Nemecko sa rití

tadesco.cz
Nemecko sa rití

Robejšek sa oprel do euro-fanatikov a vysmial sa štýlu ich zahraničnej politiky
Politológ poukázal na katastrofu, do ktorej sa rúti susedné Nemecko práve kvôli zvrátenému chápanie "európskych hodnôt"

Německé Deutsche Bank tikají hodiny smrti stále rychleji

Největší banka v Evropě je v procesu hroucení a kolují zvěsti, že konečný kolaps by mohl nastat dříve než myslelo. Ti, kteří pravidelně sledují mou práci na webu Zero Hedge, již vědí, že se jedná o příběh, který sleduji už roky. Deutsche Bank rychle krvácí, dochází hotovost, propouští tisíce pracovníků a supi krouží kolem, jak se vedení společnosti zoufale snaží realizovat plán obratu.

Bohužel pro Deutsche Bank to už je asi příliš pozdě. A pokud Deutsche Bank padne, bude to pro globální finanční systém ještě katastrofičtější scénář, než kolaps banky Lehman Brothers v roce 2008. Německo je lepidlem, které drží EU pohromadě, a tedy pokud je banka přímo v srdci, po zhroucení německého finančního systému se velmi rychle spustí dominový efekt.

 

Víme, že Deutsche Bank ztrácí peníze tempem, které je naprosto ohromující…

Deutsche Bank oznámila ve středu čistou ztrátu, která byla mimo očekávání trhu, a německý věřitel tak nadále prosazuje hlavní plán restrukturalizace.

Ve třetím čtvrtletí roku 2019 vykázala čistou ztrátu 832 milionů euro (924 milionů USD). Podle údajů společnosti Refinitiv analytici očekávali ztrátu 778 milionů euro. Ve třetím čtvrtletí roku 2018 vykázala čistý zisk 229 milionů euro, ale ve druhém čtvrtletí letošního roku došlo ke ztrátě 3,15 miliardy euro!

Pokud sečteme ztráty za druhé a třetí čtvrtletí roku 2019, získáme celkem téměř 4 miliardy euro!!!

Jak je možné ztratit tolik peněz za pouhých 6 měsíců

 

I kdyby jejich zaměstnanci splachovali dolarové bankovky do záchodu po dobu šesti měsíců, nemělo by být možné ztratit takový objem peněz.

Když se investoři dozvěděli minulý týden o výsledcích Deutsche Bank za třetí čtvrtletí, akcie banky klesly o 8 procent za jediný den.

Celkově se cena akcií za poslední rok propadla o čtvrtinu své hodnoty.

Pokud netoužíte zažít finanční bolest, tak v tomto okamžiku neexistuje jediný důvod držet akcie Deutsche Bank. Jak jsem varoval již dříve, nakonec to spadne na nulu a je pouze otázka času, jak rychle se tam dostane.

Kolik zaplatíte při krachu banky?

Banky vám zhodnocují peníze, pokud si je uložíte na jejich účty. Hradí platby jiným bankám podle vámi zadaných dispozic. Pomáhají vám s financováním vašich potřeb. Za půjčené peníze můžete nakoupit novou televizi nebo zrekonstruovat byt. Zkrátka vám zjednodušují život. Co se však stane, když právě vaše banka přestane být solventní a vy jí přitom dlužíte peníze?

 

Jak to začíná?

Z nápisu na zavřených dveřích banky se překvapení klienti dozvídají, že se ke svým vkladům nedostanou, a ani pokus vybrat platební kartou hotovost z bankomatu není úspěšný. Ti, kteří mají zaplatit splátky za úvěr, netuší, jak to udělají, protože na pobočku se nedostanou a platební příkaz z jiné banky se vrátí zpět. Klienty čekají nepříjemnosti, ale střadatelé rozhodně nepřišli o své úspory navždy a dlužníci mají i nadále povinnost hradit své závazky.

 

Co všechno s sebou pád přináší

Na banku je v případě neschopnosti hradit závazky podán jejími věřiteli návrh na prohlášení konkursu (viz Zákon č.328/1991 Sb. o konkursu a vyrovnání). K prohlášení konkursu dojde na základě konkursního řízení. Úpadkem se rozumí stav, kdy má dlužník více konkursních věřitelů a není schopen po delší dobu plnit své splatné závazky.

