Povedalo sa - stalo sa #16 - CERN

Svobodný vysílač CS ( SVCS ) Petr Václav Synek Povedalo sa - stalo sa

K čomu a komu slúži CERN
Rodová politika - ideológia, kvôli ktorej končia filmy v trezoroch
Zateplite si svoje bývanie bez ohľadu na zákon - oplatí sa vám to
Černošský rapper rasista nabáda k vraždeniu bielych detí a belochov - na pohodu

Séria: Povedalo sa - stalo sa
Svobodný vysílač CS ( SVCS ) Petr Václav Synek Povedalo sa - stalo sa
Bulharská horkosť

Povedalo sa - stalo sa #13 - Bulharská horkosť

Svobodný vysílač CS ( SVCS ) Petr Václav Synek Povedalo sa - stalo sa
Ján Hus na Letnej

Povedalo sa - stalo sa #14 - Ján Hus na Letnej

Svobodný vysílač CS ( SVCS ) Petr Václav Synek Povedalo sa - stalo sa
Bojovníci na scéne

Povedalo sa - stalo sa #15 - Bojovníci na scéne

Svobodný vysílač CS ( SVCS ) Petr Václav Synek Povedalo sa - stalo sa
Duchovné urýchľovače *3

Povedalo sa - stalo sa #18 - Duchovné urýchľovače *3

Komentáre

comments powered by Disqus