Nebeského Učiteľa. V iných otázkach máte plnú slobodu preberať od kohokoľvek čokoľvek – ale nezabúdajte, že vždy preberáte aj zodpovednosť za takéto rozhodnutie. Sme v záverečnom dejstve Hry a Jemnohmotný Svet sa priblížil k nám na veľmi malú vzdialenosť – ak možno použiť takéto prirovnanie. Detailne sliedi za každým našim slovom aj skutkom – lebo iba to bude rozhodujúce kritérium pre naše zachovanie alebo rozkódovanie.

Druhou entitou je hierarchia. Hierarchia existuje všade – je Svetlá aj Temná. Kedysi bolo ťažké vysvetliť ženám, že v armáde rozkazy veliteľa nepodliehajú žiadnej diskusii. Vtedy však všetci muži slúžili v armáde. Ale dnes – keď už ani muži v armáde neslúžia – je pojem riadiacej hierarchie neznámy už aj im. V hierarchii platí strohý princíp SUBORDINÁCIE. Služobne alebo hodnostne nižší má povinnosť vykonávať rozkazy nadriadeného BEZ POSUDZOVANIA. Ak by v armáde nebol tento princíp, tak by to nebola armáda, ale detská škôlka.

Či už princípu subordinácie rozumejú ženy alebo aj dnešní muži (napríklad tí v teplákoch s veľkými zadkami) je jedna vec, na objektívnom fakte nevyhnutnosti jej dodržiavania to nič nemení. Vesmír nikto nevymenil. Veď ak našu krajinu napadne nepriateľ, tak armáda by mala proti nemu rozhodne bojovať – alebo kto chce bude, kto nechce nebude? Veď sme predsa nezávislí a máme „svoj názor“..?

Kto chce, ten už porozumel, kto nechce, pre toho je zbytočné písať viac. Majme však na pamäti – autorita a subordinácia hierarchického systému sú dve úplne odlišné veci.

Za porušenie princípov riadenia hierarchie prichádza trest. Inak by sa každý hierarchicky orientovaný systém rozpadol. A taká je aj Hierarchia Svetlého Sveta, tak je to aj s Konmi. Ale to už dobre vieme.

Kto sa v dôležitých otázkach riadi cudzími tvrdeniami a názormi bez vlastného overovania (osobnej skúsenosti) iba papagájčením, toho riadia cudzie autority. Kto porušuje princíp hierarchickej subordinácie (nerešpektuje vyššie postavené entity), ten nie je slobodný, ale v lepšom prípade EGOISTA. Ani jeden ani druhý nie je to, čo spadá do kategórie SLAVIAN.

 

A teraz nazad k riadiacim procesom – ako je možné, že Zem je naša a aj tak na nej podliehame riadeniu cudzincov? Ak vezmeme do úvahy princíp fungovania hierarchie znamená to, že musia existovať Kony, ktoré im to umožňujú. Vieme totiž dobre, že Temní Kony dodržiavajú. To my sme tí, ktorí Kony Stvoriteľa porušujú. Zopakujeme to – to my nedodržiavame Kony Sveta. Ide o Kony Svetla, pretože žiadne Temné Kony NEEXISTUJÚ. Sú iba jedny Kony – Kony Svetla – a platia pre všetkých (Temných aj Svetlých), pretože všetci podliehajú Stvoriteľovi.

Už spomínaný generál Petrov začal ako prvý verejne hovoriť o egregoroch a spôsobe, ako ich používajú na riadenie Sveta, teda spoločnosti. Za odhalenie tohto tajomstva zaplatil životom – jeho knihy však môžete čítať dodnes. To bol ešte skutočný, pôvodný KOB.

Vieme, že KOB založil Stalin, vieme aj to, že veľa vecí vložil do svojich diel Puškin. Tu však prichádzame k hranici, pretože aj sme na hranici Vekov. Puškin mal deda Araba – znamená to, že Arabi majú riadiť bielych? Stalin bol Gruzínec – znamená to, že Gruzínci majú riadiť bielych?