Konkursní řízení je vedeno u příslušného krajského nebo městského soudu, v jehož obvodu je obecný soud dlužníka. Řízení je zahájeno na návrh, který může podat sám dlužník, konkursní věřitel nebo likvidátor právnické osoby.

Soud rozhodne o prohlášení konkursu usnesením, ve kterém je rozhodnuto o správci, a věřitelé musí být vyzváni, aby do 30 dnů přihlásili své pohledávky. Soud po té nařídí přezkumné jednání, v němž mají být přihlášené pohledávky prověřeny. Okamžikem prohlášení konkursu se z dlužníka stává úpadce a dochází ke zrušení obchodní společnosti. U banky dále dochází k odebrání bankovní licence, které je plně v kompetenci České národní banky. Prohlášení konkursu se zapisuje do obchodního rejstříku a následně přechází oprávnění nakládat s majetkem podstaty na správce.

 

Pro dlužníky je ovšem nejdůležitější následující: prohlášením konkursu dle par. 14,  odst. 1, písmeno g, zákona 328/91 Sb., který pojednává o splatnosti pohledávek úpadce konkursu, dochází k jednorázovému a trvalému zesplatnění pohledávek úpadce.

Dlužníci, budete platit!

Jakmile banka po prohlášení konkursu zaeviduje veškeré pohledávky, které má – tj. za podnikatelskými subjekty i za drobnými klienty (také záporné zůstatky na účtech, např. účty s povoleným kontokorentem), osloví správce konkursní podstaty dlužníky.

Dlužník od něj získá informaci o okamžité splatnosti svého dluhu. Zároveň je mu sděleno, jakým způsobem bude svůj dluh hradit a do jakého termínu by měl být splacen. Získá rovněž bankovní spojení – číslo účtu, kam finanční prostředky zaslat. Správce by měl uvést i přesnou výši pohledávky, kterou u vás má, aby tak předešel nejasnostem z dlužníkovi strany. Přístup k dlužníkům je odlišný. Dělí se totiž do několika skupin. Je určitě jednodušší uhradit dluh ve výši několika desítek tisíc než milionovou hypotéku. Čím je váš dluh vyšší a vaše možnosti jej uhradit nižší, o to důležitější je komunikace mezi vámi a správcem dluhu.

Pokud vám poskytnuté informace nebudou stačit, je nutné příslušného správce konkursní podstaty kontaktovat a vyžádat si podrobnosti. Jeho jméno naleznete v obchodním rejstříku, kam je zapsáno po vyhlášení konkursu.

 

Informace je možné nalézt i na internetových stránkách banky, či na její informační lince, pokud je zřízena. Pokud zůstanou pobočky banky po vyhlášení konkursu otevřeny, můžete se obrátit také zde na některého z pověřených pracovníků. Správce může použít i pravidelný tisk ke zveřejnění inzerátů s příslušnými informacemi. Samozřejmě se ale musíte obrnit velkou dávkou trpělivosti, protože klientů s podobnými problémy bude mnoho, a nalézt řešení je složité.

 

Může dojít i k exekuci

Správce konkursní podstaty se neomezuje pouze na jediný kontakt s vámi. V případě, že na jeho výzvy k úhradě dluhu nereagujete, osloví vás několikrát. Spolu s vámi jsou osloveny i další osoby, které jsou vázány příslušným závazkem – ručitelé. (Ručení je právní vztah mezi věřitelem a ručitelem, kdy ručitel je osoba odlišná od dlužníka, která bere na sebe vůči věřiteli povinnost, že pohledávku uspokojí, jestliže ji neuhradí dlužník.) Ti jsou povinni spolu s dlužníkem nastalou situaci řešit, protože jsou ohroženi stejně, jako on sám.

Počítejte s tím, že pokud své závazky nebudete splácet, vztahuje se na vás standardní zákonný postup vymáhání pohledávek, který může skončit i exekucí vašeho movitého či nemovitého majetku. Způsob, jak uhradit dluh, je vždy možné najít. Je však nutné komunikovat se správcem konkursní podstaty a snažit se dostát svým závazkům. Jednou z možností je i přeúvěrování u jiného peněžního ústavu.

