S Petrom Václavom o upálení Majstra Jána z Husi pred 604 rokmi, ale aj o rovnakých symptómoch vtedajšej doby porovnateľnými s dneškom
Aká bola doba Majstra Jana?
A to čo sa odohráva na Letnej - užitoční blbci v službách cudzích záujmov - patrí medzi prejavy rovnakého úpadku moci i spoločnosti

Svobodný vysílač CS ( SVCS ) Petr Václav Synek Povedalo sa - stalo sa

Séria: Povedalo sa - stalo sa

Komentáre

comments powered by Disqus