Začíname s novou ideológiou, od ktorej odvádzame svoju koncepciu riadenia dŕžavnej spoločnosti. Našu ideológiu symbolizuje aj úvodná fotografia tohto článku – našu koncepciu, od našich Rodov. Z obrázku je však jasné aj to, že existuje aj druhá, „farebnejšia“ koncepcia, ktorá však stojí na inej, cudzej ideológii. Rozhodnutie čo vybrať koná každý sám za seba, pretože – ak patrí k Človekom – je sám Autoritou.

 

Konov je nespočítateľné množstvo – veď opisujú Pravidlá, ktorými je riadený Vesmír. Keďže reč je o zmene Vekov a energeticko-informačnej štruktúre, prizrieme sa základným Konom Jemnohmotného Sveta. Postačia nám tieto štyri:

 • Nikto nemá právo vplývať na slobodné rozhodovanie inej bytosti;
  Prvý Kon je sám osebe úplne jasný.
 • Každý pozná svoje miesto;
  Druhý Kon je naviazaný na tri védické otázky, na ktoré musí vedieť odpovedať každý Človek:
  • Kto som?
  • Prečo som prišiel na tento Svet?
  • Čo bude so mnou po smrti?
   Odpovede sú spojené s tradičným kastovým systémom riadenia spoločnosti – zdôrazňujeme, že nie varnovým.
 • Čo prehlásim, to aj som;
  Tretí Kon stanovuje výšku rozmernostnej a čakrovej štruktúry, do ktorej sa vlastným prehlásením sami umiestňujeme. My sami a nikto iný. Kto prehlási „som Sloven“, ten sám seba umiestňuje do oblasti prvých troch čakier, t.j. do oblasti a pozície raba. Sám a na základe vlastného rozhodnutia (je posvätné, Svetlé Sily jeho rozhodnutie v zmysle prvého Konu Stvoriteľa absolútne rešpektujú). Tu by sme mali všetci spozornieť. Prečo sa muž volá dodnes SLOVÁK, ale žena už je SLOVENka, jazyk máme SLOVENský a žijeme na SLOVENsku? Ak by sme brali do úvahy zmenu hodnotového systému od Svetoponímania, čiže SLOVIEN, t.j. majúci Múdrosť, Slovo od Predkov k Svetonázoru na SLOVÁK (majúci múdrosť z Biblie, Slova Zákona), aj tak by sme správne mali byť SLOVÁCKO a ženy SLOVÁČKY. Niekto nás však kvalitne ZAKABALIL, hoci iné národy nás volajú správne. Už to je dôkazom magickej manipulácie.
 • Každá rovinnosť má právo vytárať sebe podriadené štruktúry v rovinnosti o tri stupne nižšej.
  Štvrtý Kon hovorí, že podľa toho v akej rozmernostnej štruktúre sa nachádzame aj môžeme vytvárať a riadiť sebe podčinené štruktúry. Ak dnešné dievčatá podliehajúmóde prostitúcie, umiestňujú (vlastným rozhodnutím) svoju ŽivAtmu do DRUHEJ rozmernostnej štruktúry. DVA mínus TRI znamená (výsledok je pod nulou), že takéto dievča už nemôže vytvoriť žiadnu sebe podriadenú rozmernostnú štruktúru – NEMÔŽE MAŤ DETI. Bude však „kvalitná“ hviezda posteľného prádla. Pre koho také „služby“?

V delenej časti Hry – už dožívajúcej – sa typický slovanský muž rodí štvorčakrový a pracuje na dosiahnutí piatej čakrovej štruktúry. Ak sa stane kresťanom, tak bude celý život „robiť na láske“, teda na tom, aby nikdy nevystúpil zo štvrtej čakrovej štruktúry nahor. Práve srdcová čakra je totiž priestorová rozmernosť zvaná „láska“. Slovanské ženy sa rodia so siedmymi aktívnymi čakrovými štruktúrami a pracujú na osvojení si ôsmej. Ôsma je hraničná štruktúra – Smrť. Teda žena s osvojenou ôsmou čakrovou štruktúrou sa môže – vhodným obradom – stať beregiňou a odviesť Smrť od svojich rodných a blízkych. Sedemčakrová žena – sedem mínus tri – môže rodiť štvorčakrových mužov. Ak si biela žena v zmysle krišnaitskej „módy“ v Európe či Amerike bude maľovať na čelo bodku, tak umiestňuje svoju ŽivAtmu do šiestej čakrovej a priestorovej rozmernosti. Je to jednoznačná DEGRADÁCIA, t.j. zostúpenie zo siedmej do šiestej úrovne. Šiesta čakra je vhodná pre ženy hybridných národov dnešnej Indie, ktoré sa rodia päťčakrové. Pre nich to je určite vývoj nahor...