Správce konkursní podstaty má povinnost co nejefektivněji zhodnotit majetek tak, aby mohly být uspokojeny pohledávky věřitelů. Proto je možné, že váš nesplacený dluh bude prodán ve veřejné soutěži některému ze zájemců. Nový majitel vás následně kontaktuje a splacení dluhu je následně nutné řešit s ním. Správce k této variantě přistupuje zejména z důvodu nákladnosti, kterou vymáhání pohledávek pro banku v konkursu představuje.

 

Je vidět, že celý postup po krachu banky je značně složitý. Co lze poradit? Rozhodně platí následující pravidlo: pokud podobnou situaci jako dlužník řešíte, nezapomínejte hradit alespoň splátky, které měla banka obdržet za standardní situace. Snižujete tak svůj dluh a zároveň dáváte jasný signál o tom, že nejste neplatičem.

Vzali jste si úvěr a vaše banka zkrachovala? Jak jste řešili problémy s okamžitým splacením závazku?

Německo se řítí do katastrofy

„Německo se řítí do katastrofy.“ Robejšek se opřel do euro-fanatiků a vysmál se stylu jejich zahraniční politikyVlivný politolog Petr Robejšek publikoval na svém YouTube kanálu podcast věnovaný českým národním zájmům a takzvaným evropským hodnotám. Drsně zúčtoval se stále užším sjednocováním v rámci EU. Výstup z EU ovšem nedoporučil. Důvody vás překvapí!

Národy se vždy nacházejí mezi rozkvětem a zánikem. Jestli je země blíže rozkvětu nebo rozpadu se skládá z milionů odpovědí na prostou otázku, kterou si při setkáních vzájemně klademe denně: Jak se ti vede?“ říká ve svém podcastu na YouTubu vlivný politolog Petr Robejšek.

Národní zájmy jsou odpovědí právě žijících generací na tuhle otázku. Vlády mají za úkol tyto odpovědi shrnout a přeložit je do politických rozhodnutí. (…) Existují jen dva národní zájmy, které chtějí mít všechny národy: Bezpečnost a blahobyt,“ myslí si Robejšek s tím, že právě o tyto dvě věci usiluje i český národ. Upozorňuje ovšem na to, že uskutečňování těchto národních zájmů se odehrává v odlišných podmínkách, proto není jednoduše možné srovnávat například Česko s Finskem. Každý stát se totiž nachází v jiné situaci, má jiné nerostné bohatství a úroveň vzdělání. „Stejné národní zájmy vyžadují různé způsoby jejich dosahování,“ dodal.

Nejdůležitější úlohou národních vůdců je přeložit cíl bezpečnosti a blahobytu svého národa do jednotlivých politických rozhodnutí. A tady to začne být složité. Velká část vládnoucích totiž má nechuť k tomu poslouchat, co si přeje většina voličů a proto se staví vůči samotnému pojmu národních zájmů odmítavě. (…) A tak vládnoucí kasta často používá propůjčenou politickou moc k uskutečňování svých vlastních osobních nebo stranických zájmů. Aby toto jednání zamaskovali, shazují význam národních zájmů, protože prý jsou nemoderní a nebezpečné, a protože prý mají všichni Evropané společné hodnoty. A ty jsou mnohem důležitější než národní zájmy,“ říká v podcastu Robejšek.

Evropské hodnoty samy o sobě ovšem, podle názoru politologa, nedokáží samy o sobě zabezpečit prostor pro své uskutečňování. Evropské hodnoty „je možné uplatňovat jenom v závětří hospodářsky rozvinuté společnosti žijící v bezpečných hranicích“. „A tak kupříkladu Řecko je sice kolébkou evropských hodnot, ale zároveň zaostalá a ohrožená země, která je bohužel blíže zániku než rozkvětu,“ řekl politolog a zmínil, že „evropské hodnoty“ jsou obtížně měřitelné a libovolně vykladatelné.

 

Proto se dá humanismus vykládat tak, že do Evropy může přijít každý a my jsme povinni mu pomoci,“ myslí si Petr Robejšek.

