Odhalenie efektu Džanivekova

Aispik Katastrofy Zem Véd Záhady

Kde je limit kolektívnej hlúposti ?
Čo vedie ku globálnym katastrófam a čo môžeme očakávať v našom veku ?
Krasovský elipsoid = Zem

Komentáre

comments powered by Disqus
0