Sivý národ je štruktúrovaný inak. Ich ženy sú šesťčakrové, takže môžu rodiť trojčakrových mužov. Preto je u nich tradícia, že iba sivá žena môže porodiť plnohodnotného člena sivého národa. Ak si sivý muž vezme bielu ženu, tak synovia budú štvorčakroví – a to už nie sú „plnohodnotní“ Siví. Takýchto potom možno „spokojne“ posielať na holokausty a potom všade roztrubovať, že sa na nich pácha genocída. V skutočnosti – z ich pohľadu – ide iba o likvidáciu „odpadu“. Tento „odpad“ však sám seba považuje za vyvolený, a teda spĺňa ďalšiu požiadavku, ktorou nás riadia.

 

Za normálnych okolností nemôže „hodnostne nižší“ riadiť „hodnostne vyššieho“ – ale siví nás aj tak riadia. Ako to dokázali? Čo im na to dáva právo? Nuž, v prvom rade ako zvyčajne naša nevedomosť.

V Knihe kráľov Starého Zákona je opísaný príbeh, keď následníctvo po otcovi má – podľa tradície – prebrať najstarší syn. Jeho žena však chcela dosadiť svojho obľúbeného, mladšieho syna. Ten by za normálnych okolností nemal žiadnu šancu prevziať otcovo postavenie. Ona však svojmu obľúbenému synovi dala radu: „Vstúp do spálne svojho staršieho brata a zanechaj v ňom svoje semeno“. On to urobil a stal sa následníkom.

V tomto opise je uložený – dobre zakódovaný – ďalší Vesmírny Kon. Ide o to, že všetky naše orgány sú určitou kombináciou ôsmych Živlov. Berieme do úvahy obe polarity, pretože v živom tele musia pôsobiť aj deštrukčné vlastnosti Živlov, inak by sme neboli schopní „zničiť“, t.j. rozložiť a spracovať potravu. Hierarchia Živlov je daná – ako každá hierarchia – ale to už vieme. Najvyšším Živlom je ÉTER. A práve Éter (Akaši) je v tele prítomný dvomi základnými fluidami – krvou a semenom. Do tejto kategórie patrí aj moč a sliny.

Kto má v sebe semeno iného muža, ten sa mu musí podriadiť tomu, kto ho vložil. Ženy, ktoré spali s viacerými mužmi im ostávajú trvalo podriadené – ak túto linku nezrušia. Takéto niečo však nemožno vykonať len tak – zažili sme to prakticky na spoločných čistkách a meditáciách počas seminárov v októbri a novembri 2018. Na druhej strane, každý pohlavný styk vytvoril energetickú linku, ktorá ostáva pôsobiť po celý život – ak sa neodpojí, ale to zase nemožno len tak, „nezávislým želaním“. Takto môžu zase ženy – pre nevedomosť mužov – čerpať z nich po celý život ich energiu.

Je to univerzálny Kon, takže mu podliehajú aj homosexuálne pohlavné vzťahy. Ale ako realizujú toto riadenie na nás?

V Rusku je už rozšírený „šport“, že na uliciach – vidno to najmä v Moskve a Petrohrade – predávajú potraviny rôzni Uzbeci, Gruzínci, Čečenci, Cigáni a podobne. To, čo predávajú polievajú svojim semenom a tak si energeticky podriaďujú bielych, naivných, najčastejšie kresťanských rabov. Potom ich mágia na nás pôsobí nekompromisne – informačná linka je natiahnutá. Treba vedieť aj to, že tento Kon je známy aj Cigánom – nuž kupujte od nich huby a lesné plody milí Sloveni. Zaslúžite si všetko, čo dostávate.