Politolog poukázal na katastrofu, do které se řítí sousední Německo právě kvůli zvrácenému chápání „evropských hodnot“.

O katastrofě, do které se řítí sousední Německo právě ve jménu určité představy o tom, co jsou evropské hodnoty a jak jsou závazné, o tom víte dost sami. (…) Hodnoty v politice jsou neškodným koníčkem jenom, pokud neohrožují předpoklady k tomu, abychom o nich vůbec mohli uvažovat – bezpečnost a hospodářskou sílu země,“ myslí si.

V této souvislosti také poukázal na společnou měnu euro. Tu označil za „katastrofu vyhovující Německu“ a škodící slabším ekonomikám.

O budoucnosti Evropské unie

Zejména v posledních letech se ukazuje, že evropské sjednocení nemůže být úspěšné díky správným hodnotám, ale jenom tehdy, když umožňuje dosahovat národních zájmů všem svým členským zemím. Nadnárodní spolek je pro jeho členy užitečný jen, když tak získávají více bezpečnosti a blahobytu, než kdyby byli sami,“ uvedl vlivný politolog.

Poukázal na nesmyslnost provádění další integrace Česka do Evropské unie.

Poslední roky ukazují, že pro bezpečnost a blahobyt naší země je další prohlubování evropské integrace v nejlepším případě bezvýznamné, ale často spíše škodlivé,“ konstatoval politolog a opřel se do EU kvůli neschopnosti zajistit ekonomický rozvoj svých zaostalých členských zemí na jižním křídle. „Po desetiletí tam byly převáděny gigantické sumy. Chyběla ale jak modernizační strategie, tak i důsledná kontrola toho, jak se s penězi zachází. Dnes tyto státy přivedly eurozónu a celou Evropskou unii na pokraj zániku,“ dodal.

„Symbolem pro neutěšený stav evropského integračního projektu je zejména krize eurozóny,“ zmínil Robejšek.

Česká republika by se, podle jeho názoru, měla vyvarovat další integraci s projektem, který podle všeho bojuje o své holé přežití.

Máme náš osud stále úžeji spojovat s organizací, která zřejmě bojuje o přežití. Máme jí předávat další a další pravomoci? A do čích rukou vlastně? (…) Prohlubování evropské spolupráce českým národním zájmům neslouží,“ prohlásil politolog.

Česko a vystoupení z EU

Robejšek poukázal na skutečnost, že vzhledem k tomu, kde se Česká republika geograficky nachází, není výhodné, abychom z Evropské unie vystupovali.

Jsme k Evropě zeměpisně přikováni, a tak pro nás vystoupení výhodné není. To ale určitě neznamená, že je výhodné naše členství prohlubovat,“ prohlásil a upozornil na nezbytnou schopnost malých států umět se vzepřít EU. Evropské hodnoty v této souvislosti označil za „druhořadé“. Jako příklad uvedl kvóty na přerozdělování migrantů.

Česká kvadratura kruhu zní: Nemůžeme EU opustit, ale nesmíme dopustit, aby nás stále více zatahovala do svých problémů. Braňme se proto každému kroku směřujícímu do bažin dalších evropských závazků,“ podtrhl politolog.

Jako základní měřítko úspěšnosti zahraniční politiky země vůči EU uvedl spokojenost českého národa, a nikoli přicházející pochvaly z jiných „hlavních měst“ unie.

Kvalita naší zahraniční politiky se nehodnotí podle síly potlesku z jiných hlavních měst, ale podle spokojeného pokyvování většiny Čechů a Moravanů. To, že velká část mocenských a intelektuálních elit tuhle myšlenku odmítá a odvolává se na údajně nadřazené evropské hodnoty ani zdaleka neznamená, že moji myšlenku vyvrací. Znamená to jen to, že neplní svoji povinnost vůči národu a slouží především svým vlastním zájmům,“ dodal politolog Petr Robejšek.

Súvisiace
tadesco.cz
Deutsche Bank v kríze

Deutsche Bank v kríze

Benjamin Fulford tadesco.cz Geo-politická aktualizácia BF Svet
Finančné tsunami

Geo-politická aktualizácia BF - Finančné tsunami

tadesco.cz
Je to rozbité

Je to rozbité

Komentáre

comments powered by Disqus
0