Potraviny stačí aj poliať močom, na natiahnutie linky stačí aj bozkávanie (sliny), nemusí dôjsť až k sexu. Ak teda dobrovoľne budujeme takéto linky nečudujme sa, že sme podriadení rabi. A ide len o nevedomosť, našu neochotu rozmýšľať a ochotu podriaďovať sa autoritám.

„Nehodných“ sivých sami zabíjajú, krv sušia a prášok pridávajú do potravín, ktoré kúpite v každom supermarkete. Prečo má Coca Cola či Pepsi Cola takú farbu, akú má? Ak spolu s ňou pijeme aj sušenú, rozdrenú krv „nehodných Sivých“ – prijímame krv Sivých. Sme teda povinní sa im podriaďovať, a preto je ich Čierna mágia taká účinná. Semeno, moč, krv, sliny – to sú oveľa horšie „komponenty“ ako akési „éčka“... Podľa oficiálnych štatistík len vo Veľkej Británii ročne bez stopy zmizne okolo 300 000 ľudí. Načo asi? Takéto štatistiky však existujú v každom štáte. Okrem iného ide aj o „materiál“ pre krvavé obety.

riad proc 2

Ako sme už písali, obrady Čiernej mágie – najčastejšie formou orgií pri ohňoch za účasti krvavých obetí – sú používané na „úpravu“ semena v okamihu jeho prenosu. V takom prípade je úplne jedno, kto je „darcom semena“. Stredoveká Európa bola práve takouto metodikou pokresťančená. Fyzická likvidácia domáceho obyvateľstva a jeho zámena „obradným materiálom“ infernálneho obsahu – to je skutočná podstata pokresťančovania. Tento „obsah“ sa však materializuje ako homosexuáli – a práve preto je dnešná „elita“ homosexuálna. Proces je možné ovládnuť aj tak, že pri sexuálnom akte s cieľom počať dieťa je v blízkosti takéhoto páru vykonávaný patričný kabbalistický obrad. Informovali nás o tom filmom ROSEMARYNO DIEŤA.

 

Pokračujme však v opise riadiacich procesov ďalej. Celá naša 12-rozmerná Hra bola vytvorená – v zmysle Konu – z 15-rozmernej rozmernosti. Z tejto rozmernosti – to je kompetencia Jemnohmotného Sveta – môže byť aj kedykoľvek zrušená. Dokonca sme už o tejto pripravovanej operácii boli otvorene informovaní. Kon však platí v celom Vesmíre, teda aj vnútri 12-rozmernej Hry je možné vytvárať nové, vnorené Hry (o 3 stupne nižšie). A takto boli vnútri 12-rozmernej Hry svojho času vytvorené aj trojčakrové bytosti. Na ich vytvorenie bol dôvod – dnes by sme to nazvali biotechnológia. Ešte za čias Dŕžavy boli vytvorení sluhovia – z „duší“, ktoré ešte neboli zrelé na plnohodnotné postúpenie do ríše človekov. Aby bolo každému človeku v Dŕžave jasné, že ide o sluhov, nie človekov, dostali inú farbu ako človekovia. Nie sú ani priatelia, ani nepriatelia, sú to sluhovia. A už v žiadnom prípade nie objekty sexuálnej aktivity. Ide o tých, ktorých nazývame žltí a čierni. Okrem odlišného „farebného kódu“ boli nadimenzovaní na inú životnosť. Tá má dosahovať 30-40 rokov. Čo sa týka tohto faktu a žltých, nájdete o tom informáciu aj vo filme ATLAS MRAKOV. Vidíte – všetko je k dispozícii, stačí iba chcieť a znanie prichádza. Treba však vedieť na čo pozerať a rozumieť tomu, čo vidíme. Oni nám práve preto posielajú „Autority“, aby sme prestali hľadať a úplne sa im oddali. Zodpovednosť však ostáva na nás. Nikto a nič nás jej nezbavilo. A oni majú právo – od Stvoriteľa – všetkých, ktorí porušujú Kony porobiť, zapojiť do Matrixu a dojiť...

Keďže sme sa v minulosti zriekli vôle, stali sme sa rabmi. Čierni mágovia nás postupne „stiahli“ z oblasti Zlatého Veku (10-12 čakrová štruktúra) do Matriarchátu (7-9 čakrová štruktúra), odtiaľ do Patriarchátu (4-6 čakrová štruktúra) a zasunuli tam, kam rabi patria – do oblasti emócií, t.j. 1-3 čakrovej štruktúry. Dostali právo aj siahnuť na náš životný čas, ktorý nám udeľuje – právom narodenia sa v Rode – Jemnohmotný Svet. Inštalovali nás teda to oblasti, ktorú sme kedysi vytvorili pre sluhov, t.j. rabov. Ak by si ho však nechali pre seba, boli by za to potrestaní, takže ho „presunuli“ na sluhov. Všetci pôvodne sluhovia (žltí a čierni) dnes žijú toľko, koľko žijú (všetko nad 30-40 rokov) na úkor nášho času, ktorý mal byť okolo 900 a viac rokov. Každý z nás teda „daruje“ svoj životný čas iným. Takto Karma na Čiernych Mágov nedopadá – čo vzali to odovzdali – a my sme tam, kam nás chceli dostať. Najhoršie však je to, že s tým súhlasíme – a tu už generujeme vlastnú Karmu. Okrem tej od nich, ktorú na nás vylievajú. Aj náboženstvo bolo vytvorené nami – aby boli zodpovedajúco riadení trojčakroví sluhovia.

Je známe, že Číňania robia na zničení bielych ľudí. Dnes sa stretávajú na štadiónoch a preklínajú nás v meditáciách, aby sme vydochli. Okrem iného používajú ďalšie metódy na našu likvidáciu – aby sme sa podriadili ich mágii. Všetko šatstvo ušité žltými má program. Ženské na to, aby si biele ženy brali žltých a rodili im deti, muži na to, aby sa nestarali o ženy, ale pili alkohol a dochli na následky. Tieto programy sa dajú ľahko zistiť mantikou – napríklad kyvadlom. Alkohol – najmä vodku – pripravujú z kanalizácie – z exkrementov. Je v nich moč od žltých, teda tým docieľujú, že bieli idioti pijú alkohol, ktorý obsahuje čínsky moč. Takto sa podriaďujú mágii žltých – a dochnú. Zistili sme, že dokonca aj minerálna voda „žltého“ pôvodu (Taiwan, Japonsko, Čína, Kórea...) tiež obsahuje ich moč. Je samozrejme prefiltrovaná – ale tu realizujú magickú, t.j. energetickú linku a nie materiálnu, t.j. hrubohmotnú.

Na vytvorenie žltých sluhov boli použité duše mačiek a psov. Nie náhodou vzniklo veľké hnutie – priam hystéria – ako sa ubližuje psíkom a mačičkám. Je to preto, lebo sa u bielych ľudí vytvára súcit – čo je kanál k týmto animovaným dušiam. Po tomto kanály odovzdávame svoju životnú energiu žltým.

Samozrejme nechceme povedať, že treba mačkám a psom ubližovať. Treba sa však zamerať na konkrétne bytosti, ktoré sú v našom okolí, nie na „mačky a psov všeobecne“. Veď oveľa zverskejšie sa chováme k dobytku a prasatám na bitúnkoch – a nikoho to netrápi?

 

O „dobroprajnosti“ Číňanov a zodpovedajúcej „dobroprajnosti“ putinizmu na ruský národ sa možno ľahko presvedčiť. Na internete je už dostatok materiálov, v ktorých sa dá zorientovať. Odporúčame vám pozrieť si niekoľko krátkych filmov – prvý sa volá „Putin predal Sibír Číňanom“. Treba si to pozrieť samostatne, ale dozviete sa zaujímavé fakty. Všetci oslavujú návrat Krymu – ale Putin odovzdal mnohonásobne väčšie územia Číňanom. Oni na nich barbarsky rúbu všetko dohola. Potom neraz začínajú aj ťažiť nerastné suroviny (vrátane zlata) – na ruskom území – a to beztrestne. Je známy prípad, keď prišla kontrola z krajského úradu (v našom ekvivalente) prešetriť, čo to na ruskom území – okrem drancovania lesov – Číňania robia. Číňania ich zbili a vyhodili – a Putin „o ničom nevie“. Nikoho nepotrestali.

A vôbec služby ruskej vlády cudzincom – nielen Číňanom – sú výstižne spracované klipom Ленинград-Никола (hoci je tam narážka aj na konkrétne ruské filmy). Vzhľadom na "nevhodnosť" tohto klipu vám odporúčame si ho nájsť manuálne (Ленинград — Никола). Pri nalinkovaní totiž stále dôjde k presmerovaniu na niečo iné. Nevhodný obsah? Má však vyše 12 miliónov prezretí.

V tomto článku sme vám priblížili procesy, ktoré sú reálne používané na to, aby nás ovládali cudzinci a ich prisluhovači. Je toho oveľa viac, ale zatiaľ toľko postačí. Je na vás, ako túto informáciu použijete. Preštudujte a osvojte si jej informačný obsah, alebo ju – na potešenie autorít – zavrhnite. Dostali ste nástroj na oslobodenie, ale ako ho použijete je vaša osobná zodpovednosť. A našim čitateľom určite netreba pripomínať zásadu Zdravomyslia.

A ako budú reagovať vševedkovia kobisti/ksbisti? Asi by mali napísať Piakinovi, nech vymení národ na Sibíri. Tí reálni už vedia – a skúsili na vlastnej koži – viac než dosť. Ale ak oni nevyjdú spoza svojich nikov na internete ani pred ľudí doma a nie sú schopní zorganizovať žiadne verejné stretnutie so svojimi čitateľmi či prednášku (iba hrdinsky ťukajú do kláves zahalení tajomstvom vševedkovskej anonymity), ako môžu vedieť, čo si naozaj dnes Rusi v Rusku myslia?

S Rusmi sa prebúdzajú aj Slovieni. Ale nebuďme ani spiacich. Je to ich právo.

PLATÓN JE MI VEĽKÝ PRIATEĽ, ALE PRAVDA JE VÄČŠÍ

Voltaire

Miesta

Súvisiace
Vladimír Laubert Tartaria Proroctvo
Prastaré proroctvo z Indie

Prastaré proroctvo z Indie

Tartaria Vladimír Laubert
Čas konať prišiel

Čas konať prišiel

Vladimír Laubert Tartaria Dŕžava
Moc, vláda a štát

Moc, vláda a štát

Velestúr

Velestúr - Slovensko

Vladimír Laubert Tartaria Staroruský jazyk Azov Knihy Dŕžava
Staroslovienska bukvica

Staroruský jazyk Azov - Staroslovienska bukvica

Petr Václav Synek Svobodný vysílač CS ( SVCS ) Pavel Petkov História naruby
Štefánik vs Masaryk

História naruby #45 - Štefánik vs Masaryk

Vladimír Laubert Tartaria Dŕžava
Koni Rita a naša mládež

Koni Rita a naša mládež

Vladimír Laubert Tartaria
10 faktov o jezuitoch

10 faktov o jezuitoch

Vladimír Laubert Tartaria
Odpustenie a pokánie *2

Odpustenie a pokánie *2

Vladimír Laubert Tartaria
Život a sex

Život a sex

Vladimír Laubert Tartaria
Globálny korektor

Globálny korektor

Vladimír Laubert Tartaria Zdravie
Miesta sily temných - fabriky smrti

Miesta sily temných - fabriky smrti

Filmy a seriály Filmy
Atlas mrakov

Atlas mrakov

Vladimír Laubert Tartaria Dŕžava
Obrady Svetla

Obrady Svetla

Vladimír Laubert Tartaria
Kasta a varna dnes

Kasta a varna dnes

Tartaria Vladimír Laubert
Mágia času

Mágia času

Tartaria Vladimír Laubert
Čas ako živel *2

Čas ako živel *2

Tartaria Vladimír Laubert
Anjel smrti

Anjel smrti

Tartaria Vladimír Laubert
Stará a nová hra

Stará a nová hra

Tartaria Vladimír Laubert
Koncepcia svetoponímania

Koncepcia svetoponímania

Komentáre

comments powered by Disqus